oos nuuts

Commentaren

Transcriptie

oos nuuts
OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
PAROCHIEBLAD
Berichten, mededelingen en
advertenties vóór maandagavond
20.00 uur digitaal bezorgen op
[email protected]
bankrekening 1049 06510
ovv oosnuuts
49e JAARGANG NO. 3
vrijdag 25 januari 2013
ATTENTIE
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond, vriendelijk verzoek dit
even door te geven aan familie Peukens, tel. 046-4371673
Redactie
Indien u pastoor J. v. Oss wilt bereiken, dan kan dat in Schimmert op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur, tel 045 4041227
Nadere informatie op www.sint-hubertus-genhout.nl en www.genhout.nl.
SPREUK van de week:
Als de kat naar buiten gaat,
is het vast niet koud op straat.
VERLOREN
Wie heeft een trouwring gevonden met vingerafdruk. Deze ben ik kwijt geraakt
bij het Past.Lippertsplein. Gelieve terug te bezorgen, bij Harrie Cremers of bel
06-22948298
1
KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 27 JAN T/ M ZONDAG 3 FEB 2013
Telefoonnummers:
pastorie Genhout
046 4371361
pastorie Schimmert 045 4041227 klooster 045 4048111
Kerkbestuur Genhout: GIRO 10.54.892 RABO 10.49.03.961
Zondag 27 januari: Derde zondag door het jaar.
9.30 uur: Kinderwoorddienst.
Hoogmis, opgeluisterd door G.K.Z. “St. Hubertus”.
Intenties: Dré Voncken (jaardienst); Martin Coumans
(gestichte jaardienst);overleden ouders Schouteten-Sijen
(gestichte jaardienst);Annie de Moor-Moonen; Tiny SlangenTijssen (verjaardag).
Dinsdag 29 januari Dinsdag in week 3 door het jaar.
9.30 uur: Tot intentie van de gever.
Zondag
3 februari: Vierde zondag door het jaar. Carnaval in Genhout.
`
Hoogmis, opgeluisterd door G.K.Z. ‘St,Hubertus”
en de Sjravelkapel.
Intenties: voor het welzijn van de leden van C.V. “De
Sjravelaire” en voor de overleden leden; overleden ouders
Vrencken-Roebroek (gestichte jaardienst); Sef Jacobs
(gestichte jaardienst);Henk van de Worp en Wim van
Roosmalen.
LITURGIE VAN HET WEEKEND.
In het boek van de profeet Nehemia lezen we dat het boek van de Thora wordt
voorgelezen en verklaard, zodat iedereen het kan begrijpen.
Jezus leest voor uit het boek Jesaja, en kondigt aan dat dit woord vandaag in
vervulling gaat.
DOOPSEL
Op zaterdag 19 januari werd in onze kerk gedoopt
LAUREL
Het dochtertje van de fam. M. en Ch. Deuzings-Op den Camp.
Ze wonen in Lanaken, Van Kerckenstraat 7.
Van harte geluk gewenst, alle goeds voor de toekomst.
“Ik vertrouw op de vader,
bron uit wie wij geboren zijn.
Leven dat ons draagt,
Liefde die ons bindt
en bergt in haar schoot”
IN MEMORIAM
Annie de Moor-Moonen, 74 jaar.
Plotseling is Annie uit ons dorp verdwenen.
Na haar huwelijk met Fons de Moor kwam ze in Genhout wonen.
Eerst waren de woonomstandigheden erg slecht.
Later gingen ze wat gerieflijker wonen.
Ze was trots op haar gezin en later op de kleinkinderen.
2
Naast haar inzet voor het huishouden had ze toch nog tijd om een helpende
hand uit te steken. Zo heeft ze nog een lange tijd het koper van de
kerk mee gepoetst.
Annie op haar fiets, graag een praatje makend, altijd vol belangstelling.
We zullen haar missen. Ons meeleven gaat uit naar haar familie.
Moge God haar nu geven: Licht, rust en vrede.
MISDIENAARS
zondag
27 januari
zondag
3 februari
zondag
10 februari
Aswoensdag 13 februari
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
Roanne Cals Ryan Vranken
Thijs Nollé Siem Nollé
