1 Juli - Augustus

Commentaren

Transcriptie

1 Juli - Augustus
Juli - Augustus - September
1
w
Voorstelling van de redactie
Annelies Beke
Bart Degroote
Febe Vandamme
Frederik Debrouwere
Maarten Keyngnaert
Mathieu Veys
Pieter Braeckevelt
Riet Lapierre
Het verbond spreekt
Column - Dannie
9
Colofon
10
Karaadklap
Test jezelf
12
14
Riet Lapierre
Werkgroep in de kijker
17
Cover
Column - Guy
18
Kazoukertjes/Kavaria
19
20
Jonathan Verheye
Eindredactie
Annelies Beke
Mathieu Veys
Riet Lapierre
Contact
[email protected]
Kazoef
Een goed humeur werkt aanstekelijk
Kazou moet splitsen van de CM
Vormgeving
2
A day in the life of die van Kazou
Hoe zit het met jouw datingtalent?
Website
Twitterburger, wereldburger
What happens on cursus, stays
in the Kazoef
Review
Ow shit f*ck
26
30
31
Zinspelend
33
Grünten und Freud
35
Niets
36
37
38
39
42
Youtube
Busjobs
Hangbuikvarkens
Cornflakes
Doe ké zot
Nietszeggende spreekwoorden
Hersenfoltering & Mopjes
Kazouroscoop
Inhoud
Redactie
4
5
6
Voorwoord
3
Monitoren
d
Voorwoor
van het
Zuid-West Vlaemsche land,
Wees vereerd, dans een vreugdedansje en stoef erover
tegen al uw vrienden, want wat u momenteel in uw handen
hebt, is de allereerste Kazoef! Hou hem goed bij want – daar
zijn we op de redactie steevast van overtuigd – binnen hier
en een paar jaar zal dit een verzamelobject vanjewelste zijn.
Veel bloed zweet, tranen en verschillende, niet verder te benoemen, lichaamsdelen zijn gekropen in dit meesterwerk.
Maar als we eerlijk – doch bescheiden – mogen zijn, het is
de moeite waard geweest. Deze Kazoef is prachtig! Meer
nog, we zouden het zonder schroom de beste Kazoef ooit
gemaakt durven noemen.
Graag willen wij deze tweede alinea integraal gebruiken
om stiekem sluikreclame te maken voor onszelf. Hoewel
het – nu we dat gezegd hebben – al niet zo stiekem en
sluik meer is. We willen je namelijk overhalen om mee te
werken aan de volgende Kazoef. Wat je daarvoor moet
doen? Gewoon een mail sturen naar [email protected] Wat verwachten wij van jou? Dat je je 1 keer om
de 3 maanden kan vrijmaken om te vergaderen en dat je
– vanzelfsprekend – meeschrijft. Vooraleer u panikeert
dat u de dt-regel toch nog niet onder de knie hebt. Geen
nood, de eindredactie haalt met plezier – en mits een
mooie fooi, geldwolven die het zjin – alle spelfouten uit
uw schrijfsels.
Verder wil de redactie zich indekken door te stellen
dat zowel het lezen als het gebruiken (bijvoorbeeld
als muismat) van deze Kazoef volledig gebeurt op eigen risico. Tenslotte – vooraleer we u het gebruikelijke ‘veel leesplezier’ wensen – willen we nog eens
benadrukken dat enige gelijkenissen met bestaande
personen of gebeurtenissen zeker niet toevallig zijn.
Wij wensen u het gebruikelijke veel leesplezier!
Voorstelling van
de redactie
Maarten
Annelies
Jonathan
Riet
Pieter
Bart
Mathieu
Febe
Frederik
Jij?
Jij?
Jij?
Yours truly,
De redactie
4
Kazoef
Juli - Augustus - September
5
Het verbond spreekt:
A day in the life of
11:11
... die van
7:55
8:10
8:25
8:35
8:50
9:10
9:27
9:28
9:35
9:50
9:57
10:09
10:26
10:27
10:40
10:53
10:58
11:04
11:08
6
Kazou
Matthias komt aan in de Sint-Janslaan 10, neemt een koffie en begint eraan.
Ann-Sophie komt versterken, welk nieuws in de [email protected]?
Elke huppelt door de gang, vrolijk “goeiemorgen” scanderend.
Bart doet zijnen toer en begroet zijn werkvolk.
bespreking van de vergadering van gisterenavond
“Goeie opkomst!”…… “Interessante discussies”……
“Dat moet zeker opgevolgd worden”……
de meeste mailtjes zijn gelezen, met een nette TO DO-lijst tot gevolg.
Ann-Sophie meldt dat dat leuke gadget te duur zal uitkomen, dat andere
leuke gadget voor de zomer is helaas niet op stock en bijbestellen zal te
lang duren.
*luid gevloek*
Matthias en Elke bekijken welke monitoren allemaal gereageerd hebben
op de vrije moniplaatsen. De kandidaturen worden snel opgelijst.
“KOFFIEPAUZE”
bij de collega’s (maatschappelijk werk, ziekenzorg, GPRO, …) tips vragen
voor leuke gadgets.
we geraken er precies toch nog niet uit, misschien zelf weer enkele ideeën
opperen.
Ann-Sophie gaat op onderzoek: men neme het minst slechte idee van de
brainstorm en zoekt wie dat fabriceert.
Bart, Elke en Matthias overleggen wie ze op welke kampen gaan aanduiden. De meesten krijgen goed nieuws, sommigen moeten (alweer) teleurgesteld worden.
de kandidaat-moni’s krijgen hun mailtje.
Ann-Sophie kreeg al een offerte binnen van het gadget. Lijkt dit ons iets?
Iedereen op de bureau gaf zijn/haar mening, de offerte wordt goedgekeurd
en de firma kan beginnen aan een proefdruk.
Bart begint aan de oplijsting van de budgetten die moeten betaald worden
aan de VV’s, per kamp. Een hels werkje met een heuse zoektocht door prijsberekeningen, VV-bundels, en mailtjes van de nationale collega’s. Elke?
Matthias? Hoe zat dat nu ook alweer voor die activiteit in dat kamp?
Ann-Sophie puzzelt met de busplanning.
Kazoef
11:16
11:18
11:25
11:32
11:37
11:38
11:51
12:09
13:11
13:16
13:49
14:41
15:05
15:16
15:23
Matthias en Elke gaan gedetailleerd op zoek in planningen en contracten
naar de vertrekuren. Hoe laat moet onze groep daar precies vertrekken?
Was dat in een pendel? Laten we de groep nog eten daar? Best wel, want
anders komen ze op de middag aan… “Ik neem nog contact op met het
centrum om dat te regelen! De kamers vrij om 10u, en nog eten op de
middag in de grote zaal.”
blijkbaar zijn er nog heel wat infobrieven te kort. De deadline was toch
vandaag? “We wachten nog tot na het weekend en wie dan nog te laat is,
leggen we even het vuur aan de schenen.”
Ann-Sophie begint reeds aan de infobrieven die binnengekomen zijn, met
het correct aanvullen met de busuren.
Bart komt even polsen of een overleg mogelijk is net na de middag. CHECK!
mailtje van het centrum met de vraag wanneer de profileringsactiviteit
van onze groep doorgaat.
er zat duidelijk een fout in de VV-bundel, gelukkig goed opgemerkt door
een oplettende VV.
eventjes iemand van Nationaal bellen hoe dat nu precies zit.
Hmm, toch al een hongertje. Wie heeft er boterhammetjes mee? Wie
moet er om een pasta? Of wordt het een broodje? Of ne patat?
Middagpauze… maar toch nog eventjes snel dat mailtje afwerken.
