Kleefstra Almanak 2010

Commentaren

Transcriptie

Kleefstra Almanak 2010
KNCB
KNCB
kleefstra almanak
2010
Het Tachtigste Overzicht van Nederlandse Cricketcijfers
Brinio Kleefstra
Redactie Kleefstra Almanak
Mevr. P. Moon
Dhr. D.E. Kooper
Dhr. A.P. Matthijssen
Dhr. W.E.P. Neleman
Dhr. D.G.F. Noorhoff
Dhr. T.H. Hartman
Copyright ©2010:
Koninklijke Nederlandse Cricket Bond
Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen
en/of cijfermateriaal uit deze Kleefstra Almanak is
alleen toegestaan nadat schriftelijk toestemming
is verkregen van de redactie van deze almanak.
2
Kleefstra Almanak 2010
Inleiding
4
inhoud
Eindstanden
competities
8
5
Fair-Play Cup 2010
(Muntaz Foundation Cup)
8
9
Competitie overzicht 2010
K.N.C.B. Umpires
2010
Tabellen
11 Prestatie
Heren 2010
9
9
Dames
Heren
46 Prestatie Tabellen Dames 2010
Nederlands Elftal
11
Hoofdklasse en Hoofdklasse Niveau
Topklasse en Topklasse Niveau 16
Twenty20
20
Hoofdklasse
Eerste Klasse
22
Eerste Klasse
Twenty20 en Twenty20 Niveau 24
26
Overgangsklassen
30
2 Klassen
33
3 Klassen
38
4 Klassen
40 Prestaties Jeugd 2010
ZoMi
41 53 Internationaal U12 t/m U19
Twenty20 Lagere Klassen
43 55 Competitie Top Jeugd U18
Veteranen
45
ZaMi
Nederlands Elftal
47
48
51
52
de
de
de
Kleefstra Almanak 2010
53
3
inleiding
Met dit cricket jaarboek gaat een aloude wens van de redactie van
ruimte voor de boekenlijst van de KB. Uiteraard is de lijst van publi-
de Kleefstra Almanak in vervulling: het overzicht van Nederlandse
caties over cricket die de Koninklijke Bibliotheek in 2010 heeft ver-
cricket cijfers in boekvorm vereeuwigd. Want dat is toch zoals het
worven, wel beschikbaar. Deze kan worden gevonden op de website
hoort te zijn. Die cijfers moet je kunnen vasthouden in een degelijk
van de KB via: http://lijsten.kb.nl/lijst.htm?deel.cricket.
boekwerk. Het is natuurlijk geen Wisden Cricketers’ Almanack met
een geschiedenis van 146 jaar en meer dan 1700 pagina’s dik. Het
Het werk van de redactie zit erop, maar gaat verder bij de archief-
blijft tenslotte cricket in Nederland, maar het is een begin.
commissie, waar de cijfers in de archieven zullen worden bijgeschreven. In februari 2011 gaan we weer van start, want dan schrijft Ne-
Het idee van Maarten Westermann en Jeroen van Bergen om een
derland de eerste cijfers voor de Kleefstra Almanak 2011 tijdens de
Cricket Jaarboek 2010 uit te brengen, kon ik daarom alleen maar
Cricket World Cup 2011 in India, Bangladesh en Sri Lanka. We hopen
toejuichen. Mijn enthousiasme werd echter al een stuk minder toen
daar natuurlijk weer op mooie prestaties van ‘onze jongens’, maar
bleek dat het werk 4 weken eerder klaar moest zijn dan vorig jaar.
tot die tijd doen we het met die van dit jaar, in dit prachtige boek-
Het boek moest natuurlijk op tijd naar de drukker kunnen. Wan-
werk. Een boek waar we als cricket Nederland trots op mogen zijn.
neer de verenigingen echter volgens de verplichtingen in het wedstrijdreglement hun cijfers op tijd zouden inleveren, dan moest het
Veel leesplezier.
kunnen. En het is gelukt.
Alex Matthijssen
Vele clubs voldeden aan de oproep om de cijfers van hun teams
tijdig in te leveren. Andere hadden wat meer tijd nodig en enkelen
toonden geen interesse. Deze teams ontvingen hiervoor uiteraard
een keurige nota. Uit de competities missen we de cijfers van CCA
2, Concordia, Dosti 3, Dosti U18, GCC, Pakistan, VOC Dames en VRA
Zomi 2. Van Twenty20 Dames, wederom VOC en van Twenty20 Lagere Klassen ontbreken: Rood & Wit, Olympia, Pakistan en Excelsior.
Van deze teams zijn dus geen cijfers in de almanak te vinden bij de
competities waarin ze speelden. Ik hoop niettemin dat ook zij het
jaarboek met plezier lezen en voor volgend jaar meer gemotiveerd
zijn om wel cijfers in te sturen.
Ook de KNCB was helaas niet helemaal compleet. Het scoreboek
van de U13 jeugd kon niet worden gevonden op het bondsbureau,
dus de winnaar van de Steven Lubbers Trophy staat cijferloos in de
almanak. Zijn prestaties zijn er natuurlijk niet minder om, dus nog
altijd de welverdiende felicitaties voor de winnaar. Felicitaties gaan
natuurlijk ook naar de winnaar van de Donald Bradman Trophy. Bij
het jeugdcricket in de almanak kunt u de namen lezen van beide
spelers die hebben gewonnen.
Doordat er in het cricket jaarboek alleen bladzijden voor het cijferwerk van de Kleefstra Almanak beschikbaar waren, was er geen
4
Kleefstra Almanak 2010
eindstanden
2010
EINDSTANDEN 2010 DAMES
In het wedstrijdreglement is bepaald dat wedstrijden in de Dames Hoofdklasse die zijn verregend, niet worden overgespeeld. Beide teams ontVangen in dat geval elk 1 wedstrijdpunt.
In onderstaande eindstanden zijn de verregende wedstrijden die niet zijn begonnen en wel zijn begonnen, apart geteld.
Gesp
Hoofdklasse
1
2
3
4
5
6
Verr
beg
Gew
Tie
Verl
Punten
Quick H.
10 1
9
Hermes D.V.S.
10 8
2
V.R.A.
10 1
5
4
Rood & Wit
10 1
4
5
Ajax
10 1
2
7
A.C.C.
10 10
Verregend: Quick H - Rood & Wit en Ajax - VRA
Nrs 5 en 6 spelen play-offs om degradatie met nrs 1 en 2 van de Eerste Klasse.
Eerste Klasse
1
2
3
4
5
Verr
n-beg
Gesp
Verr
M Res.
Gew
Tie
Verl
Quick 1888
8
1
7
6
Hermes DVS 2
8 8
4
4
Groen Geel
8
1
7
3
3
Kampong
8 8
3
5
V.O.C.
8 8
3
5
Verregend en niet ingehaald: Groen Geel - Quick 1888
Nrs 1 en 2 spelen play-offs om promotie met nrs 5 en 6 van de Hoofdklasse.
Play-offs promotie / degradatie
1
2
3
4
Ajax
3
1
2
2 Quick 1888
3
1
2
1 1
A.C.C.
3
1
2
1 1
Hermes D.V.S. 2
3
1
2 2
Verregend en niet ingehaald: Hermes DVS2 - ACC en Ajax - Quick 1888
Gem
19 16 11 9
5
0
1,90
1,60
1,10
0,90
0,50
0,00
Punten
Gem
12
8
6
6
6
1,71
1,00
0,86
0,75
0,75
4
2
2
0
2,00
1,00
1,00
0,00
S.G.S. Twenty20 Cup
Dit jaar speelden alle dames teams van Nederland om de S.G.S. Twenty20 Cup.
Halve finales:
Quick Haag (131/4) wint van Quick 1888 (61ao)
V.R.A./Ajax (147/4) wint van Hermes D.V.S. (100/6)
Na de hele competitie hebben de bovenste 4 in play offs gestreden
om het Kampioenschap van Nederland:
Halve finales:V.R.A. wint van Rood & Wit (gewonnen gegeven)
Quick H. (129/1) wint van Hermes D.V.S. (128/9)
Herkansing:V.R.A (170/6) wint van Hermes D.V.S. (163ao)
Finale:Quick H. (224/6) wint van V.R.A. (217/9)
Quick Haag Kampioen van Nederland
Na de hele competitie zouden de onderste 3 teams nog een halve
competitie spelen. Hiervan is echter alleen Kampong - Groen Geel
gespeeld, welke wedstrijd is gewonnen door Kampong.
Quick 1888 (2,209) op Net Run Rate boven A.C.C. (-4,436).
Ajax en Quick 1888 volgend seizoen in de Hoofdklasse.
A.C.C. en Hermes D.V.S. 2 volgend seizoen in de Eerste Klasse.
Finale:
Quick Haag (121/5) wint van V.R.A./Ajax (61ao)
Player of the Tournament: Floor van den Berg
Quick Haag winnaar van de eerste S.G.S. Twenty20 Cup.
EINDSTANDEN 2010 HEREN
In het wedstrijdreglement is bepaald dat wedstrijden in de Topklasse, Hoofdklasse en Eerste klasse die zijn verregend, niet worden overgespeeld. Beide teams ontVangen in dat geval
elk 1 wedstrijdpunt. In onderstaande eindstanden zijn de verregende wedstrijden die niet zijn begonnen en wel zijn begonnen, apart geteld.
In de Topklasse, Hoofdklasse en Eerste klasse is na een volledige competitie (Fase 1), nog een halve competitie gespeeld door de bovenste 4 teams en de onderste 4 teams (Fase 2),
waarbij de punten uit Fase 1 tegen de betreffende teams werden meegenomen.
Topklasse Competitie
1
2
3
4
5
6
7
8
Gesp
Verr
n-beg
Verr
beg
Gew
Gew
D/L
Tie
Excelsior ‘20
14
1
9
Hermes D.V.S.
14
1
8
H.C.C.
14
1
8
V.R.A.
14
1
7
1
A.C.C.
14
1
5
1
Rood & Wit
14
1
5
V.O.C.
14
1
4
1
Quick H.
14
1
3
Verregende, niet begonnen wedstrijden (ieder 1 punt):
Rood & Wit - Excelsior, HCC - ACC, VRA - Quick H, Hermes DVS - VOC
Verl
Verl
D/L
4
4
1
4
1
5
7
8
8
9
1
Pnt NRR
19+0,260
17+0,527
17+0,254
17+0,073
13-0,207
11-0,107
11-0,328
7-0,403
Na de hele competitie hebben de bovenste 4 in play offs gestreden om het
Kampioenschap van Nederland:
Fase 2 Bovenste 4 TK
1 Excelsior ‘20
3
1 2
5
2 V.R.A.
3
2 1
4
3 Hermes D.V.S.
3 1
2
2
4 H.C.C.
3
1 2
1
Uit Fase 1
Gesp Pnt
6
8
6
4
6
6
6
6
Eindstand Fase 2
Gesp Pnt NRR
9
13 +0,562
9
8 +0,138
9
8 -0,033
9
7 -0,592
Fase 2 Onderste 4 TK
1 Rood & Wit
3 3
6
2 V.O.C.
2 1
1
2
3 A.C.C.
3 3
0
4 Quick H.
2 1
1
2
Niet gespeeld: VOC - Quick H
Uit Fase 1
Gesp Pnt
6
8
6
6
6
8
6
2
Eindstand Fase 2
Gesp Pnt NRR
9
14 +0,214
8
8 +0,452
9
8 -0,029
8
4 -0,596
Kleefstra Almanak 2010
Halve finales:
Excelsior (137/9) wint van V.R.A.
(118ao)
H.C.C. (143ao) wint van Hermes D.V.S.
(142ao)
Herkansing:
V.R.A. (147/2) wint van H.C.C. (146ao)
Finale:
V.R.A. (129/8) wint van Excelsior ‘20
(128ao)
V.R.A. Kampioen van Nederland
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Dosti C.C.
H.B.S.
Bloemendaal
H.C.C. 2
V.C.C.
Sparta
Kampong
V.V.V.
Hoofdklasse Competitie
Gesp
14
14
14
14
14
14
14
14
Verr
n-beg
Verr
beg
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
Gew
Gew
D/L
Tie
9
8
7
1
6
6
5
4
3
Verl
Verl
D/L
4
4
4
1
5
5
7
1
8
10
Pnt NRR
19
18
17
15
15
11
10
7
+0,658
+0,575
+0,491
+0,329
-0,172
-0,274
-0,447
-1,177
Verregende, niet begonnen wedstrijden (ieder 1 punt):
Sparta - VVV, HBS - Bloemendaal, Kampong HCC 2, Dosti - VCC,
VCC - HCC 2, HCC 2 - HBS
Verregende, wel begonnen wedstrijden (ieder 1 punt):
VCC - Kampong
Fase 2 Bovenste 4 HK
1 Dosti C.C.
3 1
2
2
2 H.B.S.
3 2
1
4
3 Bloemendaal
3 2
1
4
4 H.C.C. 2
3 1
2
2
Uit Fase 1 Eindstand Fase 2
Gesp Pnt Gesp Pnt NRR
6
10 9
12 +0,408
6
6
9
10 -0,148
6
3
9
7
+0,209
6
5
9
7
-0,492
Fase 2 Onderste 4 HK
1 V.C.C.
3 2
1
4
2 Kampong
3 1
2
2
3 Sparta
3 2
1
4
4 V.V.V.
3 1
2
2
Uit Fase 1 Eindstand Fase 2
Gesp Pnt Gesp Pnt NRR
6
11 9
15 +0,757
6
5
8
7
+0,121
6
3
9
7
-0,177
6
5
8
7
-0,667
1
2
3
4
5
6
7
8
Excelsior ‘20 2
Hermes D.V.S. 2
V.O.C. 2
Hercules
P.D.C.C.R.
V.V.V. 2
United C.C.
Hilversum
Eerste Klasse Competitie
Gesp
14
14
13
14
14
14
13
14
Verr
n-beg
Verr
beg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Gew
Gew
D/L
Tie
10
9
1
8
7
6
1
4
3
2
Verl
Verl Pnt NRR
D/L
2
1
3
3
4
1
5
9
9
10
21
19
18
16
14
9
7
6
+1,530
+0,735
+0,589
+0,180
+0,245
-0,816
-1,110
-1,582
Verregende, niet begonnen wedstrijden (ieder 1 punt):
VOC 2 - Hermes DVS 2, Hercules - PDCCR,
VVV 2 - Hilversum, Excelsior 2 - United
Verregende, wel begonnen wedstrijden (ieder 1 punt):
Hilversum - Hercules, PDCCR - VOC 2
Niet gespeeld: VOC 2 - United
Fase 2 Bovenste 4 EK
1 Hercules
3 3
6
2 Excelsior '20 2
3 2
1
4
3 Hermes D.V.S. 2
3 1
2
2
4 V.O.C. 2
3 3
0
Uit Fase 1 Eindstand Fase 2 Gesp Pnt Gesp Pnt NRR
6
6
9 12 +0,332
6
6
9 10 +0,796
6
7
9 9
-0,404
6
5
9 5
-1,010
Fase 2 Onderste 4 EK
1 P.D.C.C.R.
3 2
1
4
2 V.V.V. 2
3 1
1
1
3
3 United C.C.
3 1
2
2
4 Hilversum
3 1
1
1
3
Uit Fase 1 Eindstand Fase 2
Gesp Pnt Gesp Pnt NRR
6
8
9 12 +0,465
6
9
9 12 -0,968
6
4
9 6
-0,920
6
3
9 6
-1,679
Gesp Z Res.
M Res. Gew
Tie Verl Pnt
Overgangsklasse A
1 V.R.A. 2
14
14
11
3
22
2 A.C.C. 2
14
14
10
4
20
3 Ajax
14
1
13
8
1
4
17
4 Quick 1888
14
1
13
7
6
14
5 Kampong 2
14
1
13
5
8
10
6 Nieuwegein
14
14
5
9
10
7 Dosti C.C. 2
14
14
4
10
8
8 P.S.V. Tegenbosch 14
1
13
3
1
9
7
Verregend en niet ingehaald: Quick 1888 - PSV, Ajax - Kampong 2
Gestaakt: Quick 1888 - Ajax, reglementair gewonnen door Ajax
Overgangsklasse B
1 Amstelland
14
14
13
2 Quick H. 2
14
1
13
11
3 V.C.C. 2
13
1
12
7
4 Olympia
15
1
14
6
5 H.B.S. 2
15
1
14
6
6 Ibis
14
1
13
4
7 Punjab C.C.
14
14
4
8 H.C.C. 3
13
1
12
2
Verregend en ingehaald: Ibis - HBS 2, Olympia - VCC 2
Verregend en niet ingehaald: Quick 2 - HCC 3
Niet gespeeld: VCC 2 - HCC 3, Ibis - VCC 2
1
2
5
8
8
9
10
10
26
22
14
12
12
8
8
4
Gem
1,57
1,43
1,31
1,08
0,77
0,71
0,57
0,54
1,86
1,69
1,17
0,86
0,86
0,62
0,57
0,33
Na de competitie speelden de kampioenen der Overgangsklassen tegen elkaar voor
een promotie/degradatiewedstrijd naar de Eerste Klasse.
Amstelland (208/8) wint van V.R.A. 2 (143ao)
Promotie / degradatie:
Wedstrijd tussen nummer 8 van EK en kampioen van de Overgangsklassen.
Amstelland wint reglementair van Hilversum wegens afzeggen van de wedstrijd
door Hilversum. Amstelland promoveert naar de Eerste Klasse.
6
Promotie / degradatie:
Best-of-three met de nummer 8
van de Topklasse:
Dosti C.C. wint in 3 wedstrijden
van Quick Haag en promoveert
naar de Topklasse.
Promotie / degradatie:
Best-of-three met de nummer 8 van de
Hoofdklasse:
Hercules wint in 3 wedstrijden van V.V.V.
en promoveert naar de Hoofdklasse.
Gesp Z Res.
M Res. Gew
Tie Verl Pnt
Gem
Tweede Klasse A
1 V.C.C. 3
15 2
13 10
1
20 1,54
2 Sparta 2
12 12 8
4
16 1,33
3 Punjab C.C. 2
14 14 9
5
18 1,29
4 W.C. Rhoon
14 1
13 8
5
16 1,23
5 P.D.C.C.R. 2
14 14 6
8
12 0,86
6 H.B.S. 3
14 2
12 5
7
10 0,83
7 Hermes DVS 3 15 2
13 4
9
8
0,62
8 ASVION
14 1
13 2
11
4
0,31
Verregend en ingehaald:
ASVION - VCC 3, HBS 3 - Hermes DVS 3 (eveneens verregend)
Verregend en niet ingehaald: VCC 3 - WC Rhoon, HBS 3 - Hermes DVS 3
Niet gespeeld: Sparta 2 - HBS 3, Sparta 2 - ASVION
Gestaakt: Hermes DVS 3 - WC Rhoon, door WC Rhoon reglementair gewonnen
(uitspraak 2010-05).
Tweede Klasse B
1 Qui Vive
14 14 12
2
24 2 Salland C.C.
15 1
14 12
2
24 3 Bloemendaal 2 13 13 8
5
16 4 C.C.A.
14 14 8
6
16 5 Rood & Wit 2
13 13 6
7
12 6 Hercules 2
14 14 4
10
8
7 Quick 1888 2
13 13 3
10
6
8 Hengelo
14 1
13 1
12
2
Qui Vive (2,073) kampioen op basis van betere NRR dan Salland (1,424).
Verregend en ingehaald: Hengelo - Salland
Niet gespeeld: Bloemendaal 2 - Hengelo, Rood & Wit 2 - Quick 1888 2
Gestaakt: Hengelo - CCA, reglementair gewonnen door CCA.
1,71
1,71
1,23
1,14
0,92
0,57
0,46
0,15
Kleefstra Almanak 2010
Gesp Z Res.
M Res. Gew
Tie Verl Pnt
Derde Klasse A
1 Amstelland 2
10 10 9
1
18 2 A.C.C. 3
10 10 6
4
12 3 United C.C. 2
11 11 6
5
12 4 Rood & Wit 3
11 1
10 5
5
10 5 Baarn
11 11 5
6
10 6 Pakistan
8 8
3
5
6
7 Nieuwegein 2 11 1
10 1
9
2
8 Dosti C.C. 3
na 2½ wedstrijd teruggetrokken uit de competitie
Verregend en ingehaald: Nieuwegein 2 - Rood & Wit 3
Niet gespeeld: Pakistan - Nieuwegein 2, Nieuwegein 2 - ACC 3,
Pakistan - Amstelland 2, Rood & Wit 3 - Pakistan, Amstelland - ACC 3,
Pakistan - Baarn, United 2 - Rood & Wit 3
Derde Klasse B
1 V.O.C. 3
10 10 9
1
2 H.M.S.
11 11 9
2
3 Quick H. 3
12 1
11 6
5
4 Concordia
13 1
12 5
1
6
5 Ibis 2
12 12 4
8
6 Sparta 3
12 12 3
1
8
7 Excelsior ‘20 3 10 10 2
8
Verregend en niet ingehaald: HMS - VOC 3
Niet gespeeld: Quick H 3 - Excelsior 3, Excelsior 3 - VOC 3
Gestaakt: Ibis 2 - Excelsior 3, reglementair gewonnen door Ibis 2.
18 18 12 11 8
7
4
Gem
1,80
1,20
1,09
1,00
0,91
0,75
0,20
1,80
1,64
1,09
0,92
0,67
0,58
0,40
Derde Klasse C
1 I.C.C.
14 1
13 12
1
24 1,85
2 Wanica Star
14 2
12 11
1
22 1,83
3 Kikkers
13 13 7
6
14 1,08
4 V.C.C. 4
13 1
12 6
6
12 1,00
5 V.V.V. 3
13 1
12 6
6
12 1,00
6 Ajax 2
15 1
14 5
9
10 0,71
7 Punjab C.C. 3
12 12 2
10
4
0,33
8 Kampong 4
14 14 2
12
4
0,29
Verregend en ingehaald: VCC 4 - Ajax 2
Verregend en niet ingehaald: Wanica Star - VVV 3
Niet gespeeld: VCC 4 - Kikkers, VCC 4 - Punjab 3, VVV 3 - Punjab 3
Gestaakt: ICC - Wanica Star, aangemeld bij de tuchtcommissie (wedstrijd nog
geen resultaat).
Derde Klasse D
1 Groninger C.C. 11 11 10
1
20 2 M.O.P.
11 11 9
2
18 3 Kampong 3
12 1
11 5
6
10 4 Hilversum 2
10 10 4
6
8
5 Zeist
9 9
3
6
6
6 Hercules 3
11 11 3
8
6
7 Salland C.C. 2
10 1
9
2
7
4
Verregend en niet ingehaald: Kampong 3 - Salland 2
Niet gespeeld: GCC - MOP, Salland 2 - Zeist, Hercules 3 - Salland 2,
Hilversum 2 - Zeist, Zeist - Hilversum 2
1,82
1,64
0,91
0,80
0,67
0,55
0,44
Vierde Klasse A
1 A.C.C. 4
13 13 11
2
22 1,69
2 Qui Vive 2
13 1
12 8
4
16 1,33
3 Bloemendaal 3 10 1
9
6
3
12 1,33
4 A.C.C. 5
13 13 8
5
16 1,23
5 W.C. Rhoon 2
13 2
11 5
6
10 0,91
6 Olympia 2
13 13 4
9
8
0,62
7 Ajax 3
14 14 4
10
8
0,57
8 Rood & Wit 4
13 13 3
10
6
0,46
Verregend en niet ingehaald: WC Rhoon 2 - Qui Vive 2,
Bloemendaal 3 - WC Rhoon 2
Niet gespeeld: WC Rhoon 2 - Bloemendaal 3, ACC 5 - ACC 4,
Olympia 2 - Bloemendaal, R&W 4, Bloemendaal 3, Qui Vive 2 - Bloemendaal 3
Vierde Klasse B
1 C.C.F.
10 10 18 1,80
2 Quick 1888 3
12 12 16 1,33
3 C.C.A. 2
10 10 12 1,20
4 Son C.C.
10 10 10 1,00
5 Gelre C.C.
11 11 10 0,91
6 Hengelo 2
9 9 6
0,67
7 M.O.P. 2
11 11 6
0,55
8 Hilversum 3
9 9 4
0,44
Niet gespeeld: CCA 2 - Hengelo 2, Hengelo 2 - CCA 2, Quick 1888 3 - CCA 2,
MOP 2 - CCA 2, CCF - Son, Son - CCF, CCF - MOP 2, Hilversum 3 - CCF,
Hilversum 3 - Gelre, Gelre - Hengelo 2, Son - Gelre, Hengelo 2 - MOP 2,
Hilversum 3 - Hengelo 2, Son - Hilversum 3, Quick 1888 3 - Hilversum 3
EINDSTANDEN 2010 Veteranen
Gesp Z Res.
M Res. Gew Tie Verl Pnt Gem
Veteranen Klasse A
1 V.O.C.
6 6
5
1
10 1,67
2 Rood & Wit
5 5
4
1
8 1,60
3 Dosti C.C.
5 5
3
2
6 1,20
4 Quick 1888
7 7
3
4
6 0,86
5 HilKamp
6 6
2
4
4 0,67
6 Hermes DVS
5 5 5
0 0,00
Niet gespeeld: Dosti - Hermes DVS, Hermes DVS - Dosti, VOC - Dosti,
HilKamp - Dosti, Quick 1888 - Hermes DVS, R&W - Hermes DVS,
VOC - Hermes DVS, R&W - HilKamp, Hilkamp - R&W, Quick 1888 - HilKamp,
Quick 1888 - VOC, R&W - VOC, R&W - Dosti
Gesp Z Res.
M Res. Gew Tie Verl Pnt Gem
Veteranen Klasse B
1 A.C.C.
10 10 8
2
16 1,60
2 C.C.G.
10 1
9
7
2
14 1,56
3 Hercules
11 11 4
7
8 0,73
4 Sparta
11 11 4
7
8 0,73
5 Bloemendaal
12 1
11 3
8
6 0,55
In deze klasse is anderhalve competitie gespeeld (3x tegen elkaar).
Verregend en niet ingehaald: CCG - Bloemendaal
Niet gespeeld: ACC - Hercules, Sparta - CCG, ACC - CCG, CCG - Bloemendaal
EINDSTANDEN 2010 U18 Top Jeugd
Topjeugd Noord
Gesp Verr
wno
Gew Verl wno
1 Rood & Wit
10
9
1
2 Herc / Kamp
9
2
3
3
1
3 Bloemendaal
10
2
2
4
2
4 Dosti C.C.
10
3
7
5 V.R.A.
10
3
3
4
6 V.V.V.
9
9
Niet gespeeld : V.V.V. - Herc / Kamp
Topjeugd West
Gesp Verr
wno
Gew Verl wno Pnt
1 Quick H.
10
1
1
6
2
162
2 H.C.C.
10
1
5
4
131
3 V.O.C. / Sparta 9
1
1
4
3
122
4 Excelsior ‘20
10
1
1
2
6
108
5 V.C.C.
9
4
4
1
97
6 H.B.S.
8
2
4
2
57
Niet gespeeld : V.O.C. / Sparta - H.B.S. en V.C.C. - H.B.S.
Finale om het kampioenschap van Nederland : Quick Haag (132ao) wint van
Rood & Wit (91ao) Quick Haag Kampioen van Nederland
Pnt
180
148
147
96
71
20
EINDSTANDEN 2010 ZaMi Cricket
Gesp Z Res M Res. Gew Tie Verl Pnt
Poule 1
1 H.B.S. 1
11
2
9
8
1
16
2 H.C.C. 2
11
2
9
6
3
12
3 H.B.S. 2
9
9
5
4
10
4 A.C.C.
9
1
8
4
4
8
5 Quick H. 1
12
2
10
4
6
8
6 Quick H. 2
8
8
2
6
4
7 V.O.C. Beating Bats
10
1
9
2
7
4
Poule 2
1 Kampong 1
11
11
8
3
16
2 V.C.C.
11
2
9
6
3
12
Kleefstra Almanak 2010
Gem
1,78
1,33
1,11
1,00
0,80
0,50
0,44
1,45
1,33
3 V.R.A. 2
12
1
11
7
4
14
4 V.R.A. 1
12
1
11
6
5
12
5 Rood & Wit
11
1
10
4
6
8
6 Groen Geel
12
12
4
8
8
7 H.C.C. 1
13
1
12
3
9
6
1,27
1,09
0,80
0,67
0,50
Gesp Z Res M Res. Gew Tie
Poule 3
1 Kampong 2
11
1
10
6
2 V.O.C. 99
5
3 Ajax 1
99
5
4 Olympia
55
4
5 Ajax 2
11
1
10
4
6 Sparta
77
3
7 ASVION
44
Verl
Pnt
Gem
4
4
4
1
6
4
4
12
10
10
8
8
6
0
1,20
1,11
1,11
1,60
0,80
0,86
0,00
7
EINDSTANDEN 2010 ZoMi Cricket
1 Quick H.
2 V.R.A. 1
3 Excelsior ‘20
4 H.C.C.
5 Hermes DVS
Gesp Z Res. M Res. Gew Tie
14
1
13
9
1
13
13
9
13
1
12
8
13
13
7
14
14
6
1
Verl
3
4
4
6
7
Pnt
19
18
16
14
13
Gem
1,46
1,38
1,33
1,08
0,93
EINDSTANDEN 2010 Bedrijfscricket
Bedrijfscompetitie
1 ING
2 Fokker / KLM
3 Satyam
4 NC3A
5 BHPBilliton
6 CapGemini
7 ESTEC
8 EPO
9 PPG / IBM
10 Eureka
Gesp
8 10 5 12 6 3 12 8 17 7 Gesp Z Res. M Res. Gew Tie Verl Pnt
6 V.R.A. 2
13
13
5
8
10
7 V.C.C.
11
11
4
7
8
8 V.O.C.
13
13
2
11
4
Verregend en niet ingehaald: Excelsior - Quick H.
Niet gespeeld: VRA 1 - VCC, Excelsior - VCC, VRA 2- VOC, HCC - VCC
Gem
0,77
0,73
0,31
TWENTY20
M Res.
Gew Tie
Verl
Pnt
Gem
8
10 5
12 6
3
12 8
17 7
7
8
4
9
4
1
3
2
3
1
1
2
1
3
2
2
9
6
14
6
14 16 8
18 8
2
6
4
6
2
1,75
1,60
1,60
1,50
1,33
0,67
0,50
0,50
0,35
0,29
Insinger de Beaufort Cup
Om deze cup is gestreden door alle Topklasse, Hoofdklasse en Eerste Klasse teams.
Halve finales:V.O.C. (95/9) wint van Hermes D.V.S. (79/8)
V.R.A. wint na bowl out van Rood & Wit (verregend bij 81/8 voor
Rood&Wit)
Finale:V.R.A. (134/9) wint van V.O.C. (133/8) op de laatste bal.
V.R.A. winnaar Insinger de Beaufort Twenty20 Cricket Cup
Twenty20 Lagere Klassen
In dit toernooi is gestreden door teams uit Overgangsklasse t/m Vierde Klasse.
Halve finales:Amstelland (187/5) wint van V.C.C. (152/4)
Sparta (102ao) wint van Ajax (45ao)
Finale :Amstelland (149/5) wint van Sparta (78ao)
Amstelland winnaar Twenty20 lagere klassen.
MUNTAZ FOUNDATION FAIR-PLAY CUP
Ook dit jaar kon er “gestreden “ worden om de door de scheidsrechterscommissie ingestelde en door A. Mohamed gesponsorde beker. De beker wordt uitgereikt aan het meest sportieve team uit de Topklasse, Hoofdklasse en Eerste Klasse, die tevens aan de verplichting van het invullen van captains rapporten moet hebben voldaan.
Winnaars in de voorbije jaren:
1996 Asian
8,90
1997 Kon. U.D.
8,73
1998 Bloemendaal
8,67
1999 V.C.C.
8,98
2000 Quick H.
9,35
2001 Kon. U.D.
8,64
2002 V.O.C.
8,58
2003 V.R.A.
9,50
2004 V.C.C.
7,17
2005 Bloemendaal
8,17
2006 Quick H.
7,11
2007 Hercules
132
2008 A.C.C.
146
2009 Rood & Wit
144
2010 Bloemendaal
146
Vanaf 2004 is het inzenden van captain reports meegerekend.
Vanaf 2007 wordt niet meer met gemiddelden, maar met het Totaal aantal punten
gerekend.
De volledige uitslag 2010:
1 Bloemendaal
2 Kampong
3 Hermes D.V.S. 2
4 Hermes D.V.S.
Excelsior ‘20 2
United C.C.
7 H.B.S.
Hercules
9 V.O.C. 2
10 Dosti C.C.
Excelsior ‘20
Quick Haag
146
142
134
131
131
131
128
128
127
125
125
125
13 14 16 17 20 21 22 24 V.V.V. 2
Rood & Wit
H.C.C.
H.C.C. 2
V.O.C.
Hilversum
Sparta
V.C.C.
A.C.C.
P.D.C.C.R.
V.R.A.
V.V.V.
124
123
123
122
120
120
120
119
118
115
115
114
UMPIRES 2010
In samenwerking met de Scheidsrechterscommissie is de lijst opgesteld van het aantal wedstrijden dat umpires in het seizoen 2010 hebben gestaan. De aantallen bevatten Topklasse
t/m Overgangsklasse (en lager, maar dat is dit jaar niet voorgekomen), Twenty20 wedstrijden, dames, internationale aanstellingen, jeugd, het Flamingo Toernooi en diverse oefenwedstrijden. Promotie/degradatiewedstrijden, Ambassador’s Cup, en (halve) finales Twenty20 Cup Lagere Klassen zijn dit jaar ook opgenomen.
Ali-Briggs E F
Atwarie K
Baird A
Baldwin P Sr.
Bhagirath R
Butt M
Chopade S
Christiaans P
Datadin P J W
Dikmoet A D
Dhondai R
Din Asghar
Din M Ashraf
Dubar P
Durville F
Eames R
Faisal H
Geraedts J E
Giezen v P G H A
8
12
6
11
10
11
5
2
5
14
38
1
10
32
4
4
9
2
1
18
Groen B L
Groenewegen R
Gruijters F
Hartman T H
Hartong B
Hartong L W G
Hesseling A A M
Hilhorst J
Hussain A
Hussain Z
Huut v A R J M
Inden G J M
Jamal M A
Jansen H
Jansen J
Jogia B C S
Kalloe D
Kamerbeek J G H
Kaulingfreks R
5
8
12
5
45
10
1
5
1
13
4
16
7
36
3
1
20
21
33
Keulen v R D
Khawaja A
Klein E
Kooistra A
Kors J B M
Kumar A
Lamaker H
Lamaker M J
Lawman C
Mahabier R
Mohammed Akbal
Mohammed Ali
Molenaar J P A W
Mulder J
Mulders J M
Muthucumaru P
Nasrullah M R
Nawaz R
Ohm E D
44
1
12
2
9
3
4
10
1
27
1
35
24
2
37
33
3
3
20
Parulekar A
Pol vd A M
Reman W G
Rishworth R
Ruchtie E
Saleem A
Saleem B
Schäffer E P
Schamper R
Soeters M
Tovey S
Uduwage N
Verkroost M
Weijden vd F J F
Winckel W E
5
2
30
11
43
1
3
11
13
12
8
11
5
3
7
Mijlpalen umpires
De volgende umpires bereikten in
2010 een mijlpaal:
Datadin P J W
100 (113)
Dikmoet A D
300 (314)
Giezen v P G H A
100 (100)
Hartman T H
100 (101)
Inden G J M
200 (210)
Jansen H
100 (110)
Kalloe D
100 (117)
Mahabier R
200 (226)
Mohamed Ali
100 (107)
Muthucumaru P
100 (132)
Kleefstra Almanak 2010
competitie
overzichten
2010
Hieronder volgen de vierkant gesloten overzichtscijfers per competitie. Dit jaar worden vermeld de Hoofdklasse dames en Topklasse, Hoofdklasse en Eerste Klasse heren.
De verregende wedstrijden zijn in de tabellen opgenomen, waardoor het aantal runs per innings iets lager of hoger is dan men in eerste instantie zou verwachten.
HOOFDKLASSE Dames 2010
De belangrijkste resultaten van de Hoofdklasse Dames in dit seizoen in een overzicht.
Verregende en in het geheel niet begonnen wedstrijden worden niet opnieuw vastgesteld en krijgen als reglementaire uitslag 1-1.
Wedstrijden vastgesteld in competitie
Wedstrijden vastgesteld in play-off
Wedstrijden verregend / gestaakt / gestopt
Batten
Vereniging
A.C.C.
Ajax
Hermes D.V.S.
Quick H.
Rood & Wit
V.R.A.
Totaal
Inn.
10
9
12
11
10
13
65
Runs
952
754
1824
1514
1261
1992
8297
30
5
3
Bye +
L bye
46
16
36
42
24
65
229
Wedstrijden in het geheel niet begonnen
Wedstrijden met resultaat
waarvan reglementaire 1 - 1
Wide +
Noball
350
349
472
393
357
413
2334
Runs
Totaal
1348
1119
2332
1949
1642
2470
10860
Inn.
97
78
104
74
77
110
540
Not
Out
15
14
21
22
18
21
111
Gev.
Wickets
82
64
83
52
59
89
429
Runs /
Wicket
16,4 17,5 28,1 37,5 27,8 27,8 25,3 0
34
2
Overs
374
320
483
392
362
550
2480
Runs /
Over
3,601 3,497 4,831 4,978 4,542 4,494 4,380 Runs /
Inn.
135
124
194
177
164
190
Bye +
Wide +
Runs
Bowl +
Run
Gev.
Runs /
Runs /
Vereniging
Inn.
Runs
L bye
Noball
Totaal
Vang
Out
Wickets
Wicket
Overs
Over
A.C.C.
10
1430
29
386
1845
39
7
46
40,1 329
5,614 Ajax
10
1283
37
284
1604
55
15
70
22,9 345
4,649 Hermes D.V.S.
12
1296
56
414
1766
64
11
75
23,5 472
3,744 Quick H.
13
1615
32
317
1964
81
15
96
20,5 524
3,752 Rood & Wit
9
1174
51
424
1649
58
4
62
26,6 358
4,613 V.R.A.
11
1499
24
509
2032
70
10
80
25,4 453
4,482 Totaal
65
8297
229
2334
10860
367
62
429
25,3 2480
4,380 Runs /
Inn.
185
160
147
151
183
185
Bowlen
Fielden
Vereniging
Vangen
Stumpings
A.C.C.
15
2
Ajax
27
0
Hermes D.V.S.
32
2
Quick H.
48
1
Rood & Wit
25
0
V.R.A.
37
4
Totaal
184
9
Spelers
Totaal
17
27
34
49
25
41
Aantal
Wedstr.
Vereniging
Spelers
met < 11
A.C.C.
20
2
Ajax
22
0
Hermes D.V.S.
13
0
Quick H.
18
0
Rood & Wit
17
2
V.R.A.
17
1
Totaal
107
5
193
167
167
Aantal
Bowlers
10
9
12
10
14
12
67
TOPKLASSE Heren 2010
De belangrijkste resultaten van de Topklasse in dit seizoen in een overzicht.
Verregende en in het geheel niet begonnen wedstrijden worden niet opnieuw vastgesteld en krijgen regelementaire uitslag 1-1.
Wedstrijden vastgesteld
Wedstrijden verregend / gestaakt / gestopt
Wedstrijden in het geheel niet begonnen
Wedstrijden na de toss niet begonnen
73
0
7
0
Wedstrijden niet gespeeld
Wedstrijden met resultaat
waarvan
volgens D / L methode
reglementaire 1 - 1
1
71
3
6
Batten
Bye +
Penalty
Wide +
Runs
Not
Gev.
Runs /
Runs /
Vereniging
Inn.
Runs
L bye
Runs
Noball
Totaal
Inn.
Out
Wickets
Wicket
Overs
Over
A.C.C.
16
2579 97
133
2809 169
23
146 19,2 775
3,626 Excelsior ‘20
17
3131 139
168
3438 155
26
129 26,7 798
4,309 H.C.C.
17
2729 86
147
2962 169
23
146 20,3 744
3,981 Hermes D.V.S.
17
2684 120
234
3038 170
25
145 21,0 814
3,731 Quick H.
15
2106 113
254
2473 158
18
140 17,7 697
3,546 Rood & Wit
16
2383 114
171
2668 162
21
141 18,9 724
3,684 V.O.C.
15
2420 46
136
2602 142
22
120 21,7 610
4,269 V.R.A.
17
2873 98
154
3125 151
25
126 24,8 747
4,182 Totaal
130
20905
813
0
1397
23115
1276
183
1093
21,1 5909 3,912 Bowlen
Vereniging
A.C.C.
Excelsior ‘20
H.C.C.
Inn.
16
17
17
Runs
2521 2881 2740 Kleefstra Almanak 2010
Bye +
Penalty
L bye
Runs
125
106
95
Wide +
Noball
129
245
233
Runs
Totaal
2775 3232 3068 Bowl +
Vang
114
147
124
Run
Out
10
11
10
Gev.
Wickets
124 158 134 Runs /
Wicket
22,4 20,5 22,9 Overs
724
777
754
Runs /
Over
3,836 4,161 4,068 Runs /
Inn.
176
202
174
179
165
167
173
184
178
Runs /
Inn.
173
190
180
9
Bye +
Penalty
Wide +
Runs
Bowl +
Run
Gev.
Runs /
Runs /
Vereniging
Inn.
Runs
L bye
Runs
Noball
Totaal
Vang
Out
Wickets
Wicket
Overs
Over
Hermes D.V.S.
17
2613 101
136
2850 138
16
154 18,5 767
3,714 Quick H.
15
2347 82
157
2586 115
7
122 21,2 659
3,924 Rood & Wit
16
2541 78
169
2788 135
8
143 19,5 739
3,772 V.O.C.
15
2638 129
166
2933 115
6
121 24,2 726
4,042 V.R.A.