Sharon Vranken Judith Peukens
Ryan Vranken Kane Schoutelen
Thea 4376311
BEDANKT
Via deze weg willen wij iedereen heel hartelijk danken voor hun steunbetuigingen na het overlijden van onze (schoon)vader en opa. De vele kaartjes,
berichtjes, belletjes en bezoekjes zijn ons zeer tot steun geweest.
Alhoewel “opa” pas een jaartje bij ons in Klein Genhout woonde, heeft hij zich
altijd zeer welkom gevoeld in het Genhoutse.
Ik zie hem nog stralen op de Grote Zitting van afgelopen november.
Bedankt voor alles.
Hèlen, Gert Jan, Stephan, Hugo, Martijn, Thomas en Caspar de Geus
HUBERTUS ELS
Te koop voor € 12,50 per fles van 0,5 liter, opbrengst ten behoeve van onze kerk.
Verkrijgbaar bij:
Mevr. F. Kerkhoffs, tel 046 4373241 of dhr. W. Ubaghs, tel 046 4375457.
3
Zonder elkaar is iedereen alleen!
De kernwoorden van Nationale vereniging de Zonnebloem.
Ook in Uw omgeving kan de zonnebloemvrijwilligster een belangrijke bijdrage
leveren tegen eenzaamheid. Door activiteiten en/of bezoekwerk aan te bieden.
Bent U ziek, of heeft U lichamelijke beperkingen, neem dan contact op met de
Zonnebloem afd. Beek: Marlene Indemans Bestuurslid bezoekwerk
Tel.046-4375670.
Onze eerstkomende activiteit: Het L.S.O. carnavalsconcert op zaterdag
9 februari om 20.11 voor € 11.11 in de schouwburg te Sittard.
Speciaal voor de gasten van de Zonnebloem, opgeven en te betalen voor
3 februari bij Rosalie Solberg, tel:046-4376418.
EVENEMENTENKALENDER 2013
26 januari
2013 Prinsenreceptie CV de Sjravelaire in Zaal Vroemen
3 februari 2013 Carnavalsoptocht CV de Sjravalaire Genhout
10 februari 2013 Sjravele mit de Sjravelaire in ’t Trefpunt
12 februari 2013 GSV'28 jeugdcarnavalsmiddag in zaal Vroemen
12 februari 2013 Sjravele mit de Sjravelaire in zaal Vroemen
16 februari 2013 Jubileum-activiteit GSV'28 voor de oudere
Genhoutenaren (55+)
13, 14, 19, 20 en 21 april 2013 uitvoering nieuwe productie toneelvereniging
Ons Genoegen 20.00 uur in zaal Vroemen
21 april
2013 Kunstconcert in de kerk aanvang 14.30 uur
17 t/m 19 mei 2013 Feestweekend ivm 85 jarig Jubileum GSV'28
9 juni 2013 PROCESSIE
23 juni 2013 Eindejaarsfeest basisschool Sint Hubertus
27 of 28 juli 2013 WMC deelname door fanfare St.Antonius
3 november 2013 Roger Wijnen ATB Toertocht Genhout
4
SJRAVELNUUTS
Op zaoterdig 26 januari 2013 houwte veer weer ein gewéldige Prinsereceptie
veur oze groate Prins Roy 3e (Senden) en oze Jeugprins Sven 1e (Sogeler).
Dees receptie weurt gehouwte in zaal Vroemen.
Veer beginne om 19.11 oer en v’r sjije om 22.33 oer oet.
Nao aafloup van de receptie begint ‘t Prinsebal veur Roy 3e en Sven I.
Dat veer Uch natuurlik hièl gaer zeen kómme, wèt d’r waal.
Houpelik tot 26 januari,
Besjtuur en lede van CV de Sjravelaire
5
SJRAVELNUUTS:
e
Annie 1 nieuwe prinses cv Paviljoen 3 St.Jan Geleen
Het carnavalsmenu van afgelopen week werd op vrijdag 18 januari 2013
geopend door Sven met zijn jeugdraad op het jeugdprinsentreffen in Neerbeek.
En voor Prins Roy een receptie van de Waterretjes in Sjin op Geul. Daar was
de dochter van oud lid Maurice Solberg, Esther Solberg, jeugdprinses
geworden.
Op zaterdag gingen de Sjravelaire al vroeg in de middag naar huize St.Jan in
Geleen. We waren weer te gast in paviljoen 3 en hadden Roger en Lydia
meegenomen om deze carnavalsmiddag op te luisteren. Ron en Theo hadden
de eer om voor de tweede keer in de Sjravelaire historie een prinses uit