Hop, we vliegen er weer in!
snel wat afspraken maken met VV’s die willen langskomen om hun papieren af te halen. Agenda’s synchroniseren dus.
kort overleg tussen Bart, Ann-Sophie, Elke en Matthias over de speciale
aandachtspunten voor medische zorgen.
KOFFIEPAUZE!
uitnodiging van de Werkgroep Beroepskrachten op Nationaal? Hmm,
interessante vorming in verband
met noodsituaties en verzekeringen naar aanleiding van aanstaande
zomer? Ja, ik ga mee.
iemand van de monitoren springt
eventjes binnen om te bedanken
voor de nieuwe internetaansluiting in het materiaalkot en om een
unieke Kazou-wielershirt te bestellen.
eventjes nakijken of er nog een extra
moni vrijgemaakt kan worden voor
een kamp dat plots extra inschrijvingen heeft.
Juli - Augustus - September
7
Matthias controleert eventjes de aantallen deelnemers en of dat strookt
met het aantal monitoren dat we daarop aangeduid hebben… Moest hij
eigenlijk al vorige week gedaan hebben, maar ja, verlof en zo…
15:34
Ann-Sophie polst nog even bij de ontwerper of de affiche van de Kazoudag bijna klaar is. Volgende week zouden die toch in druk moeten kunnen
gaan.
Elke kreeg net prijs binnen voor een circusact op de Kazoudag, wat toch
een stuk te veel geld is voor dergelijke korte acte de présence. Verdorie,
hopelijk kan die andere circusartiest komen, want die was een stuk goedkoper.
Bart bespreekt nog even met de nationale collega dat de planning van
2013 kan gefinaliseerd worden. Er mag nog een extra periode aan toegevoegd worden, na een geslaagde prospectie in het centrum en de activiteitenpartner van vorige week.
Matthias hakt de knoop door: 2 TP’s op de basiscursus van de herfstvakantie. Snel even een profiel opstellen en de mail versturen naar alle
monitoren.
Bart spreekt kort even af met Elke en Matthias wanneer de Lenteschoonmaak kan doorgaan.
Ann-Sophie controleert of de bestelling van de enveloppes correct afgeleverd is. Al die gekke formaten, en dan nog de verschillende opdrukken
en aantal stuks.
Elke telt reeds de sjaaltjes af per kamp, zodat deze netjes klaarliggen
tegen dat de VV komt. Matthias zal dat “dan wel eens doen.”
Matthias spreekt af met Ann-Sophie of het haalbaar is om twee VV-bundels klaar te hebben tegen 25 juni. Dit blijkt geen enkel probleem te vormen.
Ann-Sophie neemt nog een telefoon op van een ouder die reeds vragen
heeft bij de vertrekuren. Om onze congé te plannen é, mevrouw.”
een mailtje van de collega’s van Brugge beantwoorden, of zij die moni van
ZWVL kennen?
een mailtje van de collega’s van RoeTie beantwoorden, wie nu precies om
die zwemvesten gaat bij Bloso?
verdorie, die moni kan ook niet mee als VV. Eventjes kort beraadslagen
aan wie we het nog kunnen vragen, want dat kamp moet echt kunnen
vertrekken. Een aantal opkomende monitoren? Ja, die en die heeft wel al
voldoende ervaring, we zien ze het wel doen. Vragen!
Matthias ziet net dat de moniploeg van Le Pouget naar Sète gaat op daguitstap. Hmmm, waar ligt dat? Bij nadere inspectie wel nog een leuke
bestemming voor een vakantie. En ligt in verbinding met Carcassonne via
le Canal du Midi. Onthouden die handel, daar valt nog iets mee te doen!
Ann-Sophie moet haar trein halen: “Tot morgen”
Matthias houdt er ook mee op “Tschüss!”
Elke gaat morgen ook weer verder, Bart bereidt nog eventjes de diensthoofdenvergadering van morgen voor en sluit kort nadien de boel af.
15:37
15:39
15:47
15:56
16:03
16:12
16:26
16:31
16:37
16:38
16:42
16:53
17:01
17:10
8
Kazoef
EEN
GOED HUMEUR
WERKT
Column
15:27
AANSTEKELIJK
Goeiedag, hallo, hoi, hey, yow,
yeet, ... Het zijn maar een paar
woorden waarmee we iemand
kunnen begroeten. De week
van de goeiedag is al even gepasseerd. Jammer dat er maar
weinig aandacht aan werd gegeven.
Weinig mensen wensen elkaar
nog een goeiedag. Time is money, mensen moeten zich haasten. Dit en nog andere zijn meestal de excuses om elkaar niet
meer te begroeten. We moeten
voortdoen, klinkt het. Een goeiedag kost geen geld noch tijd.
Je geeft je breedste glimlach,
een knikje en zegt ‘goeiedag’.
Zelfs je hand opsteken en eventueel eens zwaaien doet zijn
werk. Een voetje uitsteken zien
we bij de motorrijders. Zij doen
dit altijd naar hun motorgenoten.
Met een goeiedag te
zeggen kan je nooit
verkeerd doen. Het
maakt je eigen dag
goed, maar je kan er
vooral ook de dag van
anderen mee goedmaken. Niemand ging
er ooit van dood. Zeg
tegen iedereen, ten allen tijde en overal goe-
iedag.
Hou daarvoor wel je hoofd rechtop en kijk voor je. Let daarbij wel op dat je niet in die
hondenstront voor je loopt.
Anderen zijn geen lucht die je
straal voorbijloopt. Geniet van
het geven en krijgen want het
voelt zo goed aan.
Als je extreem wil gaan, kan je
het op straat tekenen, op facebook posten, een kettingbrief
schrijven, een bloemenketting
van het woord ‘goeiedag’ maken, een spandoek schilderen
(en dan een vliegtuig inhuren),
een partybus huren en dan
zwaaien naar iedereen die passeert, ...
Ga heen, zegge de goeiedag
voort en besmet anderen met
het goeiedag-virus!
DANNY
Juli - Augustus - September
9
Kazou moet splitsen
van de CM
Vorige week donderdag is op de algemene bestuursvergadering
van de christelijke mutialiteit (CM) beslist dat Kazou tegen 2014
helemaal afgesplitst moet zijn. De grootste gevolgen hiervan
zijn dat Kazou weg moet uit de gebouwen, geen subsidies meer
zal krijgen van de Vlaamse overheid en de ledenlijst van de cm
niet meer zal kunnen gebruiken.
Z
owel binnen Kazou nationaal
als op de regionale afdelingen
heerst radeloosheid. Velen vrezen
voor hun job, ondanks dat de CM
garandeerde dat alle ontslagen
werknemers op een nieuwe job
binnen de mutualiteit kunnen rekenen. “Dit is het einde van Kazou”
zegt Steve Verbeurt van Kazou
nationaal beteuterd. “Zelfs als we
dit overleven, zal de helft van de
verbonden het hoofd niet boven
water kunnen houden en binnen
de 5 jaar failliet gaan. Onze organisatie draait namelijk grotendeels
op subsidies die we nu niet meer
zullen krijgen.”
We vragen Rudy Ter Teeuwen,
onderdirecteur van CM nationaal,
waar deze drastische beslissing
vandaan komt: “Kazou heeft zijn eigen doodsvonnis getekend. Kazou
is destijds in het leven geroepen
om het christelijk gedachtengoed
door te geven aan jongeren.