17
2624 97
162
2883 130
7
137 21,0 764
3,776 Totaal
130
20905
813
0
1397
23115
1018
75
1093
21,1 5909 3,912 Fielden
Vereniging
Vangen
Stumpings
A.C.C.
56
3
Excelsior ‘20
61
5
H.C.C.
68
1
Hermes D.V.S.
87
5
Quick H.
75
4
Rood & Wit
71
6
V.O.C.
53
4
V.R.A.
77
12
Totaal
548
40
Totaal
59
66
69
92
79
77
57
89
588
Spelers
Aantal
Wedstr.
Vereniging
Spelers
met < 11
A.C.C.
18
Excelsior ‘20
20
H.C.C.
24
Hermes D.V.S.
16
Quick H.
16
Rood & Wit
17
V.O.C.
20
V.R.A.
21
Totaal
152
0
Runs /
Inn.
168
172
174
196
170
178
Aantal
Bowlers
10
12
15
10
11
11
13
12
94
HOOFDKLASSE Heren 2010
De belangrijkste resultaten van de Hoofdklasse in dit seizoen in een overzicht.
Wedstrijden vastgesteld
Wedstrijden verregend / gestaakt / gestopt
hiervan na de toss niet begonnen
Wedstrijden in het geheel niet begonnen
68
1
0
6
Wedstrijden met resultaat
hiervan
volgens D / L methode
regelementaire 1 - 1
68
3
7
Batten
Bye +
Penalty
Wide +
Runs
Not
Gev.
Runs /
Runs /
Vereniging
Inn.
Runs
L bye
Runs
Noball
Totaal
Inn.
Out
Wickets
Wicket
Overs
Over
Bloemendaal
16
2655
126
220
3001
156
25
131
22,9
666
4,505
Dosti C.C.
16
2544
87
243
2874
136
25
111
25,9
650
4,420
H.C.C. 2
14
1912
84
128
2124
122
20
102
20,8
525
4,043
H.B.S.
15
2330
96
188
2614
135
26
109
24,0
616
4,245
Kampong
15
2081
90
220
2391
137
23
114
21,0
619
3,862
Sparta
16
2357
116
256
2729
161
24
137
19,9
681
4,010
V.C.C.
15
2163
79
187
2429
142
22
120
20,2
586
4,144
V.V.V.
16
2104
89
209
2402
165
18
147
16,3
637
3,771
Totaal
123
18146
767
0
1651
20564
1154
183
971
21,2
4980
4,129
Bowlen
Bye +
Penalty
Wide +
Runs
Bowl +
Run
Gev.
Runs /
Runs /
Vereniging
Inn.
Runs
L bye
Runs
Noball
Totaal
Vang
Out
Wickets
Wicket
Overs
Over
Bloemendaal
16
2271
95
218
2584
120
5
125
20,7
644
4,013
Dosti C.C.
16
2466
166
190
2822
130
7
137
20,6
655
4,312
H.C.C. 2
14
1970
83
208
2261
102
7
109
20,7
573
3,944
H.B.S.
15
2109
81
205
2395
105
13
118
20,3
599
3,997
Kampong
16
2485
67
253
2805
117
9
126
22,3
658
4,265
Sparta
16
2625
108
159
2892
120
12
132
21,9
693
4,173
V.C.C.
14
2067
87
205
2359
116
5
121
19,5
600
3,932
V.V.V.
16
2153
80
213
2446
91
12
103
23,7
559
4,378
Totaal
123
18146
767
0
1651
20564
901
70
971
21,2
4980
4,129
Fielden
Vereniging
Vangen
Stumpings
Bloemendaal
69
1
Dosti C.C.
51
4
H.C.C. 2
57
1
H.B.S.
67
5
Kampong
66
5
Sparta
55
5
V.C.C.
73
3
V.V.V.
50
4
Totaal
488
28
Totaal
70
55
58
72
71
60
76
54
516
Runs /
Inn.
188
180
152
174
159
171
162
150
167
Runs /
Inn.
162
176
162
160
175
181
169
153
167
Spelers
Aantal
Wedstr.
Aantal
Vereniging
Spelers
met < 11
Bowlers
Bloemendaal
25
14
Dosti C.C.
27
17
H.C.C. 2
30
17
H.B.S.
19
12
Kampong
21
13
Sparta
17
10
V.C.C.
24
13
V.V.V.
27
1
21
Totaal
190
1
117
NB De gegevens van de promotie / degradatie wedstrijden zijn niet meegeteld
EERSTE KLASSE Heren 2010
De belangrijkste resultaten van de Eerste Klasse in dit seizoen in een overzicht.
Wedstrijden vastgesteld
Wedstrijden verregend / gestaakt / gestopt
hiervan na de toss niet begonnen
Wedstrijden in het geheel niet begonnen
10
68
3
0
4
Wedstrijden niet gespeeld
Wedstrijden met resultaat
hiervan
volgens D / L methode
regelementaire 1 - 1
1
67
2
7
Kleefstra Almanak 2010
Batten
Bye +
Penalty
Wide +
Runs
Not
Gev.
Runs /
Runs /
Vereniging
Inn.
Runs
L bye
Runs
Noball
Totaal
Inn.
Out
Wickets
Wicket
Overs
Over
Excelsior 2
16
2508
87
327
2922
146
26
120
24,4
635
4,600
Hercules
15
2265
90
312
2667
138
24
114
23,4
648
4,118
Hermes DVS 2
16
1595
84
5
312
1996
149
25
124
16,1
535
3,731
Hilversum
15
1848
57
367
2272
165
29
136
16,7
630
3,605
P.D.C.C.R.
15
2331
89
324
2744
148
21
127
21,6
566
4,849
United C.C.
15
1834
78
193
2105
152
20
132
15,9
525
4,011
V.O.C. 2
15
1889
60
239
2188
143
21
122
17,9
564
3,876
V.V.V. 2
16
1844
111
5
235
2195
158
20
138
15,9
502
4,372
Totaal
123
16114
656
10
2309
19089
1199
186
1013
18,8
4605
4,145
Runs /
Inn.
183
178
125
151
183
140
146
137
Bye +
Penalty
Wide +
Runs
Bowl +
Run
Gev.
Runs /
Runs /
Vereniging
Inn.
Runs
L bye
Runs
Noball
Totaal
Vang
Out
Wickets
Wicket
Overs
Over
Excelsior 2
16
1838
79
331
2248
142
6
148
15,2
552
4,074
Hercules
16
2279
78
245
2602
130
13
143
18,2
673
3,868
Hermes DVS 2
16
1718
99
374
2191
136
11
147
14,9
592
3,704
Hilversum
15
2446
76
380
2902
98
6
104
27,9
582
4,983
P.D.C.C.R.
16
2073
115
5
259
2452
123
7
130
18,9
602
4,071
United C.C.
15
2257
81
265
2603
105
8
113
23,0
602
4,325
V.O.C. 2
14
1875
60
252
2187
122
3
125
17,5
571
3,831
V.V.V. 2
15
1628
68
5
203
1904
94
9
103
18,5
432
4,409
Totaal
123
16114
656
10
2309
19089
950
63
1013
18,8
4605
4,145
Runs /
Inn.
141
163
137
193
153
174
156
127
Bowlen
Fielden
Vereniging
Vangen
Stumpings
Excelsior 2
69
2
Hercules
60
2
Hermes DVS 2
69
2
Hilversum
59
3
P.D.C.C.R.
72
4
United C.C.
59
4
V.O.C. 2
58
5
V.V.V. 2
49
1
Totaal
495
23
155
155
Spelers
Aantal
Wedstr.
Aantal
Vereniging
Spelers
met < 11
Bowlers
Excelsior 2
22
11
Hercules
18
10
Hermes DVS 2
23
16
Hilversum
26
15
P.D.C.C.R.
20
12
United C.C.
18
14
V.O.C. 2
30
1
22
V.V.V. 2
25
3
21
Totaal
182
4
121
NB De gegevens van de promotie / degradatie wedstrijden zijn niet meegeteld
Totaal
71
62
71
62
76
63
63
50
518
prestaties
heren 2010
In de tabellen batten, bowlen en fielden zijn diegenen opgenomen, die in 2010 voldaan hebben aan de volgende criteria op de onderdelen batten (runs + innings + gemiddelde), bowlen (overs + wickets) of fielden (Vangen + Stumpings):
Topklasse t/m Eerste Klasse
Topklasse niveau ( Comp. + B.d.C. + Ned XI )
Hoofdklasse en Eerste Klasse
Twenty20 Competitie
Twenty20 Lagere Klassen
Overgangsklasse
2de Klasse
3de Klasse
4de Klasse
Veteranen Klasse A en B
ZaMi en ZoMi cricket
Landelijke Topjeugd
Batten
Bowlen
Fielden
runs inn.
Gem.
wickets
100
150
100
50
40
100
100
75
75
30
75
50
4
6
4
2
2
4
4
4
3
2
3
2
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10
12
10
4
4
6
6
6
5
3
5
5
Heeft in de hoogste 3 klassen (Topklasse t/m Eerst klasse) een speler niet voldaan aan
de bovenstaande criteria voor het batten, maar wel 10 of meer wedstrijden gespeeld
dan is de speler vermeld onder het hoofd “Verder speelden nog 10 of meer wedstrijden:”. Vanaf de Overgangsklasse is dit bij 8 wedstrijden, omdat hier geen nacompetitie
is gespeeld. En bij de Veteranen is dit bij 5 wedstrijden.
overs
Ec. rate
Vangen + Stumpings
40
40
40
6
6
20
20
20
20
10
20
20
< 5.000
< 5.000
< 5.000
< 6.500
< 6.500
< 4.500
< 4.500
< 4.500
< 4.500
< 4.500
< 5.000
< 5.000
5
6
5
3
3
4
4
3
3
2
3
3
Heeft in een afdeling geen speler van een elftal aan een criterium voldaan, dan is van
dat elftal diegene opgenomen, die er het dichtst bij gekomen is onder de aanduiding:
“Verder speelden nog o.a.:”. Onder deze noemer zijn ook de spelers opgenomen, die bij
het batten niet aan de criteria hebben voldaan, maar een century gescoord hebben.
Nederlands Elftal
Dit seizoen is het record aantal van 34 wedstrijden door het Nederlands Elftal gespeeld. Daarvan zijn 12 O.D.I.’s, 5 Twenty20, 4 vierdaagse First Class, 1 overige wedstrijd met 50 overs
en 12 wedstrijden met ten hoogste 40 overs in de Clydesdale Bank 40 League.
Nederland speelde tussen 1891 en 2010 in Totaal 610 wedstrijden, waarvan 15 Twenty20 wedstrijden.
Kleefstra Almanak 2010
11
Mijlpalen
Wedstrijden
175
75
50
25
Zuiderent
Borren
Grooth de
Bukhari
Kervezee
Seelaar
Szwarczynski
Buurman
Jonkman
Kashif
B
P W
T N
M
A N
P M
E S
A F
Mrk B S
H M
(183)
(89)
(79)
(68)
(61)
(71)
(75)
(35)
(32)
(30)
Runs
3,000
500
Doeschate ten
Statham
R N
N A
(3204)
(542)
Wickets
100
75
50
Doeschate ten
Borren
Bukhari
Seelaar
Jonkman
R N
P W
M
P M
Mrk B S
(113)
(85)
(81)
(91)
(56)
Vangen/Stumpings
75
50
25
Zuiderent
Borren
Buurman
Kervezee
B
P W
A F
A N
(79)
(51)
(39 + 6)
(26)
First Class
Wedstrijden
Kenya-Nederland
20 t.m.23 febr
Intercontinental Cup
verloren
433 + 320/5
385 + 367/6d
R.N.ten Doeschate 212* en 5-104, E.S. Szwarczynski 93, A.N. Kervezee 89, N.A. Statham 62* en A.F. Buurman 3 Vangen
Nederland-Schotland
10 t.m.13 juni
Intercontinental Cup
verloren
210 + 257
391 + 77/6
P.W. Borren 109, W.P. Diepeveen 72*, E.S. Szwarczynski 62, Mrk B.S. Jonkman 5-21 en S.T.de Bruin 5 Vangen (3 + 2)
Nederland-Zimbabwe
25 t.m.28 juli
Intercontinental Cup
verloren
W. Barresi 81, P.M. Seelaar 81*, E.S. Szwarczynski 72 en B.A. Westdijk 4-46
Ierland-Nederland
11 t.m.14 aug
Intercontinental Cup
W.P. Diepeveen 41 en H.M. Kashif 5-53
186 + 280
298 + 305/5d
408
188 + 136
verl met inn.
Mijlpalen
Nederland
1ste wicketstand
7de wicketstand
10de wicketstand
187
89
64
A N Kervezee en E S Szwarczynski tegen Kenya 20-23 Feb 2010
R N ten Doeschate en A F Buurman tegen Kenya 20-23 Feb 2010
W P Diepeveen en B A Westdijk tegen Schotland 10-13 Jun 2010
Runs
500
Kervezee
A N
(514)
Aantal 6-en
25
Ten Doeschate
R N
(34)
Prestaties 2010
Batten
Naam
Barresi
Borren
Bruin de
Bukhari
Buurman
Diepeveen
Doeschate ten
Grooth de
Heggelman
Jonkman
Jonkman
Bowlen
Naam
Borren
Bukhari
Doeschate ten
Heggelman
Jonkman
Jonkman
Kashif
Fielden
Naam
Barresi
Borren
Bruin de
Buurman
Diepeveen
Grooth de
Jonkman
Vrl.
Gesp
W
3
P W
4
S T
1
M
1
A F
1
W P
3
R N
1
T N
3
T J
1
Mau M A
2
Mrk B S
2
Inn. N.O.
6
8
2
2
2
1
6
1
2
1
6
2
4
3
Runs
169
312
40
6
55
171
241
71
46
14
20
Vrl.
Overs Maiden Wickets
P W
81
15
5
M
19
1
R N
38
6
7
T J
12
1
Mau M A 46
4
5
Mrk B S
62
11
10
H M
20
4
5
Vrl.
W
P W
S T
A F
W P
T N
Mrk B S
Aantal 4-en 100
Borren
P W
50
Kervezee
A N
Szwarczynski
E S
H.Sc.
81
109
32
5
29 *
72 *
212 *
29
30
9
9
Runs
294
98
174
54
191
177
53
Gem.
28,17
39,00
20,00
3,00
55,00
34,20
241,00
11,83
23,00
3,50
6,67
Gem. 58,80
24,86
38,20
17,60
10,60
Vangen
Stumpings
5
1
4
5
3
1
2
1
1
Naam
Kashif
Kervezee
Loots
Nijman
Raja
Seelaar
Statham
Szwarczynski
Westdijk
Zuiderent
Ec. rate
3,630
5,158
4,598
4,500
4,152
2,855
2,629
Totaal
6
4
5
4
2
1
1
Naam
Kervezee
Loots
Nijman
Raja
Seelaar
Szwarczynski
Westdijk
Naam
Kashif
Kervezee
Statham
Szwarczynski
Westdijk
Zuiderent
(103)
(59)
(51)
Wickets
25
Vrl.
H M
A N
B P
R G
M A K
P M
N A
E S
B A
B
Vrl.
A N
B P
R G
M A K
P M
E S
B A
Gesp
1
1
2
3
1
4
3
4
2
1
Eindstand Intercontinental Cup
per 5-10-2010:
1. Afghanistan
2. Schotland
3. Zimbabwe
4. Ierland
5. Kenya
6. Nederland
7. Canada
De finale tussen Schotland en
Afghanistan wordt eind
november 2010 gespeeld.
Borren
Seelaar
Inn. N.O.
2
1
2
4
1
4
2
7
3
6
1
8
4
2
Runs
2
131
11
30
0
180
105
246
22
27
Overs Maiden Wickets
6
50
9
5
48
8
1
33
7
2
116
17
8
15
1
1
49
11
6
Vrl.
H M
A N
N A
E S
B A
B
Vangen
1
1
1
2
1
2
6-97
6-89
6-72
6-55
6-43
6-15
6- 9
P W
P M
H.Sc.
2
89
5
23
0
81 *
62 *
93
17
24
Runs
23
169
156
82
425
77
164
Stumpings
(27)
(26)
Gem.
2,00
65,50
3,67
7,50
0,00
45,00
21,00
30,75
5,50
13,50
Gem. 33,80
156,0
41,00
53,13
77,00
27,33
Ec. rate
3,833
3,380
3,250
2,485
3,675
5,310
3,347
Totaal
1
1
1
2
1
2
One Day Internationals
Wedstrijden
Kenya-Nederland
16-02-2010
R.N.ten Doeschate 109*
Kenya-Nederland
Nederland-Schotland
12
O.D.I.
verloren
221 voor 4
18-02-2010
O.D.I.
B. Zuiderent 56 en M. Bukhari 3-17 in 7
gewonnen
120 a.o
15-06-2010
O.D.I.
R.N.ten Doeschate 90 en T.L.W. Cooper 80*
gewonnen
236 voor 4
219 voor 9
200 a.o.
235 voor 6
Kleefstra Almanak 2010
Nederland-Schotland
Nederland-Kenya
01-07-2010
WCL Div 1
verloren
T.L.W. Cooper 87, B. Zuiderent 55* en M. Bukhari 3-31 in 10
03-07-2010
WCL Div 1
gewonnen
A.N. Kervezee 92, T.L.W. Cooper 67 en M.A.K. Raja 2-3 in 4
234 voor 6
235 voor 9
Nederland-Canada
05-07-2010
WCL Div 1
gewonnen
169 voor 3
E.S. Szwarczynski 84*, B.P. Kruger 3-21 in 8.1, P.W. Borren 3 v en A.F. Buurman 2v+1st
167 a.o.
Nederland-Afghanistan
07-07-2010
T.L.W. Cooper 101
WCL Div 1
verloren
202 voor 8
203 voor 4
Nederland-Ierland
09-07-2010
WCL Div 1
P.W. Borren 47 en B.P. Loots 3-16 in 8
verloren
138 a.o.
Nederland-Afghanistan
10-07-2010
WCL Div 1
T.L.W. Cooper 96 en W. Barresi 51*
verloren
218 voor 5
219 voor 5
Bangladesh-Nederland
20-07-2010
O.D.I.
gewonnen
E.S. Szwarczynski 67, W. Barresi 64* en B.P. Kruger 3v
199 voor 7
200 voor 4
Ierland-Nederland
16-08-2010
T.L.W. Cooper 68
O.D.I.
verloren
275 voor 6
205 a.o.
Ierland-Nederland
18-08-2010
P.M. Seelaar 34
O.D.I.
verloren
129 voor 1
125 a.o.
229 a.o.
112 a.o
177 a.o.
Bangladesh - Nederland
Op 20 juli 2010 behaalde Nederland een historische eerste ODI overwinning op een Full Member land van de ICC. Bangladesh werd op die dag op indrukwekkende wijze verslagen.
Toss: Nederland, fielding first (vanwege de weersomstandigheden werden 30 overs gespeeld)
Innings Bangladesh: Innings Nederland:
R
4s
6s
SR
R
4s 6s
SR
Tamim Iqbal
c Buurman b Bukhari
2
0
0
40,00
ES Szwarczynski
lbw b Shakib Al Hasan
67
7
3
124,07
Imrul Kayes
b Borren
52
5
1
104,00
AN Kervezee
b Shakib Al Hasan
15
3
0
93,75
Junaid Siddique
c Buurman b Bukhari
31
4
0
163,15
TLW Cooper
c Mashrafe Mortaza b Nazmul Hossain
8
1
0
72,72
Jahurul Islam
c Kruger b Borren
41
4
0
102,50
PW Borren *
lbw b Nazmul Hossain
5
0
0
83,33
Shakib Al Hasan
c Kruger b Jonkman
15
0
0
75,00
B Zuiderent
not out
35
0
1
81,39
Mushfiqur Rahim +
lbw b Borren
0
0
0
0,00
W Barresi
not out
64
11 0
148,83
Mahmudullah
not out
28
1
0
96,55
Mashrafe Mortaza *
c Kruger b Jonkman
18
0
1
105,88
Extras:
(lb 2, w 9, nb 1)
12
Extras:
(lb 5, w 1)
6
Totaal:
(7 wickets, 30 overs)
Did not bat:
Shafiul Islam, Nazmul Hossain, Abdur Razzak
Bowling:
Mrk B S Jonkman
M Bukhari
P W Borren
B P Kruger
M A K Raja
T L W Cooper
O
6
6
6
4
6
2
M
0
0
0
0
0
0
199
R
52
33
30
26
46
10
W
2
2
3
0
0
0
Econ.
8,66
5,50
5,00
6,50
7,66
5,00
ODI gespeeld
overs gebat
runs gescoord
3de wicketstand
Wedstrijden
50
25
Zuiderent
Bukhari
Szwarczynski
Prestaties 2010
Batten
Naam
Barresi
Borren
Bukhari
Buurman
Cooper
Doeschate ten
Grooth
Gruijters
Heggelman
Jonkman
Vrl.
W
P W
M
A F
T L W
R N
T N
T J G
T J
Mau M A
Kleefstra Almanak 2010
Gesp
9
12
11
10
10
3
5
2
2
2
Inn. N.O.
9
2
11
1
8
1
6
2
10
1
3
1
5
2
2
2
(56)
(30)
(33)
Runs
208
122
76
70
589
208
61
35
3
20
Did not bat:
MrkBS Jonkman, MAK Raja, BP Kruger, M Bukhari, AF Buurman+
Runs
(60)
(2506)
(11099)
159
T L W Cooper en R N ten Doeschate tegen Schotland 15 Juni 2010
B
M
E S
(4 wickets, 28.5 overs)
Bowling:
Mashrafe Mortaza
Nazmul Hossain
Abdur Razzak
Shakib Al Hasan
Shafiul Islam
Mijlpalen
Nederland
50
2,500
10,000
Totaal:
H.Sc. 64 *
47
29
30 *
101
109 *
22
29
2
13
Gem.
29,71
12,20
10,86
17,50
65,44
104,00
12,20
17,50
1,50
10,00
O
6
6
6
5
5.5
M
0
0
0
0
0
R
43
28
50
36
38
W
0
2
0
2
0
Zuiderent
Borren
B
P W
(1188)
(548)
Aantal 4-en
100
50
Doeschate ten
Zuiderent
Cooper
Szwarczynski
R N
B
T L W
E S
(104)
(105)
(55)
(73)
Overs gebowled
250
Borren
P W
(251)
Wickets
25
Bukhari
M
(35)
Naam
Jonkman
Kashif
Kervezee
Kruger
Loots
RajaM A K
Seelaar
Szwarczynski
Zuiderent
1,000
500
200
Vrl.
Mrk B S
H M
A N
B P
B P
9
P M
E S
B
Gesp
Inn. N.O.
9
5
2
3
1
6
6
4
2
3
2
1
4
9
8
5
3
12
12
1
12
12
3
Runs
H.Sc. 28
16
0
0
159
92
24
15
10
9 *
6
76
34 *
255
84 *
288
56
Econ.
7,16
4,66
8,33
7,20
6,51
Gem.
9,33
0,00
26,50
12,00
10,00
2,25
38,00
23,18
32,00
13
Bowlen
Naam
Barresi
Borren
Bukhari
Cooper
Doeschate ten
Gruijters
Jonkman
Fielden
Naam
Borren
Bukhari
Buurman
Cooper
Grooth
Gruijters
Jonkman
Vrl.
W
P W
M
T L W
R N
T J G
Mau M A
Overs Maiden Wickets
3
69
3
12
84
6
14
29
5
22
2
4
7
1
10
3
Vrl.
P W
M
A F
T L W
T N
T J G
Mrk B S
Vangen
Stumpings
6
2
12
3
6
1
1
1
Runs
20
306
354
119
87
34
56
Gem. 25,50
25,29
23,80
21,75
18,67
Ec. rate
6,667
4,446
4,214
4,175
3,955
4,857
5,600
Totaal
6
2
15
6
1
1
1
Overige 50 over wedstrijd
Wedstrijden
Nederland-Zimbabwe
Batten
Naam
Barresi
Bukhari
Cooper
Grooth de
Jonkman
Nijman
Bowlen
Naam
Bukhari
Cooper
Jonkman
Nijman
Fielden
Naam
Barresi
Cooper
23-07-2010
gewonnen
194 voor 9
T.L.W. Cooper 49, W. Barresi 47 en 3 Vangen
Vrl.
W
M T L W
T N
Mau M A
R G
Gesp
1
1
1
1
1
1
Inn. N.O.
1
1
1
1
1
1
Runs
47
14
49
10
4
23
Naam
Jonkman
Kashif
Kervezee
Kruger
Loots
Raja
Seelaar
Vrl.
Mrk B S
H M
A N
B P
B P
M A K
P M
Naam
Kashif
Kervezee
Kruger
Loots
Raja
Seelaar
Zuiderent
Vrl.
H M
A N
B P
B P
M A K
P M
B
Vangen
1
3
4
2
1
3
2
Stumpings
Runs
365
127
26
109
80
250
280
Gem. 22,81
127,0
36,33
20,00
35,71
46,67
Ec. rate
4,888
5,292
8,667
4,013
4,211
4,310
5,185
Totaal
1
3
4
2
1
3
2
136 voor 9
H.Sc. 47
14
49
10
4
23
Gem.
47,00
14,00
49,00
10,00
4,00
23,00
Naam
Raja
Seelaar
Statham
Szwarczynski
Zuiderent
Vrl.
M T L W
Mau M A
R G
Overs Maiden Wickets Runs Gem. 8
1
3
31 10,33
1
2
8
1
3
18
6,00
6
1
33 33,00
Ec. rate
3,875
2,000
2,347
5,500
Naam
Raja
Seelaar
Szwarczynski
Vrl.
W
T L W
Vangen
Stumpings
3
1
Naam
Seelaar
Statham
Totaal
3
1
Overs Maiden Wickets
75
8
16
24
1
1
3
27
1
3
19
1
4
58
3
7
54
1
6
Vrl.
A K
P M
N A
E S
B Gesp
1
1
1
1
1
Inn. N.O.
1
1
1
1
1
1
1
Runs
5
1
3
10
9
H.Sc. 5 *
1 *
3
10
9
Gem.
Vrl.
A K
P M
E S
Overs Maiden Wickets Runs Gem. 6
1
1
15 15,00
9
1
1
24 24,00
2
10
Ec. rate
2,500
2,667
5,000
Vrl.
P M
N A
Vangen
Stumpings
1
2
3,00
10,00
9,00
Totaal
1
2
Clydesdale Bank 40 League
Wedstrijden
Yorkshire-Nederland
15-05-2010
verloren
M.G. Dighton 62, M. Bukhari 49*
Middlesex-Nederland
16-05-2010
verregend
185 voor 4
Door regen bat Middlesex 32.overs en 3 ballen
Nederland-Essex
21-05-2010
verloren
217 voor 6
218 voor 8
E.S. Szwarczynski 75, B. Zuiderent 56 en P.M. Seelaar 3-31 in 7 overs
Nederland-Middlesex
23-05-2010
M.G. Dighton 85
Derbyshire-Nederland
30-05-2010
gewonnen
206 a.o.
209 voor 3
M.G. Dighton 110*, B. Zuiderent 42* en P.M. Seelaar 3-39 in 7 overs
Northamptonshire-Nederland
31-05-2010
verloren
Mrk B.S. Jonkman 3-34 in 8 overs
238 voor 7
119 a.o.
Nederland-Derbyshire
30-07-2010
M. Bukhari 69*
verloren
181 voor 9
182 voor 3
Nederland-Yorkshire
01-08-2010
verloren
P.W. Borren 2-18 in 8 overs
154 voor 9
158 voor 5
Nederland-Northamptonshire
22-08-2010
verloren D/L
106 voor 9
Door regen wedstrijd van 2 maal 27 overs
150 voor 5
Nederland-Goucestershire
26-08-2010
verloren
68 voor 6
Door regen wedstrijd van 2 maal 10 overs
122 voor 3
Essex-Nederland
29-08-2010
verloren D/L
77 voor 2
51 voor 3
Door regen na 13 overs , mocht Nederland slechts 16 overs batten. Essex passerde D/L target na 10 overs
Goucestershire-Nederland
30-08-2010
verloren
M.G. Dighton 51, W. Barresi 39
14
verloren
204 voor 6
195 a.o.
191 a.o.
200 voor 8
241 voor 5
192 voor 1
Kleefstra Almanak 2010
Prestaties 2010
Batten
Naam
Barresi
Borren
Bukhari
Buurman
Cooper
Diepeveen
Dighton
Grooth de
Heggelman
Jonkman
Bowlen
Naam
Borren
Bukhari
Dighton
Jonkman
Jonkman
Kashif
Vrl.
W
P W
M
A F
T L W
W P
M G
T N
T J
Mau M A
Vrl.
P W
M
M G
Mau M A
Mrk B S
H M
Fielden
Naam
Barresi
Borren
Bukhari
Buurman
Cooper
Dighton
Jonkman
Gesp
6
12
11
7
8
2
11
5
2
3
Inn.
N.O.
6
1
9
1
8
2
4
7
2
1
11
1
3
1
3
1
Overs Maiden
63
3
56
3
53
13
44
2
28
Vrl.
W
P W
M
A F
T L W
M G
Mrk B S
Runs
104
108
156
26
91
37
369
34
3
31
Wickets Runs
5
320
4
325
10
292
1
67
11
226
5
177
Vangen
Stumpings
3
4
4
7
1
5
3
1
H.Sc. 39
21 *
69 *
17
30
23
110 *
17
3
25 *
Gem.
20,80
13,50
26,00
6,50
13,00
37,00
36,90
11,33
3,00
15,50
Naam
Jonkman
Kashif
Kruger
Loots
Raja
Seelaar
Statham
Szwarczynski
Westdijk
Zuiderent
Vrl.
Mrk B S
H M
B P
B P
M A K
P M
N A
E S
B A
B
Gem. 64,00
81,25
29,20
67,00
20,55
35,40
Ec. rate
5,079
5,856
5,509
5,154
5,136
6,321
Naam
Kruger
Loots
Raja
Seelaar
Westdijk
Vrl.
B P
B P
M A K
P M
B A
Naam
Kashif
Loots
Raja
Seelaar
Szwarczynski
Zuiderent
Vrl.
H M
B P
M A K
P M
E S
B
Totaal
3
4
4
8
5
3
1
Gesp
6
5
4
4
2
11
6
12
3
12
Inn.
N.O.
3
1
1
2
3
2
1
7
3
5
11
1
1
11
2
Overs Maiden
18
23
1
10
69
8
Runs
24
1
5
20
19
33
31
161
3
302
Wickets Runs
3
116
4
101
47
13
371
1
74
Vangen
Stumpings
2
1
1
4
1
2
H.Sc. 14
1
5
13 *
19
12
11
75
3 *
56
Gem.
12,00
1,00
2,50
20,00
19,00
8,25
6,20
14,64
33,56
Gem. 38,67
25,25
28,54
74,00
Ec. rate
6,629
4,391
4,700
5,416
9,250
Totaal
2
1
1
4
1
2
Twenty20
Wedstrijden
Canada-Nederland
09-02-2010
Kwal. World Cup
B. Zuiderent 43* en A.N. Kervezee 39
gewonnen
142 voor 7
146 voor 4
Ver Arabische Emiraten-Nederland
10-02-2010
Kwal. World Cup
D.L.S.v. Bunge 76 en P.W. Borren 32*
verloren
168 voor 4
164 voor 8
Kenya-Nderland
11-02-2010
Kwal. World Cup
gewonnen
E.S. Szwarczynski 45, A.N. Kervezee 33, P.M. Seelaar 4-19 en M. Bukhari 4-33
130 a.o.
133 voor 3
Afghanistan-Nederland
12-02-2010
A.N. Kervezee 39
gewonnen
128 voor 9
132 voor 6
Ierland-Nederland
13-02-2010
Kwal. World Cup
R.N.ten Doeschate 32
verloren
151 voor 6
86 a.o.
Prestaties 2010
Batten
Naam
Borren
Bukhari
Bunge v
Buurman
Doeschate ten
Grooth de
Jonkman
Boundaries
Naam
Bunge v
Doeschate ten
Kervezee
Bowlen
Naam
Borren
Bukhari
Bunge v
Doeschate ten
Fielden
Naam
Borren
Bunge v
Buurman
Doeschate ten
Grooth de
Vrl.
P W
M
D L S
A F
R N
T N
Mrk B S
Gesp
5
5
5
5
5
2
3
Vrl.
D L S
R N
A N
Vrl.
P W
M
D L S
R N
Vrl.
P W
D L S
A F
R N
T N
Kleefstra Almanak 2010
Inn. N.O.
4
1
3
1
5
2
3
5
2
1
1
Vieren
6
7
15
Overs
18
20
3
17
Runs
53
3
102
3
94
0
1
Zessen
5
2
2
Wickets
7
1
4
Runs
126
151
21
126
Vangen
Stumpings
2
1
3
1
2
2
Kwal. World Cup
H.Sc. 32 *
3 *
76
3
32
0
1
Gem.
17,67
1,50
34,00
1,00
31,33
0,00
1,00
Boundaries
11
9
17
Gem. 21,57
21,00
31,50
Ec. rate
7,000
7,740
7,000
7,412
Totaal
2
1
4
2
2
Naam
Kashif
Kervezee
Schiferli
Seelaar
Szwarczynski
Zuiderent
Vrl.
H M
A N
E
P M
E S
B
Naam
Szwarcynski
Zuiderent
Vrl.
E S
B
Naam
Jonkman
Kashif
Schiferli
Seelaar
Vrl.
Mrk B S
H M
E
P M
Naam
Jonkman
Kashif
Kervezee
Seelaar
Szwarczynski
Vrl.
Mrk B S
H M
A N
P M
E S
Gesp
4
5
1
5
5
5
Inn. N.O.
1
1
5
Runs
0
122
H.Sc. 0 *
39
Gem.
2
1
5
5
1
1
114
107
1
45
43 *
1,00
22,80
26,75
Vieren
12
5
Overs
8
11
3
19
Zessen
1
4
Wickets
4
4
1
8
Vangen
2
1
3
2
2
Runs
47
81
27
123
Stumpings
24,40
Boundaries
13
9
Gem. 11,75
20,25
27,00
15,38
Ec. rate
5,875
7,364
9,000
6,474
Totaal
2
1
3
2
2
15
Topklasse
Ontbrekende Jaarstaat
Geen
Mijlpalen
Hoogste klasse
2.250.000
runs gescoord
08-08-2010
A.C.C.
800
7,000
wedstrijden gespeeld
wickets zijn verloren
11-07-2010
15-08-2010
F. Bukhari
tegen
tegen
Excelsior
Quick H.
H.C.C.
15,000
extra’s aan bowlingside
04-07-2010
tegen
Hermes D.V.S.
Hermes D.V.S.
9,000
wickets zijn verloren
24-05-2010
H. Seelaar
tegen
V.R.A.
Rood & Wit
13,000
wickets zijn veroverd
06-06-2010
V. Sankarasu
tegen
Excelsior
V.R.A.
500
250
wedstrijden verloren met Inn + Runs
Stumpings
05-06-2010
21-08-2010
W.B. Barresi
tegen
tegen
H.C.C.
Hermes D.V.S.
V.O.C.
600
gewonnen met Inn + Runs
29-05-2010
tegen
V.R.A.
500
verloren met Runs
15-08-2010
tegen
Rood & Wit
Onder dit hoofdstuk staan vermeld de mijlpalen bereikt door een speler bij de vereniging waarvoor hij in 2010 in de competitiewedstrijden is uitgekomen.
De persoonlijke mijlpalen worden bijgehouden en de criteria voor vermelding zijn: 1000 runs of veelvouden
25
gespeelde wedstrijden of veelvouden
25
wickets of veelvouden
25
Vangen / Stumpings of veelvouden
Wedstrijden
425
275
250
200
175
150
125
100
75
Runs
8,000
5,000
3,000
2,000
L.P.v Troost
E. Hartong
H.J.C. Mol
T.N. de Grooth
M.A.K. Raja
R.G. Nijman
M.F.v Ierschot
E.S.v Giezen
Mrk B.S. Jonkman
A.D. Woutersen
B. Schilperoord
P.M. Seelaar
E.S. Szwarczynski
J.A. Brand
J-J. Esmeijer
W.B. Barresi
N.A. Statham
H.J.C. Mol
P.W. Borren
M.G. Dighton
Wickets
275
200
150
125
E. Hartong
S.F. Gokke
R.G. Nijman
M.A.K. Raja
B.D. Goedegebuur
G.M.C. Mol
P.W. Borren
P.M. Seelaar
Rein W.v Ierschot
Mrk B.S. Jonkman
Fielden
400
125
75
50
J. Smits
H.J.v Gigch
E. Hartong
P.W. Borren
J.D. Schoonheim
Excelsior
Hermes D.V.S.
Quick H.
H.C.C.
V.R.A.
Hermes D.V.S.
V.O.C.
Hermes D.V.S.
H.C.C.
Excelsior
Hermes D.V.S.
Hermes D.V.S.
V.R.A.
Quick H.
H.C.C.
V.R.A.
(440)
(281)
(256)
(211)
(178)
(162)
(133)
(116)
(113)
(112)
(111)
(111)
(111)
(107)
(100)
(88)
50
25
Hermes D.V.S.
Quick H.
V.R.A.
V.O.C.
(8471)
(5240)
(3062)
(2512)
1,000
Hermes D.V.S.
Excelsior
Hermes D.V.S.
V.R.A.
V.O.C.
Quick H.
V.R.A.
Hermes D.V.S.
V.O.C.
H.C.C.
(289)
(279)
(210)
(205)
(172)
(158)
(156)
(139)
(132)
(129)
100
75
50
H.C.C.
Quick H.
Hermes D.V.S.
V.R.A.
V.O.C.
Bijzondere Prestaties 2010
Bunge v
Cooper
Cooper
Cowan
Cowan
Cowan
Dighyon
Englefield
Everdingen v LWzn
Myburgh
Myburgh
Myburgh
Nackerdien
Nkwe
Statham
Statham
Statham
Bashir Shabaz
Bailey
16
D L S
T L W
T L W
E J M
E J M
E J M
M G
J
D C L
J G
J G
J G
I.
E N A
N A
N A
M
A
(320 + 91)
(126 + 4)
(126)
(81)
(53)
Excelsior
V.R.A.
V.R.A.
Excelsior
Excelsior
Excelsior
V.O.C.
Rood & Wit
V.O.C.
H.C.C.
H.C.C.
H.C.C.
H.C.C.
Rood & Wit
Hermes D.V.S.
Hermes D.V.S.
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
Rood & Wit
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
V.R.A.
H.C.C.
A.C.C
V.O.C.
V.O.C.
H.C.C.
Rood & Wit
V.O.C.
Rood & Wit
Excelsior
V.R.A.
V.O.C.
Rood & Wit
A.C.C
Quick H.
H.C.C.
Rood & Wit
V.O.C.
Quick H.
D.L.S.v Bunge
Mau M.A. Jonkman
A.R. Altaf
H.A. Khan
N. Lenstra
J. Atkinson
S. Bhatti
C.J. Smith
F.M. Sardha
M.G. Dighton
B.vd Heijde
A. Zulfiqar
T.B.v Schelven
S.T.de Bruin
M.R.R. Bakas
J. Englefield
Excelsior
H.C.C.
V.O.C.
Excelsior
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
V.R.A.
V.O.C.
Rood & Wit
V.O.C.
A.C.C.
A.C.C.
Quick H.
A.C.C.
Excelsior
Rood & Wit
(86)
(86)
(80)
(60)
(58)
(56)
(56)
(55)
(54)
(53)
(51)
(51)
(51)
(50)
(50)
(39)
J.G. Myburgh
S. Stewart
J. Englefield
R. Maron
H.C.C.
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
A.C.C.
(1610)
(1182)
(1114)
(1102)
E.S.v Giezen
Mau M.A. Jonkman
B.P. Loots
S. Bhatti
H. Seelaar
M.G. Dighton
M.A. Ghaznavi
H.A. Khan
J.A. Brand
A.R. Altaf
Hermes D.V.S.
H.C.C.
H.C.C.
V.R.A.
Hermes D.V.S.
V.O.C.
A.C.C.
Excelsior
Quick H.
V.O.C.
(127)
(106)
(90)
(87)
(85)
(81)
(66)
(61)
(59)
(54)
25
( 43 + 10)
(52)
(51)
( 34 + 17)
( 41 + 9)
25
J. Atkinson
Rein W.v Ierschot
D.L.S.v Bunge
A.F. Buurman
S.J. Allema
125 *
137
114 *
131
123
123
140
103 *
100 *
144
140
102 *
103
105
107
104
100 *
6
v
6
v
22
33
Rood & Wit
V.O.C.
Excelsior
V.R.A.
Quick H.
Sandmann
Caroll
Tewarie
Caroll
Stewart
Malik
Nkwe
Sankarasubramanian
Heggelman
Myburgh
Nkwe
Seelaar
Bailey
Free
Atkinson
Atkinson
Atkinson
Atkinson
Atkinson
D
J
Vin A B
J
S
M U
E V
T J
J G
E P M
A
C T H
J
J
J
J
J
S.J. Allema
C.T.H. Free
A.F. Buurman
F. Bukhari
R. Maron
M.C.I.v Gelderen
M. Bukhari
E. Nkwe
K.J.v Everdingen
M.T. Fischer
G. Kout
S.Stewart
Ph.M.vd Brandeler
M. Singh
R.J. Akram
M.R.R. Bakas
A. Zulfiqar
B.D. Goedegebuur
G.R. Todd
F.M. Sardha
L.W. Stokkers
A.D. Woutersen
Ph.M.vd Brandeler
E. Nkwe
Vin A.B. Tewarie
F. Akram
H. Seelaar
S.T.de Bruin
J.G. Myburgh
E.S.v Giezen
Mrk B.S. Jonkman
Excelsior
V.O.C.
V.R.A.
