Escrow

Commentaren

Transcriptie

Escrow
Escrow
Door snelle ontwikkelingen op het gebied van computers en software wordt het bedrijfsleven steeds meer
afhankelijk van hun informatiesystemen. Een positieve bijdrage tot het ongestoord (blijven) werken van deze
systemen is het in bewaring nemen van broncode van de programma’s. Er wordt vastgelegd bij wie het auteursrecht
berust en wie in geval van bijvoorbeeld een faillissement van de eigenaar van de broncode toegang tot die broncode
heeft. Deze broncode is van te voren gecontroleerd op deugdelijke werking door beëdigde informaticadeskundigen.
Wij hebben deze escrow dienst in ons takenpakket. Als zogenaamde escrow-notaris of IT-notaris zijn wij
aangesloten bij de Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie (VNI). Deze vereniging is erkend door de
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
Escrow staat voor het deponeren van broncodes van computerprogramma’s bij een onafhankelijke derde . Dit
deponeren is zowel in het belang van de leverancier van de software (hij weet zo zijn broncode goed beschermd)
als in het belang van de eindgebruiker (die weet zeker dat hij altijd over de broncode zal kunnen beschikken, ook als
de leverancier failliet gaat).
Als notaris kan Henk van Kruijsdijk als geen ander optreden als onafhankelijke derde. Wij hebben dan ook ruime
ervaring met het deponeren van broncodes en adviseren u graag op welke wijze en tegen welke voorwaarden u dit
het beste kunt doen.
Om onze professionaliteit te kunnen garanderen zijn wij aangesloten bij de Software Borg Stichting.
Veldhoven
Veldhoven, t: (040) 230 94 94
Meer informatie vindt u op:
http://notarisveldhoven.nl

Vergelijkbare documenten