10
Kazoef
We zien echter dat Kazou zich de
afgelopen jaren steeds meer gedistantieerd heeft van alles wat
enigszins christelijk is. Eerst werd
de eucharistieviering op kamp
afgelast, daarna werd de naam
van de organisatie veranderd
en tenslotte werd de naam van
ca (christelijke animatie n.v.d.r.)
aangepast naar ‘Zinspelend’. Voor
ons was de maat vol.” Rudy – die
volgens ons radicaler is dan de
paus - raast nog een uur door
over hoe de christelijke levensstijl de enige redding is voor onze
maatschappij. We hopen ten stelligste dat hij niet vraagt naar ons
laatste kerkbezoek omdat we
vrezen dat hij ons eigenhandig op de brandstapel zou gooien bij het
antwoord ‘goh, op onze plechtige
communie, voor de cadeautjes’.
“De bevolking moet weer christelijker worden en als Kazou daar niet
in wil volgen, willen wij daar niet
meer mee geassocieerd worden.”
geeft Rudy ons nog mee vlak voordat we de zijn kantoor vol kruisbeelden buitenwandelen.
“We doen er alles aan om deze
absurde beslissing ongedaan te
maken.”, weet Steve Verbeurt ons
nog te zeggen. “Maar we vinden
dat het christelijk gedachtengoed
voorbijgestreefd is, we kunnen
niet terug naar kampen zoals in de
jaren 50 gaan, dat zou tevens ons
doodsvonnis zijn. We moeten mee
met onze tijd, maar dat snappen
die klootzakken, euh... mensen
van de CM niet.” Momenteel gaat
er een petitie rond onder de vele
vrijwilligers van Kazou, maar of
dit gemaakte beslissingen kan
ongedaan maken, is nog maar de
vraag.
Bart Delrue, het diensthoofd van
Kazou Zuid-West-Vlaanderen was
voorlopig niet bereid om commentaar te geven. Hij wist enkel
dat “afwachten en hopen op het
beste” het enige was wat we nu
kunnen doen.
n.v.d.r. Als u dit niet gelooft, maken
we u met plezier iets anders
wijs.
Juli - Augustus - September
11
KaraadKlap
Wanneer?
• Zie kalender
De Karaad, wat is dat voor een beestje? Heb je absoluut niet goed opgelet
op je BC wanneer dit werd uitgelegd of ben je nog van het VLAR/Komitée tijdperk… DAAAAAAAAAN volgt hier een efficiënt overzichtje van de
Karaad. Wat we jullie ook niet willen besparen zijn de verwezelijkingen van
de Karaad van het afgelopen werkjaar.
Wie?
• Alle monitoren die hun zegje willen komen doen over het reilen en
zeilen binnen Kazou
• Geleid door het voorzittersduo: Charlotte Coucke & Thomas Catteeuw
Wat?
• Uitlaatklep voor moni’s (waarvoor de ventilatiebox aan te raden valt!)
• Praktisch te werk gaan over thema’s die belangrijk zijn binnen Kazou
ZWVL
• Evaluatie kampen
• Denkoefening nieuwe kampen
• Discussie over …
• Het zegje van de werkgroepen
• Evalueren van activiteiten, vormingen,…
Waarom?
• Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn en we als vrijwilligers kritisch
mogen/moeten staan ten opzichte van Kazou ZWVL
• Jouw monistem telt!
Hoe?
• Vergadering met leuke methodieken
• Discussies
Verwezelijkingen 2011-2012?
Evaluatie zomer 2011-hervorming moniverdeling-beslissingen kazoudag
2012 - alternatieve evaluatietechnieken met Oscar- discussie over moni’s
met kansen- beleidsnota 2013-2018- moni-enquête opstellen- resultaten
moni-enquête-hervorming kalender van werkjaar- brainstorm vormingsnoden
Interesse in de Karaad? Joepie, daar zijn we blij om! Je kan ons of de voorzitters
van andere werkgropen altijd contacteren op onderstaande mailadressen om
info te vragen of een vergadering bij te wonen:
DB & Karaad
WG Kazoubrigade
WG Dans
WG Kazoef
WG Materiaal
WG Website
12
Kazoef
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Juli - Augustus - September
13
Hoe zit het met jouw Datingtalent?
DOE DE TEST!
4.Wat is volgens jou het perfecte valentijnskado?
A.Als een rasechte Kazoumoni knutsel ik een 3m hoog hart met KWM. Ik hang
er een kaartje aan: ‘Korenbloempje, Wil je mij?’
B.Ik boek een romantisch etentje voor ons 2 in het gastronomische restaurant
van Domaine de Massembre te Heer.
C.Ik schenk haar/hem gewoon een materiaalkoffer! Als hij/zij daar niks in
vindt, weet ik het ook niet meer!
5.Wat betekent voor jou de term: ‘Zinspelend’?
Doe deze test, en ontdek of jij een femme fatale of Don Juan bent!
1.Wat zijn jouw belangrijkste troeven?
A. Troeven… Kan ik even de hulplijn ‘woordenboek’ inroepen aub? Doe dan
maar koekens, of nee, klavers.
B. Ik beschreef mijn troeven eerder al in P-magazine. Let op baby: hier komen ze:
tuuuuuuuuut (nvdr: deze troeven werden weggelaten wegens het niet passen
binnen de visie van Kazoef)
C. Mijn belangrijkste troef is mijn zachte zwarte Kazou-fleece. Zacht van buiten,
zacht vanbinnen, net zoals mij…
2.Dress to impress, Dress for succes. Als ik naar een monifeestje moet :
A.Draag ik gewoon waar ik me goed en comfortabel in voel. Geen omgeslagen
voeten door te hoge hakken, uitgelopen make-up of opgehangen worden in
een das voor mij! Waarom iets moeilijk maken als het gemakkelijk kan?
B.Zorg ik dat ik er piekfijn uitzie: het perfecte kapsel, de juiste accessoires. Dit is van kapitaal belang om indruk te kunnen maken op potentiële prooien.
Door mijn oogverblindende verschijning hebben ze geen oog voor iemand
anders!
C.Trek ik mijn Kazou-kleerkast open. Een moni-Tshirt, kamptrui en enkele
hippe accessoires zoals een Kazou keyhanger doen het altijd!
3.Hoe nodig jij je vlam uit voor een eerste date?
A.Iedereen heeft het over tsjetten op smoelenboek, no idea what that means…
B.Ik stuur per postduif een geparfumeerde handgeschreven brief met een uitnodiging voor het eerstvolgende praatcafé. Ps: ik probeer niet alleen de brief
maar ook de postduif te parfumeren.
C.Ik ga voor een intiem en erotisch getint berichtje op haar/zijn prikbord op
Facebook.
14
Kazoef
A.Spelen met zinnen, grammatica en Nederlandse les: I hate it!
B.Zinspelend? Spelend goesting krijgen dus. Hmm, ik ken wel wat ondeugende
spelletjezzzz…
C.Ik zal mijn liefste zin doen krijgen, haar/zijn zinnen bespelen. We zullen er
samen zin aan geven en zin in hebben!
6.Je organiseert een romantisch etentje. Welke muziek rolt uit je CDspeler?
A.Onder het motto: ‘Live is altijd beter’, zing ik zelf. Mijn 2 beste liedjes zijn:
‘Jouw liefde doet me zweeeeeven’ en ‘Met jou in mijn hoofd, voel ik me altijd
weer verdoofd’.
B.Heartbeats op JoeFm! Zo wordt het zeker romantisch.
C.Ik verkies de nieuwe Kazou kampdans. Zo kunnen we ineens de openingsdans voor ons trouwfeest inoefenen!
7.Wat is jouw favoriete openingszin?
A.Dag beauty, als jij een Kazousjaaltje was in het groen, dan zou ik je nooit
meer van rond mijn nek willen doen…
B.Hé lekker beest, volgens mij is het met jou in bed altijd feest!