roepen. Nog tijdens de proclamatie sprong Annie al van haar stoel en zij mag
e
dit jaar gaan regeren als prinses Annie 1 . Annie houdt van carnaval vieren en
op zijn tijd een glaasje Advocaat met slagroom……
Voor de zaterdagavond stond de receptie van de Kuutebieters uit Ulestraten op
het programma. Door de enorme drukte moest Ron zijn toespraak een beetje
inkorten maar was er nog genoeg tijd voor Roy en Sven om hun prinselijke
ordes aan het prinsenpaar en de jeugdprins te overhandigen.
Ondertussen was het carnavalsconcert van de fanfare al in volle gang.
Wat volgde was een leuke avond van gewichtheffende en Griekse artiesten.
Natuurlijk moeten atleten ook gemasseerd worden en kreeg Jan Michon een
heerlijke HOT STONE massage. De muzikale omlijsting van de avond werd
weer verzorgd door onze fanfare en de organisatie mag weer terug kijken op
een geslaagd evenement.
Zondag moest de Sjraveltrein onder barre winterse omstandigheden naar maar
liefs vier halteplaatsen. Als eerste naar de receptie van de Sjoutvotte uit
Geleen en daarna nog naar Partij en Kunder. Als afsluiter van deze rondreis
door het witte Limburgse landschap gingen de Sjravelaire naar de receptie van
de Kwakkerte uit Spaubeek. Zo kwam aan een druk maar mooi weekend een
einde en kunnen de Sjravelaire zich gaan voorbereiden op de hoogmis voor
onze prinsen: de prinsenreceptie op zaterdag 26 januari as.
Vastelaovend same,
Geheimschriever cv de Sjravelaire
6
EXTRA SJRAVELNUUTS OPTOCH 2013
Beste bewoners en carnavalsvrunj,
Op zondig 3 fibberwarie 2013 trúk door Genhout weer de euver bekénde
“ietjste carnavalsoptoch van ’t seizoen”.
Veer houpe dat eederein mit deit en d’r get sjwaons van maak.
Mèh óm alles good te laote verloupe vroage veer úch óm op ein paar dinger te
létte:
 Waarschuw úch familie die wilt kómme kieke dat ze op tied zin, want
vanaaf 13.00 oer sjluut de Plisie alle toevoerwaeg aaf !!!
 Zét de auto’s op de oprit zodat de optoch good langs ként.
 Veer vinge ’t leuk es geer ’t hoes verseert en de vlag oet hangk.
 ‘t Opsjtélle begint om 13.00 oer op de Grwoat Genhouterstroat (richting
Spauwbik-Sjummert).
 és geer mit doot, lét dan op de aanwiezinge van ’t reigelingscomité.
 Route nét és veurig jaor: Grootgenhouterstraat – Hubertusstraat –
Op den Hoogen Boom – Geneind – Op de Aks – Pastoor
Hutschemakersstraat -Pastoor Weltersstraat – bie beeld Sjravelair
linksaf - ontbinding veur het Trefpunt en carnavalswagens in de
Hubertusstraat richting Sjpaubik/Sjummert .
Veer haupe op úch begrip en de mitwirking van eederein,
Besjtuur en leden CV de Sjravelaire Genhout
046-4371438
7
G.S.V.’28 NIEUWS
Programma Senioren
Zo 27-01
Wittenhorst 1 - GSV’28 1
14.30 uur.
Afgelopen weekend werd door de KNVB alle voetbal afgelast. Houdt de
website en social media in de gaten voor eventuele afgelastingen.
Activiteiten
Vr 01-02
Carnavalsavond met de Shakin DJ’s
8

Vergelijkbare documenten

oos nuuts

oos nuuts Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond, vriendelijk verzoek dit even door te geven aan familie Peukens, tel. 046-4371673 Redactie Indien u pastoor J. v. Oss wilt bereiken, dan ka...

Nadere informatie

OOS NUUTS

OOS NUUTS Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond, vriendelijk verzoek dit even door te geven aan familie Peukens, tel. 046-4371673 Redactie Indien u pastoor J. v. Oss wilt bereiken, dan ka...

Nadere informatie