ISI Bof April 2011 Wat is bof? Bof is een

Commentaren

Transcriptie

ISI Bof April 2011 Wat is bof? Bof is een
ISI Bof
April 2011
Wat is bof?
Bof is een besmettelijke ziekte waarbij de speekselklier bij het oor ontstoken is. Bof wordt
veroorzaakt door een virus. De meeste kinderen in Nederland worden ingeënt tegen bof als
ze 14 maanden en 9 jaar zijn (met de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond).
Daardoor komt bof in Nederland nog maar weinig voor.
Wat zijn de ziekteverschijnselen van bof?
Bof kan zo licht verlopen dat de verschijnselen nauwelijks worden opgemerkt. Wanneer er
wel ziekteverschijnselen van bof optreden beginnen deze met koorts en een pijnlijke, dikke
wang. De wang wordt dik door een ontsteking van de speekselklier bij het oor. De andere
wang kan ook dik worden en er kan oorpijn optreden. Meestal is na twee weken de dikke
wang verdwenen en is de patiënt beter.
Complicaties komen niet vaak voor. Bij heel jonge kinderen kan een hersenvliesontsteking
vóórkomen. In zeldzame gevallen kan bij jongens aan één kant een zaadbalontsteking
optreden. Bij volwassen mannen die de ziekte doormaken is er meer risico op een
zaadbalontsteking, meestal ook aan één kant. Deze ontsteking kan verminderde
vruchtbaarheid tot gevolg hebben
Hoe kun je bof krijgen en hoe kun je anderen besmetten?
Het virus zit in de neus en keel van iemand die besmet is. Door hoesten en niezen komt het
virus in de lucht en kan het verspreid worden. Zo kan besmetting plaatsvinden.
Niet iedereen die besmet is wordt ziek. Mensen die besmet zijn met het virus kunnen
anderen besmetten, ook al zijn ze zelf niet ziek. Mensen die wel ziek worden kunnen 5
dagen voordat ze ziekteverschijnselen krijgen al anderen besmetten. Zij blijven besmettelijk
tot maximaal 9 dagen na het begin van de zwelling van de wang.
Na besmetting duurt het 12 tot 25 dagen (gemiddeld 16-18 dagen) voordat
ziekteverschijnselen optreden.
Wie kan bof krijgen en wie loopt extra risico?
Met name mensen die niet (of niet volledig) is ingeënt en de ziekte nog niet heeft
doorgemaakt kan de ziekte krijgen. Mensen die de ziekte gehad hebben kunnen hem niet
opnieuw doormaken. Door tweemaal in te enten ontstaat een goede bescherming tegen de
ziekte. Als mensen ondanks inenting tegen bof toch ziek worden, maken zij over het
algemeen de ziekte in een lichte vorm door.
Hoe kan bof worden voorkomen?
Met de BMR-prik wordt ingeënt tegen bof (en mazelen en rodehond). De meeste kinderen in
Nederland worden ingeënt tegen bof als ze 14 maanden en 9 jaar zijn.
Houd bij hoesten en niezen altijd de hand voor de mond en neus. Was daarna de handen en
leer dit ook aan kinderen. Nog beter is het om een papieren zakdoek te gebruiken en die na
eenmalig gebruik weg te gooien. Na contact met een bofpatiënt is de kans om bof met
complicaties te krijgen erg klein. Daarom is het meestal niet zinvol om mensen die niet
(volledig) ingeënt zijn na contact met een bofpatiënt alsnog te vaccineren.
Is bof te behandelen?
Neem contact op met de huisarts als u bof vermoedt. De huisarts kan de diagnose stellen.
De ziekte geneest zonder behandeling of medicijnen. Pijnstillers kunnen de pijn verlichten.
Kan iemand met bof naar kindercentrum, school of werk?
Iemand met bof die zich goed voelt kan ze gewoon naar de kinderdagcentrum, school of
werk. Iemand met bof is al besmettelijk voor die ziek is. Daarom kunnen anderen al besmet
zijn. De meeste kinderen zijn gevaccineerd tegen bof waardoor de kans op verspreiding via
ISI Bof voorlopig concept – 2010, laatst gewijzigd jan 2011
kindercentra of scholen erg klein is. Thuishouden van het zieke kind helpt niet om
verspreiding van de ziekte te voorkomen. Informeer wel de leiding van school of
kinderdagverblijf omdat het om een besmettelijke ziekte gaat. Zij kunnen dan alert zijn op
ziekteverschijnselen bij de andere kinderen.
Wat doet de GGD?