C.Yo, Zit jij in Kazou? Volgens mij ben ik met u nog op kamp geweest. Ik ken u
precies van ergens…
8.Hoe ga jij te werk als er zich ineens een dood moment voordoet?
A.Dood moment! Aaaargh! Ik bel eerst 112. Daarna blijf ik kalm, blijf ik kalm,
blijf ik kalm. Ik moet gewoon kalm blijven, kalm blijven, kalm blijven.
B.Eindelijk mijn kans! Ik start met sensuele hartmassage, om geleidelijk over
te gaan in de mond op mondbeademing…
C.Als een goede Kazoumoni ben ik uiteraard perfect voorbereid. Ik vul het
dood moment op vanuit creatieve invalshoeken. Wat dacht je van een serenade zingen? Of we spelen een leuk ingekleed tussendoortje…
Juli - Augustus - September
15
Het verdict
Koos je vooral A?
Koos je vooral B?
Koos je vooral C?
Werkgroep
in de
Kijker Web
W
Je bent toch nog wat
onzeker als het op flirten
aankomt. Bekijk eens
hoe het er in Amerikaanse films aan toegaat.
Hieruit kan je inspiratie
opdoen. Probeer je onzekerheid te verbergen.
Krik je IQ wat op, dat
zal je zeker ook een stap
vooruithelpen. Ook je
Kazougehalte mag je wat
meer naar boven laten
komen. Geef niet op! Doe
deze test over 324 dagen opnieuw. Heb je dan
vooral C gekozen: proficiat! Heb je dan vooral B
gekozen: ook proficiat.
Was het opnieuw vooral
A? Dan…
Jij hebt heel wat datingkwaliteiten. Let echter op
met een té hoog macho/
bitchgehalte. Dit schrikt
sommige mensen af. Bij
jou is de vraag niet zozeer: bij wie ga ik het
eens proberen? Maar de
vraag is eerder: bij wie
heb ik het nog niet geprobeerd? Kom gerust
eens wat zachter uit de
hoek. Waarom geen gezellig gesprek over een
tikspelletje op kamp?
Laat de Kazoumoni in
jezelf wat meer naar
buiten komen. Dat vindt
iedereen aantrekkelijk!
Proficiat! Je bent een
echte femme fatale of
Don Juan! Jij hebt de
smaak van versieren
volledig te pakken. Als
jij ergens binnenkomt,
gaan alle blikken gegarandeerd jouw richting
uit! Je bent een magneet
voor potentiële partners.
Houden zo, Casanova!
ie zijn ze, wat drijft hen en vooral wat
doen ze, die mannen van de website?
site
Alexander Degroote, De gebroeders Veys (n.v.d.r. Laurent en Mathieu) en Pieter Braeckevelt! Van de eerste tot
de laatste: allemaal multimediamensen: maar zeg nu zelf, wat
zouden we zijn zonder? Dankzij zotte vakkennis hebben we nu
onze eigenste Zuid-West-Vlaamse moniwebsite, met een persoonlijke
corner voor elke werkgroep, en een heuse eigen Kazou-zwvl app!
Op het deeltje van WG Dans kan je de
kampdans van deze zomer bekijken, de
uitgeschreven versie lezen, en uiteraard
ook de teasers voor kampdans 2013
bekijken – ze zijn geniaal! Bij WG materiaal vind je heel wat nuttige info voor
komende zomer. WG Gitaar, de Kazoubrigade, Kazoudag (under construction)
en – hoe kan het ook anders – ook wij hebben een eigen stekje! Er komt een
heus archief met alle Kazoefs!
Zoek je info over ons verbond, de werking of kalender ervan; of zoek je
gewoon wat afleiding? Bekijk dan welke werkgroepen er zijn, wat ze doen
en of ze leden zoeken. Je ziet ook meteen wie je daar dan voor moet contacteren; handig, is het niet?
Bij deze spreken we een grote dank uit aan de sitebouwers: Bedankt!
Moni.kazou-zwvl.be - [email protected]
16
Kazoef
Juli - Augustus - September
17
Column
TWITTERBURGER,
Kazoekertjes/Kavaria
‘Echt antiek te koop’, zit zelfs nog
in de doos. Steeds leuk om mee te
nemen als decor op zomervakantie!
Prijs overeen te komen. Interesse?
Mail naar [email protected]
Te Koop: Oventje voor opwarming
kotstudent. 20 EUR. Mailen naar [email protected]
WERELDBURGER
Duizenden sociale netwerken zijn er, voor ieder wat wils.
We kunnen ons inchecken met
Foursquare, kunnen wat ons
inspireert delen op Pinterest,
muziek delen met Last.fm, werk
zoeken op LinkedIn en tenslotte
kunnen we alles doen op Facebook. Toch is mijn favoriete sociale netwerk Twitter, hoewel
velen de stap nog niet gezet hebben – of alleen eens in vervlogen
tijdend een account aangemaakt
hebben ‘om te kijken wat het
is’ en hem vervolgens te laten
verstoffen en nooit meer terug
te kijken. Jammer. Twitter is
nochtans een netwerk waar je
echt kan delen wat je doet. De
vluchtigheid zorgt ervoor dat
je kan en wil delen, meer dan
op Facebook. Ik volg op Twitter maar 150 mensen – wat in
schril contrast staat met mijn
600 Facebookvrienden – en toch
is die newsfeed pakken interessanter dan die van Facebook.
Mensen delen meer op Twitter, bovendien kan je recht in
het leven kijken van je idolen –
want geef toe, iedereen wil uit
de eerste hand weten dat Sam
De Bruyn zijn fiets gestolen is, of
niet? Ten slotte is er nog de immense nieuwswaarde van Twitter. Via tweets en retweets – wie
de termen niet kent, google is
uw vriend – verspreidt nieuws
sneller dan via het de kranten.
Meer nog, vele kranten halen
hun nieuws van Twitter, want
daar wordt als eerste gemeld
dat er een bomaanslag is, een
huis in brand staat, of een zebra losgebroken is uit de lokale
zoo. Aan de mensen met twitterangst zeg ik: probeer het
eens. Volg mensen, zorg dat je
gevolgd wordt. Tweet. Retweet.
Deel wat je op Facebook niet kan
delen en hou Facebook voor de
groepen en de chat. Wordt deel
van de twitterwereld, word een
twitterburger.
GUY
18
Kazoef
Pyromaan zoekt blokhut in bosrijke
omgeving. Iemand die deze persoon
graag wil helpen of graag meeneemt
in de Zwitserse berghutten? Mail dan
naar: [email protected]
Appartement zoekt rijhuis met
ferm balkon om kinderkamers te
maken. Interesse? Mail als de bliksem
naar jouw favoriete tijdschrift ([email protected]).
Voor deze zomer zoek ik een stel
giraffen en een luipaard, voor de
inkleding van mijn avondspel ‘de
dieren in de jungle’. Iemand die mij
daar spoedig mee kan helpen? Mail
naar: [email protected]
Gezocht: Persoon die voldoet aan
onderstaande definitie om enkele dieven (we noemen geen namen, maar
ze zijn van de Veys clan) het zwijgen
op te leggen: huur - moor - de - naar
de -woord (mannelijk) huurmoordenaars persoon die tegen betaling iem.
vermoordt Mailen naar [email protected]
live.be
Te koop: Franse wijn van 1980. Eerste
keus wijn. Weg wegens hoofdpijn. Bij
interesse kunt u steeds mailen naar
[email protected]
Landschildpad gevraagd. Of hebt
u eieren van deze dieren dan broed
ik die voor u uit? Mailen kan naar
[email protected]
Gratis tortelduiven, wit, 12 stuks.