V.O.C.
Hermes D.V.S.
Excelsior
Rood & Wit
Rood & Wit
Excelsior
H.C.C.
Rood & Wit
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
V.O.C.
Rood & Wit
Rood & Wit
Rood & Wit
Rood & Wit
Rood & Wit
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Quick H.
V.O.C.
V.R.A.
A.C.C.
A.C.C.
Excelsior
A.C.C.
Rood & Wit
V.O.C.
H.C.C.
H.C.C.
Hermes D.V.S.
H.C.C.
V.O.C.
A.C.C.
Excelsior
A.C.C.
V.O.C.
(1077)
(1062)
(1039)
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
Quick H.
Excelsior
H.C.C.
Rood & Wit
V.R.A.
Excelsior
Hermes D.V.S.
A.C.C.
H.C.C.
Hermes D.V.S.
H.C.C.
Quick H.
Excelsior
H.C.C.
Quick H.
Rood & Wit
A.C.C.
V.R.A.
A.C.C.
Rood & Wit
Hermes D.V.S.
Quick H.
V.R.A.
A.C.C.
A.C.C.
V.R.A.
V.O.C.
Hermes D.V.S.
Quick H.
V.R.A.
(36)
(35)
(35)
(34)
(34)
(31)
(29)
(29)
(29)
(28)
(27)
(27)
(26)
(26)
(25)
(52)
(51)
(50)
(38)
(32)
(32)
(30)
(25)
(33)
( 26 + 4)
(29)
(27)
(26)
6
v
6
v
6
v
5
v
5
v
5
v
5
v
5
v
5
v
5
v
5
v
5
v
5
v
5v
4v
4v
3v +
3v +
1v +
34
43
49
22
22
22
28
30
31
32
32
35
42
1 st
1 st
3 st
Kleefstra Almanak 2010
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Naam
Cowan
Zuiderent
Cooper
Statham
Myburgh
Stewart
Bunge v
Dighton
Boorder de
Nofal
Barresi
Borren
Maron
Mol
Szwarczynski
Englefield
Ierschot v
Malik
Todd
Nackerdien
Bashir Shabaz
Bailey
Bukhari
Schoonheim
Boult
Rippon
Grooth de
Smith
Bakas
Everdingen v LWzn
Nkwe
Phillips-Page
Mol
Bos
Fischer
Troost v
Beijer
Zulfiqar
Allema
Bruin de
Atkinson
Entrop
Raja
Heggelman
Seelaar
Gelderen v
Vrl.
E J M
B
T L W
N A
J G
S
D L S
M G
D
M
W B
P W
R
H J Ch E S
J
M F
M U
G R
I
Muh
A
M
J D
JJ
M
T N
C J
MRR
D C L
E
L
GMC
F J
M T
L P
J J
A
SJ
S T
J
B P P
M A K
T J
H
M C I
Vereniging Gesp. Inn. N.O.
Excelsior
12
12
V.O.C.
6
6
3
V.R.A.
13
13 3
Hermes D.V.S. 14
14 3
H.C.C.
16
15 1
Hermes D.V.S. 9
9
1
Excelsior
17
17 2
V.O.C.
15
15 1
Hermes D.V.S. 8
8
1
Rood & Wit
12
12
V.R.A.
17
17 2
V.R.A.
17
15 3
A.C.C.
16
16
Quick H.
15
15 1
V.R.A.
17
17 2
Rood & Wit
15
15 1
V.O.C.
13
13 1
Excelsior
17
17 4
Hermes D.V.S. 8
8
H.C.C.
17
17
Rood & Wit
16
16
Rood & Wit
12
12
A.C.C.
14
14
V.O.C.
13
13
Quick H.
15
15
A.C.C.
16
16 2
H.C.C.
15
14
V.O.C.
9
8
Excelsior
15
15 1
V.O.C.
7
6
1
Rood & Wit
13
13
Quick H.
10
10 1
Quick H.
14
14 1
H.C.C.
6
6
H.C.C.
15
15 1
Excelsior
16
14 1
Hermes D.V.S. 12
12 1
A.C.C.
15
15
Quick H.
14
14
A.C.C.
11
10 1
Rood & Wit
16
15 4
H.C.C.
9
9
2
V.R.A.
16
11 3
Excelsior
13
13
Hermes D.V.S. 17
17
Excelsior
13
13 2
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Naam
Vrl.
Vereniging Overs Wickets
Tewarie
Vin A B V.R.A.
63
19
Akram
Z
A.C.C.
100
28
Malik
M U
Excelsior
147
37
Bailey
A
Rood & Wit 97
29
Stewart
S
Hermes D.V.S. 56
14
Hartong
E
Hermes D.V.S. 139
33
Bashir Shabaz
Muh Rood & Wit 140
30
Brand
JA
Quick H.
69
15
Nijman
R G
Hermes D.V.S. 113
23
Carroll
J
V.O.C.
71
18
Raja
M A K V.R.A.
144
26
Sankarasubramanian V Rood & Wit 93
21
Mol
G M C Quick H.
106
25
Nkwe
E
Rood & Wit 88
19
Seelaar
P M
Hermes D.V.S. 99
18
Myburgh
J G
H.C.C.
121
20
Muir
T R
V.R.A.
109
21
Kohli
S
Quick H.
49
10
Seelaar
H
Hermes D.V.S. 88
16
Goedegebuur
B D
V.O.C.
123
25
Bukhari
F
A.C.C.
103
23
Heggelman
T J
Excelsior
90
17
Jonkman
Mrk B S H.C.C.
114
21
Ghaznavi
M
A.C.C.
124
18
Nofal
M
Rood & Wit 80
16
Boult
JJ
Quick H.
138
24
Brandeler vd
Ph M H.C.C.
109
19
Hanif
B W
V.O.C.
75
11
Fielden
1
2
3
4
5
6
8
Naam
Atkinson
Buurman
Allema
Free
Smits
Bruin de
Schilperoord
Schewe WJJrzn
Vrl.
J
A F
SJ
C T H
J
S T
B
M M C
Kleefstra Almanak 2010
Vereniging
Rood & Wit
V.R.A.
Quick H.
V.O.C.
H.C.C.
A.C.C.
Hermes D.V.S.
Excelsior
Vangen
20
14
17
15
17
14
12
11
Runs
762
186
614
592
684
351
634
591
253
394
488
375
491
423
453
414
347
359
218
436
396
296
345
319
365
331
325
184
311
111
284
189
269
123
277
255
215
291
267
167
200
127
141
221
287
183
Runs
225
359
477
379
192
462
471
239
370
311
436
363
434
330
330
371
394
188
302
490
456
345
428
369
330
498
403
248
H.Sc.
131
70 *
137
107
144
79 *
125*
140
68
81
94 *
68
67
81
80
103*
71
79 *
61
103
94
48
74
54
76
55
64
63
54
100*
105
60 *
51
62
74
33
62
48
95
43
50
29 *
24
37
57
34
Gem. 11,84
12,82
12,89
13,07
13,71
14,00
15,70
15,93
16,09
16,37
16,77
17,29
17,36
17,37
18,33
18,55
18,76
18,80
18,88
19,60
19,83
20,29
20,38
20,50
20,63
20,75
21,21
22,55
Stumpings
6
10
4
4
1
3
5
5
Gem.
63,50
62,00
61,40
53,82
48,86
43,88
42,27
42,21
36,14
32,83
32,53
31,25
30,69
30,21
30,20
29,57
28,92
27,62
27,25
25,65
24,75
24,67
24,64
24,54
24,33
23,64
23,21
23,00
22,21
22,20
21,85
21,00
20,69
20,50
19,79
19,62
19,55
19,40
19,07
18,56
18,18
18,14
17,63
17,00
16,88
16,64
Ec. rate
3,562
3,584
3,241
3,914
3,459
3,324
3,364
3,480
3,265
4,401
3,028
3,903
4,113
3,744
3,339
3,058
3,620
3,837
3,432
3,984
4,427
3,826
3,749
2,988
4,125
3,617
3,697
3,307
Totaal
26
24
21
19
18
17
17
16
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp.
Pototsky
A W P Quick H.
13
Woutersen
A D
Excelsior
15
Muir
T R
V.R.A.
17
Free
C T H V.O.C.
15
Jonkman
Mau M A H.C.C.
16
McRae
J
A.C.C.
13
Bukhari
F
A.C.C.
16
Buurman
A F
V.R.A.
14
Burg vd
E
V.R.A.
15
Seelaar
P M
Hermes D.V.S. 14
Akram
R J
A.C.C.
15
Hartong
E
Hermes D.V.S. 17
Tewarie
Vin A B V.R.A.
13
Loots
B P
H.C.C.
17
Schilperoord
B
Hermes D.V.S. 16
Jonkman
Mrk B SH.C.C.
16
Goedegebuur
B D
V.O.C.
14
Ierschot v
Rein W V.O.C.
14
Verder speelden nog 10 of meer wedstrijden :
Bhatti
S V.R.A.
17
Giezen v
E S
Hermes D.V.S. 17
Akram
Z
A.C.C.
16
Ghaznavi
M A A.C.C.
16
Gokke
S F
Excelsior
16
Khan
H A
Excelsior
16
SankarasubramanianV Rood & Wit
16
Sardha
F M
Rood & Wit
16
Smits
J
H.C.C.
16
Uddin
S C E Rood & Wit
16
Loggers
S A I Rood & Wit
15
Gruijters
J F M Quick H.
14
Nijman
R G
Hermes D.V.S. 14
Braat
T S
Hermes D.V.S. 13
Brand
JA
Quick H.
13
Brandeler vd
Ph M H.C.C.
13
Gigch v
HJ
Quick H.
13
Stokkers
L W Quick H.
13
Lenstra
N
Hermes D.V.S. 12
Meekeren v Pzn
P A
Rood & Wit
12
Schewe WJJrzn
M M C Excelsior
12
Carroll
J
V.O.C.
10
Everdingen v LWzn K J
V.O.C.
10
Khan
F
Quick H.
10
Khan
M
V.R.A.
10
Lenstra
B
Hermes D.V.S. 10
Lodder
O W A.C.C.
10
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Naam
Vrl.
Vereniging Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Hoogstraten
A
V.O.C.
66
12
280 23,33 4,275
Mol
H J Ch Quick H.
119
19
446 23,47 3,753
Bhatti
S V.R.A.
122
20
482 24,10 3,962
Cowan
E J M Excelsior
60
10
246 24,60 4,100
Dighton
M G
V.O.C.
123
22
544 24,73 4,423
Lenstra
N
Hermes D.V.S. 69
10
255 25,50 3,696
Gokke
S F
Excelsior
105
18
472 26,22 4,488
Woutersen
A D
Excelsior
91
14
372 26,57 4,073
Jonkman
Mau M A H.C.C.
126
24
640 26,67 5,073
Borren
P W
V.R.A.
142
19
510 26,84 3,604
Giezen v
E S
Hermes D.V.S. 100
14
379 27,07 3,803
Loots
B P
H.C.C.
150
20
554 27,70 3,701
Bukhari
M
A.C.C.
121
14
389 27,79 3,228
Khan
H A
Excelsior
106
15
439 29,27 4,148
Bunge v
D L S Excelsior
69
11
322 29,27 4,644
Ierschot v
Rein W V.O.C.
124
12
379 31,58 3,056
Spelers met minder dan 10 wickets, maar 40 overs of meer en Ec. rate < 5.000.
Zulfiqar
A
A.C.C.
133
9
387 43,00 2,910
Malik
A
V.O.C.
52
3
154 51,33 2,990
Uddin
S C E Rood & Wit 111
7
356 50,86 3,207
Sardha
F M
Rood & Wit 91
7
291 41,57 3,215
Stokkers
LW
Quick H.
67
8
254 31,75 3,781
Khan
F
Quick H.
50
4
204 51,00 4,066
Nackerdien
I
H.C.C.
46
7
189 27,00 4,109
Khan
M
V.R.A.
62
9
264 29,33 4,258
Braat
T S
Hermes D.V.S. 78
6
341 56,83 4,372
Troost v
L P
Excelsior
40
7
181 25,86 4,525
Rippon
M
A.C.C.
71
6
352 58,67 4,958
9
10
11
12
Naam
Borren
Barresi
Statham
Cooper
Cowan
Malik
Muir
Myburgh
Vrl.
P W
W B
N A
T L W
E J M
M U
T R
J G
Vereniging
V.R.A.
V.R.A.
Hermes D.V.S.
V.R.A.
Excelsior
Excelsior
V.R.A.
H.C.C.
Inn. N.O.
13 2
10 3
15
14 1
13 5
13 1
15 3
12
12 2
14
15
16 5
12 1
14 1
16
16 1
12 1
12 1
Runs H.Sc. Gem.
176 71 16,00
110 26 15,71
232 54 15,47
200 47 15,38
123 27 15,38
180 41 * 15,00
156 34 * 13,00
155 33 12,92
128 35 12,80
175 50 12,50
186 47 12,40
129 40 11,73
128 34 11,64
148 34 11,38
179 31 11,19
163 38 10,87
118 30 10,73
115 32 10,45
8
3
8
3
16 3
13 7
8
1
8
4
11 6
16
13 6
15 6
12
13 1
13 3
8
2
13 1
13
12 1
12
11 4
11 3
10 2
8
1
10 1
8
2
4
2
10 1
10 1
38
9
104
73
41
15
75
107
61
71
55
89
74
42
106
64
91
69
41
70
95
65
80
14
32
54
83
19
3 *
17
23 *
25
7 *
18 *
27
18
16
22
29
14 *
19
30 *
14
33
22
14 *
16
51
25
43
7
15
18
18 *
Vangen
Stumpings
15
12
2
10
9
9
9
9
9
Totaal
15
14
10
9
9
9
9
9 >
17
18
24
30
Naam
Vrl.
Seelaar
H
Brand
JA
Dighton
M G
Giezen v
E S
Loggers
S A I
Nijman
R G
Nkwe
E
Bunge v
D L S
Ghaznavi
M
Gigch v
HJ
Hartong
E
Mol
GMC
Zulfiqar
A
Boorder de
D
Bukhari
M
Everdingen v LWzn K J
Vereniging
Hermes D.V.S.
Quick H.
V.O.C.
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
Excelsior
A.C.C.
Quick H.
Hermes D.V.S.
Quick H.
A.C.C.
Hermes D.V.S.
A.C.C.
V.O.C.
Vangen
Stumpings
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
Totaal
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
38
Naam
Vrl.
Fischer
M T
Grooth de
T N
Pototsky
AWP
Seelaar
P M
Uddin
S C E
Goedegebuur
B D
Ismail
W
Lenstra
N
McRae
J
Nofal
M
Raja
M A K
Rippon
M
SankarasubramanianV Szwarczynski
E S
Troost v
L P
Vereniging
H.C.C.
H.C.C.
Quick H.
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
V.O.C.
A.C.C.
Hermes D.V.S.
A.C.C.
Rood & Wit
V.R.A.
A.C.C.
Rood & Wit
V.R.A.
Excelsior
Vangen
Stumpings
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Totaal
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Topklasse Niveau
Het Topklasse Niveau is een optelling van de resultaten behaald in de Topklasse Competitie, in wedstrijden van het Nederlands Elftal en in wedstrijden gespeeld Buiten de Competitie
( B.d.C.) die voldaan hebben aan het niveau van de Topklasse.
Dit jaar tellen mee naast de competitiewedstrijden, de 29 wedstrijden van het Nederlands Elftal. De 5 Twenty20 wedstrijden van het Nederlands Elftal en diverse andere Twenty20
wedstrijden zijn vermeld in het hoofdstuk "Twenty20 op Topklasse Niveau".
De meetellende wedstrijden Buiten de Competitie (B.d.C.) zijn :
Nederland A-Pak XI
Pakistan Ambassador Cup
16-06-2010
Nederland A-Frankrijk
24-06-2010
Nederland-Kenya
Oefenwedstrijd WCL Div I
29-06-2010
Schotland A-Nederland A
Eur Kamp A teams
13-07-2010
Italië A-Nederland A
Eur Kamp A teams
14-07-2010
Jersey A-Nederland A
Eur Kamp A teams
16-07-2010
Ierland A-Nederland A
Eur Kamp A teams
17-07-2010
Denemarken A-Nederland A
Eur Kamp A teams
19-07-2010
Guernsey U19-Nederland U19
Jersey U19-Nederland U19
Schotland U19-Nederland U19
Denemarken U19-Nederland U19
Ierland U19-Nederland U19
Dosti C.C.-Quick H.
Quick H.-Dosti C.C.
Dosti C.C.-Quick H.
Verenigingsmijlpalen
Persoonlijke mijlpalen
Onder dit hoofdstuk staan vermeld de mijlpalen bereikt door een speler tijdens alle
Competitie-, Nederlands Elftal wedstrijden en de wedstrijden Buiten de Competitie. Indien een speler op Topklasse niveau voor een of meerdere verenigingen heeft
gespeeld dan zijn dus de prestaties gesommeerd.
Wedstrijden
600
L.P.v Troost
450
350
325
300
325
250
225
200
Runs
13,000
10,000
7,000
6,000
Wickets
325
300
250
225
Fielden
725
350
125
De persoonlijke mijlpalen worden bijgehouden en de criteria voor vermelding zijn:
Vanaf 2000 of meer runs
1000 runs of veelvouden
Vanaf 75 of meer wedstrijden
25
gespeelde wedstrijden of veelvouden
Vanaf 75 of meer wickets
25
wickets of veelvouden
Vanaf 50 of meer Vangen / Stumpings 25
Vangen / Stumpings of veelvouden
(469)
(469)
(356)
(329)
(316)
(313)
(346)
(256)
(254)
(236)
(224)
(208)
175
150
125
100
J.D. Schoonheim
P.M. Seelaar
R.G. Nijman
M. Bukhari
M.R.R. Bakas
M.F.v Ierschot
Mrk B.S. Jonkman
C.J. Smith
F.M. Sardha
P.W. Borren
H.Seelaar
T.J. Heggelman
A.D. Woutersen
(204)
(201)
(192)
(169)
(164)
(160)
(157)
(156)
(151)
(142)
(133)
(118)
(117)
75
B. Schilperoord
W.B. Barresi
W.P. Diepeveen
Z.J. Akram
H.M. Kashif
M.G. Dighton
M.A. Ghaznavi
B.P. Loots
B.P.P. Entrop
B.A. Westdijk
(112)
(110)
(109)
(109)
(104)
(101)
(93)
(83)
(79)
(76)
B. Zuiderent
N.A. Statham
D.L.S.v Bunge
H.J.C. Mol
(13579)
(10521)
(7605)
(6320)
5,000
4,000
J.J. Beijer
P.W. Borren
E.S. Szwarczynski
M.G. Dighton
(6044)
(5924)
(5164)
(4325)
3,000
2,000
M. Bukhari
G.M.C. Mol
J. Smits
W.B. Barresi
(3250)
(3241)
(3042)
(2369)
M.A.K. Raja
E. Hartong
P.W. Borren
P.M. Seelaar
R.G. Nijman
B.D. Goedegebuur
(330)
(302)
(268)
(254)
(235)
(234)
200
175
150
M. Bukhari
G.M.C. Mol
Mrk B.S. Jonkman
E.S.v Giezen
D.L.S.v Bunge
Mau M.A. Jonkman
(207)
(200)
(198)
(188)
(150)
(150)
100
75
B.P. Loots
M.G. Dighton
M.A. Ghaznavi
T.J. Heggelman
H. Seelaar
S. Bhatti
(118)
(113)
(97)
(95)
(88)
(87)
J. Smits
A.F. Buurman
W.B. Barresi
H.J.v Gigch
E. Hartong
(598 +143)
(263 + 91)
(147)
(126 + 4)
(128)
100
75
50
E. Schiferli Hzn
T.N.de Grooth
G.M.C. Mol
S.J. Allema
P.W. Borren
(126)
(103)
(79)
( 51 + 13)
( 54 + 9)
S.T.de Bruin
J. Atkinson
M. Salman
( 49 + 9)
( 43 + 10)
( 46 + 5)
M.M.C. Schewe
(100)
Bijzondere Prestaties Buiten de Competitie 2010
Heggelman
Rana
18
22-07-2010
23-07-2010
25-07-2010
26-07-2010
28-07-2010
28-08-2010
05-09-2010
11-09-2010
(607)
B. Zuiderent
N.A. Statham
J.J. Beijer
H.J.C. Mol
M.A.K. Raja
D.L.S.v Bunge
T.N.de Grooth
S.F. Gokke
A.F. Buurman
R.W.v Ierschot
B.D. Goedegebuur
E.S. Szwarczynski
Stumpings
100
Kwal WC U19 teams
Kwal WC U19 teams
Kwal WC U19 teams
Kwal WC U19 teams
Kwal WC U19 teams
Prom / Degr TK-HK
Prom / Degr TK-HK
Prom / Degr TK-HK
T J
H
Nederland A
Dosti C.C.
vs Denemarken A
vs Quick H.
128
106
Ghaznavi
M A
Bruin de
S T
Nederland A
vs Schotland A
Nederland U19 vs Denemark U19
Nederland A
vs Frankrijk
5 v 50
5 v 11
3 v + 1st
Kleefstra Almanak 2010
# Deze spelers hebben ook in andere wedstrijden gespeeld dan de Topklasse competitie, dus wedstrijden voor Nederland en/of B.d.C.
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Naam
Cowan
Cooper
Myburgh
Stewart
Bunge v
Dighton
Kervezee
Boorder de
Zuiderent
Statham
Nofal
Malik
Maron
Barresi
Englefield
Diepeveen
Mol
Ierschot v
Todd
Bashir Shabaz
Boult
Borren
Nackerdien
Allema
Bailey
Szwarczynski
Rippon
Heggelman
Smith
Bakas
Nkwe
Gruijters
Phillips-Page
Fischer
Troost v
Bukhari
Beijer
Seelaar
Bruin de
Zulfiqar
Schoonheim
Atkinson
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Naam
Vrl.
Jonkman
Mrk B S #
Loots
B P
#
Seelaar
P M
#
Raja
M A K #
Borren
P W
#
Malik
M U
#
Jonkman
Mau M A#
Bukhari
M #
Hartong
E
Dighton
M G
#
Ghaznavi
M A
#
Bashir ShabazM
#
Brandeler vd Ph M #
Akram
Z J
#
Bailey
A
Boult
J J
#
Tewarie
Vin A B #
Goedegebuur B D
Heggelman T J
#
Mol
G M C #
Nijman
R G
#
Braat
T S
#
Bukhari
F
Muir
T R
Sankarasubramanian V Bhatti
S Mol
H J C #
Myburgh
J G
Nkwe
E
Carroll
J
Gokke
S F
Woutersen A D
#
Brand
J A
#
Fielden
1
2
3
4
6
Vrl.
E J M
T L W #
J G
S
D L S
M G #
A N #
D
B
#
N A #
M
M U #
R
W B #
J
W P #
H J Ch #
M F
G R
Muh #
JJ
#
P W #
I
SJ
#
A
E S
#
M
T J
#
C J
M R R E
T J G #
L
#
M T
L P
M
#
J J
P M #
S T
#
A
#
J D
#
J
Naam
Buurman
Borren
Bruin de
Atkinson
Barresi
Allema
Vereniging
Gesp.Inn. N.O. Runs
Excelsior
12 12 762
V.R.A.
34 33 4 1448
H.C.C.
16 15 1 684
Hermes D.V.S.
9
9
1 351
Excelsior
17 17 2 634
V.O.C.
26 26 2 960
Worcestershire 7
8 290
Hermes D.V.S.
8
8
1 253
V.O.C.
33 33 8 834
Hermes D.V.S. 24 26 4 731
Rood & Wit
12 12 394
Excelsior
18 18 4 431
A.C.C.
16 16 491
V.R.A.
37 40 5 1046
Rood & Wit
15 15 1 414
V.C.C.
12 15 3 352
Quick H.
18 18 1 495
V.O.C.
13 13 1 347
Hermes D.V.S.
8
8 218
Rood & Wit
17 17 453
Quick H.
18 18 472
V.R.A.
46 44 5 1013
H.C.C.
17 17 436
Quick H.
17 17 429
Rood & Wit
12 12 296
V.R.A.
47 50 3 1131
A.C.C.
16 16 2 331
Excelsior
24 24 1 531
V.O.C.
9
8 184
Excelsior
15 15 1 311
Rood & Wit
13 13 284
Warwickshire
8
8 166
Quick H.
12 12 2 205
H.C.C.
15 15 1 277
Excelsior
16 14 1 255
A.C.C.
39 34 3 606
Hermes D.V.S. 12 12 1 215
Hermes D.V.S. 39 34 10 465
A.C.C.
14 14 1 250
A.C.C.
16 16 307
V.O.C.
18 18 342
Rood & Wit
16 15 4 200
Vereniging Overs Wickets Runs
H.C.C.
303
61 1227
H.C.C.
285
46 1099
Hermes D.V.S. 356
46 1474
V.R.A.
297
42 1003
V.R.A.
354
41 1430
Excelsior
151
38
492
H.C.C.
203
36
972
A.C.C.
295
35 1210
Hermes D.V.S. 139
33
462
V.O.C.
176
32
836
A.C.C.
162
32
541
Rood & Wit 145
31
499
H.C.C.
161
31
543
A.C.C.
102
30
370
Rood & Wit
97
29
379
Quick H.
164
28
581
V.R.A.
102
26
344
V.O.C.
123
25
490
Excelsior
145
25
603
Quick H.
127
25
525
Hermes D.V.S. 167
25
559
Hermes D.V.S. 138
23
531
A.C.C.
103
23
456
V.R.A.
109
21
394
Rood & Wit
93
21
363
V.R.A.
122
20
482
Quick H.
135
20
515
H.C.C.
121
20
371
Rood & Wit
88
19
330
V.O.C.
71
18
311
Excelsior
105
18
472
Excelsior
135
17
540
Quick H.
85
16
316
Vrl.
A F
#
P W
#
S T
#
J
W B
#
SJ
#
Kleefstra Almanak 2010
Vereniging
V.R.A.
V.R.A.
A.C.C.
Rood & Wit
V.R.A.
Quick H.
H.Sc.
131
137
144
79 *
125*
140
92
68
70 *
107
81
79 *
67
94 *
103*
99
81
71
61
94
85
109
103
95
48
93
55
128
63
54
105
48
60 *
74
33
120
62
81 *
43
48
54
50
Gem. 20,11
23,89
32,04
23,88
34,88
12,95
27,00
34,57
14,00
26,13
16,91
16,10
17,52
12,33
13,07
20,75
13,23
19,60
24,12
21,00
22,36
23,09
19,83
18,76
17,29
24,10
25,75
18,55
17,37
17,28
26,22
31,76
19,75
Gem.
63,50
49,93
48,86
43,88
42,27
40,00
36,25
36,14
33,36
33,23
32,83
30,79
30,69
29,89
29,57
29,33
29,12
28,92
27,25
26,65
26,22
25,97
25,65
25,24
24,67
24,06
23,64
23,09
23,00
22,21
21,85
20,75
20,50
19,79
19,62
19,55
19,55
19,38
19,23
19,19
19,00
18,18
Ec. rate
4,052
3,861
4,140
3,373
4,036
3,255
4,792
4,102
3,324
4,750
3,350
3,441
3,373
3,627
3,914
3,550
3,389
3,984
4,154
4,150
3,341
3,852
4,427
3,620
3,903
3,962
3,819
3,058
3,744
4,401
4,488
4,000
3,732
Vangen Stumpings Totaal
36
15
51
30
30
24
5
29
20
6
26
23
3
26
19
4
23
Naam
Vrl.
Vereniging
Gesp.Inn. N.O. Runs H.Sc.
43 Mol
G M C # Quick H.
17 17 1 281 51
44 Grooth de
T N # H.C.C.
36 36 629 78
45 Gelderen v
M C I Excelsior
13 13 2 183 34
46 Burg vd
E
# V.R.A.
19 15 2 211 38
47 Seelaar
H
# Hermes D.V.S. 18 18 289 57
48 Woutersen
A D # Excelsior
20 15 5 157 26
49 Muir
T R V.R.A.
17 15 232 54
50 Free
C T H V.O.C.
15 14 1 200 47
51 McRae
J A.C.C.
13 13 1 180 41 *
52 Buurman
A F # V.R.A.
33 25 4 310 79
53 Pototsky
A W P # Quick H.
14 14 2 177 71
54 Gruijters
J F M # Quick H.
22 18 2 226 42
55 Bukhari
F A.C.C.
16 15 3 156 34 *
56 Raja
M A K # V.R.A.
33 23 6 220 35
57 Tewarie
Vin A B# V.R.A.
22 20 1 236 71
58 Akram
R J A.C.C.
15 15 186 47
Mau M A # H.C.C.
24 23 6 192 51
59 Jonkman
60 Schilperoord B Hermes D.V.S. 16 16 179 31
61 Jonkman
Mrk B S# H.C.C.
35 28 4 240 40
Verder speelden nog 16 of meer wedstrijden :
Loots
B P # H.C.C.
31 27 5 190 34
Ghaznavi
M A # A.C.C.
21 17 7 75
23 *
Braat
T S
# Hermes D.V.S. 20 13 3 52
19
Brandeler vd Ph M # H.C.C.
19 18 101 16
Loggers
S A I # Rood & Wit
19 16 145 41
Nijman
R G # Hermes D.V.S. 18 18 3 127 23
Akram
Z J
# A.C.C.
17 16 3 104 17
Bhatti
S V.R.A.
17 8
3 38
19
Giezen v
E S Hermes D.V.S. 17 8
3
9
3 *
Hartong
E Hermes D.V.S. 17 16 5 129 40
Brand
J A # Quick H.
16 16 1 146 30 *
Gokke
S F Excelsior
16 8
1 41
25
Khan
H A Excelsior
16 8
4 15
7 *
16 13 4 102 20 *
Meekeren v Pzn P A # Rood & Wit
Sankarasubramanian V Rood & Wit
16 11 6 75
18 *
Sardha
F M Rood & Wit
16 16 107 27
Smits
J H.C.C.
16 13 6 61
18
Stokkers
L W # Quick H.
16 15 1 82
22
Uddin
S C E Rood & Wit
16 15 6 71
16
Verder nog o.a.
Doeschate ten R N # Essex
4
5
2 449 212*
Rana
H
# Dosti C.C.
2
2
1 181 106
Gem.
17,56
17,47
16,64
16,23
16,06
15,70
15,47
15,38
15,00
14,76
14,75
14,13
13,00
12,94
12,42
12,40
11,29
11,19
10,00
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Naam
Vrl.
Vereniging Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Nofal
M Rood & Wit
80
16
330 20,63 4,125
Seelaar
H Hermes D.V.S. 88
16
302 18,88 3,432
Khan
H A Excelsior
106
15
439 29,27 4,148
Giezen v
E S Hermes D.V.S. 100
14
379 27,07 3,803
Stewart
S Hermes D.V.S. 56
14
192 13,71 3,459
Hoogstraten A V.O.C.
66
12
280 23,33 4,275
Ierschot v
Rein W V.O.C.
124
12
379 31,58 3,056
Kashif
H M
#
81
12
399 33,25 4,906
Stokkers
L W
# Quick H.
85
12
332 27,67 3,921
Spelers met minder dan 12 wickets, maar 40 overs of meer en Ec. rate < 5.000.
Zulfiqar
A A.C.C.
133
9
387 43,00 2,910
Malik
A V.O.C.
52
3
154 51,33 2,990
Schelven v
T B
# Quick H.
45
7
143 20,43 3,167
Uddin
S C E Rood & Wit 111
7
356 50,86 3,207
Sardha
F M Rood & Wit
91
7
291 41,57 3,215
Baren v
Z D A # V.O.C.
47
3
153 51,00 3,255
Hanif
B W V.O.C.
75
11
248 22,55 3,307
Lenstra
N Hermes D.V.S. 69
10
255 25,50 3,696
Cooper
T L W # V.R.A.
69
10
261 26,10 3,810
Kohli
S Quick H.
49
10
188 18,80 3,837
Khan
F Quick H.
50
4
204 51,00 4,066
Cowan
E J M Excelsior
60
10
246 24,60 4,100
Nackerdien I H.C.C.
46
7
189 27,00 4,109
Burg vd
E # V.R.A.
50
6
207 34,50 4,113
Westdijk
B A
# H.B.S.
57
7
238 34,00 4,175
Khan
M V.R.A.
62
9
264 29,33 4,258
Doeschate tenR N
# Essex
60
11
261 23,73 4,362
Gruijters
J F M # Quick H.
40
4
176 44,00 4,364
Meekeren v P A
# Rood & Wit
51
5
230 46,00 4,510
Troost v
L P Excelsior
40
7
181 25,86 4,525
Bunge v
D L S Excelsior
69
11
322 29,27 4,644
Kruger
B P
# Leeds U
55
7
270 38,57 4,939
Rippon
M A.C.C.
71
6
352 58,67 4,958
7
8
9
10
11
12
Naam
Cooper
Free
Smits
Schilperoord
Schewe WJJrzn
Seelaar
Vrl.
T L W #
C T H
J
B
M M C
P M
#
Vereniging
Vangen Stumpings Totaal
V.R.A.
22
22
V.O.C.
15
4
19
H.C.C.
17
1
18
Hermes D.V.S.
12
5
17
Excelsior
11
5
16
Hermes D.V.S.
14
14
>
19
13
15
16
19
23
Naam
Bukhari
Statham
Raja
Erkelens
Grooth de
Malik
Cowan
Muir
Myburgh
Seelaar
Braat
Brand
Dighton
Ghaznavi
Giezen v
Loggers
Loots
Vrl.
M
#
N A
#
M A K #
W L
#
T N
#
M U
#
E J M
T R
J G
H
T S
#
J A M G
#
M A
#
E S
S A I
B P
#
Vereniging
Vangen Stumpings Totaal
A.C.C.
13
13
Hermes D.V.S.
13
13
V.R.A.
11
11
H.C.C.
9
1
10
H.C.C.
10
10
Excelsior
10
10
Excelsior
9
9
V.R.A.
9
9
H.C.C.
9
9
Hermes D.V.S.
9
9
Hermes D.V.S.
8
8
Quick H.
8
8
V.O.C.
11
8
A.C.C.
8
8
Hermes D.V.S.
8
8
Rood & Wit
8
8
H.C.C.
8
8
34
40
Naam
Vrl.
Mol
G M C #
Nijman
R G
Nkwe
E
Szwarczynski
E S
#
Bunge v
D L S
Gigch v
H J Gruijters
T J G
#
Hartong
E
Tewarie
Vin A B #
Zulfiqar
A
Boorder de
D
Everdingen v LWzn K J
Fischer
M T
Jonkman
Mrk B S #
Pototsky
A W P Uddin
S C E
Woutersen
A D
#
Vereniging
Vangen Stumpings Totaal
Quick H.
8
8
Hermes D.V.S.
8
8
Rood & Wit
8
8
V.R.A.
8
8
Excelsior
7
7
Quick H.
7
7
Warwickshire
7
7
Hermes D.V.S.
7
7
V.R.A.
7
7
A.C.C.
7
7
Hermes D.V.S.
6
6
V.O.C.
6
6
H.C.C.
6
6
H.C.C.
6
6
Quick H.
6
6
Rood & Wit
6
6
Excelsior
6
6
Hoofdklasse
De persoonlijke prestaties van V.V.V. in de promotie / degradatie wedstrijden tegen Hercules zijn hier vermeld.
Ontbrekende Jaarstaat
Geen
Verenigingsmijlpalen
Bloemendaal
600
wedstrijden gespeeld
23-05-2010
tegen
300
wedstrijden gewonnen met Runs
06-06-2010
tegen
90,000 runs gescoord
13-06-2010
tegen
H.B.S.
2,000
wickets veroverd
18-07-2010
S. Weurman tegen
H.C.C. 2
130,000 runs gescoord
20-06-2010
tegen
Kampong
500
wedstrijden gespeeld
16-05-2010
tegen
70,000 runs gescoord
17-06-2010
tegen
Sparta
300
wedstrijden verloren met Runs
04-07-2010
tegen
6,000
wickets verloren
09-05-2010
S. Easthorne tegen
3,000
Vangen
06-06-2010
S. Conlan
tegen
V.C.C.
10
seizoen
20,000 runs gescoord
21-08-2010
tegen
V.V.V.
80,000 runs gescoord
08-08-2010
tegen
Wedstrijden
175
150
125
S. Panchu
Vim Tewarie
M.W. Canters
A. Ishfaq
S. Tariq
G.R. Gravesande
Runs
3,000 F.J.F. Bos
1,000 S.J.G.P. Myburgh
Wickets
225
200
150
125
M.W. Canters
P.P. Keukelaar
S. Tariq
R.R. Bijloos
Dosti C.C.
Dosti C.C.
H.C.C.
Sparta
Sparta
Dosti C.C.
(189)
(160)
(152)
(136)
(130)
(128)
100
H.C.C.
H.C.C.
(3084)
(1450)
H.C.C.
Sparta
Sparta
H.C.C.
(235)
(201)
(168)
(134)
Fielden
50
P.L. Mees
Kampong
Bijzondere Prestaties 2010
Wasim
Devcich
Wasim
Nicolls
Kock de
Hini
Wasim
Devcich
Robertson
Nicolls
Nicolls
Sadiq
Adams
20
M
A P
M
H M
S
B
M
A P
A W
H M
H M
M
J J
Sparta
H.B.S.
Sparta
Bloemendaal
Kampong
V.C.C.
Sparta
H.B.S.
Bloemendaal
Bloemendaal
Bloemendaal
Dosti C.C.
H.C.C. 2
(34 + 21)
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Bloemendaal
H.C.C. 2
V.C.C.
Kampong
V.V.V.
Sparta
H.B.S
Kampong
Sparta
Kampong
V.C.C.
Kampong
Bloemendaal
H.C.C. 2
H.B.S.
Kampong
V.V.V.
H.B.S.
H.B.S.
H.C.C. 2
V.C.C.
H.B.S.
V.V.V.
Persoonlijke mijlpalen
De persoonlijke mijlpalen worden bijgehouden.
De criteria zijn :
1000 runs of veelvouden
50
gespeelde wedstrijden of veelvouden van 25
50
wickets of veelvouden van 25
25
Vangen / Stumpings of veelvouden
In deze Klasse kan de bereikte mijlpaal tot stand
gekomen zijn bij diverse verenigingen.
Echter alleen de vereniging waarvoor in 2010 is
gespeeld, is vermeld.
V.V.V.
Kampong
P.P. Keukelaar
W. Abbas
R.R. Bijloos
L. Tariq
A. Ahmed
Vik Tewarie
Sparta
V.C.C.
H.C.C.
Sparta
Dosti C.C.
Dosti C.C.
(109)
(108)
(106)
(105)
(104)
(100)
S.de Kock
D.Y. Dormits
Kampong
V.C.C.
(1284)
(1105)
100
75
50
L. Tariq
A. Ahmed
A.B. Powell
S. Zalpuri
Sparta
Dosti C.C.
Bloemendaal
Kampong
(109)
(84)
(78)
(63)
S.de Kock
S. Khoja
25
W.L. Erkelens
(27 + 3)
S. Tewarie
150
126
123
117
113
111
111
106
105
102
102 *
102 *
6
v
44
H.C.C.
75
50
D.L. Walhain
P.O.L. Gunning
P.L. Mees
Q.W.M. Gunning
L.B.W.de Grooth
Bloemendaal
Bloemendaal
Kampong
Bloemendaal
H.C.C.
(86)
(84)
(54)
(51)
(50)
Kampong
Bloemendaal
Dosti C.C.
(61)
(51)
(23 + 2)
Abbas
W
V.C.C.
vs
Sparta
6
v
Canters
M W
H.C.C. 2
vs
V.C.C.
5
v
Khan
Z
V.V.V.
vs
Dosti C.C.
5
v
Khan
Z
V.V.V.
vs
Bloemendaal
5
v
Ahmed
I
V.V.V.
vs
Sparta
5
v
Westdijk
B A
H.B.S.
vs
V.C.C.
5
v
Keukelaar
P P
Sparta
vs
Bloemendaal
5
v
Nugteren v R A
Bloemendaal
vs
Dosti C.C.
5
v
Schoew
G M
V.C.C.
vs
V.V.V.
5
v
Collier
B
Kampong
vs
H.C.C. 2
4 v
Hees v
H W
Bloemendaal
vs
Dosti C.C.
4 v
Visée SMzn T P
H.B.S.
vs
Dosti C.C.
3 v
+
28
6
15
18
23
40
41
44
45
1 st
Kleefstra Almanak 2010
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Naam
Collier
Devcich
Nicholls
Robertson
Sadiq
Myburgh Adams
Wasim
Ahmed
Kock de
Ford
Risselada
Mirajdan
Dhawan
Rafi
Mars
Leede de
Katchay
Hiini
Ahmed
Grandia
Bos
Dormits
Akhtar
Vogelaar
Hafeez
Vieler
Eathorne
Visee SMzn
Kingma
Butt
Gravesande
Chaudry
Ishfaq
Tariq
Geus de
Sist
Khan
Panchu
Nana
Ahmed
Qureshi
Powell
Zaidi
Maynier
Akhtar
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Naam
Leede de
Ahmed
Roodhuyzen
Ahmed
Nana
Bijloos
Grandia
Abbas
Kock de
Keukelaar
Devcich
Chaudry
Nicholls
Hiini
Katchay
Reeve
Khan
Wasim
Khalid
Geus de
Mirza
Canters
Westdijk
Mulder
Gunning
Khan
Akhtar
Harten vd
Vrl. Vereniging Gesp. Inn. N.O.
B
Kampong
9
8
4
A P
H.B.S.
15
14
2
H.M Bloemendaal 16
15
3
A.W Bloemendaal 16
16
3
M
Dosti C.C.
15
15
4
S J G P H.C.C.
14
14
1
J J
H.C.C.
13
13
5
M
Sparta
16
16
A
Dosti C.C.
8
6
2
S
Kampong
16
15
1
J
V.C.C.