Bij meerdere gevallen van bof kan de GGD onderzoek doen. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de GGD.
ISI Bof voorlopig concept – 2010, laatst gewijzigd jan 2011
Information on mumps FAQ and fact sheet
FAQ concerning mumps
Q What causes mumps?
A Mumps is caused by a virus.
Q What are the symptoms of mumps?
A Individuals with mumps usually first feel sick with nonspecific symptoms like headache,
loss of appetite, and low-grade fever.
The most well-known sign of mumps is “parotitis,” the swelling of the salivary glands, or
parotid glands, below the ear. Parotitis occurs only in 30%–40% of individuals infected with
mumps.
Up to 20% of persons with mumps have no symptoms of disease, and another 40%–50% have
only nonspecific or respiratory symptoms.
Q How does mumps spread?
A Mumps spreads from person to person through the air by coughing, sneezing and talking
face-to-face.
Q How long does it take to show signs of mumps after being exposed?
A The incubation period of mumps is 14–18 days, but can range from 12–25 days.
Q How serious is mumps?
A In children, mumps is usually a mild disease. Adults may have more serious disease and
more complications. Vaccinated people can occasionaly develop mumps, the infection seems
to be less severe and with less complications developing.
Q What are possible complications from mumps?
A Central nervous system involvement (meningitis) is common, but is usually not serious.
Meningitis (with headache, stiff neck) occurs in up to 15% of people with mumps, but usually
resolves without any permanent damage. Up to 50% of postpubertal males experience
“orchitis,” or testicular inflammation, as a complication of mumps. This may involve pain,
swelling, nausea, vomiting, and fever, with tenderness of the area possibly lasting for weeks.
Approximately half of patients with orchitis have some degree of testicular atrophy, but
sterility is rare.
An increase in spontaneous abortion (miscarriage) has been found among women who
developed mumps during the first trimester of pregnancy; however, there is no evidence that
mumps causes birth defects. Deafness, in one or both ears, can occur in approximately one per
20,000 reported cases of mumps.
Q Is there a treatment for mumps?
A There is no “cure” for mumps, only supportive treatment (bed rest, fluids, and fever
reduction). Antibiotics have no effect on viruses.
Q How do I know if I have mumps?
A Mumps is diagnosed by a combination of symptoms and physical signs and laboratory
confirmation of the virus, as not all cases develop characteristic parotitis and not all cases of
parotitis are caused by mumps.
ISI Bof voorlopig concept – 2010, laatst gewijzigd jan 2011
Q How long is a person with mumps contagious?
A Persons with mumps are usually considered most infectious from 1–2 days before until 5
days after onset of parotitis.
Q Can you get mumps more than once?
A No.
Q How do I know if I’m immune to mumps?
A Read the fact sheet for foreign students.
Q: Is a vaccination against mumps available
A:In the Netherlands and most western countries the mumps vaccinations is part of the MMR
vaccination against mumps,measles and rubella.
Q:When can I receive a vaccination?
A: The Public Health Service calls students who did not have mumps and are not vaccinated
or have been vaccinated once to get an MMR vaccination. If you want to receive the
vaccination, e-mail before September 27, 2010 to [email protected] Then you will receive an
invitation for the vaccination. The vaccination cost 10 euro.
ISI Bof voorlopig concept – 2010, laatst gewijzigd jan 2011

Vergelijkbare documenten

Bijlage over de bof

Bijlage over de bof Bof is een besmettelijke ziekte waarbij de speekselklier bij het oor ontstoken is. Bof wordt veroorzaakt door een virus. De meeste kinderen in Nederland worden ingeënt tegen bof als ze 14 maanden e...

Nadere informatie