Je moet ze wel zelf komen vangen.
Echt iets voor de liefhebber. [email protected]
kazou-zwvl.be.
Voor Robert: ik kom dit jaar terug
naar de jaarmarkt op 20/11. Op de
markt, waar de koeien staan.
Heb jij een echt Kazoukertje? Ben je op zoek naar monitoren die jou
kunnen helpen met allerlei kampvragen, op zoek naar verkleedkledij,
zoek je al jaren de ideale kamppartner,…? Één adres: [email protected], de oplossing voor al uw kazoukertjes!
Juli - Augustus - September 19
Festivalverslag
stek om politiebarricades te doorbreken, namelijk de polonaise. Op
een ander plein werd melding gemaakt van dansoverlast door het
gebruik van zotte walsmoves door
mensen die leken thuis te horen op
een middeleeuws balfeest.
Al deze muziekverslaafden kwamen ten slotte terecht in 1 grote
groep en dit zorgde ervoor dat alle
fans en artiesten terechtkwamen
op 1 adres: feestje in de Sint-Janslaan! Het spontane praatcafé ging
door tot de vroege uurtjes (zo rond
17u).
What happens on
Cursus
Stays in the Kazoef
H
et moment van de waarheid
naderde… enkele instructoren
namen nog een laatste slok van
hun flesje limonade en een enkeling deed nog vlug een ad fundum
met zijn cola. Ze vertrokken elk
naar hun afgesproken punt binnen
Kortrijk.
Op verschillende locaties in de
20 Kazoef
stad kwamen talloze (lees: 41) fans
van verschillende muziekgenres
samen om op zoek te gaan naar
hun favoriete artiesten. Er werd
via de permanentiedienst melding
gemaakt van een groep West-Side
achtige hiphop hooligans terwijl er
een straat verder een politiebarricade werd doorbroken door het
gebruik van de techniek bij uit-
Het waren zotte momenten die dag
in Kortrijk …een zotte start!
Massembre. Wat later op die avond
werd een mooie start ingezet op
de main stage door de lokale groep
‘Kazou structuur’. Ze bezitten een
aparte stijl, maar vielen zeker in de
smaak bij het algemene publiek.
Op de 2de dag werd al snel overgegaan tot wat meer actie. Hoe kies
je ALS artiest voor het juiste thema, hoe bouw je dit op en wat ALS
de muziek bvb. uitvalt tijdens je
act en hoe kan ik dergelijke death
moments opvullen. Na de middag
was er een rondleiding in de EHBO
tent van het festival om daarna als
publiek deel te nemen in enkele
bekende tv-programma’s zoals
‘Wat als…’ met als special gasten
de belspeldel, Piet Huysendinges
& Mimi en tenslotte Felicé in zeer
levende toestand! Tegen de avond
kwamen de optredens wat meer
op gang en deden verschillende
kleinere groepen hun ding over de
verschillende podia. Namen zoals
‘Structuur van eine Tag’, ‘Competentius’ en ‘Jobs & Moni’s’ kwamen
deden hier hun ding.
Het beste festival ter
wereld
nkele weken later werd een
klein plaatsje te Heer uitgekozen om het beste festival ter
wereld te ontvangen: Jawel dames
en heren, ik geef u BC PASEN 2012…
alstublieft! Onder leiding van de
organisator, verschillende artiestengroepen en een uitgebreide
technische ploeg werd een festival- De volgende dag begon met een
week op poten gezet om U tegen te workshop. De talloze fans konden
zeggen!
zaken leren over het concept doelOp deze 1ste dag konden de fans en publiek. Hoe kunnen we oma’s
artiesten met elkaar kennismaken onderscheiden van het jongere
tijdens de meet and greet wat natu- publiek en tal van andere dergeliurlijk een deel is van het all-inclu- jke vragen kwamen hier aan bod.
sive concept van de festivalweek te Verder konden ze ook workshops
E
Juli - Augustus - September
21
volgen waarin SABBAM kwam
uitleggen hoe zij straffen en belonen en kwam Prins Fluppe vertellen hoe hij zijn land wil begeleiden. Gaat hij voor de harde
aanpak, kan het hem niets schelen
of iets ertussen. We waren en zijn
in feite nog altijd benieuwd. Meer
info hierover zal u zeker vinden
na een staatsgreep van deze laatst
vermelde persoon.
Battle 2012
a de middag werden cd’s verzameld in het bos en dit in
een kleine omkadering. De lokale
DJ was alweer zijn dvd’s kwijt en
wat doen we dan? Japjap allemaal
lekker illegaal downloaden en
branden bij de hotspot in het bos
(tussen jou en mij gezegd: het was
een heel hotte spot!). Erna werd gekozen om nog wat calorieën te verbranden in een dansworkshop. De
dag eindigde met een alternatief
van Villa Vantilt, namelijk ‘Battle 2012’ met niemand minder dan
Bustin Jieber en zijn boterkoekske,
Margi Mindy, Usher en veel meer.
Een festivalversie live voor u op tv
gebracht…alstublieft!
N
De 4de dag was iets kalmer, kwestie om de west-side crew, slagermensen en ons publiek wat te besparen. Er werden wel wat dingen
uit de grond gestampt om iedereen
wat bezig te houden. Er werden
22 Kazoef
optredens gegeven waarbij de ene
band te weinig plaats had, maar
er toch nog in slaagde hun ding te
doen en waarbij een één of andere
onbekende groep op de main stage
met al het materiaal er nog niks
van bakte… om het woord zielig
net niet te gebruiken. De dag werd
afgesloten met ‘SinnSpieling’, een
bekende Rammstein covergroep.
Dag 5. Opstaan, een wandelingetje
maken en terugkeren met de bus
zou ik nu graag zeggen, maar na talloze problemen met het openbaar
vervoer en andere instellingen die
zich officieel noemen, brak er rond
en ook wel in tent ‘paviljoen eight’
een spontane staking uit. Er waren
vlug verschillende kleuren te herkennen en het spreekt zonder meer
dat groen hier als overwinnaar
uit de bus kwam (voor de mensen
die erbij waren, dit noemen ze dus
censuur). Hierna werd het teamgevoel terug wat opgekrikt na de
harde woorden aan de onderhandelingstafel, maar kwamen we tot
de ontdekking dat de artiesten er
van door waren met de lekkere vijfde maaltijden. Hebben wij die boterhammen met choco gemist die
avond. Gelukkig dat traiteurdienst
Delrue ons toch nog wat worstenbroodjes kon leveren op het laatste
moment, waarvoor grote dank!