5
5
2
T H W H.B.S.
13
13
6
N.
V.V.V.
4
4
1
S
Dosti C.C.
5
4
1
M R V.C.C.
14
14
1
D A I J Kampong
7
5
1
T B M V.C.C.
7
6
1
E
Dosti C.C.
10
10
1
B
V.C.C.
15
13
1
I.
V.V.V.
7
6
1
V D Dosti C.C.
11
9
F J F H.C.C.
9
8
D Y
V.C.C.
12
11
3
N
V.V.V.
18
17
H R V.C.C.
8
8
3
M
Dosti C.C.
6
5
K A S Kampong
11
10
S
Sparta
16
16
1
T P
H.B.S.
14
14
1
F S
V.C.C.
11
10
1
S Y
V.V.V.
13
13
1
G R Dosti C.C.
9
7
1
E
Dosti C.C.
16
14
A
Sparta
16
16
4
L
Sparta
16
16
O I C H.B.S.
11
10
2
J P
V.C.C.
6
6
Zakir V.V.V.
20
20
1
S
Dosti C.C.
16
11
3
B
Kampong
12
11
2
A
H.B.S.
11
11
G S
V.V.V.
9
7
A.B
Bloemendaal 16
14
2
A Z
V.C.C.
8
7
1
A
Kampong
14
13
1
S R
V.V.V.
17
17
Vrl.
Vereniging
T B M V.C.C.
I
V.V.V.
M A H.C.C.
A
Dosti C.C.
B
Kampong
R R
H.C.C.
V D
Dosti C.C.
W
V.C.C.
S
Kampong
P P
Sparta
A P
H.B.S.
E
Dosti C.C.
H M Bloemendaal
B
V.C.C.
E
Dosti C.C.
P A
H.C.C.
Zakir V.V.V.
M
Sparta
N
Sparta
O I C H.B.S.
Kha V.V.V.
M W H.C.C.
B A
H.B.S.
S T
V.C.C.
Q W M Bloemendaal
A
Bloemendaal
N
V.V.V.
C R B Kampong
Runs
325
719
717
678
566
630
379
727
178
622
130
285
111
107
455
127
153
267
342
137
244
211
196
379
109
107
213
316
273
188
250
123
286
237
297
148
106
335
141
158
193
122
205
101
198
278
H.Sc.
91 *
126*
117*
105
102*
93
73
150
55 *
113
91 *
56 *
58
60 *
99
46
64
53 *
111
51 *
47
54
44
93
36 *
38
81
51 *
50
54
95 *
43
72
42 *
50
42
46
66
39 *
69 *
64
28
46
27
66 *
61
Gem.
81,25
59,92
59,75
52,15
51,45
48,46
47,38
45,44
44,50
44,43
43,33
40,71
37,00
35,67
35,00
31,75
30,60
29,67
28,50
27,40
27,11
26,38
24,50
22,29
21,80
21,40
21,30
21,07
21,00
20,89
20,83
20,50
20,43
19,75
18,56
18,50
17,67
17,63
17,63
17,56
17,55
17,43
17,08
16,83
16,50
16,35
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Naam
Vrl. Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs
Gunning
Q W MBloemendaal 16
16
256
Tariq
S
Sparta
16
14
1
205
Kuipéri
B Th H.C.C.
10
9
1
126
Vink
F J
H.B.S.
14
13
203
Tewarie
Vim Dosti C.C.
16
16
234
Gunning
P O L Bloemendaal 15
12
1
160
Coster Jzn D
H.B.S.
11
11
155
Walhain
D.L
Bloemendaal 12
11
1
138
Tettelaar
T
Bloemendaal 15
14
2
156
Luten
M B Bloemendaal 12
11
115
Singh
G
Sparta
10
10
103
Verder speelden nog 10 of meer wedstrijden :
Raza
Q V.V.V.
20
18
2
156
Mirza
K
V.V.V.
18
16
2
108
Conlan
S
Sparta
16
14
3
85
Mees
P L
Kampong
16
12
5
55
Ramsunder C
Dosti C.C.
16
10
1
82
Zalpuri
S
Kampong
16
8
1
27
Abed
R
H.B.S.
15
9
5
65
Khalid
N
Sparta
15
15
134
Mirza
H
V.V.V.
15
13
4
69
Weurman S
H.B.S.
15
9
3
96
Keukelaar
P P
Sparta
14
11
8
99
Canters
M W H.C.C.
13
8
1
44
Geleijnse
J
H.B.S.
13
9
2
99
Reeve
P A
H.C.C.
13
7
3
12
Trouw
S
Kampong
13
8
1
98
Khan
Kabir V.V.V.
12
11
1
76
Kingma
P A
V.C.C.
12
9
48
Kroonenberg A
V.C.C.
12
8
2
34
Westdijk
B A
H.B.S.
12
8
3
33
Ahmed
R
Dosti C.C.
11
6
3
45
Ali
R A
V.V.V.
11
11
2
75
Erkelens
W L H.C.C.
11
8
78
Harten vd C R B Kampong
11
7
3
33
Harten vd R F T Kampong
11
10
1
40
Ishfaq
U
Sparta
11
10
1
32
Klaus
O O H.C.C.
11
7
2
24
Mulder
S T
V.C.C.
11
8
2
42
Abbas
W
V.C.C.
10
7
3
22
Khoja
S
Bloemendaal 10
6
3
38
Kumar
J
Sparta
10
8
1
70
Marijnen
M
H.C.C.
10
10
94
Mirza
S
V.V.V.
10
8
2
17
Tewarie
S
Dosti C.C.
10
6
2
56
Vieler
N E S Kampong
10
6
24
Overs Wickets Runs
49
13
132
51
13
138
46
15
169
64
15
189
49
15
192
48
11
151
79
22
306
78
18
258
129
27
405
124
29
452
124
30
472
106
26
412
88
22
351
122
24
390
80
15
257
103
21
361
96
27
465
70
14
247
133
28
502
45
10
185
105
20
371
85
15
283
95
21
398
65
16
310
98
16
312
60
12
239
76
11
225
69
15
308
Gem. 10,15
10,62
11,27
12,60
12,80
13,73
13,91
14,33
15,00
15,59
15,73
15,85
15,95
16,25
17,13
17,19
17,22
17,64
17,93
18,50
18,55
18,87
18,95
19,38
19,50
19,92
20,45
20,53
Ec. rate
2,694
2,697
3,674
2,976
3,905
3,146
3,898
3,308
3,140
3,640
3,822
3,893
3,974
3,192
3,213
3,494
4,828
3,529
3,784
4,081
3,528
3,342
4,204
4,794
3,184
3,994
2,973
4,464
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Naam
Vrl.
Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Rafi
M R V.C.C.
97
17
350 20,59
3,608
Weurman S
H.B.S.
120
16
330 20,63
2,762
Tariq
L
Sparta
61
13
285 21,92
4,684
Khoja
S
Bloemendaal
76
10
226 22,60
2,967
Zalpuri
S
Kampong
117
21
486 23,14
4,155
Raza
Q
V.V.V.
114
18
446 24,78
3,912
Tariq
S
Sparta
127
20
508 25,40
4,000
Tewarie
Vim Dosti C.C.
103
17
435 25,59
4,223
Adams
J J
H.C.C.
109
16
411 25,69
3,771
Kingma
P A
V.C.C.
59
10
269 26,90
4,585
Powell
A B
Bloemendaal
92
14
411 29,36
4,459
Tettelaar
T
Bloemendaal
77
11
326 29,64
4,234
Trouw
S
Kampong
93
13
392 30,15
4,215
Klaus
O O H.C.C.
83
10
320 32,00
3,855
Abed
R
H.B.S.
105
11
388 35,27
3,695
Spelers met minder dan 10 wickets, maar 40 overs of meer en Ec. rate < 5.000.
Hafeez
M
Dosti C.C.
50
9
177
3,551
Mirza
S.
V.V.V.
44
4
167
3,795
Mirza
H.
V.V.V.
56
7
216
3,857
Eathorne
S
Sparta
92
8
371
4,055
Ali
R.A. V.V.V.
55
9
238
4,327
Sadiq
M
Dosti C.C.
64
8
283
4,421
Gravesande G
Dosti C.C.
61
5
286
4,689
Myburgh S J G P H.C.C.
48
6
227
4,729
Geleijnse
J
H.B.S.
50
3
243
4,827
Kroonenberg A
V.C.C.
69
7
333
4,838
Fielden
1
2
3
4
5
6
Naam
Visee SMzn
Mees
Erkelens
Ishfaq
Conlan
Ahmed
Nicholls
Robertson
Vrl.
T P
P L
W L
U
S
R
H.M
A.W
Vereniging
H.B.S.
Kampong
H.C.C.
Sparta
Sparta
Dosti C.C.
Bloemendaal
Bloemendaal
Kleefstra Almanak 2010
Vangen
Stumpings
19
5
16
5
18
1
13
4
13
1
11
1
12
12
Totaal
24
21
19
17
14
12
12
12
Naam
9 Kingma
Mirza
Raza
12 Ford
13 Butt
Hiini
Kuipéri
16 Devcich
Vrl.
F S
H
Q
J
S Y
B
B Th
A P
Vereniging
V.C.C.
V.V.V.
V.V.V.
V.C.C.
V.V.V.
V.C.C.
H.C.C.
H.B.S.
H.Sc.
38
50
64
78
55
41
43
70
35
40
26
Gem.
16,00
15,77
15,75
15,62
14,63
14,55
14,09
13,80
13,00
10,45
10,30
22 *
33
18 *
10 *
22 *
11
23 *
39
18
30 *
25 *
20 *
30
6 *
28
13
22
22 *
14
25 *
21
44
20
26
7
10 *
18
9 *
10 *
26
42
11 *
22 *
8
Vangen
Stumpings
8
3
11
11
10
9
9
9
8
Totaal
11
11
11
10
9
9
9
8
>
21
Naam
Gravesande
Gunning
Khan
Ramsunder
21 Geleijnse
Khan
Kock de
Maynier
Powell
Rafi
27 Abed
Collier
Vrl.
G R
Q W M
Zakir
C
J
M N
S
A
A.B
M R
R
B
Vereniging
Dosti C.C.
Bloemendaal
V.V.V.
Dosti C.C.
H.B.S.
V.V.V.
Kampong
Kampong
Bloemendaal
V.C.C.
H.B.S.
Kampong
Vangen
Stumpings
6
2
8
8
7
1
7
6
1
7
7
7
7
6
6
Totaal
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
Naam
Hees v
Risselada
Wasim
32 Akhtar
Akhtar
Bhatti
Chaudry
Diepeveen
Salman
Trouw
Walhain
Vrl.
H W
T H W
M
N
S R
B S
E
W P
M
S
D L
Vereniging
Bloemendaal
H.B.S.
Sparta
V.V.V.
V.V.V.
V.V.V.
Dosti C.C.
V.C.C.
V.C.C.
Kampong
Bloemendaal
Vangen
Stumpings
6
6
6
5
5
2
3
5
5
5
5
5
Totaal
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
Eerste Klasse
De persoonlijke prestaties van Hercules in de promotie / degradatie wedstrijden tegen V.V.V. zijn hier vermeld.
Ontbrekende Jaarstaat
Geen
Verenigingsmijlpalen
Excelsior 2
200
wedstrijden gewonnen met Runs 20-06-2010
tegen
Hercules
25
seizoenen op dit niveau
300
wedstrijden gespeeld
23-05-2010
tegen
40,000 runs gescoord
27-06-2010
tegen
Hermes D.V.S. 2 200
wedstrijden gewonnen met Runs 11-07-2010
tegen
400
innings batten
13-05-2010
tegen
50
Stumpings
20-06-2010
G. Mc Rae tegen
P.D.C.C.R.
250
wedstrijden gespeeld
24-05-2010
tegen
2,000 wickets verloren
06-06-2010
I. Azam
tegen
40,000 runs tegen gekregen
06-06-2010
tegen
1,000 Vangen
27-06-2010
M. Saleem tegen
Wedstrijden
175
150
125
100
H. Goosen
J.W. Bruins
B. Saleem
L.E. Kummer
S.E.R. Bakas
R. Nawaz
Z. Butt
Runs
3,000 J.W. Bruins
2,000 R.A. Harmer
R.J.v Gelderen
S.E.R. Bakas
1,000 M.S. Shabaz
Wickets
200
175
150
125
R.J. Eikenbroek
H. Goosen
B. Saleem
R. Nawaz
B.de Raaij
J. Henneke
Fielden
125 D.A. Woutersen
75 A. Bhuta Rehman
50 R. Nawaz
P.D.C.C.R.
Hercules
Excelsior 2
Hermes D.V.S. 2
Hercules
Hercules
United C.C.
De persoonlijke mijlpalen worden bijgehouden. De
criteria zijn :
1000 runs of veelvouden
50
gespeelde wedstrijden of veelvouden van 25
50
wickets of veelvouden van 25
25
Vangen / Stumpings of veelvouden
In deze Klasse kan de bereikte mijlpaal tot stand gekomen zijn bij diverse verenigingen.
Echter alleen de vereniging waarvoor in 2010 is
gespeeld, is vermeld.
(177)
(155)
(137)
(131)
(129)
(125)
(112)
75
50
R.J.v Gelderen
I. Bhoelan
M.C. Vis
B.de Raaij
C.W.A. Schewe
F. Akram
Y. Awan
Excelsior ‘20
United C.C.
V.O.C.
Hermes D.V.S.
Excelsior ‘20
Excelsior ‘20
V.V.V.
(106)
(84)
(82)
(80)
(78)
(59)
(56)
A. Hanoeman
M.S. Shabaz
J. Halkes
M.S. Shahzad
V.L. Borrani
B.W. Hanif
N. Mirajdan
Hercules
United C.C.
Excelsior ‘20
United C.C.
Hermes D.V.S.
V.O.C.
V.V.V.
(55)
(55)
(53)
(52)
(51)
(51)
(51)
Hilversum
Hilversum
Excelsior ‘20
United C.C.
United C.C.
(3151)
(2292)
(2211)
(2101)
(1229)
500
G.S. Quereshi
D.C.L.v Everdingen
A. Hanoeman
N. Mirajdan
K.J.v Everdingen
V.V.V.
V.O.C.
Hercules
V.V.V.
V.O.C.
(1036)
(1010)
(756)
(655)
(633)
M.C. Vis
V.O.C.
M. Nesaar
Hermes D.V.S.
A. Kasturearachchi Hercules
(600)
(590)
(528)
Excelsior ‘20
Hilversum
P.D.C.C.R.
P.D.C.C.R.
Hermes D.V.S.
Excelsior ‘20
(222)
(178)
(157)
(154)
(135)
(134)
100
50
I. Bhoelan
U. Saleem
R.M.O. ter Plegt
W. Dogar
B.W. Hanif
F. Akram
United C.C.
P.D.C.C.R.
Hermes D.V.S.
Excelsior ‘20
V.O.C.
Excelsior ‘20
(131)
(128)
(100)
(63)
(61)
(61)
25
M.I. Azam
J. Halkes
J.de Leede
C.W.A. Schewe
(56)
(50)
(28)
(27)
Excelsior ‘20 (100 + 27)
P.D.C.C.R.
( 68 + 17)
P.D.C.C.R.
(53)
25 M.S. Shabaz
United C.C. (29)
V.L. Borrani
Hermes D.V.S. ( 26 + 3)
D.P. Thampinayagam Hermes D.V.S. ( 23 + 6)
Harmer
R A
Hilversum
vs United C.C.
123
Bhatti
M Q
V.V.V. 2
vs P.D.C.C.R.
121
Williams
B
V.O.C. 2
vs V.V.V. 2
117
Saleem
U
P.D.C.C.R.
vs Hilversum
6 v
Saleem
B
P.D.C.C.R.
vs V.O.C. 2
6 v
Mirza
K
V.V.V. 2
vs United C.C.
6 v
Aziz
Z
United C.C.
vs Hermes DVS 2
5 v
Shakil
M V.V.V. 2
vs United C.C.
5 v
20
24
25
16
17
Plegt ter
Eikenbroek
Zwinkels
21
25
27
22
Excelsior
V.V.V. 2
Persoonlijke mijlpalen
Hilversum
Hilversum
P.D.C.C.R.
Hilversum
United C.C.
P.D.C.C.R.
P.D.C.C.R.
Bijzondere Prestaties 2010
R M O
R J
S
Hermes D.V.S. 2
Hermes DVS 2 vs
Excelsior 2
vs
Hercules
vs
United C.C.
V.V.V. 2
Hermes DVS 2
5
5
5
v
v
v
R.M.O. ter Plegt
Z. Ahmed
D.C.L.v Everdingen
P.D.C.C.R.
Excelsior ‘20
Excelsior ‘20
Excelsior ‘20
Hermes D.V.S. (28)
Excelsior ‘20 (28)
V.O.C.
(25)
Sandmann D
Excelsior 2
vs Hercules
5 v
Azam
M I
P.D.C.C.R.
vs Hilversum
5 v
Eikenbroek R J
Excelsior 2
vs Hercules
5 v
Dogar
W
Excelsior 2
vs V.O.C. 2
5 v
Nawaz
R
P.D.C.C.R.
vs Hermes DVS 2
5 v
Bhoelan
I
United C.C.
vs V.O.C. 2
5 v
Holmes
T
Hilversum
vs Hercules
5 v
Yip
J
Hilversum
vs P.D.C.C.R.
5 v
Gelderen v
R J
Excelsior 2
vs Hercules
4 v
Sultan
S
United C.C.
vs V.O.C. 2
4 v
Mirajdan
N
V.V.V. 2
vs United C.C.
4 v
29
31
31
34
36
38
40
43
Kleefstra Almanak 2010
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Naam
Sandmann
Gelderen v
Shahbaz
Lewis
Everdingen v Williams
Kasturearachchi
Azam
Saleem
Borrani
Bhuta Rehman
Harmer
Khan
Schewe
Troost v
Singh
Ul Haq
Woermeijer
Brouwers
Ahmed
Taylor
Saleem
Bakas
Ahmed
Alvi
Bhatti Khaliq
Mirajdan
Shastry
Muhammed
Berg vd
Bruins
Dillam Etman
Mc Rae
Khan
Nesaar
Smits
Jonge de
Butt
Butt
Vis
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Naam
Hanif
Sandmann
Lenstra
Lewis
Pervaiz
Ali
Dogar
Saleem
Shakil
Boers
Alvi
Eikenbroek
Mc Rae
Das
Ul Haq
Nesaar
Akram
Raay de
Singh
Azam
Vis
Bhoelan
Plegt ter
Woermeijer
Jonge de
Zwinkels
Henneke
Fielden
1
8
11
12
Vrl.
D
R J
M S
R
K J
B A
M I
B
V L
A
R A
A.
C W A
A P
M I
N
Lu
Z
M J
A
S E R
I
U
M Q
W
N
S
A
Y S
J W
J
T
G
A
M
E M
E
H
Z
M C
Vrl.
B W
D
N
R
Z
R A
W
U
M
T A
U
R J
G
D
I
M
F
B
M M I
M C
M
R M O
N
E
S
J
Naam
Mirajdan
Gelderen v
Kasturearachchi
Lewis
Bhuta Rehman
Ruijters
Mc Rae
Schoonheim
Williams
Thampinayagam
Borrani
Brouwers
Saleem
Shahbaz
Vereniging
Gesp.
Excelsior 2
14
Excelsior 2
13
United C.C.
15
Hercules
20
V.O.C. 2
6
V.O.C. 2
15
Hercules
20
P.D.C.C.R.
16
P.D.C.C.R.
16
Hermes D.V.S. 2 14
P.D.C.C.R.
13
Hilversum
15
V.V.V. 2
7
Excelsior 2
15
Excelsior 2
8
V.O.C. 2
11
Hercules
20
Hermes D.V.S. 2 7
Hercules
19
Excelsior 2
14
V.O.C. 2
10
P.D.C.C.R.
14
United C.C.
13
V.V.V. 2
16
V.V.V. 2
9
V.V.V. 2
13
P.D.C.C.R.
13
V.V.V. 2
16
Hilversum
9
United C.C.
10
Hermes D.V.S. 2 8
Hilversum
14
Hilversum
14
Excelsior 2
15
Hermes D.V.S. 2 14
P.D.C.C.R.
16
Hermes D.V.S. 2 12
Excelsior 2
13
Hilversum
10
Hercules
18
P.D.C.C.R.
15
V.O.C. 2
12
Gem.
48,33
36,92
35,79
33,57
32,20
31,08
31,06
31,00
30,21
29,90
29,58
25,47
25,33
25,14
23,63
23,40
23,00
21,86
21,00
21,00
20,86
20,50
20,25
20,21
20,00
19,67
19,11
18,23
18,00
17,71
16,67
16,43
16,23
15,85
15,42
15,07
14,71
14,67
14,63
14,60
14,22
14,11
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Vereniging
OversWickets Runs Gem. Ec. rate
V.O.C. 2
55 18
173 9,61 3,145
Excelsior 2
101 32
314 9,81 3,098
Hermes D.V.S. 2
34 10
101 10,10 2,956
Hercules
134 33
380 11,52 2,846
P.D.C.C.R.
131 34
400 11,76 3,053
V.V.V. 2
37 11
132 12,00 3,568
Excelsior 2
70 22
279 12,68 4,014
P.D.C.C.R.
44 12
154 12,83 3,474
V.V.V. 2
34 13
167 12,85 4,935
V.O.C. 2
75 18
239 13,28 3,193
V.V.V. 2
43 12
162 13,50 3,812
Excelsior 2
109 26
354 13,62 3,248
Hermes D.V.S. 2
80 19
260 13,68 3,257
V.O.C. 2
37 11
153 13,91 4,117
Hercules
138 26
362 13,92 2,617
Hermes D.V.S. 2
43 12
168 14,00 3,877
Excelsior 2
66 17
248 14,59 3,767
Hermes D.V.S. 2 105 23
336 14,61 3,200
V.O.C. 2
64 17
263 15,47 4,131
P.D.C.C.R.
115 24
376 15,67 3,260
V.O.C. 2
44 12
194 16,17 4,409
United C.C.
94 24
390 16,25 4,149
Hermes D.V.S. 2 113 22
360 16,36 3,191
Hermes D.V.S. 2
40 10
165 16,50 4,125
Hilversum
41 11
184 16,73 4,488
Hercules
125 32
556 17,38 4,448
Excelsior 2
57 13
226 17,38 3,953
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Vrl.
N.
R J
A
R
A
T Y W
G
R F
B D P
V L
Lu
B
M S
Kleefstra Almanak 2010
Vereniging
V.V.V. 2
Excelsior 2
Hercules
Hercules
P.D.C.C.R.
V.O.C. 2
Hermes D.V.S. 2
Hilversum
V.O.C. 2
Hermes D.V.S. 2
Hermes D.V.S. 2
Hercules
P.D.C.C.R.
United C.C.
Inn. N.O. Runs H.Sc.
12
6 290
61 *
13
1 443
83
14
501
96
18
4 470
87 *
6
1 161
67
15
2 404 117
19
2 528
69
13
4 279
68
15
1 423
66
14
4 299
58 *
12
355
71
15
382 123
7
1 152
43
15
1 352
77
8
189
68
10
234
61
18
3 345
68 *
7
153
33
17
5 252
51 *
13
1 252
46 *
8
1 146
42
13
1 246
50 *
13
1 243
47 *
16
2 283
79 *
9
2 140
46 *
12
236 121
9
172
53
15
2 237
44
8
2 108
44 *
8
1 124
55
8
2 100
33 *
14
230
72
15
2 211
48 *
15
2 206
31
12
185
54
14
211
49
10
3 103
37
13
1 176
52
9
1 117
51 *
13
3 146
34
13
4 128
33 *
10
1 127
39
Vangen
Stumpings
16
1
14
1
15
12
3
12
3
12
3
12
1
10
3
13
11
1
9
9
9
9
Totaal
17
15
15
15
15
15
13
13
13
12
9
9
9
9
17
21
25
Naam
Vrl.
Vereniging
Gesp.
Hanoeman
A
Hercules
20
Issa
I
Hilversum
10
Ranawaka
I D P R Hercules
17
Bhoelan
N
United C.C.
13
Shakil
M
V.V.V. 2
16
Sultan
S
United C.C.
15
Ansell
S.J
United C.C.
8
Saleem
U
P.D.C.C.R.
13
Yip
J
Hilversum
13
Ruijters
T Y W V.O.C. 2
10
Bhoelan
M
United C.C.
15
Jongepier
L F
Hermes D.V.S. 2 15
Hussain
G
V.V.V. 2
13
Scott
Z C
V.O.C. 2
12
Goosen
H
Hilversum
11
Rana
K
Hercules
15
Verder speelden nog 10 of meer wedstrijden :
Zwinkels
S
Hercules
20
Pervaiz
Z
P.D.C.C.R.
16
Plegt ter
R M O Hermes D.V.S. 2 16
Bhoelan
I
United C.C.
15
Halkes
J
Excelsior 2
15
Nawaz
R
P.D.C.C.R.
15
Shahzad
M S
United C.C.
15
Wickramasinghe H D C Hercules
15
Awan
Y
V.V.V. 2
14
Eikenbroek
R J
Excelsior 2
14
Raay de
B
Hermes D.V.S. 2 14
Schoonheim
R F
Hilversum
14
Akram
F
Excelsior 2
13
Kok
T I M V.O.C. 2
13
Rana
A
V.V.V. 2
13
Aziz
Z
United C.C.
12
Boers
T A
V.O.C. 2
12
Haman
C
Hercules
12
Saleem
M
P.D.C.C.R.
12
Thampinayagam D P
Hermes D.V.S. 2 12
Hammen vd
P F
Hermes D.V.S. 2 11
Dogar
W
Excelsior 2
10
Holmes
T
Hilversum
10
Kummer
L E
Hilversum
10
Zwan vd
Y Jer
Hermes D.V.S. 2 10
Inn. N.O. Runs H.Sc.
19
268
41
11
2 126
54
16
222
93
11
149
38
15
3 160
37 *
15
2 172
42
8
102
48
12
152
40
13
2 139
39
10
124
51
15
2 156
22
15
1 159
58 *
13
145
40
11
1 104
33
10
103
21
12
2 100
44
10
13
8
13
10
10
11
14
11
10
13
12
9
12
13
12
9
5
12
7
11
5
11
10
10
7
2
1
3
2
5
5
1
2
3
1
9
2
3
3
1
1
2
3
1
1
1
3
102
89
74
65
78
49
128
11
83
107
24
68
76
69
83
46
23
107
52
93
9
85
89
83
Gem.
14,11
14,00
13,88
13,55
13,33
13,23
12,75
12,67
12,64
12,40
12,00
11,36
11,15
10,40
10,30
10,00
2 *
23 *
41
17 *
16
27
19
28
4
21
34
6 *
24
28
24
27
12 *
21
28 *
19
26
4 *
23
23
21 *
Naam
Vrl.
Vereniging
OversWickets Runs Gem. Ec. rate
Aziz
Z
United C.C.
104 20
370 18,50 3,569
Lenstra
B
Hermes D.V.S. 2
55 11
204 18,55 3,687
Williams
B V.O.C. 2
85 14
282 20,14 3,318
Saleem
B
P.D.C.C.R.
104 21
445 21,19 4,279
Bhatti M Q
V.V.V. 2
75 13
292 22,46 3,876
Haman
C
Hercules
91 17
389 22,88 4,275
Holmes
T
Hilversum
54 13
305 23,46 5,701
Saleem
A
P.D.C.C.R.
52 10
236 23,60 4,553
Butt
H
Hercules
78 13
307 23,62 3,944
Rana
K
Hercules
70 13
316 24,31 4,547
Ahmed
I
V.V.V. 2
93 15
367 24,47 3,939
Shahzad
M S
United C.C.
94 14
345 24,64 3,683
Halkes
J
Excelsior 2
87 17
421 24,76 4,858
Brouwers
Lu
Hercules
121 17
430 25,29 3,549
Yip
J
Hilversum
107 19
485 25,53 4,540
Bhoelan
I
United C.C.
101 16
409 25,56 4,063
Shastry
S
Hilversum
59 11
290 26,36 4,957
Nawaz
R
P.D.C.C.R.
89 14
425 30,36 4,758
Issa
I
Hilversum
72 10
316 31,60 4,369
Spelers met minder dan 10 wickets, maar 40 overs of meer en Ec. rate < 5.000.
Baren v
Z D A
V.O.C. 2
44
4
139 34,75 3,159
Thomson
C B
United C.C.
40
8
178 22,25 4,450
Goosen
H
Hilversum
41
6
185 30,83 4,459
Bhoelan
N
United C.C.
42
3
206 68,67 4,905
Ballegedre
Ramachramdan R P Hilversum
52
7
259 37,00 4,981
Naam
Sultan
Hammen vd
Saleem
Schewe
Scott
Bakas
Saleem
Sandmann
Shakil
Ahmed
Bhatti Butt
Hanoeman
Pervaiz
Vrl.
S
P F
M
C W A
Z C
S E R
U
D
M.
I
M Q
H
A
Z
Vereniging
United C.C.
Hermes D.V.S. 2
P.D.C.C.R.
Excelsior 2
V.O.C. 2
United C.C.
P.D.C.C.R.
Excelsior 2
V.V.V. 2
V.V.V. 2
V.V.V. 2
Hercules
Hercules
P.D.C.C.R.
Vangen
Stumpings
9
8
7
1
8
6
2
4
3
7
7
7
6
6
6
6
6
Totaal
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6 >
23
33
Naam
Plegt ter
Shahzad
Woutersen
Bhoelan
Bruins
Vrl.
R M O
M S
D A
M
J W
Vereniging
Hermes D.V.S. 2
United C.C.
Excelsior 2
United C.C.
Hilversum
Vangen
Stumpings
6
6
6
5
5
Totaal
6
6
6
5
5
Naam
Dillam Goosen
Holmes
Nawaz
Ranawaka
Vis
Vrl.
J
H
T
R
I D P R
M C
Vereniging
Hilversum
Hilversum
Hilversum
P.D.C.C.R.
Hercules
V.O.C. 2
Vangen
Stumpings
5
5
5
5
5
5
Totaal
5
5
5
5
5
5
Insinger de Beaufort Twenty20 Cup
Ontbrekende Jaarstaat
Geen
Bij H.B.S. ontbreken de geslagen 4en en 6en.
Bijzondere Prestaties 2010
Bashir Shabaz
Boorder de
Borren
Bukhari
Cooper
Cowan
Devcich
Englefield
Hafeez
Hafeez
Kock de
Kock de
Kock de
Lewis
Maron
Maynier
Mc Claughlan
Muir
Muir
Myburgh
Myburgh
Nofal
Nofal
Rafi
Rafi
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
24
M
D C
P W
M
T L W
E J M
A
J
M
M
S S S R
R
A
C
T R
T R
S G J P
S G J P
M
M
M R
M R
Naam
Kock de
Boorder de
Mc Claughlan
Borren
Brand
Myburg
Prenen
Todd
Cooper
Rafi
Nkwe
Maron
Lewis
Nofal
Hafeez
Bashir Shabaz
Zuiderent
Bukhari
Kasturearachchi
Muir
Englefield
Hanoeman
Zulfiqar
Mol
Raza
Sadiq
Leede de
Myburg
Khan
Devcich
Allema
Sultan
Wasim
Maynier
Khan
Szwarczynski
Noortwijk v
Boult
Shabaz
Akhtar
Grandia
Seelaar
Brown
Bunge v
Ierschot v
Robertson
Rood & Wit
Hermes D.V.S.
V.R.A.
A.C.C.
V.R.A.
Excelsior
H.B.S.
Rood & Wit
Dosti C.C.
Dosti C.C.
Kampong
Kampong
Kampong
Hercules
A.C.C.
Kampong
Hlversum
V.R.A.
V.R.A.
H.C.C.
H.C.C.
Rood & Wit
Rood & Wit
V.C.C.
V.C.C.
Vrl.
S
D C
C
P W
J A
S J G P
M L
G R
T L W
M R
E
R
R
M
M
M
B
M
A
T R
J
A
A
G M C
Q
M
T B M
J G
S
A P
S J
S
M A
Z
E S
K-J J
J J
M S
N
V D
H
J C
D L S
M F
A W
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
United C.C.
Excelsior
Bloemendaal
Hilversum
Bloemendaal
Sparta
Quick H.
V.V.V.
Hilversum
Kampong
A.C.C.
Hercules
Hilversum
Hilversum
Kampong
A.C.C.
Kampong
United C.C.
Rood & Wit
H.B.S.
Quick H.
Dosti C.C.
V.V.V.
H.B.S.
H.C.C.
Vereniging Gesp. Inn. N.O.
Kampong
4
4
2
Hermes D.V.S. 3
2
1
Hilversum
2
2
1
V.R.A.
7
5
3
Quick H.
2
2
1
H.C.C.
4
4
1
Rood & Wit
4
2
1
Hermes D.V.S. 3
3
1
V.R.A.
6
5
2
V.C.C.
4
4
1
Rood & Wit
3
3
2
A.C.C.
5
5
1
Hercules
4
4
1
Rood & Wit
5
5
1
Dosti C.C.
5
5
Rood & Wit
6
6
2
V.O.C.
6
6
A.C.C.
3
3
Hercules
4
4
1
V.R.A.
7
5
1
Rood & Wit
5
5
Hercules
4
4
1
A.C.C.
5
5
1
Quick H.
3
3
V.V.V.
3
3
Dosti C.C.
5
5
V.C.C.
3
3
1
H.C.C.
4
4
Dosti C.C.
3
3
1
H.B.S.
3
3
Quick H.
3
3
United C.C.
4
4
Sparta
4
4
Kampong
4
4
V.V.V.
4
3
1
V.R.A.
7
5
2
Bloemendaal 2
2
Quick H.
3
3
United C.C.
4
4
V.V.V.
4
4
1
Dosti C.C.
4
4
1
Hermes D.V.S. 6
6
1
Rood & Wit
6
4
2
Excelsior
4
4
1
V.O.C.
5
5
1
Bloemendaal 4
4
Runs
203
99
88
167
65
182
60
108
158
157
52
179
119
158
195
149
219
104
104
138
172
100
132
99
96
159
63
121
60
87
85
113
113
112
56
83
55
82
109
78
78
128
51
74
91
88
81 *
70 *
86 *
89
75 *
52
59
52
54
50
66 *
61
59 *
72
84
52
80 *
59 *
53
78
71 *
72 *
51
66 *
52
H.Sc.
66 *
70 *
80 *
86 *
38
78
37 *
44 *
75 *
66 *
36 *
84
72
72 *
54
81 *
87
89
45 *
59 *
52
44
48 *
46
56
55
48 *
49
27
59
31
67
36
52
37
27
29
38
50
36
40 *
37
22 *
38 *
35 *
40
Raza
Q
V.V.V.
vs
Bloemendaal
56
Sadiq
M
Dosti C.C.
vs
Hercules
55
Shabaz
M S
United C.C.
vs
V.V.V.
50
Sultan
S
United C.C.
vs
Rood & Wit
67
Zuiderent
B
V.O.C.
vs
P.D.C.C.R.
87
Zuiderent
B
V.O.C.
vs
V.R.A.
60
SankarasubramaV
Rood & Wit
vs
V.V.V.
5 v
Bukhari
M
A.C.C.
vs
Hercules
4 v
Bunge v
D L S
Excelsior
vs
Sparta
4 v
Caroll
J
V.O.C
vs
Excelsior
4 v
Cooper
T L W
V.R.A.
vs
Rood & Wit
4 v
Khan
K
V.V.V.
vs
V.R.A.
4 v
Loots
B P
H.C.C.
vs
H.B.S.
4 v
Mol
G M C
Quick H.
vs
H.B.S.
4 v
Raja
M A K
V.R.A.
vs
United C.C.
4 v
Hartong
E
Hermes D.V.S.
vs
Excelsior
3 v
Schilperoord
B
Hermes D.V.S.
vs
P.D.C.C.R.
Schilperoord
B
Hermes D.V.S.
vs
V.O.C.
Bruin de
S T
A.C.C.
vs
Hercules
2 v +
Buurman
A F
V.R.A.
vs
Rood & Wit
1 v +
Gravesande
G R
Dosti C.C.
vs
Kampong
1 v +
Gem.
101,50
99,00
88,00
83,50
65,00
60,67
60,00
54,00
52,67
52,33
52,00
44,75
39,67
39,50
39,00
37,25
36,50
34,67
34,67
34,50
34,40
33,33
33,00
33,00
32,00
31,80
31,50
30,25
30,00
29,00
28,33
28,25
28,25
28,00
28,00
27,67
27,50
27,33
27,25
26,00
26,00
25,60
25,50
24,67
22,75
22,00
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc.
Buurman
A F
V.R.A.
6
4
86 35
Nicholls
H M
Bloemendaal 4
4
1
64 23
Akhtar
S R
V.V.V.
4
4
82 45
Cowan
E J M Excelsior
3
3
61 52
Dighton
M G
V.O.C.
7
7
134 44
Luten
M B
Bloemendaal 3
3
55 42
Saleem
B
P.D.C.C.R.
4
4
1
54 30
Vieler
K A S Kampong
3
3
54 25
Gunning
Q W M Bloemendaal 4
4
71 47
Butt
S Y
V.V.V.
3
3
51 36
Geus de
O I C
H.B.S.
3
3
50 33
Eathorne
S
Sparta
4
4
66 27
Free
C T H V.O.C.
7
7
1
98 34
Hini
B
V.C.C.
4
4
65 31
Ishfaq
A
Sparta
4
4
55 22
Dillam
J W
Hilversum
4
4
53 33
Ranawaka
I D P R Hercules
4
4
52 41
Schoonheim
J D
V.O.C.
5
5
56 24
Verder speelden nog 5 of meer wedstrijden :
Bhatti
S
V.R.A.
7
1
1
1
1 *
Carroll
J
V.O.C.
7
7
43 16
Hanif
B W
V.O.C.
7
1
1
5
5 *
Khan
M V.R.A.
7
3
1
8
5 *
Barresi
W B
V.R.A.
6
3
29 20
Burg vd
E
V.R.A.
6
3
42 41
Lenstra
N Hermes D.V.S. 6
3
3
6
5 *
Loggers
S A I
Rood & Wit
6
2
4
4
Raja
M A K V.R.A.
6
3
1
16 11
Sardha
F M
Rood & Wit
6
3
1
14
9
Uddin
S C E Rood & Wit
6
1
7
7
Williams
B
V.O.C.
6
6
1
45 15
Akram
R J
A.C.C.
5
4
2
44 38
Akram
Z J
A.C.C.
5
2
2
18 18 *
Braat
T S
Hermes D.V.S. 5
Bukhari
F
A.C.C.
5
3
1
23 12
Everdingen v K J
V.O.C.
5
4
3
39 15 *
Giezen v
E S
Hermes D.V.S. 5
Hartong
E
Hermes D.V.S. 5
2
1
3
3 *
Hoogstraten
A
V.O.C.
5
2
5
5
Mc Rae
J D
A.C.C.
5
3
34 31
Meekeren v Pzn P A
Rood & Wit
5
1
1
12 12 *
Ramsundar
C
Dosti C.C.
5
5
2
37 24
Rippon
M J
A.C.C.
5
1
1
12 12 *
Singh
M
V.O.C.
5
1
4
4
Tewarie
S
Dosti C.C.
5
3
1
26 17 *
Tewarie
Vin A B V.R.A.
5
3
1
25 14
37
13
12
19
8
24
7
28
17
3 st
3 st
1 st
2 st
2 st
Gem.
21,50
21,33
20,50
20,33
19,14
18,33
18,00
18,00
17,75
17,00
16,67
16,50
16,33
16,25
13,75
13,25
13,00
11,20
Kleefstra Almanak 2010
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
15
19
22
Naam
Hafeez
Zuiderent
Kock de
Sadiq
Maron
Borren
Rafi
Englefield
Cooper
Dighton
Raza
Bashir Shabaz
Fischer
Wasim
Bukhari
Maynier
Muir
Myburg
Lewis
Myburg
Nofal
Akhtar
Free
Grandia
Vrl.
M
B
S
M
R
P W
M R
J
T L W
M G
Q
M
M T
M
M
A
T R
S J G P
R
J G
M
S R
C T H
V D
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Naam
Vrl.
Brandeler vd
Ph M
Bunge v
D L S
Loots
B P
Zwinkels
S
Khan
K
Raja
M A K
Nijman
R G
Hafeez
M
Giezen v
E S
Mol
H J C
Chavan
M
Dighton
M G
Hoogstraten
A
Hartong
E
Bukhari
M
Bukhari
F
Cooper
T L W
Sadiq
M
Sankarasubramanian V
Nkwe
E
Khan
M
Hanif
B W
Eathorne
S
Carroll
J
Lenstra
N Ishfaq
A
Ghaznavi
M A
Seelaar
P M
Sandmann
D
Muir
T R
Seelaar
H
Khan
H
Tariq
S
Ahmet
I
Mulder
S
Mc Claughlan
C
Mol
G M C
Kock de
S
Younis
R
Uddin
S C E
Fielden
1
5
10
16
Naam
Burg vd
Buurman
Free
Schilperoord
Boorder de
Gravesande
Lewis
Loggers
Schewe
Ahmed
Borren
Bruin de
Cooper
Hartong
Szwarczynski
Beijer
Bhuta Rehman
Braat
Bunge v
Carroll
Vereniging VierenZessenBoundaries
Dosti C.C.
21 10 31
V.O.C.
18
9 27
Kampong
13 13 26
Dosti C.C.
21
5 26
A.C.C.
22
3 25
V.R.A.
16
7 23
V.C.C.
17
5 22
Rood & Wit
17
4 21
V.R.A.
13
7 20
V.O.C.
15
4 19
V.V.V.
13
6 19
Rood & Wit
8
10 18
H.C.C.
11
7 18
Sparta
17
1 18
A.C.C.
11
4 15
Kampong
15
15
V.R.A.
12
3 15
H.C.C.