“Namen als ‘Structuur van
eine Tag’, ‘Competentius’ en
‘Jobs & Moni’s’ deden hun
ding”
“Ik ben herboren, ik
ben een artiest, ik
ben moni”
Juli - Augustus - September
23
Het werk van de fans
ag 6: Het begon in feite al de dag
voordien, talrijke fans werden
door hun artisten gedumpt midden in de roes van het festivalgebeuren. Wat leverde dit op? Jawel,
de fans kozen er spontaan en totaal
niet gepland voor om zelf de rest
van het festival in te vullen. Al vlug
kwamen her, maar misschien meer
der, nieuwe bands tevoorschijn die
elk hun act voorbereidden. In de
namiddag van dag 6 begonnen de
nieuwe bands met hun eigen ding
en ging het programma weer van
start. Daar alle fans nu zelf op het
podium stonden werd spontaan
een lokaal schooltje met 7 tot 10
jarigen beroofd van hun leden zodat het festival een nieuw publiek
D
verkregen had. Er waren talloze
acts te vinden op de verschillende
podia waarbij enkele bands het zeker in zich hebben om uit te groeien tot BIG NAMES. Er waren originele workshops: Hoe bouw ik mijn
kasteel na een ruzie met mijn buurman en er werd ook spontaan gekozen om over te gaan naar de creatie van wolkjes om de stilgevallen
wolkjesfabriek te vervangen. Dit
gebeurde allemaal manueel en creatief! Er waren ook andere goeie
shows die werden opgevoerd en ik
denk hier aan de bende van Peter
Pan naast Prince and Princess die
op een reusachtig plein hun volk
goed vermaakte, een groep waarin
de waterkoning zorgde voor een
leuk waterspektakel met talloze
zeedieren om de avond van dag 6
af te sluiten voor het publiek. Ook
werd een feestje gegeven en dit in
de befaamde loungebar de JoMbAar…een knaller van formaat!
coachen. De nieuw geboren artiesten gingen naar hun manager en
kregen zo de hints and tricks die
nodig zijn om hun carrière verder
uit te bouwen. Een manager is nu
eenmaal een must voor elke artiest! Na dit gesprek en een subtiele
hint van: “de bus is gearriveerd”,
werd al het feestmateriaal ingeladen en waren we plots al terug
op baan naar de mama en papa.
Hier en daar wat mensjes aan het
slapen, maar allemaal dachten ze
hetzelfde. Ik ben herboren, ik ben
een artiest, ik ben een moni!
Badjas en Matthias
ag 7 begon met een alternatief
podium midden in het bos en
met niemand minder dan de smurfen als bandmembers, was mij
dat smurfen zeg! En rarara plots
stonden de artiesten daar terug.
Ze zaten gewoon allemaal op het
wc wegens een onbekende ziekte
die in Massembre heerst en het gemunt heeft op de darmen… meer ShowBizz Bart
info vind je wel bij hen! Als ervaren
artiesten hadden ze natuurlijk de
muziek gehoord in hun wc-potjes
en hebben ze hier dan ook wel lustig op gefeedbackt. Na het eten was
er natuurlijk eventjes tijd voor een
spontane stroompanne in het aanpalende VRT1-gebouw terwijl verschillende festivalfans aanwezig
waren voor een nieuwe laagbudget
versie van het Swingpaleis onder
leiding van Badjas en Matthias…
een droomkoppel in roze badjassen. Samen met de fans en een rare
conciërge, Carla Brun, werd toch
energie gevonden om het feestje
later op de avond te laten knallen!
D
De laatste dag van dit prachtig
scheppingsverhaal (het scheppen
van nieuwe artiesten) draaide rond
24 Kazoef
Juli - Augustus - September
25
REVIEW
[MUZIEK] Jack White – Blunderbuss ****
Jack White, de bekende zanger/gitarist/songwriter van The White Stripes, The Raconteurs en The
Dead Weather, heeft een soloplaat uit! Blunderbuss heet de nieuwe plaat, dat is zo’n piratenrevolver met een wijde loop aan het uiteinde.
Lijkt toepasselijk, Jack White knalt ook nu weer
een schitterende vloed van rock ’n roll, soul en
blues in je oren. Leuke rustige melodietjes vullen
afwisselend het album met typisch stevige Jackpartijen. Jack White, in real life Robert Johnson,
was vroeger trouwens een meubelmaker. Vaak stak hij songteksten of
opnames en dergelijke in zo’n meubel. Denk dus tweemaal na voor je
de zetel op het stort gooit!
Een voorsmaakje: http://www.youtube.com/watch?v=SZ-BKq1jc-w
Leuk interview: http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/413295/april-26-2012/jack-white
[SERIE] IT-Crowd *****
Eén van de beste series van de laatste
jaren lijkt ons toch wel de IT-Crowd.
Deze Britse sitcom doet je, van het
begin tot het eind, op de grond rollen
van het lachen. Roy en Moss zijn twee
computernerds die de ICT verzorgen
van Reynholm Industries. Plots krijgen
zij er een vrouwelijke collega, Jen, bij.
Maar die lijkt helemaal niets van computers af te weten… Roy en Moss zijn
dan ook niet opgezet met het feit dat zij het nieuwe hoofd van de dienst
wordt. Maar als leken in de sociale omgang, vooral met vrouwen, kan
Jen misschien toch een meerwaarde bieden?
Voorsmaakje: http://www.youtube.com/watch?v=C2Ph8zwpNyI
26 Kazoef
[BOEK] The Hunger Games ***
Harry Potter en Twilight achterna?
Suzanne Collins deed alvast een goede poging!
Met haar eerste boek van de gelijknamige trilogie,
The Hunger Games, raakte ze in Hollywood. Kazoef
besloot meteen om de leesbril even op te zetten!
Katniss is 17 en woont in Panem, een land in het
futuristische Noord-Amerika. Ondanks het feit dat
ze zo jong is, zorgt ze al full-time voor haar kleine
zusje en haar depri moeder. Niet gemakkelijk want
ze woont in de Seam, één van de 13 districten in
Panem, waar extreme armoede heerst.
De armoede is vooral te wijten aan dé grote opstand tegen het regime. Helaas verloren de districten van het almachtig
regime en worden ze nog elk jaar herinnerd aan hun ‘fout’, nl. door de
Hongerspelen. Via een loting worden er uit ieder district een jongen en
meisje meegenomen naar een arena in de hoofdstad, om er te vechten
tot de dood!
Bij de loting wordt Katniss haar leven plots overhoop gegooid. Meer
zeggen wij niet! Buiten: lezen!
[Film] What’s Eating Gilbert Grape ****
In deze brilliante film zien we de
piepjonge Leonardo Dicaprio en
Johnny Depp aan het werk. Leo
speelt hier Arnie die duidelijk een
gedragsstoornis heeft. Gelukkig
weet zijn broer Gilbert (Johnny)
hier goed mee om te gaan en
geeft hij ook superveel op voor
zijn kleine boezemvriend. Toch
droomt Gilbert van een beter leven maar geeft hij dit zelf niet gemakkelijk toe, tot hij iemand leert
kennen… Een super klassieker die je gezien moet hebben!
Een voorsmaakje: http://www.youtube.com/watch?v=X6sLIP3908w
Juli - Augustus - September
27
[SERIE] Spartacus ****
Het blijft het eeuwenoude verhaal van een slaaf die een gladiator wordt. Maar toch! Deze serie
onderscheidt zich van de rest,
o.a. door bloederige 300-achtige
grafische effecten. Naast dat is
er ook nogal wat bloot te zien.
Geen nood dames, er is evenveel schoon mannenvolk/bloot
te zien! Uiteraard is de serie
veel meer dan dat. Spannende
gevechten, complotten en theoriëen worden u rond het hoofd geslagen
wat zorgt dat je gauw verslaafd aan het scherm hangt.
Zeker de moeite waard om eens te checken! Je kan alvast beginnen met
Spartacus Blood and Sand, daarna volgt de prequel Gods of the Arena
en momenteel kan je Spartacus Vengeance zien in de States!
Een voorsmaakje: http://www.youtube.com/watch?v=m2CqtNeRK_w
[SPEL] Dominion *****
Dominion, van 999 Games, is
een kaartspel maar van formaat!
Je krijgt maar liefst 500 kaarten
om ne keer mee zot te doen! Het
doel van dit spel is om zoveel
mogelijk overwinningspunten te
verzamelen. Hoe doe je dit? Door
geld te verzamelen om die te kopen. Hoe verzamel je geld? Door
constant acties uit te voeren met
actiekaarten die je zelf aankoopt.
Dit lijkt allemaal wat abstract maar
dat is het zeker niet. Dominion is
een vlot en strategisch spel met
mooie illustraties en tal van uitbreidingen. Bovendien wordt het spel
geleverd met 25 verschillende actiekaarten, terwijl je er maar 10 nodig
hebt per spel, wat wil zeggen dat ieder spel compleet anders is!
Een voorsmaakje: http://www.youtube.com/watch?v=w9nCH5fi0Ws
Juli - Augustus - September
29
Ow shit f*ck
busjobs
Het “OW SHIT F*CK” artikel zal in elke editie aanwezig zijn en zal jullie op
een eenvoudige manier een herhaling bieden van wat je op basiscursus leerdez. Dit wordt dus het vormend hoekje van dit nieuwe boekje speciaal voor
elke ZWVL moni!
Vandaag bespreken we de busopstap. Iedereen heeft het al meegemaakt: Je
arriveert op de afgesproken plaats waar je kamp zal vertrekken met de bus
en je ziet een chaos van bussen, deelnemers, oudjes en hier en daar wat leuk
geklede personen (lees: de monitoren).
Wij als monitoren met een neurotische dwang voor het concept “orde” zagen dat dit veel beter kon! Bij deze hebben wij ook verschillende vacatures
openstaan om onze busopstappen in deze nabije toekomst in goeie banen te
leiden!
30 Kazoef
Juli - Augustus - September
31
GEZOCHT: VV
Omschrijving van de functie:
• Contact met de ouders
omtrent geneesmiddelen
en andere vragen beantwoorden.
• Coördineert de busopstap
en stuurt bij waar nodig.
GEZOCHT: BAGAGEVERANTWOORDELIJKE
Omschrijving van de functie:
• Zorgt ervoor dat de monibagage gescheiden blijft van de bagage afkomstig van de
deelnemers.
• Zorgt ervoor dat alle bagage op een rustige
manier in de bus geraakt.
• Assisteert de buschauffeur met het inladen
van de bagage.
GEZOCHT: BUSVERANTWOORDELIJKE
Omschrijving van de functie:
• Staat aan de ingang van de bus of zit al
op de bus (vooraan).
• Noteert de aanwezigheden van de
deelnemers die opstappen.
• Meldt deze informatie aan de VV.
GEZOCHT: RESTERENDE MONITOREN
Omschrijving van de functie:
• Helpen hun medemonitoren.
• Proberen zoveel mogelijk
ook tussen de deelnemers te
lopen.
• Vragen van ouders doorverwijzen aan de VV.
VOOR ELKE JOB:
Arbeidsvoorwaarden
• Een dolle vakantie beleven met een super moniploeg met als eerste doel de
deelnemers een prachtige vakantie bezorgen (lees: maak gewoon plezier
met heel de bende!).
• Een medische fiche als moni correct ingevuld afgeven aan je VV.
Zinspelend
Maak met deze hangbuikvarkens de gekste, zotste, leukste avondsluiting ooit voor je kamp van deze zomer!
Hoe ga je te werk?
1.Kies uit ieder hangbuikvarken 1 woord. Schrijf deze woorden op een
blad.
2.Doe nu een brainstorm: schrijf alles op waar je spontaan aan denkt
bij je 3 gekozen woorden. Laat je creativiteit de vrije loop. Alles kan!
3.Selecteer bruikbare ideeën. Combineer deze tot een leuk concept.
4.Typ je avondsluiting uit. Mail het document door naar je VV.
5.Wens jezelf proficiat! Je maakte net een fantastische hangbuikvarkenavondsluiting!
afscheid
jezelf zijn
spijt
vertrouwen
natuur
respect
anders zijn
delen
gevoelens
ontmoeten groeien
verwondering
groep
zoeken
vriendschap
ik
enz.
Loon
Loonschaal Z: 3,10 euro per dag plus extralegale voordelen zoals een vijfde
maaltijd.
U kunt zich kandidaat stellen voor één van deze vacatures op de busvergadering van uw kamp! Meer info kunt u bekomen bij uw VV.
32 Kazoef
Juli - Augustus - September
33
muzieknoot
boom
kleuren
zandkorrel
steen
ijsblokje
puzzel
bloem
boek
televisie
grassprietje
potlood
ballon
zeepbel
kaars
water
enz.
zingen
schrijven
knutselen
actie
vertellen
spel
toneel
dansen
gedicht
verhaal
koken
rollenspel
lied
tekenen
wandelen
enz.
Grunten und Freud
WAAR IS DE
TIJD
DAT ER NOG EEN SPEELGOEDJE
BIJ DE KELLOGG’S ZAT?!
Den tijd dat er nog een speelgoedje bij de Kellogg’s zat, lijkt zowat voorbij.
Zelf had ik altijd gedacht dat de trend zich zou verderzetten. Toen ik een kind
was, kreeg je eens een sleutelhanger, gekke kaarten, een speelgoedventje,
enz. Dan begonnen ze met CD-ROM’s... iets minder tof maar ah, de trend ging
verder! Ik fantaseerde alvast over de toekomstige gadgets in de Kellogg’s...
een telefoonkaart? Een gsm? Een iPhone? Een iPad? Maar NEE! Niets meer! Of
misschien nog enkele CD-ROM’s die ze vroeger niet kwijt raakten. Jammer…
Wat als.. je toch een gsm vond in je ontbijtgranen? Dan kon ik al pronkend
naar school. Bellend gelijk een zakenman, berichtend gelijk een tienermeisje.
Dan vonden mijn klasgenootjes mij vast wat toffer. Zo schopte ik het misschien tot klasverantwoordelijke, stel u voor! Dan zag de schooldirecteur mij
misschien wel staan als een duchtige kandidaat voor de opkomende spelwedstrijd. Hij kon me dan inschrijven en ondersteunen zodat ik de prijs gegarandeerd zou wegkapen van andere mottige kinders die geen gsm bij hun ontbijtgranen hadden gekregen. Zo zou ik in de lokale gazet gestaan hebben, met
mijn tandpastasmile, die later opgemerkt zou worden door Colgate. Colgate,
de firma die mij zou aannemen als tandpastasmilemodel en mij later zou
promoveren tot CEO. Waar ik een nieuwe gsm of nee..een smartphone zou
krijgen! Zodat ik die ontbijtgraangsm verticaal in de vuilnisbak kon klasseren.
Later zou een vuilnisbakschraper mijn klasseerwerk kunnen bewonderen en
een ingeving krijgen om een beter leven te leiden. Zo zou die persoon een
job kunnen vinden waar hij geld verdient. Zodat hij een wagen kan kopen om
naar de GB te gaan. Ook de Colruyt lijkt wel een goed idee, maar dat doet er
niet toe want in beide winkels kan je ontbijtgranen kopen! Dan kan hij die ontbijtgranen laten eten door het kind dat hij gefabriceerd heeft met een nieuw
lief. Zo zou dat jongetje vol spanning zitten wachten tot de ontbijtgraandoos
voor zijn neus staat hij het karton kan openen en het plastiek kan horen
kraken onder zijn openende vinger om er een gadget te vinden DAT HEEL ZIJN
LEVEN ZOU KUNNEN VERANDEREN! Maar nee… nee..? Nee..! NEEEEE! Wat zit
er in?!
NEN CD-ROM VERDOMME!
34 Kazoef
Juli - Augustus - September
35
NIETS
Doe ke zot!
speltips/liedjestips
Liedjestip: Duifje duifje
(indien u de melodie niet kent, vertrouwen wij op uw improvisatietalent om zelf een melodie
aan het lied te geven)
Duifje duifje aan het venster, duifje duifje aan het raam, links 2 rechts
2 zwaaien, links 2 rechts 2 zwaaien, buigen en draaien, duifje duifje
aan het venster, duifje duifje aan het raam, links 2 rechts 2 zwaaien,
links 2 rechts 2 zwaaien, buigen en draaien, duifje duifje aan het venster,
Duifje duifje aan het raam, links 2 rechts 2 zwaaien, links 2 rechts
2 zwaaien, buigen en draaien, ...