8
7 15
Hercules
11
3 14
H.C.C.
9
5 14
Rood & Wit
9
5 14
V.V.V.
6
7 13
V.O.C.
8
5 13
Dosti C.C.
11
2 13
Vereniging
H.C.C.
Excelsior
H.C.C.
Hercules
V.V.V.
V.R.A.
Hermes D.V.S.
Dosti C.C.
Hermes D.V.S.
Quick H.
Kampong
V.O.C.
V.O.C.
Hermes D.V.S.
A.C.C.
A.C.C.
V.R.A.
Dosti C.C.
Rood & Wit
Rood & Wit
V.R.A.
V.O.C.
Sparta
V.O.C.
Hermes D.V.S.
Sparta
A.C.C.
Hermes D.V.S.
Excelsior
V.R.A.
Hermes D.V.S.
Excelsior
Sparta
V.V.V.
V.C.C.
Hilversum
Quick H.
Kampong
A.C.C.
Rood & Wit
Vrl.
E
A F
C T H
B
D C
G
R
S A I
M M C
I
P W
S T
T L W
E
E S
J J
A
T S
D L S
J
Kleefstra Almanak 2010
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
8
4
18 4,50 2,250
11
8
44 5,50 3,939
12
8
45 5,63 3,750
9
6
36 6,00 4,000
4
4
24 6,00 6,000
21
13
88 6,77 4,190
7
4
29 7,25 4,143
20
10
84 8,40 4,200
15
7
59 8,43 3,933
12
6
54 9,00 4,500
11
5
49 9,80 4,455
15
7
69 9,86 4,600
17
9
91 10,11 5,353
15
8
83 10,38 5,533
8
4
43 10,75 5,375
15
7
77 11,00 5,133
12
5
57 11,40 4,750
18
8
92 11,50 5,257
10
8
92 11,50 9,200
7
4
47 11,75 6,714
13
6
73 12,17 5,615
23
9
111 12,33 4,826
13
6
75 12,50 5,769
26
11
138 12,55 5,308
16
6
77 12,83 4,813
12
5
65 13,00 5,490
11
4
55 13,75 5,000
13
6
83 13,83 6,385
11
5
71 14,20 6,455
22
8
114 14,25 5,182
10
4
59 14,75 5,900
14
4
61 15,25 4,357
15
6
93 15,50 6,200
9
4
64 16,00 7,111
12
4
65 16,25 5,417
7
4
66 16,50 9,429
10
5
84 16,80 8,268
12
5
86 17,20 7,167
14
4
69 17,25 4,929
19
4
72 18,00 3,789
Vereniging
Vangen Stumpings Totaal
V.R.A.
6
6
V.R.A.
2
4
6
V.O.C.
4
2
6
Hermes D.V.S.
6
6
Hermes D.V.S.
2
3
5
Dosti C.C.
2
3
5
Hercules
3
2
5
Rood & Wit
5
5
Excelsior
2
3
5
V.V.V.
4
4
V.R.A.
4
4
A.C.C.
2
2
4
V.R.A.
4
4
Hermes D.V.S.
4
4
V.R.A.
4
4
Hermes D.V.S.
3
3
P.D.C.C.R.
2
1
3
Hermes D.V.S.
3
3
Excelsior
3
3
V.O.C.
3
3
26
32
34
40
Naam
Todd
Allema
Mc Claughlan
Mol
Robertson
Shabaz
Zulfiqar
Akhtar
Gunning
Boorder de
Boult
Cowan
Eathorne
Khan
Seelaar
Brand
Butt
Buurman
Dillam
Issa
Khan
Ranawaka
Sultan
Vrl.
G R
S J
C
G M C
A.W
M S
A
N
Q W M
D C
J J
E J M
S
Z
H
J A
S Y
A F
J W
I
S
I D P R
S
Vereniging VierenZessenBoundaries
Hermes D.V.S. 8
5 13
Quick H.
6
6 12
Hilversum
8
4 12
Quick H.
6
6 12
Bloemendaal 10
2 12
United C.C.
8
4 12
A.C.C.
9
3 12
V.V.V.
5
5 10
Bloemendaal 10
10
Hermes D.V.S. 6
3
9
Quick H.
7
2
9
Excelsior
9
9
Sparta
8
1
9
V.V.V.
8
1
9
Hermes D.V.S. 9
9
Quick H.
5
3
8
V.V.V.
2
6
8
V.R.A.
6
2
8
Hilversum
8
8
Hilversum
8
8
Dosti C.C.
6
2
8
Hercules
7
1
8
United C.C.
4
4
8
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Naam
Vrl.
Vereniging Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Borren
P W
V.R.A.
20
6
116 19,33 5,800
Hini
B
V.C.C.
15
5
100 20,00 6,667
Gunning
Q W M Bloemendaal 13
4
85 21,25 6,538
Burger
H
Hilversum
10
5
109 21,80 10,900
Grandia
V D
Dosti C.C.
15
5
110 22,00 7,333
Goedegebuur
B D
V.O.C.
13
4
90 22,50 6,923
Brouwers
Lu
Hercules
12
4
92 23,00 7,667
Bhoelan
M
United C.C.
12
4
94 23,50 7,833
Haman
C
Hercules
14
4
97 24,25 6,929
Bashir Shabaz
M
Rood & Wit
16
4
98 24,50 6,125
Bhatti
S
V.R.A.
23
5
125 25,00 5,435
Katchay
E
Dosti C.C.
12
4
100 25,00 8,333
Spelers met minder dan 4 wickets, maar 6 overs of meer en Ec. rate < 6.500.
Ul Haq
I
Hercules
6
1
13
2,167
Singh
M
V.O.C.
10
3
43
4,232
Akram
Z
A.C.C.
10
2
43
4,300
Todd
G R
Hermes D.V.S. 6
3
27
4,500
Loggers
S A I
Rood & Wit
6
3
28
4,667
Abbas
W
V.C.C.
7
3
33
4,714
Mahlombe
M
Hercules
11
2
55
5,000
Myburg
J G
H.C.C.
14
3
70
5,000
Keukelaar
P P
Sparta
8
42
5,250
Adams
J J
H.C.C.
12
2
64
5,333
Tettelaar
T
Bloemendaal 9
3
49
5,444
Myburg
S J G P H.C.C.
8
3
45
5,625
Malik
M U
Excelsior
14
3
79
5,643
Zulfiqar
A
A.C.C.
14
3
79
5,643
Burg vd
E
V.R.A.
8
46
5,750
Gokke
S F
Excelsior
11
2
65
5,909
Rafi
M R
V.C.C.
15
3
89
5,933
Chaudry
E
Dosti C.C.
11
1
66
6,000
Sardha
F M
Rood & Wit
14
3
85
6,071
Boult
J J
Quick H.
12
1
73
6,083
Lynch
A V.R.A.
9
2
55
6,111
Butt
S Y
V.V.V.
7
1
43
6,143
Pawa
K
Sparta
7
1
43
6,143
Vieler
N
Kampong
7
1
43
6,143
Ali
R A
V.V.V.
12
2
74
6,167
Weurman
S
H.B.S.
10
2
64
6,400
Naam
Vrl.
Vereniging
Vangen Stumpings Totaal
Chaudry
E
Dosti C.C.
3
3
Haman
C
Hercules
3
3
Harmer
R A
Hilversum
3
3
Khan
M
V.R.A.
3
3
Lenstra
N Hermes D.V.S.
3
3
Maron
R
A.C.C.
3
3
Mees
P L
Kampong
3
3
Nofal
M
Rood & Wit
3
3
Salman
M
V.C.C.
3
3
Sandmann
D
Excelsior
3
3
Schoonheim
J D
V.O.C.
3
3
Smits
J
H.C.C.
3
3
Zulfiqar
A
A.C.C.
3
3
Verder nog o.a.
2 spelers
van
Bloemendaal
2
2
3 spelers
van
Quick H.
2
2
5 spelers
van
Sparta
2
2
4 spelers
van
United C.C.
2
2
4 spelers
van
H.B.S.
1
1
25
Twenty20 Topklasse Niveau
Het Twenty20 Topklasse Niveau is een optelling van de resultaten behaald in wedstrijden van het Nederlands Elftal en in wedstrijden gespeeld Buiten de Competitie (B.d.C.), die
voldaan hebben aan het niveau van de Topklasse.
Dit jaar tellen mee de 5 wedstrijden van het Nederlands Elftal uit de ICC World
Twenty20 Qualifier:
Canada-Nederland
Kwal. World Cup
09-02-2010
Ver Arabische Emiraten-Nederland
Kwal. World Cup
10-02-2010
Kenya-Nderland
Kwal. World Cup
11-02-2010
Afghanistan-Nederland
Kwal. World Cup
12-02-2010
Ierland-Nederland
Kwal. World Cup
13-02-2010
en de 9 overige wedstrijden Buiten de Competitie:
Poona Club XI-Nederlandse Selectie * Oefentrip India
02-02-2010
Poona Club XI-Nederlandse Selectie * Oefentrip India
04-02-2010
M.C.A.-Nederlandse Selectie *
Oefentrip India
05-02-2010
D.Y. Patil Club-Nderlandse Selectie *
Oefentrip India
06-02-2010
D.Y. Patil Club-Nderlandse Selectie *
Oefentrip India
06-02-2010
Nederland A-Frankrijk
Twenty20 Continental Cup 25-06-2010
Nederland A-Luxemburg
Twenty20 Continental Cup 25-06-2010
Nederland A-België
Twenty20 Continental Cup 26-06-2010
Nederland A-Frankrijk
Twenty20 Continental Cup 26-06-2010
* Helaas ontbreken in Totaal 17 Vangen van deze wedstrijden
Bijzondere Prestaties Buiten de Competitie 2010
Bukhari
M
Ned Selectie vs
D Y Patil
114
Zuiderent
Szwarczynski
Barresi
Bunge v
B
E S
W B
D L S
Ned Selectie
Ned Selectie
Nederland A
Ned Selectie
Poona XI
M.C.A.
België
M.C.A.
78 *
59
50 *
50 *
vs
vs
vs
vs
Batten
Naam
Vrl.
Gesp.
Inn. N.O.
Runs
H.Sc. Zuiderent
B
8
9
3
264
78 *
Bunge v
D L S
10
9
4
198
76
Barresi
W B
4
4
1
100
50 *
Schoonheim
J D
4
4
129
36
Szwarczynski
E S
8
8
238
59
Stokkers
L W
4
4
2
56
23 *
Heggelman
T J
4
4
1
73
44 *
Kervezee
A N
10
10
239
46
Doeschate ten
R N
9
10
3
161
40
Bruin de
S T
4
4
91
49
Bukhari
M
10
7
1
121
114
Kingma
F S
3
2
1
17
10 *
Borren
P W
10
9
1
101
32 *
Gruijters
T J G
8
5
2
36
16
Verder nog o.a.:
Buurman
A F
10
7
2
39
33 *
Seelaar
P M
8
2
1
1
1
Bowlen
Naam
Barresi
Bunge v
Tewarie
Braat
Jonkman
Seelaar
Gruijters
Bukhari
Fielden
Naam
Buurman
Bruin de
Kervezee
Doeschate ten
Barresi
Borren
Braat
Vrl.
W B
D L S
Vin A B
T S
Mrk B S
P M
T J G
M
Vrl.
A F
S T
A N
R N
W B
P W
T S
Overs Maidens Wickets
12
5
9
5
12
4
11.4
5
23
11
25
10
9
1
4
30.3
12
Vangen
11
3
4
3
2
2
2
Stumpings
1
2
Runs
61
65
61
82
188
176
72
223
Gem. 12,20
13,00
15,25
16,40
17,09
17,60
18,00
18,58
Gem.
44,00
39,60
33,33
32,25
29,75
28,00
24,33
23,90
23,00
22,75
20,17
17,00
12,63
12,00
Ec. rate
5,083
7,222
5,083
7,027
8,174
7,040
8,000
7,311
Totaal
12
5
4
3
2
2
2
Bukhari
Barresi
Doeschate ten
Braat
M
W B
R N
T S
Ned Selectie
Nederland A
Ned Selectie
Nederland A
Bruin de
S T
Nederland A vs
Naam
Grooth de
Kashif
Schiferli Hzn
Vrl.
T N
H M
E Naam
Szwarcynski
Kervezee
Zuiderent
Bunge v
Bukhari
Schoonheim
Doeschate ten
Barresi
Bruin de
Borren
Heggelman
Stokkers
Vrl.
E S
A N
B
D L S
M
J D
R N
W B
S T
P W
T J
L W
Naam
Doeschate ten
Kashif
Schiferli Hzn
Verder nog o.a.:
Brandeler vd
Heggelman
Brouwers
Vrl.
R N
H M
E Naam
Brandeler vd
Bunge v
Grooth de
Jonkman
Seelaar
Szwarczynski
Vrl.
Ph M
D L S
T N
Mrk B S
P M
E S
Ph M
T J
Lu
Gesp.
7
7
5
vs
vs
vs
vs
M.C.A.
Luxemburg
D Y Patil
België
België
Inn. N.O.
6
1
2
1
2
Vieren
33
30
21
9
9
20
9
11
6
7
7
4
2 v
Runs
44
8
16
Zessen
2
4
11
13
11
0
6
1
3
1
0
1
Vangen
2
2
2
2
2
2
v
v
v
v
13
17
24
27
+ 1 st
H.Sc. 22
8
13
Gem.
Boundaries
35
34
32
22
20
20
15
12
9
8
7
5
Overs Maidens Wickets
31
12
22
8
15
4
11.5
13
4
3
3
3
3
2
3
2
Stumpings
Runs
235
161
109
Gem. 19,58
20,13
27,25
Ec. rate
7,581
7,318
7,267
77
85
32
38,50
28,33
16,00
6,503
6,538
8,000
Totaal
2
2
2
2
2
2
Overgangsklasse A
De persoonlijke prestaties van V.R.A. 2 in de beslissingswedstrijd tegen Amstelland United zijn hier vermeld.
Ontbrekende Jaarstaat
Geen
Verenigingsmijlpalen
A.C.C. 2
200
wedstrijden gespeeld
25-07-2010
tegen
200
innings gebat
27-06-2010
tegen
30,000 runs gescoord
20-06-2010
tegen
Ajax L.
40,000 runs tegen gekregen
18-07-2010
tegen
Dosti C.C. 2 200
wedstrijden gespeeld
20-06-2010
tegen
100
wedstrijden gewonnen
16-05-2010
tegen
200
innings batten
11-07-2010
tegen
200
innings fielden
21-08-2010
tegen
V.R.A. 2
3,000 wickets verloren
08-08-2010
S.P.J. Mulder tegen
3,000 wickets veroverd
23-05-2010
E. vd Burg
tegen
26
Tegenbosch
Quick 1888
Kampong 2
Kampong 2
Tegenbosch
Ajax L.
Kampong 2
Quick 1888
Dosti C.C. 2
Tegenbosch
Persoonlijke mijlpalen
De persoonlijke mijlpalen worden bijgehouden.
De criteria zijn :
500 runs of veelvouden
25 gespeelde wedstrijden of veelvouden
25 wickets of veelvouden
25 Vangen / Stumpings of veelvouden
In deze Klasse is de bereikte mijlpaal tot stand gekomen
voor de vereniging waarvoor in 2010 is gespeeld.
Kleefstra Almanak 2010
Wedstrijden
100
75
25
Runs
1,000
500
Wickets
Pi.T. Achterberg
S.A. Mohammed
Th.S. Milde
Z.A. Doekhie
E. Brouwer
Kampong
Quick 1888
Ajax L.
A.C.C.
Ajax L.
(101)
(83)
(33)
(27)
(26)
75
25
A.W. Diedrich
Z.A. Doekhie
B. vd Heyde
S. Lamba
B. Lasi
Ajax L.
A.C.C.
A.C.C.
Ajax L.
Quick 1888
(1037)
(870)
(726)
(645)
(602)
Fielden
25
Bijzondere Prestaties 2010
Doekhie
ZA
A.C.C. 2
vs
Quick 1888
180
Lasi
B
Quick 1888
vs
Dosti C.C. 2
144
Karan
R
Dosti C.C. 2
vs
P.S.V.
122 *
Heyde vd
B
A.C.C. 2
vs
Kampong 2
117
Karan
R
Dosti C.C. 2
vs
A.C.C. 2
116 *
Lasi
B
Quick 1888
vs
Kampong 2
116
Karan
R
Dosti C.C. 2
vs
V.R.A. 2
115 *
Lamba
S
Ajax
vs
P.S.V.
112
Heyde vd
B
A.C.C. 2
vs
Ajax
108
Mulder
G
A.C.C. 2
vs
V.R.A. 2
101 *
Hafeez
M
Dosti C.C. 2
vs
C.C.N.
100
Badam
V
P.S.V.
vs
A.C.C. 2
8 v
Chavan
M
Kampong 2
vs
Dosti C.C. 2
7 v
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
Naam
Lynch
Heyde vd
Karan
Doekhie
Lohiya
Lasi
Nag
Lubbers
Mulder
Mulder
Lamba
Sajjid
Tibolian Ockersz
Hafeez
Pietsch
Ladha
Lubbers
Khatavkar
Parimi
Iqbal
Milde
Chisholm
Sidhu
Turmaine
Butt sr
Butt
Ferrett
Bryant
Taheem
Younis
Gokhale
Qazi
Balk
Sluyterman
Singh
Mohammed
Moenna
Udo
Mahendram
Valdini
Sharma
Muhammad
Adhimoolam
Rier
More
Achterberg
Haider
Khan
Thirumalai
Mohammad
Hendrieck
Alibocus
Moenna
Vrl.
A
B
R
Z A
A
B
A
S W
S P J
G
S
U
R
M
J
A
R
V
V
M
T
S
Z
L
I
Z
K D
M
S
R
D
B
R
R
S
A
I
X Y
J S
J
D
J
B
M W
K
Pi T I
S
V
S
S
F A
F H
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc.
V.R.A. 2
8
6
4 133 65
A.C.C. 2
13
13
2 726 117
Dosti C.C. 2 14
14
3 710 122*
A.C.C. 2
13
13
1 594 180
P.S.V.
5
4
184 52
Quick 1888 15
15
1 602 144
Kampong 2 4
4
1 124 48
V.R.A. 2
15
11
5 240 47
V.R.A. 2
11
9
4 196 46
A.C.C. 2
7
6
1 189 101*
Ajax
13
13
3 367 112
Dosti C.C. 2
6
6
220 71
C.C.N.
8
8
288 76
Dosti C.C. 2
7
7
240 100
Kampong 2 12
12
2 340 76 *
Ajax
11
8
1 235 74
V.R.A. 2
6
6
1 165 58
P.S.V.
14
12
2 315 87
P.S.V.
7
7
1 182 62
Ajax
13
7
3 121 44 *
Ajax
14
12
3 269 63 *
Quick 1888 12
11
2 257 73 *
Quick 1888 15
14
3 313 44
V.R.A. 2
13
13
2 312 61
Quick 1888 15
14
388 62
V.R.A. 2
9
8
220 72
V.R.A. 2
12
11
2 207 37
V.R.A. 2
12
8
183 60
Ajax
11
7
1 135 38
A.C.C. 2
12
9
1 176 52 *
P.S.V.
11
9
4 108 26
Dosti C.C. 2
6
6
127 64
A.C.C. 2
6
5
103 63
Ajax
14
14
2 239 60
Dosti C.C. 2 14
13
1 230 58
Dosti C.C. 2 12
11
2 165 51 *
C.C.N.
14
14
2 219 32 *
A.C.C. 2
11
9
1 145 41
C.C.N.
11
11
3 144 57
Kampong 2 6
6
106 37
C.C.N.
9
9
1 133 59
Quick 1888 15
12
2 162 36
P.S.V.
13
11
3 126 49
V.R.A. 2
10
10
1 141 39
P.S.V.
9
8
1 107 41
Kampong 2 11
11
164 69
Quick 1888 15
14
3 164 27 *
Dosti C.C. 2
9
7
101 47
P.S.V.
11
10
1 127 40
Quick 1888 15
12
2 134 69
Ajax
11
9
1 103 28
C.C.N.
14
12
135 27
C.C.N.
12
11
120 26
Kleefstra Almanak 2010
29
35
Gem.
66,50
66,00
64,55
49,50
46,00
43,00
41,33
40,00
39,20
37,80
36,70
36,67
36,00
34,29
34,00
33,57
33,00
31,50
30,33
30,25
29,89
28,56
28,45
28,36
27,71
27,50
23,00
22,88
22,50
22,00
21,60
21,17
20,60
19,92
19,17
18,33
18,25
18,13
18,00
17,67
16,63
16,20
15,75
15,67
15,29
14,91
14,91
14,43
14,11
13,40
12,88
11,25
10,91
R. Karan
Th.S. Milde
Y. Mustaq
S. Lamba
M. Mugal
N. Patil
J. Wikkerink
Dosti C.C.
Ajax L.
Ajax L.
Ajax L.
V.R.A.
Tegenbosch
Kampong
(80)
(32)
(31)
(27)
(27)
(26)
(25 + 3)
Hendrieck
S
Ajax
vs
C.C.N.
6 v
Lynch
A
V.R.A. 2
vs
Kampong 2
6 v
Hafeez
M
Dosti C.C. 2
vs
C.C.N.
6 v
Tibolian Ockeresz R
C.C.N.
vs
P.S.V.
5 v
Bryant
M
V.R.A. 2
vs
Kampong 2
5 v
Perera
L
V.R.A. 2
vs
P.S.V.
5 v
Hafeez
M
Dosti C.C. 2
vs
A.C.C. 2
5 v
Siriwardene
N
Ajax
vs
V.R.A. 2
5 v
Chisholm S
Quick 1888
vs
Kampong 2
5 v
Muhammad
J
Quick 1888
vs
Dosti C.C. 2
5 v
Khatavkar
V
P.S.V.
vs
Ajax
5 v
Karan
R
Dosti C.C. 2
vs
Kampong 2
5 v
Poort
R
Kampong 2
vs
V.R.A. 2
4 v
Wikkerink
J
Kampong 2
vs
Ajax
4 v
17
25
40
14
20
24
26
28
31
35
41
44
Naam
Vrl. Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Verder speelden nog 8 of meer wedstrijden :
Kahlon
V
P.S.V.
15
11
1
80
17
Patil
N
P.S.V.
14
10
75
22
Manikantan
M
Quick 1888 14
8
3
35
13 *
Mustaq
Y
Ajax
14
9
1
50
13
Kamboj
M
A.C.C. 2
13
5
4
10
4 *
Wikkerink
J
Kampong 2 13
12
111 41
Mahendram
S
C.C.N.
13
11
4
49
10 *
Mugal
M
V.R.A. 2
13
5
1
10
4
Watts
M
A.C.C. 2
12
8
2
78
37
Padhye
K
P.S.V.
12
9
91
36
Zulfiqar
R
A.C.C. 2
12
12
1 100 24
Badam
V
P.S.V.
12
8
3
45
10 *
Nana
M
Kampong 2 12
12
1
89
26
Paramanathan
J
C.C.N.
12
10
1
54
26
Medapalli
R
Quick 1888 12
4
1
10
8 *
Srinivasan
S
P.S.V.
11
9
1
87
29 *
Diedrich
A
Ajax
11
6
1
48
20 *
Soni
S
Kampong 2 11
11
2
81
20 *
De Silva
R
P.S.V.
11
9
81
37
Singh
B
Dosti C.C. 2 11
8
3
30
6 *
Siriwardene
N
Ajax
10
6
1
77
43 *
Thiyagarasa
V
C.C.N.
10
8
1
82
36
Alim
W
A.C.C. 2
10
5
50
29
Chavan
M
Kampong 2 10
7
3
29
14 *
Pasierowski
P S
V.R.A. 2
10
3
7
7
Kamboj
A
A.C.C. 2
9
7
1
63
26
Singh
P
V.R.A. 2
9
9
93
28
Moenna
R
C.C.N.
9
8
71
26
Poort
R
Kampong 2 9
9
78
27
Nijhuis
Ch
Quick 1888 9
7
4
22
8
Balakrishan
V
C.C.N.
9
9
37
17
Varma
R
Dosti C.C. 2
9
6
2
16
6 *
Butt A
Quick 1888 8
6
2
75
27
Ahmed
N
Dosti C.C. 2
8
7
2
74
24
Muis
M
Quick 1888 8
8
96
49
Brouwer
D
Ajax
8
3
2
11
10 *
Perera
L
V.R.A. 2
8
4
1
25
18
Khan
F
Dosti C.C. 2
8
7
1
39
15
27
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Naam
Hafeez
Douglas
Udo
Siriwardene
Chisholm
Hendrieck
Mustaq
Lynch
Kamboj
Younis
Mugal
Agarwal
Milde
Adhimoolam
Muhammad
Perera
Patil
Watts
Manikantan
Traut
Paramanathan
Khatavkar
Sidhu
Bryant
Ferrett
Mahendram
Alibocus
Lamba
Iqbal
Medapalli
Turmaine
Lubbers
Khan
Fielden
1
2
3
4
5
6
7
8
10
17
22
Naam
Lubbers
Wikkerink
Kahlon
Sluyterman
Butt sr
Moenna
Watts
Haider
Lasi
Achterberg
De Silva
Hendrieck
Heyde vd
Singh
Younis
Zulfiqar
Khurana
Moenna
Poort
Srinivasan
Taheem
Ferrett
Gokhale
Muis
Pasierowski
Rier
Vrl.
M
K
X Y
N
S
S
Y
A
M
R
M
R
T
B
J
L
N
M
M
R
J
V
Z
M
K D
S
FA
S
M
R
L
R
S
Vrl.
S W
J
V
R
I
I
M
I
B
Pi T R
S
B
S
R
R
M
R
R
S
S
K D
D
M
P S
M W
Vereniging
Dosti C.C. 2
C.C.N.
A.C.C. 2
Ajax
Quick 1888
Ajax
Ajax
V.R.A. 2
A.C.C. 2
A.C.C. 2
V.R.A. 2
V.R.A. 2
Ajax
P.S.V.
Quick 1888
V.R.A. 2
P.S.V.
A.C.C. 2
Quick 1888
Kampong 2
C.C.N.
P.S.V.
Quick 1888
V.R.A. 2
V.R.A. 2
C.C.N.
C.C.N.
Ajax
Ajax
Quick 1888
V.R.A. 2
V.R.A. 2
Dosti C.C. 2
Overs Wickets Runs
51
15
160
56
11
145
59
14
210
90
19
299
80
20
321
43
12
193
128
31
524
50
11
186
91
19
322
101
19
324
105
27
461
46
10
175
86
19
336
101
23
414
90
21
381
64
12
222
113
24
447
98
18
343
66
14
267
63
12
238
74
14
283
121
22
453
97
14
298
96
16
341
94
16
343
68
11
253
60
11
264
84
12
329
99
15
422
23
8
113
32
8
122
48
9
159
51
13
245
Vereniging
V.R.A. 2
Kampong 2
P.S.V.
Ajax
Quick 1888
C.C.N.
A.C.C. 2
Quick 1888
Quick 1888
Kampong 2
P.S.V.
Ajax
A.C.C. 2
Dosti C.C. 2
A.C.C. 2
A.C.C. 2
P.S.V.
C.C.N.
Kampong 2
P.S.V.
Ajax
V.R.A. 2
P.S.V.
Quick 1888
V.R.A. 2
V.R.A. 2
Vangen
13
14
12
13
9
8
10
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
Gem. 10,67
13,18
15,00
15,74
16,05
16,08
16,90
16,91
16,95
17,05
17,07
17,50
17,68
18,00
18,14
18,50
18,63
19,06
19,07
19,83
20,21
20,59
21,29
21,31
21,44
23,00
24,00
27,42
28,13
14,13
15,25
17,67
18,85
Stumpings
3
1
2
3
3
Ec. rate
3,127
2,589
3,540
3,334
4,013
4,488
4,110
3,745
3,545
3,213
4,390
3,832
3,907
4,099
4,233
3,469
3,962
3,488
4,045
3,758
3,824
3,739
3,067
3,558
3,642
3,721
4,400
3,917
4,248
4,947
3,873
3,313
4,804
Totaal
16
15
14
13
12
11
10
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Naam
Vrl. Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Chavan
M
Kampong 2
76
20
379 18,95 4,976
Badam
V
P.S.V.
81
18
386 21,44 4,765
Butt A
Quick 1888
44
9
197 21,89 4,477
Valdini
J
Kampong 2
59
13
300 23,08 5,085
Vieler
N
Kampong 2
46
8
199 24,88 4,326
Kamboj
A
A.C.C. 2
64
9
249 27,67 3,921
Nana
M
Kampong 2
67
8
250 31,25 3,713
Mohammed
A
Dosti C.C. 2
69
12
376 31,33 5,423
Karan
R
Dosti C.C. 2
69
10
351 35,10 5,111
Gokhale
D
P.S.V.
75
8
341 42,63 4,577
Singh
S
Dosti C.C. 2
96
11
516 46,91 5,365
Brouwer
D
Ajax
36
6
160 26,67 4,444
Singh
B
Dosti C.C. 2
42
6
189 31,50 4,500
Sajjid
U
Dosti C.C. 2
52
6
213 35,50 4,096
Mahendram
J S C.C.N.
35
6
155 25,83 4,429
Lodder
O
A.C.C. 2
23
7
84
12,00 3,652
Sayed
N
Dosti C.C. 2
35
7
147 21,00 4,200
Soni
S
Kampong 2
50
7
257 36,71 5,140
Shah
R
Kampong 2
44
7
213 30,43 4,860
Tibolian OckerszR
C.C.N.
22
7
94
13,43 4,273
Thiyagarasa
V
C.C.N.
36
7
161 23,00 4,472
Mohammad
S
Quick 1888
43
7
207 29,57 4,795
Spelers met minder dan 6 wickets, maar 20 overs of meer en Ec. rate < 4.500.
Moenna
F H C.C.N.
23
4
95
23,75 4,130
Sharma
D
C.C.N.
26
4
109 27,25 4,275
Alim
W
A.C.C. 2
57
5
202 40,40 3,544
Balakrishan
V
C.C.N.
35
5
155 31,00 4,429
Pasierowski
P S V.R.A. 2
23
3
103 34,33 4,478
Sigh
G
C.C.N.
26
3
84
28,00 3,231
Lubbers
S W V.R.A. 2
20
2
89
44,50 4,450
Mulder
G
A.C.C. 2
28
3
87
29,00 3,107
Harten van der R F T Kampong 2
23
2
99
49,50 4,304
Mulder
S P J V.R.A. 2
26
1
112 112,00 4,308
28
37
Naam
Vrl.
Udo
X Y
Adhimoolam
B
Ahmed
R
Chisholm
S
Hafeez
M
Iqbal
M
Moenna
F H
More
K
Pietsch
J
Tibolian Ockersz R
Alibocus
F A
Diedrich
A
Kamboj
A
Khatavkar
V
Mahendram
J S
Mahendram
S
Milde
T
Mulder
S P J
Padhye
K
Singh
P
Siriwardene
N
Sobti
J
Soni
S
Turmaine
L
Joor
K
Vereniging
A.C.C. 2
P.S.V.
Dosti C.C. 2
Quick 1888
Dosti C.C. 2
Ajax
C.C.N.
P.S.V.
Kampong 2
C.C.N.
C.C.N.
Ajax
A.C.C. 2
P.S.V.
C.C.N.
C.C.N.
Ajax
V.R.A. 2
P.S.V.
V.R.A. 2
Ajax
V.R.A. 2
Kampong 2
V.R.A. 2
Kampong 2
Vangen Stumpings
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
1
Totaal
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Overgangsklasse B
De persoonlijke prestaties van Amstelland United in de beslissingswedstrijd tegen V.R.A. 2 zijn hier vermeld.
Ontbrekende Jaarstaat
Geen
Verenigingsmijlpalen
H.B.S. 2
30,000 runs tegen gekregen
13-06-2010
tegen
2,500
wickets veroverd
22-08-2010
R.A.v Oosterom tegen
Ibis
5,000
runs tegen gekregen
16-05-2010
tegen
Olympia
500
wickets verloren
16-05-2010
W.A.v Huut
tegen
Quick H. 2 20,000 runs tegen gekregen
16-05-2010
tegen
V.C.C. 2
100
run outs
01-08-2010
tegen
28
Quick H. 2
H.C.C. 3
H.C.C. 3
Quick H. 2
Olympia
Olympia
Persoonlijke mijlpalen
De persoonlijke mijlpalen worden bijgehouden. De
criteria zijn :
500 runs of veelvouden
25
gespeelde wedstrijden of veelvouden
25
wickets of veelvouden
25
Vangen / Stumpings of veelvouden
In deze Klasse is de bereikte mijlpaal tot stand gekomen
voor de vereniging waarvoor in 2010 is gespeeld.
Kleefstra Almanak 2010
Wedstrijden
50
25
Runs
1,500
1,000
500
W.A. v Huut
M.E. ter Kuile
M.F.A. Overdijk
W. Sardar
A. Imami
R.R. Bijloos
Olympia
H.C.C.
H.C.C.
Punjab C.C.R.
Ibis
H.C.C.
S.A. Malik
W.A. v Huut
N. Hebels
V. Varathan
D.T. Risselada
H.B.S.
Olympia
Quick H.
Ibis
H.B.S.
Wickets
(54)
(54)
(52)
(30)
(29)
(25)
100
75
50
25
Fielden
(1569)
(1155)
(685)
(611)
(565)
Bijzondere Prestaties 2010
25
Stokkers
L W
Quick H. 2
vs
Alim
I B
Amstelland United vs
Fundter
N
Olympia
vs
Naque
A
Ibis
vs
Mir
H
H.C.C. 3
vs
Malik
SA
H.B.S. 2
vs
Poole
A
Olympia
vs
Mubshar
M
Amstelland United vs
Bacchus
O
Ibis
vs
Punjab C.C.R.
133 *
H.C.C. 3
115 *
Punjab C.C.R.
108 *
H.C.C. 3
107
Ibis
106
Punjab C.C.R.
102 *
H.B.S. 2
101 *
V.R.A. 2
100 *
(beslissingswedstrijd)
V.C.C. 2
100
Kingma
Bosenberg
Punjab C.C.R.
6 v 15
Amstelland United 6 v 43
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
V
JR
Naam
Sist
Wain
Gruijters
Hussain
Ali
Rooda
Poole
Anwar
Sultan
Bacchus
Shakir
Ginkel van
Sardar
Huut van
Overdijk
Ekelmans
Fundter
Coster
Ahmed
Deshpande
Hebels
Colbran
Zaidi
Schelven van
Alim
Suntharalingam
Bosenberg
Sardha
Grimes
Khan
Zafar
Bajwa
Gokoel
Mubarik
Shabir
Hasnain
Vierling
Jongh de
Malik
Iqbal
Sarfaraz
Khan
Risselada
Segaar
Koppejan
Grooth de
Vogelaar
Silva
Kuile ter
Ali
Schoew
Varathan
Farooq
Faqiri
Singh
Holiday V.C.C. 2
Quick H. 2
Vrl.
JP
R
JFM
S
NAA
RR
A
L
O
O
TA
G R
W
WA
M F A
S
N
W
N
S
N
J
AZ
J
I B
S
JR
AM
J
M
Z
F
N
FA
M
R
DH
E P
S A
S
MB
A
D
K
A M
L B W
HR
T S R
M
S
GM
V
MW
T
S
S
Kleefstra Almanak 2010
vs
vs
Vereniging Gesp.
V.C.C. 2
7
Amstelland 10
Quick H. 2
4
Amstelland 15
V.C.C. 2
8
Quick H. 2
7
Olympia
10
H.B.S. 2
8
Amstelland 15
Ibis
13
Punjab C.C.R. 12
H.B.S. 2
10
Punjab C.C.R. 7
Olympia
13
H.C.C. 3
13
Quick H. 2
11
Olympia
12
H.B.S. 2
6
Amstelland 15
V.C.C. 2
9
Quick H. 2
11
V.C.C. 2
8
V.C.C. 2
6
Quick H. 2
13
Amstelland 14
Ibis
10
Quick H. 2
13
Ibis
12
Ibis
12
Olympia
14
Amstelland 5
Punjab C.C.R. 14
Ibis
7
Punjab C.C.R. 14
Amstelland 14
Amstelland 14
Quick H. 2
5
H.B.S. 2
14
H.B.S. 2
12
H.B.S. 2
11
Punjab C.C.R. 11
Amstelland 10
H.B.S. 2
11
Olympia
14
H.B.S. 2
13
H.C.C. 3
8
V.C.C. 2
8
H.C.C. 3
6
H.C.C. 3
10
V.C.C. 2
13
V.C.C. 2
10
Ibis
14
Punjab C.C.R. 8
V.C.C. 2
13
Ibis
13
Olympia
12
Inn. N.O. Runs
7
1 284
9
5 185
4
1 118
14 1 500
7
1 225
6
2 149
10 1 332
7
1 209
15 3 405
12 1 358
12 2 324
10
318
7
1 184
12 1 334
13 1 357
10 2 223
12 2 276
5
1 109
15
408
9
244
9
236
7
183
6
156
13 3 257
14 1 323
9
220
11
267
9
2 169
11 1 241
13
302
5
116
14 2 277
7
1 138
14
321
10 3 160
14 1 296
5
106
14 1 273
9
1 165
8
1 136
11
206
10
182
9
162
13 2 195
10 3 123
8
139
8
1 121
6
103
10
162
13 2 169
10 1 128
13
182
8
103
10
122
12 2 114
12 2 108
G.A. Bouter
W.A.v Huut
K.R. Kuipéri
S. Warya
S. Logathasan
S.A.W. Zimmermann
F. Bajwa
H.Sc. 97 *
31
52
77
59
54 *
101 *
46
96
100
59
76
62
82
67
66
108 *
57
67
60
88
45
74
47
115 *
92
47
61 *
65
81
85
58
40
53
66
69
33
81
102
35
66
61
60
63
45
40
28
31
45
36
34
41
40
43
20
33 *
Gem.
47,33
46,25
39,33
38,46
37,50
37,25
36,89
34,83
33,75
32,55
32,40
31,80
30,67
30,36
29,75
27,88
27,60
27,25
27,20
27,11
26,22
26,14
26,00
25,70
24,85
24,44
24,27
24,14
24,10
23,23
23,20
23,08
23,00
22,93
22,86
22,77
21,20
21,00
20,63
19,43
18,73
18,20
18,00
17,73
17,57
17,38
17,29
17,17
16,20
15,36
14,22
14,00
12,88
12,20
11,40
10,80
P. Gorlee
H.C.C.
Olympia
H.C.C.
Punjab C.C.R.
Olympia
Quick H.
Punjab C.C.R.
(100)
(86)
(54)
(34)
(34)
(29)
(29)
H.B.S.
(33)
Faqiri
T
V.C.C. 2
vs H.B.S. 2
6 v 48
Zimmerman S A W Quick H. 2
vs Amstelland United 6 v 57
Shabir
M
Amstelland United vs Olympia
5 v 17
Sist
JP
V.C.C. 2
vs Quick H. 2
5 v 17
Shabir
M
Amstelland United vs V.C.C. 2
5 v 18
Khan
A
Amstelland United vs Punjab C.C.R.
5 v 28
Zimmerman S A W Quick H. 2
vs Ibis
5 v 41
Bacchus
O
Ibis
vs V.C.C. 2
5 v 61
Ehlert
RM
Olympia
vs H.C.C. 3
5 v
N.B. O. Bacchus scoorde 100 runs en nam 5 voor 61 in één wedstrijd!
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Verder speelden nog 8 of meer wedstrijden:
Pervaiz
Z
Amstelland 14
8
2
52
17
Kandiah
N
Ibis
14 11 6
26
10
Aslam
M
Amstelland 14
6
4
18
7 *
Geenevasen
S
Olympia
13 11
83
17
Sharief
M
Amstelland 13
8
3
33
9 *
Bajwa
M
Punjab C.C.R. 12 11 2
86
27
Eadie
Q
Olympia
12
9
3
24
10
Felix
A
Olympia
11
9
1
95
25
Logathasan
S
Olympia
11
8
3
46
18
Oosterwijk
BJ
Quick H. 2
11
4
1
32
20
Mey
J
H.B.S. 2
11
8
3
26
13
Bouter
G
H.C.C. 3
11
9
5
19
4 *
Ehlert
RM
Olympia
11
6
2
16
6 *
Warya
SS
Punjab C.C.R. 10 10
95
57
Kuipéri
K R
H.C.C. 3
10 10 2
61
20
Imami
A
Ibis
10
7
2
35
15 *
Kohli
SK
Quick H. 2
10
4
1
22
13 *
Maaldrink
H L
H.C.C. 3
10
9
3
19
5 *
Mohammad
S
Punjab C.C.R. 10
8
6
17
6
Zimmermann
S A W Quick H. 2
10
4
4
6
3 *
Geus de
T H W H.B.S. 2
9
9
1
95
23
Shankar
S
Ibis
9
8
1
84
19 *
Toxopeus
J A R
H.C.C. 3
9
9
1
69
27
Smits
T
H.C.C. 3
9
8
1
39
20
Ark van der
J B
H.C.C. 3
8
8
97
32
Karsten
D J
H.C.C. 3
8
8
62
25
Boogaartz
L A H Quick H. 2
8
5
1
56
14
Kramer
J
Quick H. 2
8
6
3
54
17 *
Salemi
A
Punjab C.C.R. 8
8
2
53
31
Khan
N
Amstelland 8
5
1
29
16
Gorlee
P
H.B.S. 2
8
5
1
7
6
Verder speelden nog o.a.:
Stokkers
LW
Quick H. 2
2
1
1 133 133 *
Mubshar
M
Amstelland 1
1
1 100 100 *
Naque
A
Ibis
3
2
125 107
Mir
H
H.C.C. 3
3
3
128 106
29
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Naam
Vrl.
Berg van den
BWM
Khan
F
Wain
R
Zimmermann S A W Shabir
M
Kohli
SK
White
P
Bosenberg
JR
Kingma
V
Khan
A
Poole
A
Pervaiz
Z
Logathasan
S
Oosterwijk
BJ
Coster
W
Eadie
Q
Salemi
A
Huut van
WA
Khan
N
Gorlee
P
Ali
NAA
Faqiri
T
Ali
S
Loomans
ELC
Bashir
F
Iqbal
S
Sardha
AM
Suntharalingam S
Kuipéri
K R
Sardar
W
Fielden
1
3
8
10
14
Naam
Ehlert
Ekelmans
Gorlee
Singh
Segaar
Poole
Bajwa
Fundter
Bajwa
Risselada
Varathan
Geenevasen
Huut van
Alim
Khan
Overdijk
Bosenberg
Boogaartz
Faqiri
Toxopeus
Ahmed
Vrl.
RM
S
P
S
K
A
F
N
M
D
V
S
WA
I B
A
M F A
JR
LAH
T
J A R
N
Vereniging
Overs Wickets
Quick H. 2
27
10
Quick H. 2
38
15
Amstelland 92
22
Quick H. 2
81
26
Amstelland 81
25
Quick H. 2
82
18
V.C.C. 2
25
6
Quick H. 2
82
23
V.C.C. 2
51
14
Amstelland 47
13
Olympia
43
8
Amstelland 121
32
Olympia
96
24
Quick H. 2
76
18
H.B.S. 2
35
8
Olympia
90
23
Punjab C.C.R.
55
13
Olympia
105
21
H.B.S. 2
26
7
H.B.S. 2
54
11
V.C.C. 2
42
9
V.C.C. 2
100
21
V.C.C. 2
102
18
V.C.C. 2
35
6
Punjab C.C.R.
27
6
H.B.S. 2
89
14
Ibis
74
16
Ibis
36
9
H.C.C. 3
69
15
Punjab C.C.R.
40
9
Vereniging
Olympia
Quick H. 2
H.B.S. 2
Ibis
Olympia
Olympia
Punjab C.C.R.
Olympia
Punjab C.C.R.
H.B.S. 2
Ibis
Olympia
Olympia
Amstelland Amstelland H.C.C. 3
Quick H. 2
Quick H. 2
V.C.C. 2
H.C.C. 3
Amstelland Vangen
12
11
10
10
10
10
10
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
5
3
Runs
78
141
250
305
302
223
78
302
186
184
118
474
363
293
135
390
234
393
131
208
172
405
372
125
126
304
363
212
354
213
Gem. 7,80
9,40
11,36
11,73
12,08
12,39
13,00
13,13
13,29
14,15
14,75
14,81
15,13
16,28
16,88
16,96
18,00
18,71
18,71
18,91
19,11
19,29
20,67
20,83
21,00
21,71
22,69
23,56
23,60
23,67
Ec. rate
2,853
3,760
2,717
3,781
3,728
2,708
3,120
3,675
3,670
3,957
2,755
3,934
3,781
3,855
3,876
4,342
4,255
3,737
5,006
3,852
4,079
4,043
3,665
3,571
4,667
3,416
4,939
5,835
5,118
5,325
Stumpings Totaal
12
1
12
10
10
10
10
10
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
2
7
4
7
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Naam
Vrl.
Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Felix
A
Olympia
75
12
289 24,08 3,870
Shakir
TA
Punjab C.C.R.
90
16
396 24,75 4,400
Grimes
J
Ibis
94
14
357 25,50 3,798
Mohammad
S
Punjab C.C.R.
58
10
267 26,70 4,603
Khan
M
Olympia
114
18
482 26,78 4,228
Sharief
M
Amstelland 83
12
323 26,92 3,892
Kandiah
N
Ibis
50
9
245 27,22 4,868
Koppejan
A M
H.B.S. 2
81
14
406 29,00 5,023
Malik
S A
H.B.S. 2
71
11
330 30,00 4,648
Warya
SS
Punjab C.C.R.
68
11
344 31,27 5,072
Bajwa
F
Punjab C.C.R. 104
16
502 31,38 4,835
Gokoel
N
Ibis
40
6
195 32,50 4,875
Aslam
M
Amstelland 104
13
434 33,38 4,173
Maaldrink
H L
H.C.C. 3
65
8
270 33,75 4,154
Sarfaraz
MB
Punjab C.C.R.
76
11
377 34,27 4,961
Bouter
G
H.C.C. 3
91
10
352 35,20 3,868
Bacchus
O
Ibis
108
15
559 37,27 5,191
Geenevasen
S
Olympia
69
7
274 39,14 3,961
Akhtar
P
Punjab C.C.R.
53
7
276 39,43 5,175
Smits
T
H.C.C. 3
67
7
291 41,57 4,343
Spelers met minder dan 6 wickets, maar 20 overs of meer en Ec. rate < 4.500.
Gruijters
J F M Quick H. 2
23
5
75 15,00 3,261
Byrom
J S
H.B.S. 2
30
5
95 19,00 3,167
Abbas
W
V.C.C. 2
20
3
64 21,33 3,200
Wever
I
V.C.C. 2
35
5
120 24,00 3,429
Sultan
O
Amstelland 29
4
124 31,00 4,276
Kroonenberg
A
V.C.C. 2
20
2
65 32,50 3,250
Faqiri
M
H.B.S. 2
39
5
163 32,60 4,161
Hoogwater
M
Quick H. 2
34
2
123 61,50 3,618
22
28
35
Naam
Vrl.
Sharief
M
Koppejan
A M
Jongh de
E P
SuntharalingamS
Kohli
SK
Khan
N
Sultan
O
Eadie
Q
Mubarik
FA
Schelven van J Gigch van
HJ
Salman
M
Stinchcombe J
Wain
R
Bacchus
O
Shakir
TA
Ali
S
Hussain
A
Sist
JP
Marijnen
M
Vereniging
Amstelland H.B.S. 2
H.B.S. 2
Ibis
Quick H. 2
Amstelland Amstelland Olympia
Punjab C.C.R.
Quick H. 2
Quick H. 2
V.C.C. 2
V.C.C. 2
Amstelland Ibis
Punjab C.C.R.
V.C.C. 2
V.C.C. 2
V.C.C. 2
H.C.C. 3
Vangen
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
Stumpings Totaal
6
6
6
6
6
1
6
5
5
5
5
1
5
1
5
1
5
4
4
4
4
4
4
1
4
Tweede Klasse A
Ontbrekende Jaarstaat
Geen.
Bijzondere Prestaties 2010
Pisat
Mehmood
Singh
Javed
Vroom
Javed
Rajab
Pisat
Mehmood
Nota
Nagaraj
Yaqub
Ahmed
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
R
Z
S
S
M R
S
Maaz
R
Z
M A C
A A
S
I
Naam
Nota
Mehmood
Singh
Javed
Pisat
Nagaraj
Dar
Das
Dar
Hermes D.V.S. 3
Punjab C.C.R. 3
Hermes D.V.S. 3
W.C. Rhoon
V.C.C. 3
W.C. Rhoon
Sparta 2
Hermes D.V.S. 3
Punjab C.C.R. 2
V.C.C. 3
Hermes D.V.S. 3
Sparta 2
W.C. Rhoon
Vrl.
M A C
Z
S
S
R
A A
A
M
H
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
P.D.C.C.R. 2
W.C. Rhoon
W.C. Rhoon
Hermes D.V.S. 3
Hermes D.V.S. 3
H.B.S. 3
Punjab C.C.R. 2
W.C. Rhoon
H.B.S. 3
H.B.S. 3
Sparta 2
Hermes D.V.S. 3
Punjab C.C.R. 2
140
134
134
129
128
128
116 *
111
108 *
104 *
103 *
102 *
101
Vereniging
Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
V.C.C. 3
8
7
5
489 104* 244,50
Punjab C.C.R. 2 12
12 3
605 134 67,22
H.B.S. 3
6
6
2
253 134 63,25
W.C. Rhoon
13
12 1
652 129 59,27
H.B.S. 3
12
12 0
630 140 52,50
H.B.S. 3
11
10 2
413 103* 51,63
P.D.C.C.R. 2
14
14 2
602 85 50,17
Sparta 2
7
7
1
282 99 * 47,00
P.D.C.C.R. 2
12
12 1
469 101* 42,64
Dar
H
P.D.C.C.R. 2
vs Hermes D.V.S. 3
101 *
Aktar
O
Punjab C.C.R. 2
vs Hermes D.V.S. 3
6
v
Pawa
H
Sparta
vs V.C.C. 3
5
v
Kumar
K
V.C.C. 3
vs Hermes D.V.S. 3
5
v
Yaqub
S
Sparta
vs P.D.C.C.R. 2
5
v
Harteveld
R
ASVION
vs Sparta 2
5
v
Balm
M A C Hermes D.V.S. 3 vs W.C. Rhoon
5
v
Bajwa
A
Sparta
vs Punjab C.C.R. 2
3 v + 1 st
Khawaja
A Q
P.D.C.C.R. 2
vs Punjab C.C.R. 2
4 v
Khawaja
A Q
P.D.C.C.R. 3
vs ASVION
2 v + 1 st
10
11
13
14
15
16
17
18
Naam
Kreber
Nayyar
Vroom
Yaqub
Ahmed
Mohammed
Gul
Agliotti
Collenburg v
Vrl.
N
F Z
M R
S
I
R K
S
C
B J
Vereniging
ASVION
Hermes D.V.S. 3
V.C.C. 3
Sparta 2
W.C. Rhoon
W.C. Rhoon
Punjab C.C.R. 2
ASVION
ASVION
37
19
20
43
51
72
Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
5
5
1
169 91 42,25
10
8
2
244 79 40,67
12
8
2
244 128 40,67
10
10 3
280 102* 40,00
13
12 1
428 101 38,91
12
10 3
260 51 * 37,14
11
11
385 97 35,00
6
5
171 92 34,20
10
9
296 67 32,89
Kleefstra Almanak 2010
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Naam
Beijer
Kumar
Iqbal
Leede de
Balwantsingh
Raja
Gaag van der
Amin
Akhtar Stouthandel
Groot de
Singh
Balm
Hussain
Beekhof jr.
Joshi Giezen van
Pawa
Iqbal
Collingwood
Chaturi
Khan
Klokgieters
Khan
Verbeek
Bakkers
Verweij
Balwantsingh
Khan
Hartman
Kan
Shaukat
Bajwa
Ahmed
Sadiq
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Naam
Akhtar Nota
Ewen
Joshi Collingwood
Kumar
Dar
Maharaj
Shaukat
Hartman
Mohammed
Pawa
Yaqub
Agliotti
Harteveld
Balwantsingh
Mogrelia
Kessel van
Dar
Ahmed
Stouthandel
Klokgieters
Hussain
Hussain
Khan
Khan
Fielden
1
2
3
4
5
7
10
17
Naam
Khawaja
Bajwa
Dar
Mehmood
Dar
Collingwood
Nagaraj
Iqbal
Hussain
Amin
Balm
Fullard
Verwey
Hoornweg
Ewen
Ahmed
Stouthandel
Anderton
Pisat
Gaag van der
Choudry
Iqbal
Mahmood
Sadiq
Vrl.
M
C
Q
P S M
N
U
M
M A
I
R
Th
R
M A C
Q
G
D R
J M
H
SS
A M
P
N
D W
K
A M
M
J
S
A R
M
H
H
A
S
W
Vereniging
Hermes D.V.S. 3
Sparta 2
P.D.C.C.R. 2
V.C.C. 3
Sparta 2
Punjab C.C.R. 2
Hermes D.V.S. 3
H.B.S. 3
Punjab C.C.R. 2
ASVION
Hermes D.V.S. 3
H.B.S. 3
H.B.S. 3
Punjab C.C.R. 2
V.C.C. 3
V.C.C. 3
Hermes D.V.S. 3
Sparta 2
P.D.C.C.R. 2
V.C.C. 3
W.C. Rhoon
H.B.S. 3
Hermes D.V.S. 3
Punjab C.C.R. 2
V.C.C. 3
H.B.S. 3
Hermes D.V.S. 3
Sparta 2
W.C. Rhoon
Hermes D.V.S. 3
ASVION
W.C. Rhoon
Sparta 2
W.C. Rhoon
P.D.C.C.R. 2
Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
5
5
164 66 32,80
6
6
1
163 56 32,60
9
9
1
249 53 31,13
10
10 1
270 89 30,00
9
6
1
149 49 29,80
14
11 2
258 48 28,67
10
9
1
219 61 27,38
14
12 2
273 80 27,30
9
9
3
162 35 * 27,00
14
13 1
319 48 * 26,58
6
5
1
106 54 26,50
7
7
1
158 86 26,33
10
10 1
224 51 24,89
13
12 1
272 61 24,73
10
9
2
171 44 * 24,43
14
11 2
211 49 23,44
14
14 3
253 51 23,00
8
7
157 52 22,43
11
11
242 66 22,00
11
11 2
195 66 21,67
9
7
151 73 21,57
10
6
1
106 67 * 21,20
13
11 2
190 33 21,11
7
7
146 48 20,86
10
9
3
123 41 20,50
10
10 0
201 67 20,10
12
9
1
160 51 20,00
9
9
1
154 48 19,25
14
12 1
211 59 19,18
11
8
2
114 27 19,00
7
7
1
105 78 * 17,50
11
11 2
156 42 17,33
12
10 1
153 39 17,00
14
12 1
178 50 * 16,18
13
13 5
123 31 * 15,38
54
Naam
Vrl.
Vereniging
Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Mahmood
A
P.D.C.C.R. 2
14
12 2
145 26 14,50
Verder speelden nog 8 of meer wedstrijden:
Griese
J
ASVION
14
13 1
107 26
Choudry
I
P.D.C.C.R. 2
14
13
106 37
Khan
Z
Punjab C.C.R. 2 14
10 3
77 29
Fullard
J P
H.B.S. 3
13
11 4
74 20
Kawade
C P
H.B.S. 3
13
7
1
59 23
Hussain
A
Punjab C.C.R. 2 13
7
2
20
7
Anis
A
P.D.C.C.R. 2
13
9
3
12
7
Schram
F
ASVION
12
11 3
75 22 *
Haider
H A
H.B.S. 3
12
8
3
43 14
Khawaja
AQ
P.D.C.C.R. 2
11
11
81 30
Lakahal
T
W.C. Rhoon
11
9
1
62 16
Altorf
A
ASVION
11
9
4
60 22 *
Hussain
M Z Sparta 2
11
8
1
58 16
Kessel van
J Z
V.C.C. 3
11
9
2
45 20 *
Anderton
S F
H.B.S. 3
11
10 2
40 21 *
Shah
M
P.D.C.C.R. 2
10
7
1
8
4
Verwey
D
Hermes D.V.S. 3 9
6
87 30
Wolf
S
ASVION
9
8
82 27
Brauckmann L H M ASVION
9
9
63 21
Rattu
V
Sparta 2
9
8
30 11
Gadde
S
W.C. Rhoon
9
6
1
28 14
Mangar
K
W.C. Rhoon
9
8
2
24
9
Nawaz
Y
P.D.C.C.R. 2
9
7
19 15
Ewen
C J
V.C.C. 3
9
4
4
2
1 *
Beekhof R A
V.C.C. 3
8
6
85 36
Soeters
L
Hermes D.V.S. 3 8
4
2
59 31 *
Momand
A
Hermes D.V.S. 3 8
6
1
55 18
Akhtar P
Punjab C.C.R. 2 8
4
2
51 32 *
Barter
D
ASVION
8
7
2
37 18 *
Maharaj
D
V.C.C. 3
8
3
1
11
7 *
Ramlakhan R
W.C. Rhoon
8
4
3
0
0 *
Verder speelde nog o.a.:
Rajab
Maaz Sparta 2
1
1
1
116 116*
Vrl.
O
M A C
C J
D R
A M
K
A
D
H
M
R K
H
S
C
R
S
P D
J Z
H
I
R
D W
MZ
A
N
Z
Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Punjab C.C.R. 2
6
6
37 6,17 6,167
V.C.C. 3
27
11
103 9,36 3,815
V.C.C. 3
23
7
99 14,14 4,304
V.C.C. 3
52
13
215 16,54 4,162
V.C.C. 3
38
10
167 16,70 4,414
V.C.C. 3
30
8
134 16,75 4,467
P.D.C.C.R. 2
58
22
378 17,18 6,536
V.C.C. 3
58
15
266 17,73 4,586
W.C. Rhoon
68
17
305 17,94 4,507
Hermes D.V.S. 3 21
7
127 18,14 6,000
W.C. Rhoon
58
15
286 19,07 4,959
Sparta 2
56
15
288 19,20 5,143
Sparta 2
75
20
396 19,80 5,280
ASVION
50
12
254 21,17 5,080
ASVION
32
8
172 21,50 5,375
Sparta 2
43
12
263 21,92 6,141
V.C.C. 3
31
6
132 22,00 4,258
V.C.C. 3
55
12
267 22,25 4,840
P.D.C.C.R. 2
39
10
228 22,80 5,846
P.D.C.C.R. 2
37
7
163 23,29 4,405
ASVION
77
22
528 24,00 6,842
Hermes D.V.S. 3 93
23
579 25,17 6,226
Sparta 2
46
11
277 25,18 6,000
Punjab C.C.R. 2 105
21
530 25,24 5,048
H.B.S. 3
22
6
153 25,50 6,955
Punjab C.C.R. 2 90
19
506 26,63 5,622
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Naam
Rodi
Collenburg v
Choudry
Griese
Balm
Sadiq
Ahmed
Haider
Ahmed
Nayyar
Balwantsingh
Verweij
Iqbal
Altorf
Javed
Amin
Manan
Soeters
Hoornweg
Nagaraj
Raja
Collenburg v
Iqbal
Akhtar Verwey
Kawade
Vrl.
E
M
I
J
M A C
W
I
H A
S
F Z
N
J
SS
A
S
M A
HA
L
T
A A
U
B J
Q
P
D
C P
Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Hermes D.V.S. 3 33
8
214 26,75 6,485
ASVION
24
7
188 26,86 7,833
P.D.C.C.R. 2
70
14
390 27,86 5,571
ASVION
108
17
485 28,53 4,477
H.B.S. 3
52
12
343 28,58 6,618
P.D.C.C.R. 2
44
8
230 28,75 5,227
W.C. Rhoon
68
14
416 29,71 6,088
H.B.S. 3
72
14
417 29,79 5,818
W.C. Rhoon
75
11
332 30,18 4,427
Hermes D.V.S. 3 62
11
338 30,73 5,452
Sparta 2
72
12
377 31,42 5,224
Hermes D.V.S. 3 63
9
283 31,44 4,528
P.D.C.C.R. 2
81
11
351 31,91 4,316
ASVION
35
7
227 32,43 6,486
W.C. Rhoon
78
13
424 32,62 5,412
H.B.S. 3
83
15
500 33,33 6,024
Punjab C.C.R. 2 48
7
242 34,57 5,042
Hermes D.V.S. 3 46
9
312 34,67 6,783
Sparta 2
49
7
248 35,43 5,061
H.B.S. 3
43
8
295 36,88 6,860
Punjab C.C.R. 2 40
6
263 43,83 6,658
ASVION
67
7
333 47,57 4,946
P.D.C.C.R. 2
77
8
395 49,38 5,130
Punjab C.C.R. 2 63
8
408 51,00 6,494
Hermes D.V.S. 3 52
6
358 59,67 6,885
H.B.S. 3
87
8
499 62,38 5,714
Vrl.
AQ
A
A
Z
H
A M
A A
Q
Q
M A
M A C
J P
D
T
C J
I
R
S F
R
M
I
SS
A
W
Vereniging
P.D.C.C.R. 2
Sparta 2
P.D.C.C.R. 2
Punjab C.C.R. 2
P.D.C.C.R. 2
V.C.C. 3
H.B.S. 3
P.D.C.C.R. 2
Punjab C.C.R. 2
H.B.S. 3
H.B.S. 3
H.B.S. 3
Hermes D.V.S. 3
Sparta 2
V.C.C. 3
W.C. Rhoon
ASVION
H.B.S. 3
H.B.S. 3
Hermes D.V.S. 3
P.D.C.C.R. 2
P.D.C.C.R. 2
P.D.C.C.R. 2
P.D.C.C.R. 2
31
Naam
Hussain
Joshi Vroom
Chaturi
Shaukat
Brauckmann
Altorf
Schram
Giezen van
Groot de
Hartman
Rodi
Shah
Gul
Raja
Das
Hussain
Khan
Beekhof Vrl.
A
D R
M R
P
H
L H M
A
F
J M
Th
M
E
M
S
U
M
MZ
A R
R A
Vereniging
Punjab C.C.R. 2
V.C.C. 3
V.C.C. 3
W.C. Rhoon
W.C. Rhoon
ASVION
ASVION
ASVION
Hermes D.V.S. 3
Hermes D.V.S. 3
Hermes D.V.S. 3
Hermes D.V.S. 3
P.D.C.C.R. 2
Punjab C.C.R. 2
Punjab C.C.R. 2
Sparta 2
Sparta 2
W.C. Rhoon
V.C.C. 3
Kleefstra Almanak 2010
Vangen
10
10
10
7
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
Stumpings
4
2
2
1
Totaal
14
12
10
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
Vangen
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
Stumpings
1
1
Totaal
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
31
Tweede Klasse B
Ontbrekende Jaarstaat
Geen
Bijzondere Prestaties 2010
Rana
H
Qui Vive
vs
Quick 1888 2 149 *
Brown
J C
Rood & Wit 2
vs
Qui Vive
131 *
Butt
H
C.C.A.
vs
Quick 1888 2 105 *
Bunge v
C E L
Bloemendaal 2 vs
Quick 1888 2
7
v
Kruijt
W A N Bloemendaal 2 vs
Rood & Wit 2
7
v
Verhoeven
M A
Salland C.C.
vs
Quick 1888 2
6
v
Kloppenburg J
Hengelo
vs
Hercules 2
5
v
Avhale
A
Qui Vive
vs
Quick 1888 2
5
v
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Naam
Vrl. Vereniging
Gesp. Inn. N.O. Runs
Brown
J C Rood & Wit 2
10 10 5 691
Mahlombe
M Salland C.C.
13 9 6 405
Singh
J
Hercules 2
8
6 4 123
Modi
A
C.C.A.
7
7 2 293
Kuijlman
A C Salland C.C.
8
8 4 222
Zwinkels
M
Hercules 2
8
8 1 341
Butt
H
C.C.A.
14 14 2 477
Vegt vd
W Bloemendaal 2 10 9 3 229
Akbar
T
C.C.A.
4
4 1 113
Ranjan
K
Qui Vive
14 12 2 345
Chirakkil
V
Qui Vive
14 12 2 338
Rana
H
Qui Vive
14 9 2 211
Madaboosi
S
Qui Vive
13 12 2 293
Butt
Am C.C.A.
14 14
396
Appel
B
Hercules 2
9
9 4 140
Moorjani
M Quick 1888 2
8
8 1 190
Seventer van
G A Salland C.C.
15 13 2 288
Lubbers
V S Salland C.C.
14 11 3 207
Meinema
J H Quick 1888 2
7
7
176
Gordinou de Gouberville J Salland C.C.
10 10 1 224
Raju
P
C.C.A.
6
6
147
Prenen
M L Rood & Wit 2
5
5
122
Kokke
H Bloemendaal 2 10 9 0 213
Davidson
A
Quick 1888 2
6
6
135
Nazir
A
C.C.A.
11 11 1 223
Khan
K
C.C.A.
11 11 1 217
Singh
S
Salland C.C.
12 11 2 194
Narasimhan
R O Hengelo
11 11 1 203
Verkroost
G A Hercules 2
12 12
243
Randhawa
H
Qui Vive
13 10 3 141
Meijer
M Bloemendaal 2 9
7 2 100
Thomas
A Bloemendaal 2 10 10 2 154
Waagmeester
T
Rood & Wit 2
10 10
192
Hanoeman
T
Hercules 2
11 10 2 147
Eilers
R Bloemendaal 2 11 8 0 141
Avhale
A
Qui Vive
14 10 3 114
Farooq
Z
Quick 1888 2
12 11
173
Sarukkali
R C C Hercules 2
13 13
192
Kloppenburg
J
Hengelo
13 11 2 128
Schmitt
P A J Quick 1888 2
12 11
145
Holton
G
Qui Vive
11 9
117
Neeb
D
Hengelo
13 12 1 141
Butt
As C.C.A.
11 11
131
Verder speelden nog 8 of meer wedstrijden:
Lubbers
C C Salland C.C.
14 8 1 96
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
32
H.Sc.
131*
91 *
48 *
84
65 *
80 *
105*
63 *
69
96 *
73
149*
87
75
41 *
46
56 *
44
54
91
50
50
50
71
55 *
51 *
37 *
50
55
59
39 *
37 *
86
30 *
59
31
56
52
37 *
27
34
42
34
7
16
32
8
9
Gem.
138,20
135,00
61,50
58,60
55,50
48,71
39,75
38,17
37,67
34,50
33,80
30,14
29,30
28,29
28,00
27,14
26,18
25,88
25,14
24,89
24,50
24,40
23,67
22,50
22,30
21,70
21,56
20,30
20,25
20,14
20,00
19,25
19,20
18,38
17,63
16,29
15,73
14,77
14,22
13,18
13,00
12,82
11,91
Brouwer
K
Rood & Wit 2
vs
Hengelo
5
v 10
Lubbers
C C
Salland C.C.
vs
Rood & Wit 2
5
v 15
Kadiruppulige A M
Salland C.C.
vs
Bloemendaal 2 5
v 20
Ranjan
K
Qui Vive
vs
Rood & Wit 2
5
v 27
Karaturi
S
Quick 1888 2
vs
C.C.A.
5
v 28
Rana
H
Qui Vive
vs
C.C.A.
5
v 35
Khan
K
C.C.A.
vs
Bloemendaal 2 5
v 41
Meinema
J H
Quick 1888 2
vs
Hengelo
2 v + 3 st
Harvey
L
Quick 1888 2
vs
Rood & Wit 2 2 v + 2 st
Dickmann
J J A
Rood & Wit 2
vs
C.C.A.
4 v
Naam
Vriezen
Lavania
Seventer van
Offerman
Chitre
Prescod
Potdar
Kruijt
Straten
Ahmed
Thirupuvanarajah
Harvey
Brouwer
Wegener Sleeswijk
Wassenberg
Brouwer
Villeneuve de
Thottodiparampil
Offerman
Bamunusinghe
Tanveer
Hemmat
Muhammed
Karaturi
Butt
Muiswinkel
Kamal
Shah
Singh
Butt
Sohail
Tomlinson
Kluck
Kokke
Meijsen
Jansen
Jogia
Ahmed
Wouters
Bernelot Moens
Darman
Verhoeven Noorhoff
Vrl.
J H K
S
GW
JM
A
WE
N
Vereniging
Gesp. Inn. N.O. Runs
Hengelo
14 11 1 66
Hercules 2
14 7 1 47
Salland C.C.
14 7 3 29
Rood & Wit 2
13 11 2 89
Qui Vive
13 10 4 61
Quick 1888 2
13 11 3 37
Qui Vive
13 4 2
3
W A N Bloemendaal 2 12
9 3 97
T G J Quick 1888 2
12 11 1 90
S
C.C.A.
12 12 2 64
D
Hengelo
12 10
57
L
Quick 1888 2
12 10
45
K
Rood & Wit 2
12 7 3 39
K Bloemendaal 2 12 5 1 29
M J H Bloemendaal 2 12 4 2 21
B
Rood & Wit 2
12 4 1
8
D
Salland C.C.
11 9 1 76
T
Qui Vive
11 5 1 72
T L Rood & Wit 2
11 9
60
C
Hercules 2
11 7 3 46
S
Hercules 2
10 9 1 90
I
Quick 1888 2
10 10 1 81
K
Salland C.C.
10 7 1 56
S
Quick 1888 2
10 8
36
G
C.C.A.
10 8 2 30
C F Rood & Wit 2
9
9 1 95
B
C.C.A.
9
7
91
H
C.C.A.
9
8 3 47
Su Hercules 2
9
8
35
I
Quick 1888 2
9
7
33
U
C.C.A.
9
7 3 30
mw K Rood & Wit 2
9
7 2 19
A J C G D Rood & Wit 2 9
5 2 14
M Bloemendaal 2 9
4 1 11
J Quick 1888 2
9
7 7
6
R Bloemendaal 2 8
5 0 92
B C S Quick 1888 2
8
7 1 68
W
Hengelo
8
6 3 64
R O Rood & Wit 2
8
7
27
M Salland C.C.
8
4
17
D
Hengelo
8
6 2 16
M A Salland C.C.
8
2 1
2
D G F Hercules 2
8
3 2
0
H.Sc. Gem.
16
21
18 *
25
20
11 *
3 *
23 *
16
22 *
20
14
19
19
19 *
6
29
33
13
21
59
29
17 *
15
13
39
33
21
9
18
20
6
7 *
6
3 *
45
30
25 *
13
11
10
2
0 *
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Naam
Lubbers
Chirakkil
Bernelot Moens
Kluck
Sohail
Brouwer
Khan
Wassenberg
Ranjan
Singh
Lubbers
Vries de
Neeb
Offerman
Muiswinkel
Wegener Sleeswijk
Potdar
Kamal
Darman
Sarukkali
Vrl. Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
V S Salland C.C.
95
20
356 17,80 3,729
V
Qui Vive
57
12
217 18,08 3,807
M
Salland C.C.
37
9
164 18,22 4,457
A J C G D Rood & Wit 2 76
16
294 18,38 3,868
U
C.C.A.
60
12
227 18,92 3,815
K
Rood & Wit 2
49
12
240 20,00 4,948
K
C.C.A.
77
20
405 20,25 5,260
M J H Bloemendaal 2 82
15
311 20,73 3,785
K
Qui Vive
60
13
280 21,54 4,706
J
Hercules 2
66
14
316 22,57 4,788
C C Salland C.C.
111
19
443 23,32 4,009
A D Hercules 2
23
7
168 24,00 7,304
D
Hengelo
68
11
272 24,73 4,000
J M Rood & Wit 2
70
10
263 26,30 3,748
C F Rood & Wit 2
50
9
237 26,33 4,788
K Bloemendaal 2 56
8
212 26,50 3,786
N
Qui Vive
93
11
306 27,82 3,290
B
C.C.A.
63
12
337 28,08 5,321
D
Hengelo
48
9
255 28,33 5,331
R C C Hercules 2
36
7
199 28,43 5,528
34
Naam
Vrl. Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Bunge van
C E L Bloemendaal 2 31
14
102 7,29 3,290
Kadiruppulige
A M Salland C.C.
16
7
56 8,00 3,465
Mohammad S A Quick 1888 2
17
7
66 9,43 3,922
Kruijt
W Bloemendaal 2 51
18
174 9,67 3,400
Thottodiparampil
T
Qui Vive
51
14
140 10,00 2,745
Karaturi
S
Quick 1888 2
13
6
66 11,00 5,280
Vegt vd
W Bloemendaal 2 86
17
205 12,06 2,393
Avhale
A
Qui Vive
96
28
339 12,11 3,538
Brown
J C Rood & Wit 2
40
11
145 13,18 3,655
Tomlinson
mw K Rood & Wit 2
36
11
151 13,73 4,156
Verhoeven M A Salland C.C.
46
13
181 13,92 3,907
Thirupuvanarajah
D
Hengelo
36
15
211 14,07 5,888
Mahlombe
M
Salland C.C.
91
22
312 14,18 3,444
Ahmed
S
C.C.A.
32
11
164 14,91 5,206
Gordinou de Gouberville J Salland C.C.
19
6
91 15,17 4,789
Brouwer
B
Rood & Wit 2
62
14
215 15,36 3,447
Wahid
R
Hengelo
29
8
130 16,25 4,536
Muhammed
K
Salland C.C.
37
7
116 16,57 3,135
Maarleveld
H Bloemendaal 2 49
11
185 16,82 3,776
Rana
H
Qui Vive
86
20
346 17,30 4,023
Kleefstra Almanak 2010
41
42
43
44
45
46
Naam
Lavania
Bamunusinghe
Farooq
Appel
Kloppenburg
Hemmat
Vrl.
S
C
Z
B
J
I
Fielden
1
3
8
11
14
18
Naam
Mahlombe
Seventer van
Butt
Ranjan
Seventer van
Brown
Meinema
Chirakkil
Lubbers
Neeb
Appel
Lavania
Modi
Chitre
Khan
Thirupuvanarajah
Zwinkels
Brouwer
Dickmann
Hanoeman
Kuijlman
Raju
Vereniging
Hercules 2
Hercules 2
Quick 1888 2
Hercules 2
Hengelo
Quick 1888 2
Vrl.
M
GW
Am K
GA
JC
JH V
VS
D
B
S
A
A
K
D
M
K
JJA
T
AC
P
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
115
15
427 28,47 3,724
74
12
349 29,08 4,726
41
8
262 32,75 6,417
57
9
299 33,22 5,246
83
11
391 35,55 4,720
68
10
356 35,60 5,274
Vereniging
Salland C.C.
Salland C.C.
C.C.A.
Qui Vive
Salland C.C.
Rood & Wit 2
Quick 1888 2
Qui Vive
Salland C.C.
Hengelo
Hercules 2
Hercules 2
C.C.A.
Qui Vive
C.C.A.
Hengelo
Hercules 2
Rood & Wit 2
Rood & Wit 2
Hercules 2
Salland C.C.
C.C.A.
Vangen Stumpings Totaal
10
10
9
1
10
9
9
9
9
9
9
6
3
9
3
6
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
1
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
47
48
49
50
51
52
Naam
Narasimhan
Prescod
Kokke
Sayed
Straten
Shah
Vrl. Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
RO Hengelo
34
6
220 36,67 6,471
W E Quick 1888 2
47
8
294 36,75 6,278
M Bloemendaal 2 49
6
228 38,00 4,653
R
Hercules 2
43
7
295 42,14 6,860
T G J Quick 1888 2
55
7
305 43,57 5,545
H
C.C.A.
48
6
295 49,17 6,146
28
Naam
Vrl.
Sarukkali
R C C
Vegt vd
W Verhoeven MA
Harvey
L
Butt
H
Brouwer
B
Butt
G
Butt
As Gordinou de Gouberville J Holton
G
Kloppenburg
J
Kruijt
W Lubbers
CC
Muiswinkel
CF
Narasimhan
R O
Nazir
A
Offerman
TL
Potdar
N
Prenen
ML
Rana
H
Tanveer
S
Tomlinson
mw K Vereniging
Vangen Stumpings Totaal
Hercules 2
5
5
Bloemendaal 2
5
5
Salland C.C.
5
5
Quick 1888 2
3
2
5
C.C.A.
2
3
5
Rood & Wit 2
4
4
C.C.A.
4
4
C.C.A.
4
4
Salland C.C.
4
4
Qui Vive
4
4
Hengelo
4
4
Bloemendaal 2
4
4
Salland C.C.
4
4
Rood & Wit 2
4
4
Hengelo
4
4
C.C.A.
4
4
Rood & Wit 2
4
4
Qui Vive
4
4
Rood & Wit 2
4
4
Qui Vive
4
4
Hercules 2
4
4
Rood & Wit 2
4
4
derde Klasse A
Ontbrekende Jaarstaat
Pakistan en Dosti C.C. 3 (betreft 2½ wedstrijd, waarna het team uit de competitie is teruggetrokken)
(van United C.C. 2 ontbreken de cijfers van een wedstrijd tegen Nieuwegein 2)
Bijzondere Prestaties 2010
Ismael
W
A.C.C. 3
vs Baarn
114 *
Ismael
M S
A.C.C. 3
vs Nieuwegein 2
111
Henken
N
Baarn
vs Nieuwegein 2
109 *
Changoer
B
Nieuwegein 2 vs United C.C. 2
7
v
Muhammed
A
United C.C. 2
vs Baarn
5
v
Majboor
V
Amstelland 2 vs Baarn
5
v
Boeschoten van R
A.C.C. 3
vs Baarn
5
v
Hussein
I
United C.C. 2
vs Baarn
5
v
Henken
N
Baarn
vs United C.C. 2
5
v
Batten
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
Naam
Alim
Brits
Ismail
Moenna
Houtman
Ali
Muhammed Muhammed
Rashid
Balk
Khan
Sheikjoesoef
Douglas
McManus
Mar de la
Henken
Alam
Muhammed Yasin
Loggers
Jawalapersad
Wiele van der Mar de la
Nanhaykhan
Bhoelan
Karaya
Sharma
Condon
Iqbal
Diwale
Allah Rakha
Adhin
Jawalapersad
Vrl.
A B
T
W
I H
T
Z
W A
U
N
R
A
S
K
G
M M
N
J
A
S
GJ
P
A
J J
H
M Z
C
D
B
S
A
M
A P
V
40
11
21
23
25
33
Vereniging
Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Amstelland 2
10 10
4 229 43 * 38,17
Baarn
7
7
257 74 36,71
A.C.C. 3
9
8
1 252 114* 36,00
United C.C. 2
8
8
2 216 92 * 36,00
Baarn
10 10
4 215 58 * 35,83
Amstelland 2
11
9
3 192 91 * 32,00
United C.C. 2
6
6
190 54 31,67
A.C.C. 3
5
4
114 52 28,50
Amstelland 2
11
8
2 166 62 27,67
A.C.C. 3
4
4
107 47 26,75
Amstelland 2
6
6
1 130 57 26,00
United C.C. 2
6
6
155 61 25,83
Nieuwegein 2
4
4
103 37 25,75
Baarn
4
4
101 43 25,25
Rood & Wit 3
9
7
1 151 59 25,17
Baarn
10 10
1 220 109* 24,44
Amstelland 2
8
7
1 128 40 21,33
United C.C. 2
9
8
1 147 45 21,00
Amstelland 2
10
8
156 39 19,50
Rood & Wit 3
7
7
3
76
23 19,00
Nieuwegein 2
7
7
126 53 18,00
Baarn
9
9
157 36 17,44
Rood & Wit 3
9
8
138 39 17,25
United C.C. 2
10
9
2 120 34 * 17,14
United C.C. 2
7
7
1 101 33 16,83
Nieuwegein 2
5
5
77
40 15,40
Nieuwegein 2
7
7
105 41 15,00
Baarn
8
8
118 46 14,75
Amstelland 2
11
8
1
97
50 13,86
Baarn
8
8
2
82
26 13,67
Amstelland 2
11
9
3
82
17 13,67
Nieuwegein 2 10 10
1 109 48 * 12,11
Nieuwegein 2
7
7
78
43 11,14
Kleefstra Almanak 2010
Ali
Z
Amstelland 2 vs Rood & Wit 3
5
v 37
Moenna
I H
United C.C. 2
vs Pakistan
5
v 45
Muiswinkel van F L
Rood & Wit 3 vs Amstelland 2
5
v 54
Moenna
I H
United C.C. 2
vs Amstelland 2
5 v
Rashid
N
Amstelland 2 vs Pakistan
4 v
Alim
A B
Amstelland 2 vs Rood & Wit 3
4 v
Mar de la
M M
Rood & Wit 3 vs Amstelland 2
3 v + 1 st
Jawalapersag
V
Nieuwegein 2 vs A.C.C. 3
2 v + 2 st
34
Naam
Vrl.
Vereniging
Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Colthoff
PC
Baarn
10 10
91
19 9,10
Verder speelden nog 8 of meer wedstrijden:
Karaya
R A
Nieuwegein 2
8
6
71
29
Doornum van H
Rood & Wit 3
9
7
70
38
Premchand
D
Nieuwegein 2
9
8
1
58
34
Aslam
I
A.C.C. 3
9
7
1
50
26
Younis
I
A.C.C. 3
10
7
50
19
Ansari
I
Amstelland 2
11
8
1
48
16
Uddin
W
United C.C. 2
8
5
42
20
Hadi
U
A.C.C. 3
8
8
29
15
Majboor
V
Amstelland 2
9
5
1
28
17 *
Heerdt van
T
Baarn
10
7
3
19
12 *
Bakker
O
Baarn
10
8
10
6
Verder speelde nog o.a.:
Ismail
M S A.C.C. 3
2
2
1 175 111
33
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Naam
Majboor
Boeschoten van
Thornton
Benoist
Muiswinkel van
Moenna
Bhoelan
Muhammed Muhammed
Uddin
Changoer
Khan
Aslam
Younis
Brits
Ali
Houtman
Sharma
Wiele van der Fielden
1
2
3
4
7
8
12
15
Naam
Mar de la
Rashid
Alim
Diwale
Henken
Moenna
Wiele van der Boeschoten van
Muhammed
Nanhaykhan
Jawalapersad
Derckx
Hasanradja
Ismail
Ali
Balk
Vrl.
V
R
B
N M
F L
I H
M Z
A
U
W
B
A
I
I
T
Z
T
D
A
Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Amstelland 2 17
11
72 6,55 4,235
A.C.C. 3
38
13
111 8,54 2,908
Rood & Wit 3
7
10
86 8,60 12,286
Rood & Wit 3 13
6
56 9,33 4,308
Rood & Wit 3 30
13
136 10,46 4,533
United C.C. 2
40
12
140 11,67 3,500
United C.C. 2
26
7
92 13,14 3,538
United C.C. 2
52
15
206 13,73 3,937
A.C.C. 3
20
7
99 14,14 4,950
United C.C. 2
23
7
102 14,57 4,435
Nieuwegein 2 39
12
184 15,33 4,759
Amstelland 2 41
10
156 15,60 3,805
A.C.C. 3
64
14
220 15,71 3,428
A.C.C. 3
73
15
243 16,20 3,329
Baarn
45
11
183 16,64 4,067
Amstelland 2 82
19
318 16,74 3,878
Baarn
77
17
308 18,12 3,991
Nieuwegein 2 31
7
132 18,86 4,258
Baarn
35
10
189 18,90 5,374
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Naam
Vrl. Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Henken
N
Baarn
87
17
323 19,00 3,705
Alim
A B
Amstelland 2 44
13
248 19,08 5,636
Loggers
G J Rood & Wit 3 43
7
150 21,43 3,488
Doornum van H
Rood & Wit 3 42
9
212 23,56 5,048
Muhammed W A United C.C. 2
55
10
236 23,60 4,291
Colthoff
P C Baarn
66
11
328 29,82 4,970
Alibocus
A
Nieuwegein 2 55
8
248 31,00 4,509
Premchand
D
Nieuwegein 2 53
9
286 31,78 5,448
Jones
M
United C.C. 2
48
7
255 36,43 5,294
Iqbal
S
Amstelland 2 90
8
297 37,13 3,300
Wouters
R O Rood & Wit 3 40
6
241 40,17 6,025
Spelers met minder dan 6 wickets, maar 20 overs of meer en Ec. rate < 4.500:
Mar de la
J J
Rood & Wit 3 53
5
190 38,00 3,619
Mahmood
F
Amstelland 2 24
3
92 30,67 3,833
Tomlinson
mw K Rood & Wit 3 23
3
98 32,67 4,201
Douglas
K
Nieuwegein 2 36
4
153 38,25 4,250
Shabir
M
Amstelland 2 20
5
86 17,20 4,300
Allah Rakha
M
Amstelland 2 29
2
127 63,50 4,379
Vrl.