Speltip
Om eentonig op elk kamp een swingpaleis te vermijden: denk eens
aan spelformats van op de radio in plaats van op tv. Ik denk bijvoorbeeld aan ‘spelen met Sofie’ van STUBRU.
Speltip
Om eentonig op elk kamp een ‘één jaar gratis’ te vermijden: haal eens
inspiratie uit je hoofd voor het bepalen van de speltechniek in plaats
van inspiratie van op tv te halen. Je bent niet de enige die tv kijkt. Het is
te jammer van alle werk bij het volgende commentaar na de speluitleg:
‘ah, tis zoals ‘één jaar gratis’ op tv’.
36 Kazoef
Juli - Augustus - September
37
NIETSZEGGEDE
SPREEKWOORDEN
Bron: internet: Vereniging ter behoud van het Nietszeggende
Spreekwoord
Al is het spreekwoord nog zo snel, de Vereniging ter behoud van het
Nietszeggend Spreekwoord achterhaalt het wel
Loopt uw neus en ruiken uw voeten, dan bent u verkeerdom gebouwd
Beter een tongzoen van een draak, dan gevingerd door kapitein haak
Draagt uw kanarie witte sokken, dan komen er 14 dagen met witte
vlokken
Al draagt een aap een gouden ring, mijn buurvrouw blijft een lelijk ding
Wie zijn billen heeft gebrand, lag op het strand met zijn penis in het
zand
Met een been uit het verkeerde bed stappen
Valt kerstmis in december, dan zal het regenen in september
Met de deur in de boter vallen
Al is de deurwaarder nog zo snel de baksteen achterhaalt hem wel
Eeuwig duurt het langst
Hoge glazen vangen veel bier
Geen haan op mijn hoofd die daar naar kraait
Als het kalf verdonken is, is het tijd voor de barbecue
Beter 1 kanarie in de hand dan 10 in de slaapkamer
“Ben je moe, pluk een koe; zet hem op je pet, ben je morgen geplet”
Oost west, ik doe niks en mijn moeder doet de rest
Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag nog door een ander kunt laten
doen
Oefening baart kunst, en als je genoeg oefent baar je vanzelf
Blaat het niet, dan schaapt het niet
Al is de reiziger nog zo snel, de NMBS vertraagt hem wel
Als de zwaluwen te laag vliegen, zijn het misschien pinguins
38 Kazoef
HERSENFOLTERING
Zotte dingen! Na herschikken van de blokken die deze driehoek vormen is er een gat ontstaan, Misschien een idee om zo meer plaats op
de brusselse ring te maken in de file, of is er iets louche aan de hand?
Waar komt dat gat vandaan? Voor de Einsteins onder de monitoren:
mailen kan naar [email protected], de nodige aspirines ontstaan
door het overdadig hersengebruik kunnen niet in onkosten ingegeven
worden.
Juli - Augustus - September
39
MOPJES
40 Kazoef
Juli - Augustus - September
41
Kazouroscoop
Kreeft (22 juni – 21 juli)
Je monicapaciteiten zijn misschien niet altijd even goed,
maar wij zijn ervan overtuigd dat een functie als TP op
je lijf geschreven is. Bovendien zal iedereen jaloers zijn
op je nieuwe functie en voelt iedereen zich per definitie
aangetrokken tot TP’s.
Leeuw (22 juli – 21 augustus)
Je kan je kleurpotloden thuis laten, want we hebben het
gevoel dat jouw oscar-roos meest waarheidsgetrouw ingekleurd is als je ze gewoon blanco laat.
Maagd (22 augustus – 21 september)
Als jij verjaart in de maand juni, stuur dan als de bliksem
een mailtje naar [email protected] en win een macbook pro op kosten van het verbond!
Weegschaal (22 september – 21 oktober)
Iedereen heeft zijn eigen rituelen ’s morgens, maar misschien is het zingen voor de spiegel in de kamer waar de rest
van je moniploeg nog ligt te slapen toch iets wat je moet
afleren. Tenzij je graag een emmer koud water over jou
krijgt natuurlijk.
Scorpioen (22 oktober – 21 november)
Je voorbereidingen voor deze zomer krijgen maar geen
vorm. Blijkbaar heb je de blokken ‘spelfiches’, ‘spelbagage’
en ‘thema en inkleding’ gemist op je basiscursus. Speciaal
voor jou hebben we daarom geregeld dat je je basiscursus
nog eens opnieuw mag doen.
Boogschutter (22 november – 21 december)
Dat kazou een datingbureau is, weet iedereen. Helaas
moeten we u teleurstellen, in Kazou zit er geen lief voor je
verborgen. Start je zoektocht maar ergens anders.
42 Kazoef
Steenbok (22 december – 21 januari)
De redactie is het er unaniem over eens dat jij zonder moeite te doen de award voor grootste blunder kan behalen op
de kampdankbbq in september. Bereid dus alsvast je speech
en je bedankingswoordje voor wanneer je de award in ontvangst moet nemen.
Waterman (22 januari – 21 februari)
De positieve vibes in het heelal vertellen ons dat je een pen
uit de duizend hebt. Daarom verwelkomen we je graag in
ons team! Mail naar [email protected] om medewerker te worden van het coolste monimagazine van Kazou
Zuid-West Vlaanderen.
Vissen (22 februari – 21 maart)
Jeugd & gezondheid blijft een mooie naam en we begrijpen
dat je geen fan bent van veranderingen, maar misschien
is het na 6 jaar eens tijd om te aanvaarden dat de naam
veranderd is in ‘Kazou’.
Ram (22 maart – 21 april)
Omdat je jouw kazouroscoop niet op tijd hebt aangevraagd
bij werkgroep materiaal, kunnen wij u niet meer voorzien
van een passende voorspelling van je toekomst. Laat het
een les zijn voor de volgende kazoef.
Stier (22 april – 21 mei)
Kampdansen kan iedereen, dachten we vroeger, maar toen
we jouw versie zagen van de kampdans, hebben we toch
onze mening aangepast. Misschien neem je beter nog wat
danslessen.
Tweelingen (22 mei – 21 juni)
De sterren voorspellen unaniem dat wanneer je naar het
volgende praatcafé komt, je de avond van je leven zal
beleven. Tevens konden we aflezen uit de stand van Jupiter
dat je laatste evaluatie wel eens ingetrokken zou kunnen
worden indien je niet van de partij bent.
Juli - Augustus - September
43
KALENDER
29/06
18/11 om 9u
08/09
24/11 om 9u
Hawaiaanse zomerinstuif
Sint-Janslaan 10, Kortrijk
Kazoudag
Fenix, Ieper
07/10
Dagelijks bestuur:
1e deel werkjaar
2012
Karaad met ontbijt
Kortrijk
Volleychallenge
Antwerpen
21/12 om 19u30
Karaad
Kortrijk
12/10 om 19u30
Karaad
Kortrijk
Januari
Dagelijks bestuur:
moniverdeling
Februari
Dagelijks bestuur:
2e deel werkjaar
17/02 om 9u
Karaad met ontbijt
Ieper
16/03
Karaad
Kortrijk
16/03
2013
Startdag
Kortrijk
26/04 om 19u30
Karaad
Kortrijk
24/05 om 19u30
Karaad
Kortrijk

Vergelijkbare documenten