M M
N
A B
A
N
I H
A
R
U
H
V
Z
M I
W
Z
R
Vereniging
Rood & Wit 3
Amstelland 2
Amstelland 2
Baarn
Baarn
United C.C. 2
Baarn
A.C.C. 3
A.C.C. 3
United C.C. 2
Nieuwegein 2
Rood & Wit 3
United C.C. 2
A.C.C. 3
Amstelland 2
A.C.C. 3
23
Naam
Houtman
Khan
Khan
Muhammed Sheikjoesoef
Jawalapersad
Adhin
Allah Rakha
Jones
Loggers
Misier
Muhammed Muiswinkel van
Williams
Yasin
Vangen
5
11
9
8
8
8
7
6
6
6
4
5
5
5
4
4
Stumpings
8
1
2
Totaal
13
12
9
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
Vrl.
T
N
A
W A
S
P
A P
M
M
GJ
S B
A
F L
J
S
Vereniging
Baarn
Amstelland 2
Amstelland 2
United C.C. 2
United C.C. 2
Nieuwegein 2
Nieuwegein 2
Amstelland 2
United C.C. 2
Rood & Wit 3
Nieuwegein 2
United C.C. 2
Rood & Wit 3
Baarn
Amstelland 2
Vangen
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Stumpings
1
Totaal
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Derde Klasse B
Ontbrekende Jaarstaat
Concordia
Bijzondere Prestaties 2010
Muller
M
V.O.C. 3
vs Sparta 3
142 *
Rajab
Maaz
Sparta 3 vs Ibis 2
132 *
Coppens
RRC
Quick H. 3 vs Concordia
121
Rajab
Maaz
Sparta 3 vs V.O.C. 3
120
Sufi
A
Sparta 3 vs Concordia
120
Bogaartz
LHA
Quick H. 3 vs Concordia
120
Rajab
Maaz
Sparta 3 vs H.M.S.
106
Munir
S
Sparta 3 vs Concordia
8
v
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
34
Naam
Muller
Leede de
Delfos
Gruijters
Rajab
Jainarain
Hussain
Kamta
Vierling
Bogaartz
Ali
Bruine de Ramzan
Khan
Widt de
Ramsaran
Coppens
Imtiaz
Kher
Ashraf
Qasim
Karaya Goolcharan
Nunspeet van
Berg van den
Rajab
Munir
Isaak
Lent van
Vrl.
M
JA
J A
H
Maaz
U
Aamer
R
D
LHA
S
A
J
A
V
A S
RRC
A
C
M
M
R T
S
A
BWM
Manazar
S
MA
F L A
Vereniging
V.O.C. 3
Excelsior 3
V.O.C. 3
Quick H. 3
Sparta 3
H.M.S.
Sparta 3
H.M.S.
Quick H. 3
Quick H. 3
Quick H. 3
Quick H. 3
Ibis 2
Excelsior 3
V.O.C. 3
H.M.S.
Quick H. 3
Sparta 3
Ibis 2
Sparta 3
Sparta 3
Ibis 2
Ibis 2
V.O.C. 3
Quick H. 3
Sparta 3
Sparta 3
Ibis 2
V.O.C. 3
Gesp.
4
4
4
5
10
12
9
11
7
4
6
6
4
9
7
10
10
12
6
12
10
5
12
9
5
12
12
10
9
32
Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
4
2
278 142* 139,00
4
2
163
78 * 81,50
4
2
117
46 * 58,50
5
2
170
69 56,67
10
1
491 132* 54,56
11
4
334
58 * 47,71
9
2
309 120 44,14
10
3
302
77 43,14
7
2
210
75 42,00
4
165 120 41,25
6
1
194
59 38,80
5
2
116
52 * 38,67
4
149
64 37,25
9
1
276
88 34,50
7
1
199
60 * 33,17
8
244
49 30,50
10
303 121 30,30
10
2
232
57 * 29,00
6
167
61 27,83
12
308
70 25,67
10
5
128
29 25,60
5
1
99
36 * 24,75
12
274
92 22,83
8
1
149
52 21,29
5
102
43 20,40
10
3
125
37 * 17,86
10
174
70 17,40
9
149
84 16,56
5
81
22 16,20
Lefebvre
R P
V.O.C. 3
vs Ibis 2
6
Ramsaran
A S
H.M.S.
vs Quick H. 3
5
Kamta
R
H.M.S.
vs Ibis 2
5
Leede de
J A
Excelsior 3 vs Quick H. 3
5
Soekoe
A
Ibis 2
vs Concordia
5
Vierling
D H
Quick H. 3 vs Ibis 2
5
Kamta
R
H.M.S.
vs Excelsior 3
5
Suntharalingam S
Ibis 2
vs Quick H. 3
5
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp.
Bochove
R
Excelsior 3
9
Konakalla
A
H.M.S.
11
Saied
HZ
Ibis 2
8
Jainarain
Bo
H.M.S.
12
Smulders
BCL
Excelsior 3
9
Hussain
Abid
Sparta 3
11
Afzal
T
Excelsior 3
8
Schlebaum
PF
Excelsior 3
8
Mahmood
T
Sparta 3
10
Verder speelden nog 8 of meer wedstrijden:
Deosarran
P
Ibis 2
12
Talib
M
Sparta 3
12
Soekhoe
R
Ibis 2
11
Vos
R
Quick H. 3
11
Poolman JM
Excelsior 3
10
Singh
J
H.M.S.
10
Ramsaran
B
H.M.S.
10
Pappayya
B
H.M.S.
10
Ramsaran
J
H.M.S.
10
Hanif
M S
V.O.C. 3
10
Leede de
KR
Excelsior 3
9
Jagessar
B
Ibis 2
9
Beek van
J
Quick H. 3
9
Rajab
Hussain Sparta 3
9
Khan
S
Ibis 2
8
Maenhout
EF
Quick H. 3
8
Wansink
RV
Quick H. 3
8
Durrani
M A
V.O.C. 3
8
Kaulingfreks J J C
V.O.C. 3
8
Inn. N.O.
8
2
9
2
7
1
12
9
11
7
8
9
11
8
8
7
8
8
6
6
7
7
7
8
5
7
6
4
5
6
3
1
3
4
3
3
2
1
1
2
3
3
v
23
v
v
v
v
v
v
v
18
18
24
37
43
45
50
Runs H.Sc. Gem.
92
36 * 15,33
107
36 * 15,29
86
36 14,33
167
39 13,92
122
34 13,56
134
45 * 12,18
85
35 12,14
97
42 12,13
99
45 11,00
44
17
30
55
71
66
28
17
13
62
27
39
11
58
54
65
11
57
9
21
11 *
12
29
61
19
13
7 *
5
18
14
10 *
10
19
24 *
32
5
19
8 *
4,40
3,40
7,50
7,86
14,20
9,43
4,67
5,67
2,60
10,33
3,86
5,57
2,20
8,29
13,50
16,25
5,50
9,50
Kleefstra Almanak 2010
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Naam
Lefebvre
Kaulingfreks
Ramsaran
Leede de
Matthew
Janjua
Ramsaran
Singh
Hoes
Chand
Meer van der
Hanif
Kamta
Munir
Spruit
Schlebaum
Fielden
1
2
3
4
5
8
9
10
13
Naam
Jainarain
Ashraf
Kamta
Khan
Afzal
Lent van
Jainarain
Chong
Vierling
Ramsaran
Nunspeet van
Goolcharan
Singh
Ramsaran
Vrl.
R P
J J C
I
JA
M
F
A S
J
B P
V
MWE
M S
R
S
M
PF
Vrl.
U
M
R
A
T
F L A
Bo
CK
D
A S
A
S
J
B
Vereniging
V.O.C. 3
V.O.C. 3
H.M.S.
Excelsior 3
V.O.C. 3
V.O.C. 3
H.M.S.
H.M.S.
V.O.C. 3
H.M.S.
Quick H. 3
V.O.C. 3
H.M.S.
Sparta 3
Quick H. 3
Excelsior 3
Vereniging
H.M.S.
Sparta
H.M.S.
Excelsior 3
Excelsior 3
V.O.C. 3
H.M.S.
Ibis 2
Quick H. 3
H.M.S.
V.O.C. 3
Ibis 2
H.M.S.
H.M.S.
Overs Wickets Runs
11
9
37
18
8
75
24
8
82
30
11
120
25
7
83
43
13
159
66
20
287
68
15
230
22
8
130
13
6
99
33
11
190
31
11
194
90
20
366
106
26
489
19
6
114
28
9
174
Vangen
12
10
10
9
8
8
8
7
4
5
5
4
4
4
Gem. Ec. rate
4,11 3,364
9,38 4,167
10,25 3,393
10,91 4,000
11,86 3,320
12,23 3,669
14,35 4,360
15,33 3,391
16,25 5,909
16,50 7,615
17,27 5,816
17,64 6,191
18,30 4,059
18,81 4,621
19,00 6,000
19,33 6,214
Stumpings
1
1
2
1
Totaal
13
11
10
9
8
8
8
7
6
5
5
5
4
4
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Naam
Isaak
Ramsaran
Vos
Bochove
Mahmood
Konakalla
Imami
Berg van den
Kher
Soekhoe
Ali
Khan
Imtiaz
Mik
Rajab
Vrl.
MA
B
R
R
T
A
A
BWM
C
A
S
A
A
L
Maaz
Vereniging
Ibis 2
H.M.S.
Quick H. 3
Excelsior 3
Sparta 3
H.M.S.
Ibis 2
Quick H. 3
Ibis 2
Ibis 2
Quick H. 3
Excelsior 3
Sparta 3
Excelsior 3
Sparta 3
21
Naam
Fayizi
Saied
Sufi
Lefebvre
Faasen
Delfos
Jagessar
Coppens
Berg van den
Ali
Bogaartz
Steemers
Hussain
Maaz Rajab
Maenhout
Vrl.
H
HZ
A
M
F
J A
B
RRC
BWM
S
LHA
R
Abid
M M
EF
Vereniging
H.M.S.
Ibis 2
Sparta
V.O.C. 3
V.O.C. 3
V.O.C. 3
Ibis 2
Quick H. 3
Quick H. 3
Quick H. 3
Quick H. 3
Quick H. 3
Sparta
Sparta
Quick H. 3
Overs Wickets Runs
48
13
266
37
7
145
70
15
346
65
12
320
56
11
295
31
6
163
32
5
142
34
6
180
45
8
242
29
8
249
55
8
255
53
8
271
69
11
432
32
5
227
49
7
340
Vangen
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
Gem. Ec. rate
20,46 5,542
20,71 3,919
23,07 4,943
26,67 4,910
26,82 5,268
27,17 5,258
28,40 4,484
30,00 5,294
30,25 5,339
31,13 8,586
31,88 4,636
33,88 5,113
39,27 6,261
45,40 7,094
48,57 6,939
Stumpings
1
Totaal
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Derde Klasse C
Ontbrekende Jaarstaat
Geen.
Bijzondere Prestaties 2010
Verhaar
R
Ajax 2
vs
Kampong 4
193 *
Sasi
S
Wanica Star
vs
Kampong 4
128
Siddique
O
I.C.C.
vs
Wanica Star
126 *
Shetty
N
V.V.V. 3
vs
Wanica Star
125
Murtaza
A
V.V.V. 3
vs
Kampong 4
112 *
Ladha
A
Ajax 2
vs
Punjab C.C.R. 3 111
Sasi
S
Wanica Star
vs
Punjab C.C.R. 3 104 *
Cheema
A M
Punjab C.C.R. 3 vs
Ajax 2
101
Madabhushi K
V.C.C. 4
vs
Punjab C.C.R. 3 101
Nezam
A
I.C.C.
vs
Kampong 4
100
Abqari
D
V.V.V.3
vs
I.C.C.
6 v 46
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Naam
Groot de
Siddique
Sasi
Subramanian
Murtaza
Khan
Khan
Dubar
John
Ahmad
Chhatre
Khan
Rayman
Cheema
Ilyas
Wharton
Verhaar
Bajwa
Nezam
Kumar
Shetty
Zaal
Mehrotra
Schnieder
Lange de
Syed
Faqiri
Mehmood
Vrl.
Vereniging
Gesp. Inn. N.O. Runs
J W
V.C.C. 4
9
7
3 353
O
I.C.C.
13 12
3 583
S
Wanica Star
13 13
1 691
W K
Kikkers
9
9
3 339
A
V.V.V. 3
7
7
2 254
A
I.C.C.
5
5
3
88
K
Wanica Star
10
9
3 244
A
Wanica Star
13 12
3 348
S M P Kikkers
9
7
4 114
M
Wanica Star
14 12
4 302
A
Kikkers
12
8
3 184
M
I.C.C.
4
4
140
B L
V.V.V. 3
12 11
2 314
A M
Punjab C.C.R 3 8
8
272
A
Wanica Star
9
6
3 100
B
V.C.C. 4
4
4
133
R
Ajax 2
13 12
3 298
U
I.C.C.
13
7
3 129
A
I.C.C.
13 13
1 384
C
Kikkers
12 11
352
N
V.V.V. 3
9
8
240
J N J
Kampong 4
10
9
2 196
N
Kikkers
6
6
168
F
Ajax 2
11
9
247
mw E L T Kampong 4
6
6
1 135
F A Q V.V.V. 3
4
4
1
80
Z
Kampong 4
11 10
1 234
H
Punjab C.C.R 3 4
4
1
78
Kleefstra Almanak 2010
H.Sc. 82
126 *
128
68
112 *
44 *
66 *
63
61 *
69 *
70 *
77
88 *
101
34
60
193 *
46
100
72
125
97 *
50
57
50 *
26
57
30
Gem.
88,25
64,78
57,58
56,50
50,80
44,00
40,67
38,67
38,00
37,75
36,8
35
34,89
34,00
33,33
33,25
33,11
32,25
32,00
32,00
30,00
28,00
28,00
27,44
27,00
26,67
26,00
26,00
Qasid
A
I.C.C.
vs
Kampong 4
5 v
Arnfield
P P
V.C.C. 4
vs
Ajax 2
5 v
Mudannayake A
V.C.C. 4
vs
I.C.C.
5 v
Zaidi
S
V.C.C. 4
vs
Punjab C.C.R. 3
5 v
Chhatre
A
Kikkers
vs
V.V.V.3
5 v
Liaqat
U
V.C.C. 4
vs
Kampong 4
5 v
Nezam
A
I.C.C.
vs
Ajax 2
hattrick
Kumar
C
Kikkers
vs
Kampong 4
4 v
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Naam
Riaz
Safi
Khaliq
Rana
Sohail
Ahmed
Dogar
Desai
Sheikh
Hensel
Abqari
Kumar
Sigmond
Sasi
Zaidi
Steyn
Spoor
Khaliq
Balkissoon
Liaqat
James
Cousins
Mackay
Khaliq
Wolf de
Qasid
Rana
Jilbert
Vrl.
N
I
G
O
R Z
R
I
V
S M
D
D
S
J P
A
S
M
D J
K
K
U
S
D R
mw F
F
S
A
A
T
7
19
28
28
37
40
Vereniging
Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
I.C.C.
13
9
1 203 46 25,38
I.C.C.
12 12
2 234 53 23,40
Punjab C.C.R 3 7
7
163 58 23,29
I.C.C.
12
9
2 158 44 * 22,57
Kikkers
10
9
2 157 65 * 22,43
I.C.C.
8
8
179 56 22,38
Wanica Star
13
7
3
89
27 * 22,25
Kikkers
12 10
3 141 38 * 20,14
Punjab C.C.R 3 11 11
2 180 50 20,00
Ajax 2
12 11
3 159 38 19,88
V.V.V. 3
13 11
2 177 64 * 19,67
Ajax 2
6
6
118 71 19,67
Kampong 4
7
7
1 114 39 19,00
Wanica Star
13 11
205 51 18,64
V.C.C. 4
12 11
3 149 38 * 18,63
V.C.C. 4
6
5
92
43 18,40
Ajax 2
14 12
1 197 42 * 17,91
Punjab C.C.R 3 9
9
1 143 39 17,88
V.V.V. 3
13 12
1 191 59 17,36
V.C.C. 4
10
9
2 119 37 17,00
V.V.V. 3
11
9
2 113 41 16,14
V.C.C. 4
13 10
1 144 41 16,00
Ajax 2
10 10
2 128 28 * 16,00
Punjab C.C.R 3 11 11
173 35 15,73
Ajax 2
9
7
1
94
41 15,67
I.C.C.
9
5
78
30 15,60
I.C.C.
13
9
3
86
47 * 14,33
Kampong 4
8
8
1
98
32 * 14,00 >
35
57
58
59
60
61
62
63
64
Naam
Vrl.
Vereniging
Gesp.
Akhtar
O
Punjab C.C.R 3 11
Ahmed
R U
V.V.V. 3
11
Mol
J K
Ajax 2
13
Cook
S
Kampong 4
13
Hussain
I H
Punjab C.C.R 3 9
Parija
A
Kikkers
12
Sheikh
T
Punjab C.C.R 3 8
Matthijssen A P
Kampong 4
11
Verder speelden nog 8 of meer wedstrijden :
Rafique
A
Kampong 4
14
Coelingh
M G
Kampong 4
14
Khan
S
Ajax 2
13
Thomas
R
V.V.V. 3
12
Dubar
B
Wanica Star
12
Singh
R
Wanica Star
12
Scard
M
Kampong 4
12
Brouwer
Q
Ajax 2
11
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Naam
Malik
Bajwa
Abqari
Riaz
Liaqat
Ahmad
Rana
Zaidi
Arnfield
Khan
Qasid
Shetty
Chhatre
Singh
Nezam
Rana
Balkissoon
Ahmed
Gerrits
Sohail
Zope
Siddique
Scard
Fielden
1
3
4
6
14
27
36
Vrl.
SA
U
D
N
U
M
O
S
P P
S
A
N
A
B
A
A
K
R U
mw E
R Z
H
O
M
Naam
Vrl.
Kumar
C
Thomas
R
Cousins
D R
Rana
A
Sasi
S
Chhatre
A
Cook
S
Hensel
D
Ilyas
A
Matthijssen A P
Nezam
A
Parija
A
Sasi
A
Abqari
D
Ahmad
M
Ahmed
R
Ahmed
R U
Dubar
A
John
S M P
Riaz
N
Scard
M
Schnieder
F
Sheikh
S M
Spoor
D J
SubramanianW K
Yaqub
M
Bajwa
U
Vereniging
Wanica Star
I.C.C.
V.V.V. 3
I.C.C.
V.C.C. 4
Wanica Star
I.C.C.
V.C.C. 4
V.C.C. 4
Ajax 2
I.C.C.
V.V.V. 3
Kikkers
Kikkers
I.C.C.
I.C.C.
V.V.V. 3
V.V.V. 3
Ajax 2
Kikkers
Ajax 2
I.C.C.
Kampong 4
Vereniging
Kikkers
V.V.V. 3
V.C.C. 4
I.C.C.
Wanica Star
Kikkers
Kampong 4
Ajax 2
Wanica Star
Kampong 4
I.C.C.
Kikkers
Wanica Star
V.V.V. 3
Wanica Star
I.C.C.
V.V.V. 3
Wanica Star
Kikkers
I.C.C.
Kampong 4
Ajax 2
Punjab C.C.R. 3
Ajax 2
Kikkers
I.C.C.
I.C.C.
Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
9
2
95
24 13,57
10
130 44 13,00
11
3
98
29 * 12,25
11
127 48 11,55
8
1
80
27 11,43
11
1 112 29 11,20
8
87
34 10,88
11
119 29 10,82
12
12
8
9
7
6
10
10
4
6
2
1
1
4
49
36
38
65
43
27
17
68
13
8 *
13
17 *
12
10
8 *
25
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
16
6
52
8,67 3,285
23
10
108 10,80 4,696
69
26
298 11,46 4,340
74
24
325 13,54 4,402
42
12
170 14,17 4,064
51
18
266 14,78 5,216
45
14
210 15,00 4,719
74
18
295 16,39 3,986
43
11
188 17,09 4,372
108
26
445 17,12 4,108
23
7
120 17,14 5,217
33
9
159 17,67 4,818
94
21
376 17,90 4,000
46
11
201 18,27 4,370
83
16
294 18,38 3,542
69
14
260 18,57 3,768
66
12
229 19,08 3,470
42
9
174 19,33 4,143
36
9
188 20,89 5,222
58
16
342 21,38 5,897
31
6
130 21,67 4,194
65
16
348 21,75 5,382
91
20
438 21,90 4,813
Vangen
13
13
10
8
8
6
6
6
6
5
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
Stumpings
1
1
1
2
Totaal
14
14
10
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Naam
Vrl.
Vereniging
Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Razzagi
U
V.C.C. 4
11
8
3
63
25 *
Qureshi
S
I.C.C.
11
4
3
19
7 *
Singh
G
Wanica Star
11
3
2
8
4 *
Butt
R
V.C.C. 4
10
7
1
68
18
Ahmed
M
Punjab C.C.R 3 10
9
1
38
12
Mogra
N
Kikkers
10
4
1
22
13
Butt
S
V.C.C. 4
9
8
1
71
28
Khaliq
A
Punjab C.C.R 3 9
7
5
48
14
Shakir
T
Wanica Star
9
4
2
21
9
Mudannayake A
V.C.C. 4
8
8
1
66
19
Mubarik
MA
Punjab C.C.R 3 8
8
44
16
Saif
T
Kikkers
8
3
33
33
Kumar
A
V.C.C. 4
8
5
1
32
18
Dervesh
D
Kikkers
8
4
1
15
11
Verder speelden nog o.a. :
Ladha
A
Ajax 2
1
1
111 111
Madabhushi K
V.C.C. 4
1
1
101 101
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Naam
Vrl.
Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Spoor
D J
Ajax 2
41
9
202 22,44 4,927
Sasi
S
Wanica Star
74
13
296 22,77 4,000
Dervesh
D
Kikkers
25
7
164 23,43 6,516
Mudannayake A
V.C.C. 4
39
8
196 24,50 5,069
Verhaar
R
Ajax 2
98
18
461 25,61 4,720
Faqiri
Z
Kampong 4
68
14
367 26,21 5,397
Ilyas
A
Wanica Star
33
6
160 26,67 4,848
Razzagi
U
V.C.C. 4
54
11
296 26,91 5,481
Parija
A
Kikkers
78
15
405 27,00 5,192
Singh
R
Wanica Star
37
8
220 27,50 5,946
Kooistra
B
Ajax 2
37
6
167 27,83 4,514
Sheikh
T
Punjab C.C.R 3 41
11
309 28,09 7,537
Rafique
A
Kampong 4
65
14
401 28,64 6,137
Shakir
T
Wanica Star
45
7
213 30,43 4,733
Mogra
N
Kikkers
64
10
313 31,30 4,866
Khaliq
A
Punjab C.C.R 3 50
9
286 31,78 5,740
Khan
K
Wanica Star
46
9
286 31,78 6,217
Akhtar
O
Punjab C.C.R 3 29
6
251 41,83 8,555
Dogar
I
Wanica Star
60
7
308 44,00 5,133
Cook
S
Kampong 4
60
9
460 51,11 7,667
Spelers met minder dan 6 wickets, maar 20 overs of meer en Ec. rate < 4.500 :
Rayman
B L
V.V.V. 3
32
5
142 28,40 4,438
36
Naam
Vrl.
Butt
S
Cheema
A M
Faqiri
Z
James
S
Jilbert
T
Mudannayake A
Rayman
B L
Wolf de
S
Bashir
A
Brouwer
Q
Calis
B
Dogar
I
Dubar
R
Hussain
B
Hussain
A
Kumar
S
Kumar
A
Mehrotra
N
Mogra
N
Mol
J K
Mubarik
MA
Razzagi
U
Wharton
B
Wikkerink J
Zaidi
S
Zope
H
Vereniging
V.C.C. 4
Punjab C.C.R. 3
Kampong 4
V.V.V. 3
Kampong 4
V.C.C. 4
V.V.V. 3
Ajax 2
Punjab C.C.R. 3
Ajax 2
Ajax 2
Wanica Star
Wanica Star
Kampong 4
V.C.C. 4
Ajax 2
V.C.C. 4
Kikkers
Kikkers
Ajax 2
Punjab C.C.R. 3
V.C.C. 4
V.C.C. 4
Kampong 4
V.C.C. 4
Ajax 2
Vangen
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
Stumpings
2
Totaal
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Kleefstra Almanak 2010
Derde Klasse D
Ontbrekende Jaarstaat
Groninger C.C.
Bijzondere Prestaties 2010
Houben
M
M.O.P.
vs
Hilversum 2
131 *
Houben
M
M.O.P.
vs
Hercules 3
122 *
Houben
M
M.O.P.
vs
Zeist
120 *
Lubbers
M C
Salland C.C. 2
vs
M.O.P.
110
Porter
A
Zeist
vs
M.O.P.
103
Bradshaw
A
M.O.P.
vs
Salland C.C. 2
101
Teijen
D
Kampong 3
vs
Zeist
7
v
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Naam
Vrl.
Houben
M
Houben
R
Pluchino
G
Bradshaw
A
Wallinga
T
Smit
F A R
Filippo
M
Hanoeman T
Schluter
G
Wijffelaars
S L G M
Hilhorst
J E
Teijen
D
Kadiruppulige A M Aussems
W G J
Amin
S
Sikkema
Th Porter A
Marsden
B
Kummer
E
Yousuf S
Sivamoothy S
Grimminck M Iqbal
S
Noorhoff
H H G
Shestra
S
Geraerdts
J E
Outmans
W
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Naam
Zwinkels
Kaul
Appel
Shreyas
Grimminck
Switzer
Teijen
Mahendrajah
Yates
Rasathurai
Shestra
Yousuf Bradshaw
Houben
Sharif Fielden
1
4
5
6
7
11
19
Naam
Houben
Pearce
Houben
Neef de
Wijffelaars
Sherzad
Bradshaw
Ham van
Pluchino
Smit
Aussems
Birbal
Porter Singh
Sivamoothy
Verkroost
Lubbers
Noorhoff
Arun
Bawar
Eilerts
Helberg jr
Vrl.
M
N
B
D
M
S W
D
S
S
M
S
S
A
R
I
Bradshaw
A
M.O.P.
vs
Kampong 3
6
v 11
Zwinkels
M
Hercules 2
vs
Salland C.C. 2
5
v 43
Verkroost
M
Hercules 2
vs
Groninger C.C.
4 v
Houben
M
M.O.P.
vs
Hilversum 2
2 v + 2 st
41
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
M.O.P.
6
5
3 451 131* 225,50
M.O.P.
10 7
3 358
95 * 89,50
Hilversum 2
6
5
2 193
88 * 64,33
M.O.P.
11 8
3 261 101 52,20
Kampong 3
6
6
2 194
67 * 48,50
Hercules 3
8
8
2 270
66 * 45,00
Hilversum 2
5
5
3
89
60 * 44,50
Hercules 3
4
4
2
87
42 * 43,50
Hilversum 2
5
5
1 151
91 * 37,75
M.O.P.
8
6
2 145
59 * 36,25
Hercules 3
5
5
163
60 32,60
Kampong 3
7
7
3 129
34 32,25
Salland C.C. 2 9
8
1 223
88 31,86
M.O.P.
10 4
1
86
30 28,67
Salland C.C. 2 9
8
3 142
44 * 28,40
Salland C.C. 2 9
8
226
76 28,25
Zeist
9
9
2 197 103 28,14
Hilversum 2
6
6
1 139
85 * 27,80
Hilversum 2
6
4
97
46 24,25
Zeist
5
5
1
87
26 21,75
Zeist
9
9
192
65 21,33
Kampong 3
6
5
1
80
36 20,00
Hilversum 2
9
8
3
98
26 19,60
Hercules 3
6
5
84
46 16,80
M.O.P.
10 7
114
31 16,29
Kampong 3
7
7
103
34 14,71
Zeist
9
8
1
87
40 12,43
Vereniging
Hercules 3
Kampong 3
Hercules 3
Hilversum 2
Kampong 3
M.O.P.
Kampong 3
Zeist
Kampong 3
Zeist
M.O.P.
Zeist
M.O.P.
M.O.P.
Zeist
Vrl.
R
N T
M
AHA S L G M
K
A
JA
G
F A R
W G J
M
A
M
S
M
MC
D G F
B
J E
J A
Kleefstra Almanak 2010
Overs Wickets Runs
10
5
43
21
7
71
8
5
58
24
5
68
24
8
116
15
5
79
65
17
280
22
7
116
60
17
295
14
5
90
85
21
389
32
8
157
98
22
442
20
5
102
30
6
131
Vereniging
M.O.P.
Kampong 3
M.O.P.
Zeist
M.O.P.
Kampong 3
M.O.P.
Salland C.C. 2
Hilversum 2
Hercules 3
M.O.P.
M.O.P.
Zeist
Hilversum 2
Zeist
Hercules 3
Salland C.C. 2
Hercules 3
Zeist
Salland C.C. 2
Salland C.C. 2
Hercules 3
Vangen
8
8
6
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
2
2
3
3
3
3
Gem. Ec. rate
8,60
4,300
10,14 3,463
11,60 7,250
13,60 2,833
14,50 4,901
15,80 5,385
16,47 4,308
16,57 5,273
17,35 4,931
18,00 6,429
18,52 4,594
19,63 4,932
20,09 4,525
20,40 5,100
21,83 4,342
Stumpings
1
1
3
1
2
2
Totaal
9
9
9
8
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
28
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Twemlow
M
Kampong 3
8
7
80
33 11,43
Verder speelden nog 6 of meer wedstrijden:
Vries de
A D
Hercules 3
6
6
2
66
21
Wubben
S
Kampong 3
9
7
4
61
22 *
Pearce
N T
Kampong 3
10 10
1
60
13 *
Franken R
M.O.P.
6
4
2
57
23
Herzad
H
Hilversum 2
6
6
54
17
Lubbers
DD
Salland C.C. 2 9
7
51
28
Jarmuszewski M J A
Hercules 3
9
7
1
49
13
Sherzad
K
Kampong 3
6
6
43
12
Birbal
M
M.O.P.
11 5
37
22
Singh
M
Hilversum 2
8
6
1
31
10 *
Noorhoff
D G F
Hercules 3
7
4
4
30
30 *
Koch
M
Kampong 3
6
6
26
8
Helberg sr.
J A
Hercules 3
7
7
1
25
20
Sivamoothy M
Zeist
9
7
22
12
Helberg jr
J A
Hercules 3
6
5
17
6
Yates
S
Kampong 3
9
6
4
17
13 *
Man de
A Th
Hilversum 2
8
3
15
9
Krishnakumar S
Zeist
6
5
2
13
10
Shokur
I
Salland C.C. 2 6
3
12
12
Bawar
J Salland C.C. 2 7
4
11
5
Beltman
B
Kampong 3
6
5
8
7
Neef de
A H A Zeist
9
6
3
8
3 *
Verder speelde o.a.:
Lubbers
MC
Salland C.C. 2 3
3
151 110
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Naam
Iqbal
Singh
Vries de
Kadiruppulige
Herzad
Sivamoothy
Birbal
Wubben
Sherzad
Helberg jr
Lavania
Shirzad
Aussems
Bawar
Sivamoothy
Vrl.
S
M
A D
AM
H
S
M
S
K
J A
F
M
W G J
J M
Naam
Kadiruppulige
Mildert van
Zwinkels
Kummer
Lubbers
Koch
Vrl.
AM
A
M
E
DD
M
Vereniging
Overs Wickets Runs
Hilversum 2
38
8
181
Hilversum 2
40
11
281
Hercules 3
48
8
208
Salland C.C. 2
77
13
341
Hilversum 2
26
6
168
Zeist
72
13
365
M.O.P.
74
11
320
Kampong 3
71
11
333
Kampong 3
38
5
164
Hercules 3
44
7
249
Hercules 3
23
3
108
Zeist
36
4
164
M.O.P.
65
8
365
Salland C.C. 2
44
5
239
Zeist
44
4
202
Vereniging
Salland C.C. 2
Salland C.C. 2
Hercules 3
Hilversum 2
Salland C.C. 2
Kampong 3
Vangen
3
3
3
2
2
1
Gem. Ec. rate
22,63 4,721
25,55 7,025
26,00 4,333
26,23 4,429
28,00 6,462
28,08 5,105
29,09 4,324
30,27 4,690
32,80 4,316
35,57 5,659
36,00 4,731
41,00 4,556
45,63 5,630
47,80 5,453
50,50 4,591
Stumpings
1
1
2
Totaal
3
3
3
3
3
3
37
Vierde Klasse A
Ontbrekende Jaarstaat
Geen
Bijzondere Prestaties 2010
Liebenberg
P
A.C.C. 5
vs Rood & WIt 4
124
Meyer
E
Bloemendaal 3 vs A.C.C. 5
117
Tettelaar
T
Bloemendaal 3 vs WC Rhoon
106 *
Malik
Z S
A.C.C. 4
vs WC Rhoon
103 *
Bhagirath
R
Bloemendaal 3 vs Ajax 3
6 v
Lewis
T
A.C.C. 5
vs Rood & WIt 4
6 v
Matchett
R W M A.C.C. 5
vs Ajax 3
5 v
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Naam
Vrl. Vereniging
Tettelaar
G
Bloemendaal 3
Balwantsingh G
WC Rhoon 2
Meyer
E
Bloemendaal 3
Malik
Z S A.C.C. 4
Bhagirath
R
Bloemendaal 3
Brouwer
E
Ajax 3
Vanjani
A
Qui Vive 2
Khan
A
A.C.C. 4
Liebenberg
P
A.C.C. 5
Mohan
S
A.C.C. 4
Hariharapura Sridhara S Qui Vive 2
Patil
S
Qui Vive 2
Jagesar
R
WC Rhoon 2
England
R T S A.C.C. 5
Danturti
N
A.C.C. 5
Broggel
D
A.C.C. 5
Meisenbacher R
Olympia 2
Lighthelm
J W Olympia 2
Gould
P
Rood & WIt 4
Parikh
P
Qui Vive 2
Wolfe
R
A.C.C. 5
Leeuwen van A
Ajax 3
Ramdas
K
WC Rhoon 2
Malik
A S A.C.C. 4
Slingsby
T
Rood & WIt 4
Gilding
C
Rood & WIt 4
Vasantharaja K
Qui Vive 2
Calis
G J Ajax 3
R W M A.C.C. 5
Matchett
Hees van
C A Bloemendaal 3
Kumaraswamy A
Qui Vive 2
McCormack
M Olympia 2
Rashid
A A A.C.C. 4
Toy
A
Qui Vive 2
Dindial
B
WC Rhoon 2
Jainullah
A
WC Rhoon 2
Stacey
P
Ajax 3
Hartskeerl
B
A.C.C. 5
Cazius
F
Olympia 2
Phillips
P M TA.C.C. 5
Taylor Tim Ajax 3
Barron
C
Rood & WIt 4
Ingram
P
Ajax 3
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
38
Naam
Bhagirath
Nugteren
Tarcy
Pathak
Cazius
Law
Parikh
Malik
Srungarapu
Cole
Wolfe
Segaar
Slingsby
Matchett
Warnaars
Khan
Sheikh
Lewis
Taylor
Walsh
Kash
Stolte
Bali
Danturti
Vrl.
R
RA
A
G
F
B
P
A S
S
P
R
J
T
R W M
D
A
I
T
A E
M C
R
E
V
N
Gesp.
5
9
6
13
9
7
5
7
10
6
12
6
13
4
11
6
9
12
13
11
11
10
14
13
8
7
9
6
8
8
8
9
10
10
13
14
5
9
9
10
8
9
12
24
34
13
Parikh
P
Qui Vive 2
vs Rood & WIt 4
5 v
Nugteren
R A
Bloemendaal 3 vs Olympia 2
5 v
Parikh
P
Qui Vive 2
vs Olympia 2
5 v
Leeuwen van mw E Ajax 3
vs Bloemendaal 3
5 v
Cole
P
Rood & WIt 4
vs Ajax 3
5 v
Johnston
A
Ajax 3
A.C.C. 4
5 v
Shah
Z
A.C.C. 4
vs Olympia 2
hattrick
Inn. N.O.
5
3
9
4
6
13 3
8
2
6
4
4
2
7
1
10
6
11 2
5
1
11
4
11 1
6
1
8
1
9
12 1
7
2
10
10 1
10 2
10 1
7
1
7
2
6
6
2
8
2
8
1
5
9
3
10 2
9
1
13
13 1
5
9
9
1
10
8
9
12
Runs
117
286
330
526
299
80
79
200
333
189
260
102
274
98
244
113
157
197
238
107
211
189
166
185
121
100
117
78
115
133
90
107
139
139
215
193
78
137
117
136
105
117
149
H.Sc.
55
86
117
103*
59
28*
39
65*
124
68
56
45
63
36
67
49
52
48
48
33
52
47
57
43
55
38
45
33
32
39
46
30
30
54
47
25
36
29
31
76
52
52
30
Gem.
58,50
57,20
55,00
52,60
49,83
40,00
39,50
33,33
33,30
31,50
28,89
25,50
24,91
24,50
24,40
22,60
22,43
21,89
21,64
21,40
21,10
21,00
20,75
20,56
20,17
20,00
19,50
19,50
19,17
19,00
18,00
17,83
17,38
17,38
16,54
16,08
15,60
15,22
14,63
13,60
13,13
13,00
12,42
44
45
46
47
48
Naam
Vrl. Vereniging
Gesp.
Driessen
W R Ajax 3
7
Chaturi
S
WC Rhoon 2
11
Segaar
J
Olympia 2
7
Sardha
M B WC Rhoon 2
14
Saleem
A
A.C.C. 4
11
Verder speelden nog 8 of meer wedstrijden :
Abdoelgafoer M R WC Rhoon 2
13
Ayube
F
Qui Vive 2
13
Cole
P
Rood & WIt 4
13
Gopal Irredy V Qui Vive 2
13
Kazim
M Qui Vive 2
13
Mohamed
N M WC Rhoon 2
13
Pathak
G
A.C.C. 4
12
Raja
O
A.C.C. 4
12
Tahir
K
A.C.C. 4
12
Wilts
H J Rood & WIt 4
12
Walsh
M C A.C.C. 5
11
Weber
T
Rood & WIt 4
11
Ahmadkhan N
WC Rhoon 2
10
Kokke
E
Olympia 2
10
Kooistra
A
Ajax 3
10
Mangwani
B
Qui Vive 2
10
Sharma
P K Qui Vive 2
10
Srivastava
S
Ajax 3
10
Bali
V
Olympia 2
9
Boereboom
J
Ajax 3
9
Horrocks
M Olympia 2
9
Sheikh
I
A.C.C. 4
9
Stolte
E
Olympia 2
9
Taylor
A E A.C.C. 5
9
Meijden van der F
A.C.C. 5
9
Abdoelgafoer M F WC Rhoon 2
8
Avula
T
A.C.C. 4
8
Chaudry
S
A.C.C. 4
8
Kash
R
Olympia 2
8
Lakhai
A
WC Rhoon 2
8
Lewis
T
A.C.C. 5
8
Posthumus
I
Olympia 2
8
Rigby
A M Rood & WIt 4
8
Smith
A D Rood & WIt 4
8
Srungarapu
S
Qui Vive 2
8
Tan
J
Olympia 2
8
Vlekkert van deH S Rood & WIt 4
8
Vereniging
Overs Wickets
Bloemendaal 3
57
18
Bloemendaal 3
17
7
Bloemendaal 3
26
10
A.C.C. 4
37
13
Olympia 2
25
10
Ajax 3
13
6
Qui Vive 2
75
28
A.C.C. 4
88
26
Qui Vive 2
34
10
Rood & WIt 4
50
17
A.C.C. 5
49
15
Olympia 2
46
12
Rood & WIt 4
28
8
A.C.C. 5
57
16
Bloemendaal 3
30
7
A.C.C. 4
30
8
A.C.C. 4
28
10
A.C.C. 5
36
11
A.C.C. 5
37
11
A.C.C. 5
28
8
Olympia 2
70
14
Olympia 2
61
14
Olympia 2
65
17
A.C.C. 5
68
14
Runs
139
56
92
122
108
69
326
305
119
203
186
156
104
222
99
121
156
172
182
133
233
233
284
236
Gem. 7,72
8,00
9,20
9,38
10,80
11,50
11,64
11,73
11,90
11,94
12,40
13,00
13,00
13,88
14,14
15,13
15,60
15,64
16,55
16,63
16,64
16,64
16,71
16,86
Ec. rate
2,439
3,294
3,538
3,342
4,350
5,308
4,366
3,466
3,466
4,074
3,796
3,391
3,692
3,929
3,300
4,078
5,571
4,800
4,919
4,779
3,329
3,840
4,369
3,479
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Naam
Shah
Johnston
Lighthelm
Stacey
Smith
Rashid
Patil
Toy
Raja
Mangwani
Sardha
Kooistra
Weber
Gopal Irredy
Kooistra
McCormack
Erkelens
Barron
Phillips
Horrocks
Dindial
Jainullah
Lakhai
Chaturi
Vrl.
Z
A
JW
P
A D
A A
S
A
O
B
M B
J
T
V
A
M
mw C
C
P M T
M
B
A
A
S
Vereniging
A.C.C. 4
Ajax 3
Olympia 2
Ajax 3
Rood & WIt 4
A.C.C. 4
Qui Vive 2
Qui Vive 2
A.C.C. 4
Qui Vive 2
WC Rhoon 2
Ajax 3
Rood & WIt 4
Qui Vive 2
Ajax 3
Olympia 2
Ajax 3
Rood & WIt 4
A.C.C. 5
Olympia 2
WC Rhoon 2
WC Rhoon 2
WC Rhoon 2
WC Rhoon 2
Inn.
7
10
7
9
10
8
10
11
11
10
10
7
7
11
10
8
10
7
9
8
7
9
10
4
9
8
7
7
8
8
4
7
7
6
6
8
8
4
5
2
6
6
N.O. Runs H.Sc.
86 25
1 106 31
78 35
2
75 19
1
90 29
13
14
15
19
21
37
Gem.
12,29
11,78
11,14
10,71
10,00
1
3
4
3
1
3
1
2
4
2
3
2
3
1
1
2
1
1
1
5
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
18
67
59
70
71
47
19
34
58
45
71
51
25
42
33
55
58
53
74
16
37
34
38
42
23
3
48
72
41
50
40
18
20
56
9
27
16
7
16
20
53
19
14
6
12*
13*
21
19*
17
16
15
12
22
14
16
45
7
10
12*
18
18
8 *
1
22
40
14
23
19
7
12
31
9
20
10
2,57
9,57
8,43
8,75
7,89
6,71
3,17
6,80
8,29
5,63
14,20
6,38
6,25
5,25
4,71
7,86
8,29
5,30
18,50
2,00
5,29
5,67
5,43
5,25
7,67
0,75
9,60
10,29
10,25
12,50
6,67
2,57
10,00
14,00
9,00
5,40
4,00
Overs Wickets
48
8
41
11
80
16
30
8
58
12
70
13
35
6
59
11
56
8
58
9
76
18
41
7
81
14
75
14
30
6
49
9
37
6
43
9
44
6
38
6
68
10
71
12
44
6
39
6
Runs
135
186
294
152
231
281
133
246
182
211
424
168
338
344
151
234
160
241
185
192
360
437
236
245
Gem. 16,88
16,91
18,38
19,00
19,25
21,62
22,17
22,36
22,75
23,44
23,56
24,00
24,14
24,57
25,17
26,00
26,67
26,78
30,83
32,00
36,00
36,42
39,33
40,83
Ec. rate
2,813
4,500
3,691
5,067
3,983
4,014
3,855
4,169
3,250
3,638
5,566
4,098
4,173
4,576
5,033
4,792
4,384
5,605
4,205
5,053
5,269
6,155
5,364
6,282
Kleefstra Almanak 2010
Naam
Vrl.
Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Spelers met minder dan 6 wickets, maar 30 overs of meer en Ec. rate < 4.500 :
Singh
R
Qui Vive 2
30
4
96 24,00 3,200
Fielden
1
2
4
6
10
20
27
Naam
Vrl.
Wolfe
R
Hees van
CA
Jagesar
R
Kazim
M
Bhagirath
R
McCormack
M
Gould
P
Parikh
P
Segaar
J
Bali
V
Cazius
F
Dindial
B
Jainullah
A
Mangwani
B
Meisenbacher R
Rashid
A A
Saleem
A
Teakle
G
Leeuwen van A
Balwantsingh G
Calis
G J
Gilding
C
Hariharapura Sridhara S
Hartskeerl
B
Horrocks
M
Stolte
E
Chaudry
S
Vereniging
A.C.C. 5
Bloemendaal 3
WC Rhoon 2
Qui Vive 2
Bloemendaal 3
Olympia 2
Rood & WIt 4
Qui Vive 2
Olympia 2
Olympia 2
Olympia 2
WC Rhoon 2
WC Rhoon 2
Qui Vive 2
Olympia 2
A.C.C. 4
A.C.C. 4
Olympia 2
Ajax 3
WC Rhoon 2
Ajax 3
Rood & WIt 4
Qui Vive 2
A.C.C. 5
Olympia 2
Olympia 2
A.C.C. 4
Vangen
14
7
5
9
7
8
6
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5
4
5
5
5
5
4
Stumpings
2
4
1
1
1
1
Totaal
14
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
Naam
Vrl.
Vaart van der J
41
Naam
Vrl.
Graaff de
P C
Kash
R
Khan
A
Kokke
E
Kooistra
A
Lewis
T
Liebenberg
P
Pathak
G
Phillips
P M T
Rigby
A M
Stacey
P
Taylor
A E
Meijden van der F
Bakker J
England
R T S
Erkelens
mw C
Gopal Irredy
V
Malik
Z S
Matchett
R W M
Raja
O
Vaart van der J
Dijk van
B
Vasantharaja K
Vlekkert van de H S
Walsh
M C
Wilts
H J
Wolfe
R V W
Vereniging
Ajax 3
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
34
4
113 28,25 3,324
Vereniging
Rood & WIt 4
Olympia 2
A.C.C. 4
Olympia 2
Ajax 3
A.C.C. 5
A.C.C. 5
A.C.C. 4
A.C.C. 5
Rood & WIt 4
Ajax 3
A.C.C. 5
A.C.C. 5
A.C.C. 5
A.C.C. 5
Ajax 3
Qui Vive 2
A.C.C. 4
A.C.C. 5
A.C.C. 4
Ajax 3
Bloemendaal 3
Qui Vive 2
Rood & WIt 4
A.C.C. 5
Rood & WIt 4
A.C.C. 5
Vangen Stumpings
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2
3
3
3
2
1
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
Totaal
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Vierde Klasse B
Ontbrekende Jaarstaat
C.C.A. 2
Bijzondere Prestaties 2010
Burg vd
R
Quick 1888 3 vs M.O.P. 2
144 *
Burg vd
T
Quick 1888 3 vs Hengelo 2
101 *
Burg vd
T
Quick 1888 3 vs Hilversum 3 104 *
Weel van
C
M.O.P. 2
vs Hilversum 3 100
Marsden
B
Hilversum 3
vs M.O.P. 2
103 *
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp.
Peens
RM
C.C.F.
6
Chaudry
A
C.C.F.
8
Burg vd
T
Quick 1888 3 11
Meinema
R
Quick 1888 3 4
Dreis
V
Quick 1888 3 10
Burg vd
R
Quick 1888 3 8
Houben
R
M.O.P. 2
3
Weel van
C
M.O.P. 2
6
Newton
T
Hilversum 3
6
Schluter
G C A
Hilversum 3
4
Egging
S J
Quick 1888 3 8
Broens
B
Son C.C.
5
Radmard
T
C.C.F.
8
Kooij
mw D Quick 1888 3 10
Wahid
R
Hengelo 2
4
Laar vd
R
Son C.C.
3
Singh
M
Hilversum 3
5
Marsden
B
Hilversum 3
6
Parvez
W
Son C.C.
9
Dielissen
A
Gelre C.C.
6
Smal
M
Son C.C.
9
Nijbroek
D
Gelre C.C.
7
Mamik
ZS
C.C.F.
10
Afzali
K
Hengelo 2
6
Hirtum van
A H
M.O.P. 2
10
Westerik
T
Gelre C.C.
11
Maltby
C
Gelre C.C.
9
Wainman
S
Son C.C.
9
Binns
S
M.O.P. 2
9
Poffers
A A
Hengelo 2
8
Waning van G
M.O.P. 2
8
Verder speelden nog 8 of meer wedstrijden:
Haaren van
mw M C Quick 1888 3 12
Lauvenberg mw A M H G Quick 1888 3 11
Birbal
J
M.O.P. 2
10
Midtbo
RM
C.C.F.
10
Collett
J
Son C.C.
10
Kleefstra Almanak 2010
Inn. N.O. Runs
6
3 255
6
2 289
11
4 430
4
1 178
7
2 259
8
4 205
3
1
87
6
1 196
6
2 155
4
1 113
6
1 186
5
1 144
7
233
9
3 190
4
1
91
3
90
5
1 113
6
1 140
9
4 125
6
1 121
9
214
7
2 115
10
1 198
6
1 103
10
192
11
1 189
9
169
9
1 123
9
137
8
3
75
8
109
11
3
10
8
10
2
2
3
4
75
14
53
32
96
H.Sc. 71 *
99
104 *
97
83
144 *
66
100
43
45
60
49
72
48
37
47
51
103 *
38
61
49
36
57
54 *
59
64 *
52
39
41
30 *
21
Lauvenberg
Radmard
Mamik
Mamik
Gem.
85,00
72,25
61,43
59,33
51,80
51,25
43,50
39,20
38,75
37,67
37,20
36,00
33,29
31,67
30,33
30,00
28,25
28,00
25,00
24,20
23,78
23,00
22,00
20,60
19,20
18,90
18,78
15,38
15,22
15,00
13,63
mw A M H G
T
Z S
Z S
Naam
Stoeckart
Banton
Tripp
Stoeckart
Bijleveld van
Leeuwenburg
Schultz
Wong
Haaren van
Smal
Vrl.
Pa
T
S
Pe F
EU
N
CE
T
A
C
Quick 1888 3
C.C.F.
C.C.F.
C.C.F.
vs
vs
vs
vs
Vereniging Gesp.
Hilversum 3
9
Son C.C.
9
Son C.C.
9
Hilversum 3
9
C.C.F.
9
Gelre C.C.
8
C.C.F.
8
Hilversum 3
8
Quick 1888 3 8
Son C.C.
8
C.C.A. 2
Gelre C.C.
C.C.A. 2
M.O.P. 2
5
5
5
5
v
v
v
v
Inn. N.O. Runs H.Sc. 8
51
16
8
1
39
16
8
2
38
14
5
2
3
2
9
82
17
7
1
44
18
3
1
8
7
5
6
4
5
1
4
2
5
2
2
2
18
18
20
11
Gem.
57
10
28 *
11 *
38
39
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Naam
Vrl.
Vereniging Overs Wickets Runs
Nijbroek
D
Gelre C.C.
35
11
63
Dreis
V
Quick 1888 3 34
12
80
Mamik
ZS
C.C.F.
50
21
145
Habib
P H C.C.F.
29
11
108
Bradshaw
A
M.O.P. 2
26
6
60
Singh
M
Hilversum 3
34
9
94
Bijleveld van E U C.C.F.
48
13
146
Ali Yousafzai Z
Hengelo 2
40
9
102
Burg vd
R
Quick 1888 3 61
16
182
Chaudry
A
C.C.F.
56
11
137
Lauvenberg mw A M H G Quick 1888 3 34
12
155
Meinema
R
Quick 1888 3 21
6
79
Westerik
T
Gelre C.C.
28
9
124
Wahid
R
Hengelo 2
27
6
90
Nijbroek
J
Gelre C.C.
59
12
184
Radmard
T
C.C.F.
59
14
215
Parvez
W
Son C.C.
43
12
190
Linden ter
E
Gelre C.C.
25
8
129
Newton
T
Hilversum 3
35
10
168
Maltby
C
Gelre C.C.
54
11
186
Fielden
1
2
7
10
Naam
Woodward
Burg vd
Wainman
Banton
Peens
Dreis
Leeuwenburg
Nijbroek
Filippo
Bijleveld van
Radmard
Mamik
Westerik
Nierop
Nijbroek
Linden ter
Iqbal
Vrl.
R
R
S
T
RM
V
N
J
M
EU
T
ZS
T
C
D
E
S
Vereniging
C.C.F.
Quick 1888 3
Son C.C.
Son C.C.
C.C.F.
Quick 1888 3
Gelre C.C.
Gelre C.C.
Hilversum 3
C.C.F.
C.C.F.
C.C.F.
Gelre C.C.
Gelre C.C.
Gelre C.C.
Gelre C.C.
Hilversum 3
Vangen
8
6
6
6
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
Gem. Ec. rate
5,73
1,817
6,67
2,353
6,90
2,929
9,82
3,724
10,00 2,279
10,44 2,765
11,23 3,052
11,33 2,550
11,38 2,984
12,45 2,446
12,92 4,536
13,17 3,762
13,78 4,456
15,00 3,333
15,33 3,110
15,36 3,644
15,83 4,419
16,13 5,160
16,80 4,800
16,91 3,424
Stumpings Totaal
8
6
6
6
2
6
2
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Naam
Vrl.
Vereniging Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Burg vd
T
Quick 1888 3 82
20
346
17,30 4,204
Collett
J
Son C.C.
65
14
245
17,50 3,769
Dielissen
A
Gelre C.C.
26
7
127
18,14 4,980
Smal
M
Son C.C.
49
12
218
18,17 4,449
Khan
S U
Hengelo 2
39
8
151
18,88 3,872
Afzali
K
Hengelo 2
50
8
153
19,13 3,060
Weteringh vd Y
Son C.C.
47
9
173
19,22 3,681
Banton
T
Son C.C.
35
7
170
24,29 4,857
Winter
R
Quick 1888 3 40
8
207
25,88 5,175
Wong
T
Hilversum 3
26
7
188
26,86 7,231
Hirtum van
A H
M.O.P. 2
53
11
329
29,91 6,169
Stoeckart
Pe F Hilversum 3
36
8
279
34,88 7,750
Binns
S
M.O.P. 2
28
6
229
38,17 8,179
Birbal
J
M.O.P. 2
86
8
386
48,25 4,488
Spelers met minder dan 6 wickets, maar 20 overs of meer en Ec. rate < 4.500 :
Maessen
T A
M.O.P. 2
24
5
105
21,00 4,375
Hall
R
Son C.C.
29
4
88
22,00 3,034
Rauf
M A Hengelo 2
23
3
65
21,67 2,826
Lobach
H
Gelre C.C.
24
3
69
23,00 2,875
23
Naam
Meinema
Meinema
Weteringh vd
Parvez
Haaren van
Berg van den
Poffers
Pluchino
Newton
Renardel
Hirtum van
Lentze
Burg vd
Collett
Smal
Marsden
Vrl.
R
M
Y
W
mw M C
D
A A
G
T
W
A H
O
T
J
M
B
Vereniging
Quick 1888 3
Quick 1888 3
Son C.C.
Son C.C.
Quick 1888 3
Gelre C.C.
Hengelo 2
Hilversum 3
Hilversum 3
M.O.P. 2
M.O.P. 2
M.O.P. 2
Quick 1888 3
Son C.C.
Son C.C.
Hilversum 3
Vangen
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
Stumpings Totaal
4
4
4
4
1
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
ZoMi Cricket
Ontbrekende Jaarstaat
V.R.A. ZoMi 2
Bijzondere Prestaties 2010
Veringmeier J Hermes D.V.S. 4 vs V.O.C. 4
132
Harmsen
WN
Excelsior 4
vs H.C.C. 4
104
Holtmans
A
Quick H. 4
vs V.O.C. 4
100 *
Cats
F
Hermes D.V.S. 4 vs V.R.A. 1
100
Oosterwijk B A Quick H. 4
vs Hermes D.V.S. 4
100
Fayyaz
F
H.C.C. 4
vs Hermes D.V.S. 4
6
v
Boon
G
Excelsior 4
vs Quick H. 4
6
v
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
40
Naam
Nierop van
Wissen van
Veldtman
Nuijten
Cats
Harmsen
Wentink
Schiferli
Gulik van
Kloppenburg
Bannink
Leuver
Wijk van
George
Sparrius
Schoemaker
Horsman
Veringmeier
Smulders
Holtmans
Gerretsen
Trijzelaar
Mir
Gelderen van
Akkerman
Kivits
11
18
Vrl. Vereniging
Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
B
V.R.A. Zomi 1
7
5
4
116 34 116,00
S
V.C.C.
3
3
2
85
48 * 85,00
D
V.R.A. Zomi 1
9
8
3
403 94 80,60
M
H.C.C. 7
6
3
187 53 62,33
F
Hermes D.V.S.
4
4
1
175 100 58,33
W N Excelsior
9
8
1
353 104 50,43
P J Quick H.
6
5
1
200 86 50,00
H
Quick H.
3
3
147 72 49,00
P
V.R.A. Zomi 1
3
3
1
89
76 44,50
W
V.R.A. Zomi 1
4
4
1
127 50 42,33
R R V.O.C.
6
6
1
203 74 40,60
G J Excelsior
8
7
1
212 90 35,33
W
Hermes D.V.S.
6
6
1
174 60 * 34,80
M
V.R.A. Zomi 1
10
9
313 55 34,78
H J M V.O.C.
6
6
201 53 33,50
D C H.C.C. 5
5
1
133 83 33,25
H
V.R.A. Zomi 1
7
7
232 75 33,14
J
Hermes D.V.S. 12 11
2
281 132 31,22
B C L Excelsior
3
3
89
50 29,67
A
Quick H.
10
9
1
237 100* 29,63
B
V.O.C.
6
6
1
148 79 29,60
P J
H.C.C. 11 10
2
232 52 29,00
H H H.C.C. 10 10
1
242 63 26,89
HN Hermes D.V.S.
8
8
1
185 97 * 26,43
V
V.R.A. Zomi 1
3
3
78
57 26,00
R
V.O.C.
12 11
276 61 25,09
Berg vd
B W M Quick H. 4
vs H.C.C. 4
5
v
12
Dam ten B
Quick H. 4
vs V.C.C. 5
5
v
12
Kampes
J
V.O.C. 4
vs V.C.C. 5
5
v
18
Vierling
D
Quick H. 4
vs H.C.C. 4
6 v
Aalten van G J Hermes D.V.S. 4 vs Excelsior 4
4 st
Mir
HH
H.C.C. 4
vs V.R.A. 2
3 v
+ 1 st
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Naam
Vrl. Vereniging
Gesp.
Westerink
J L A Quick H.
4
Smits
A G Excelsior
9
Rodenburg
P
V.O.C.
5
Boer de
A J Quick H.
10
Nuijten
J J
H.C.C. 13
Brown
L
V.R.A. Zomi 1
10
Leerentveld
R L Quick H.
10
Ahmad
B
V.R.A. Zomi 1
11
Zaal
M E Excelsior
9
Francis
R
Hermes D.V.S.
7
Stockmann
B J L V.O.C.
10
Sanders
D G Quick H.
14
Deventer van W
Excelsior
10
Galesloot
B M V.O.C.
11
Haleplioglu
A
Excelsior
8
Rouw de
D
Excelsior
9
Rijnen
H
V.O.C.
9
Cunningham D
Hermes D.V.S.
9
Verder speelden nog 8 of meer wedstrijden:
Horst van der M
Hermes D.V.S. 14
Edelschaap
N
Hermes D.V.S. 13
Chaudhry
M Y H.C.C. 13
Dam ten
B
Quick H.
11
Boon
G
Excelsior
10
Eijk van der
D
Quick H.
10
Shenwari
N
V.R.A. Zomi 1
10
Inn. N.O. Runs H.Sc.
4
87
41
9
192 39
4
84
78
9
1
166 48
9
4
92
41
8
1
124 35
9
2
121 41
9
4
85
21
8
2
101 69 *
7
114 33
9
1
128 24
12
184 52
9
132 39
11
159 25
8
1
98
20
8
1
94
34
8
106 34
8
104 61
Gem.
21,75
21,33
21,00
20,75
18,40
17,71
17,29
17,00
16,83
16,29
16,00
15,33
14,67
14,45
14,00
13,43
13,25
13,00
10
10
6
7
9
7
3
3,44
6,13
6,50
8,80
10,80
5,50
1,00
1
2
2
2
4
1
1
31
49
26
44
54
33
2
9 *
19
18
11
17 *
15
2
Kleefstra Almanak 2010
Naam
Nuijten
Oostveen van
Verwaal
Malik
Leeuwen van
Zelfde van t
Mehta
Fayyaz
Dijk van
Winden van
Waziri
Saleem
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Naam
Overdijk
Fayyaz
Berg van den
Ponnampalam
Bradley
Veldtman
Tegelaar
Zuiderwijk
Bos
Kampes
Kumar
Rodenburg
Berg van den
Saleem
Zelfde van t
Oostveen van
Dam ten
Deventer van
Cooke
Nuijten
Shenwari
Cats
Ruijgrok
Marthi
Dijk van
Fielden
1
2
4
5
7
13
Naam
Mir
Edelschaap
Harmsen
Sanders
Nuijten
Vierling
Smits
Deventer van
Cunningham
Boer de
Ahmad
Turmaine
Zelfde van t
Haleplioglu
Chaudhry
Bennet
Trijzelaar
Vrl. Vereniging
Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc.
H D H.C.C. 9
7
1
71
29
P K Quick H.
9
6
3
70
25
M
Excelsior
9
9
2
40
14
S
V.C.C.
9
9
1
38
16
T
Hermes D.V.S.
9
7
36
18
E R M Excelsior
9
8
31
10
A
V.C.C.
9
9
1
30
8
F
H.C.C. 9
6
1
28
8
J E R Excelsior
9
6
2
26
11
T
Excelsior
9
8
19
8
K
V.R.A. Zomi 1
9
4
8
6
G
Hermes D.V.S.
8
6
2
74
50 *
Vrl.
H C
F
BWM
G
D
D
JC
D
S
J
R
P
H M C
G
ERM
PK
B
W
D
M
N
F
Chr
B
JER
Vrl.
H H
N
WN
DG
J J
D
AG
W
D
AJ
B
L
ERM
A
M Y
P N R
P J
Vereniging
H.C.C. H.C.C. Quick H.
Hermes D.V.S.
V.C.C.
V.R.A. Zomi 1
Hermes D.V.S.
V.C.C.
Excelsior
V.O.C.
Hermes D.V.S.
V.O.C.
Quick H.
Hermes D.V.S.
Excelsior
Quick H.
Quick H.
Excelsior
V.R.A. Zomi 1
H.C.C. V.R.A. Zomi 1
Hermes D.V.S.
Hermes D.V.S.
V.C.C.
Excelsior
Overs Wickets
9
6
45
21
29
14
12
5
35
12
40
16
24
7
13
7
48
15
19
6
16
6
35
10
37
15
32
12
45
15
51
16
59
18
63
16
23
5
21
9
42
13
28
7
18
6
35
8
56
10
Vereniging
H.C.C. Hermes D.V.S.
Excelsior
Quick H.
H.C.C. Quick H.
Excelsior
Excelsior
Hermes D.V.S.
Quick H.
V.R.A. Zomi 1
V.R.A. Zomi 1
Excelsior
Excelsior
H.C.C. H.C.C. H.C.C. Vangen
7
7
3
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
Runs
19
144
108
51
130
174
80
80
172
69
69
125
188
157
200
218
261
237
77
139
219
119
103
142
184
Gem. 3,17
6,86
7,71
10,20
10,83
10,88
11,43
11,43
11,47
11,50
11,50
12,50
12,53
13,08
13,33
13,63
14,50
14,81
15,40
15,44
16,85
17,00
17,17
17,75
18,40
Stumpings
3
1
5
Gem.
11,83
23,33
5,71
4,75
5,14
3,88
3,75
5,60
6,50
2,38
2,00
18,50
Naam
Vrl. Vereniging
Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Qadar
M
V.C.C.
8
8
74
21
9,25
Lange de
H
H.C.C. 8
5
1
67
44 16,75
Bennet
P N R H.C.C. 8
5
1
63
21 15,75
Bos
S
Excelsior
8
5
2
48
18 16,00
Patterson
M
V.R.A. Zomi 1
8
5
3
47
40 23,50
Spek van der M
V.R.A. Zomi 1
8
5
44
31
8,80
Zuiderwijk
D
V.C.C.
8
7
1
29
13
4,83
Sluis vd
J A V.O.C.
8
8
2
15
6
2,50
Berg van den H M CQuick H.
8
4
4
11
9 *
Hoppener
K
V.C.C.
8
8
1
5
2
0,71
Verder speelde nog o.a.:
Oosterwijk
B A Quick H.
2
2
121 100 60,50
Ec. rate
2,111
3,224
3,767
4,250
3,714
4,350
3,404
6,002
3,583
3,632
4,404
3,571
5,058
4,856
4,444
4,246
4,398
3,792
3,348
6,566
5,214
4,250
5,830
4,096
3,286
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Naam
Vrl.
Vereniging Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Bennet
P N R H.C.C. 45
10
188 18,80 4,178
Nuijten
H D
H.C.C. 38
10
191 19,10 5,026
Leeuwenhoek
J
Quick H.
17
5
96 19,20 5,647
Leuver
GJ
Excelsior
24
7
135 19,29 5,625
Boon
G
Excelsior
45
14
271 19,36 6,000
Chaudhry
M Y
H.C.C. 46
12
234 19,50 5,143
Brown
L
V.R.A. Zomi 1 44
7
137 19,57 3,114
Lange de
H
H.C.C. 42
9
179 19,89 4,262
Rouw de
D
Excelsior
33
7
154 22,00 4,667
Sidhu
R
Hermes D.V.S. 17
5
110 22,00 6,471
Ahmad
B
V.R.A. Zomi 1 53
10
227 22,70 4,297
Waziri
K
V.R.A. Zomi 1 51
10
228 22,80 4,471
Meeuse
AR V.O.C.
26
6
139 23,17 5,346
Veringmeier
J
Hermes D.V.S. 58
10
233 23,30 4,017
Mehta
A
V.C.C.
33
7
165 23,57 4,950
Spek van der M
V.R.A. Zomi 1 24
5
118 23,60 4,917
Patterson
M
V.R.A. Zomi 1 37
8
194 24,25 5,243
Holtmans
A
Quick H.
22
6
151 25,17 6,864
Bannink
R R
V.O.C.
34
6
162 27,00 4,765
Leerentveld
RL
Quick H.
45
8
243 30,38 5,400
Horst van der
M
Hermes D.V.S. 33
6
217 36,17 6,510
Kivits
R
V.O.C.
62
11
432 39,27 7,005
Spelers met minder dan 5 wickets, maar 20 overs of meer en Ec. rate < 4.500 :
Vliet van
A W N Quick H.
23
3
75 25,00 3,261
21
Naam
Gerretsen
Bannink
Nierop van
Leuver
Renker
Renker
Horst van der
Vermeulen
Dam ten
Wentink
Leerentveld
Lange de
Qadar
Galesloot
Horsman
Veldtman
Maenhout
Marthi
Totaal
10
8
8
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
Vrl.
B
R R
B
GJ
B
J
M
R
B
PJ
RL
R
M
B M
H
D
EF
K
Vereniging
V.O.C.
V.O.C.
V.R.A. Zomi 1
Excelsior
Excelsior
Excelsior
Hermes D.V.S.
H.C.C. Quick H.
Quick H.
Quick H.
V.C.C.
V.C.C.
V.O.C.
V.R.A. Zomi 1
V.R.A. Zomi 1
Quick H.
V.C.C.
Vangen
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
Stumpings
1
1
Totaal
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Twenty20 Cup Lagere Klassen
Ontbrekende Jaarstaat
Excelsior, Rood & Wit, Olympia en Pakistan C.C.
Hermes D.V.S. en V.C.C. geen 4en en 6en.
Bijzondere Prestaties 2010
Hendrieck
Khan
Varathan
Gustafsson
Ali
Houben
Rashid
Sultan
Chirakil
Ali
Hasnain
Khan
Aalten v
Aslam
Mustaq
Veringmeier
Zafar
S
K
V
J
N
F M
A
O
V
N
R
Z
G J
I
Y
J
Z
Ajax
V.V.V.
Ibis
V.O.C.
V.C.C.
M.O.P.
A.C.C.
Amstelland
Qui Vive
V.C.C.
Amstelland
V.V.V.
Hermes D.V.S
A.C.C.
Ajax
Hermes D.V.S
Amstelland
Kleefstra Almanak 2010
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
M.O.P.
A.C.C.
M.O.P.
Sparta
Amstelland
Ajax
Amstelland
Sparta
Rood & Wit
Ibis
V.V.V.
Qui Vive
Pak C.C.
Qui Vive
Ibis
Pak C.C.
V.C.C.
102
90
85
84
82
78
70
68
67
66
66
63 *
62 *
59
59
59 *
59
Yaqub
S
Sparta
vs
V.O.C.
57 *
Ali
N
V.C.C.
vs
Ajax
56
Houben
R E
M.O.P.
vs
Ibis
52
Ranjam
K
Qui Vive
vs
Rood & Wit
51 *
Bacchus
O
Ibis
vs
Olympia
50
Pervaiz
Z
Amstelland
vs
Sparta
4 v
Bacchus
O
Ibis
vs
Ajax
4 v
Mustaq
Y
Ajax
vs
V.C.C.
4 v
Mol
J K
Ajax
vs
Ibis
3 v +
Ali
Z
Amstelland
vs
V.C.C.
3 v
Ramzan
J
Ibis
vs
Ajax
3 v
Verhaar
H W
Ajax
vs
M.O.P.
3 v
Kornet
H W
Hermes D.V.S. vs
V.O.C.
2 v +
Ishfaq
U
Sparta
vs
Hermes D.V.S.
1 v +
Rashid
N
Amstelland
vs
Sparta
17
19
36
1 st
1 st
2 st
3 st
41
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Naam
Aslam
Rashid
Alim
Aalten v
Sultan
Wain
Houben
Rashid
Ali
Hendrieck
Taheem
Chirakkil
Khan
Pawa
Jha
Bacchus
Hasnain
Ranjan
Deshpande
Yaqub
Sparrius
Hussain
Varathan
Mirajdan
Mustaq
Ahmed
Rana
Zafar
Iqbal
Malik
Hussain
Ahmed
Holton
Liaqat
Zaidi
Alim
Madaboosi
Imtiaz
Kumar
Rajab
Ashraf
Durrani
Ali
Ramzan
Suntaralingam
Pawa
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Naam
Sharma
Sist
Taheem
Hendrieck
Imtiaz
Bacchus
Sultan
Wain
Yaqub
Randhawa
Alim
Kumar
Milde
Mohan
Chirakkil
Pawa
Khan
Shabir
Mustaq
Fielden
1
2
5
13
42
Naam
Verhaar
Ishfaq
Mustaq
Ramzan
Alim
Khan
Mangwani
Mol
Ahmed
Rashid
Pawa
Randhawa
Ali
Bajwa
Vrl.
Vereniging Gesp. Inn. N.O.
I
A.C.C.
3
3
2
A
A.C.C.
2
2
1
A B
Amstelland
6
4
3
G J
Hermes D.V.S. 2
2
1
O
Amstelland
4
4
1
R
Amstelland
4
2
1
R E
M.O.P.
3
3
1
N
Amstelland
6
4
3
N
V.C.C.
5
5
S
Ajax
3
3
S
Ajax
4
4
1
V
Qui Vive
3
3
Z
V.V.V.
3
3
1
Karan Sparta
2
2
1
A
Qui Vive
2
2
O
Ibis
2
2
R
Amstelland
3
3
K
Qui Vive
3
3
1
S
V.C.C.
3
3
1
S
Sparta
4
4
1
M
V.O.C.
2
2
S
Amstelland
4
3
1
V
Ibis
4
4
N
V.V.V.
3
3
1
Y
Ajax
5
5
1
I
V.V.V.
3
3
H
Qui Vive
4
2
Z
Amstelland
4
4
M
Ajax
5
4
1
Z
A.C.C.
2
2
Abid Sparta
3
3
N
Amstelland
6
6
G Qui Vive
2
2
U
V.C.C.
4
2
A
V.C.C.
4
3
I B
Amstelland
6
5
S
Qui Vive
3
3
A
Sparta
4
4
C
Sparta
4
4
Maaz Sparta
5
5
M
Sparta
4
4
A
V.O.C.
3
3
S
V.C.C.
3
3
J
Ibis
4
4
S
Ibis
4
4
Hitesh Sparta
5
4
Vrl. Vereniging
G
M.O.P.
J P
V.C.C.
S
Ajax
S
Ajax
A
Sparta
O
Ibis
O
Amstelland
R
Amstelland
S
Sparta
H
Qui Vive
A B
Amstelland
C
Sparta
T
Ajax
S
A.C.C.
V
Qui Vive
HiteshSparta
A
Amstelland
M
Amstelland
Y
Ajax
Vrl.
H W
U
Y
J
I B
Z
B
J K
N
N
Hitesh
H
R A
A
Runs H.Sc.
111
59
76
70
72
35
62
62 *
177
68
53
37 *
101
52
50
15 *
246
82
146 102
122
49 *
121
67
80
63
40
37
75
39
73
50
107
66
71
51
69
36 *
102
57 *
68
44
63
42
123
85
61
47 *
114
59
82
47
54
45
106
59
78
31 *
51
47
75
48
128
46
41
23
40
30
59
31
98
33
57
33
72
43
69
36
80
35
59
40
42
20
41
35
51
30
48
23
48
19
Overs Wickets Runs
4
4
18
4
4
27
10
7
51
9
7
53
5
4
33
8
5
42
8
6
54
9
4
39
8
6
61
5
4
44
13
7
85
9
6
75
10
5
69
7
5
73
10
5
75
16
5
75
11
6
96
11
4
69
19
8
162
Vereniging
Ajax
Sparta
Ajax
Ibis
Amstelland
V.V.V.
Qui Vive
Ajax
Amstelland
Amstelland
Sparta
Qui Vive
V.V.V.
Sparta
Gem. 4,50
6,75
7,29
7,57
8,25
8,40
9,00
9,75
10,17
11,00
12,14
12,50
13,80
14,60
15,00
15,00
16,00
17,25
20,25
Vangen Stumpings
7
3
2
5
5
4
4
2
2
3
1
1
3
2
2
4
2
2
3
3
Gem.
111,00
76,00
72,00
62,00
59,00
53,00
50,50
50,00
49,20
48,67
40,67
40,33
40,00
40,00
37,50
36,50
35,67
35,50
34,50
34,00
34,00
31,50
30,75
30,50
28,50
27,33
27,00
26,50
26,00
25,50
25,00
21,33
20,50
20,00
19,67
19,60
19,00
18,00
17,25
16,00
14,75
14,00
13,67
12,75
12,00
12,00
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Verder speelden nog 4 of meer wedstrijden:
Pervaiz
Z
Amstelland
6
Khan
A
Amstelland
5
4
1
28
10
Hussain
Zain Sparta
5
4
1
29
12 *
Bajwa
A
Sparta
4
4
10
5
Bhaskar
K
Ibis
4
3
3
4
3 *
Imami
A
Ibis
4
3
16
13
Kumar
A
V.C.C.
4
2
1
2
2
Patil
S
Qui Vive
4
Randhawa
H
Qui Vive
4
4
1
30
17 *
Verhaar
R
Ajax
4
3
2
1
1
Verder speelden nog o.a.:
Gustafsson
J
V.O.C.
1
1
84
84
Khan
K
V.V.V.
1
1
90
90
Houben
F M M.O.P.
1
1
78
78
Veringmeier
J
Hermes D.V.S. 1
1
1
59
59 *
Naam
Vrl.
Vereniging
Vieren
Zessen
Totaal
1 Hendrieck
S
Ajax
13
9
22
2 Sultan
O
Amstelland
9
13
22
3 Chirakkil
V
Qui Vive
12
9
21
4 Ahmed
N
Amstelland
13
6
19
5 Aslam
I
A.C.C.
14
3
17
6 Khan
K
V.V.V.
10
6
16
7 Zafar
Z
Amstelland
10
6
16
8 Mustaq
Y
Ajax
10
5
15
9 Hasnain
R
Amstelland
9
6
15
10 Varathan
V
Ibis
6
8
14
11 Jha
A
Qui Vive
10
3
13
12 Alim
I B
Amstelland
9
3
12
13 Rajab
Maaz Sparta
5
7
12
14 Yaqub
S
Sparta
10
2
12
15 Bacchus
O
Ibis
4
7
11
16 Houben
F M
M.O.P.
4
7
11
17 Gustafsson
J
V.O.C.
6
5
11
18 Rashid
A
A.C.C.
8
3
11
19 Taheem
S
Ajax
8
3
11
20 Ashraf
M
Sparta
9
1
10
21 Khan
Z
V.V.V.
3
7
10
22 Sparrius
M
V.O.C.
9
1
10
23 Alim
A B
Amstelland
8
1
9
24 Ahmed
I
V.V.V.
7
2
9
25 Hussain
Abid
Sparta
7
2
9
26 Imtiaz
A
Sparta
6
3
9
27 Mirajdan
N
V.V.V.
5
4
9
28 Kumar
C
Sparta
7
1
8
29 Rana
H
Qui Vive
2
6
8
30 Ranjan
K
Qui Vive
8
8
Ec. rate
4,500
6,750
5,100
5,889
6,832
5,250
6,750
4,498
7,953
8,800
6,538
8,333
6,900
10,429
7,500
4,688
8,727
6,273
8,677
20
21
22
23
24
Naam
Vrl. Vereniging Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Pervaiz
Z
Amstelland
20
7
144 20,57
7,258
Iqbal
M
Ajax
14
5
103 20,60
7,357
Mulready
M
V.C.C.
12
4
105 26,25
8,750
Hussain
Zain Sparta
13
4
109 27,25
8,385
Ali
N
V.C.C.
20
4
111 27,75
5,550
Spelers met minder dan 4 wickets, maar 6 overs of meer en Ec. rate < 6.500.
Pawa
Karan Sparta
6
2
22
3,667
Hussain
Abid Sparta
6
3
23
3,833
Faqiri
T
V.C.C.
8
3
41
5,125
Ali
R A
V.V.V.
8
3
42
5,250
Soeters
L
Hermes D.V.S. 10
3
53
5,300
Hoornweg
T
Sparta
8
3
44
5,500
Ali
S
V.C.C.
8
2
45
5,625
Hanif
S
V.O.C.
8
1
45
5,625
Cats
F
Hermes D.V.S. 8
48
6,000
Shakil
M A V.V.V.
6
3
36
6,000
Khan
A
A.C.C.
8
3
50
6,250
Kooistra
B
Ajax
7
2
45
6,429
Bijl
M A Hermes D.V.S. 8
3
52
6,500
Totaal
7
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
Naam
Vrl.
Diepeveen
W
Kornet
H
Mirajdan
N
Hussain
S
Ali
Z
Verder speelden nog o.a.:
Hanif
S
Rashid
A
Houben
R E
Vereniging
V.C.C.
Hermes D.V.S.
V.V.V.
Amstelland
Amstelland
V.O.C.
A.C.C.
M.O.P.
Vangen Stumpings
3
2
1
3
3
3
2
2
1
1
Totaal
3
3
3
3
3
2
2
2
Kleefstra Almanak 2010
Veteranen Klasse A
Ontbrekende Jaarstaat
Geen
Verenigingsmijlpalen
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
50.000 runs tegen gekregen 14-08-2010
45.000 runs gescoord
05-06-2010
tegen
tegen
HilKamp
Quick 1888
Bijzondere Prestaties 2010
Hennink
H
V.O.C.
vs HilKamp
175 *
Karan
R
Dosti C.C. C.C. vs Quick 1888
115
Khalid
N
Dosti C.C. C.C. vs V.O.C.
106
Hennink
H
V.O.C.
vs Hermes D.V.S.
103 *
Karan
R
Dosti C.C. C.C. vs V.O.C.
103
Heshusius
J W
HilKamp
vs Hermes D.V.S.
6
v
Kok
W J
V.O.C.
vs Rood & Wit
5
v
Deosan
B
Dosti C.C. C.C. vs V.O.C.
5
v
Ravenhill
J W
Rood & Wit
vs Hermes D.V.S.
5
v
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Naam
Hennink
Aalst van
Muis
Khalid
Geraedts
Wallinga
Karan
Plegt ter
Berg van Saparoea vd
Everdingen van
Bieren
Leyer
Parlevliet
Dubar
Groot de
Lubbers
Kornet
Kottman
Meekeren van
Hagen
Jiawon
Meinema
Dreis Mohammad
Walsem van
Dubar
Marsden
Holmes
Vriezen
Faasen
Bijl
Barnhoorn
Kasam
Vrl.
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs
H
V.O.C.
5
5 4 483
J B
Rood & Wit
4
3 2 116
M
Quick 1888
2
2 1 116
N
Dosti C.C.
2
2
172
J E
HilKamp
2
2 1 85
G J
HilKamp
2
2 1 76
R
Dosti C.C.
5
5
368
R M O Hermes D.V.S. 2
2 1 61
R E
HilKamp
6
6 1 288
L W V.O.C.
2
2 1 52
C
Rood & Wit
4
4 2 89
J P
Rood & Wit
3
2 1 43
D L
Rood & Wit
3
3 1 78
A
Dosti C.C.
2
2 1 36
P G V.O.C.
2
1
36
M
Quick 1888
2
1
33
H
Hermes D.V.S. 5
5
152
R
Rood & Wit
4
3
89
P A
Rood & Wit
4
3
89
J W A C V.O.C.
5
4 2 56
D
Dosti C.C.
2
2
52
R
Quick 1888
4
4 1 77
R V
Quick 1888
4
4 1 76
S
Quick 1888
4
4 1 75
H
Rood & Wit
3
3
75
P
Dosti C.C.
4
4 1 74
B
HilKamp
4
3
70
T
HilKamp
2
2
46
J H K HilKamp
6
6 1 111
PJ
V.O.C.
4
3 1 44
M A Hermes D.V.S. 3
3 1 44
M
Rood & Wit
3
3
65
H A HilKamp
4
4
83
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Naam
Vrl. Vereniging Overs Wickets
Jiawon
A D Dosti C.C.
22
6
Nijbroek
D HilKamp
10
3
Baijender
B
Rood & Wit
6
3
Deosaran
S
Dosti C.C.
4
3
Bieren
C Rood & Wit
15
6
Jiawon
C Dosti C.C.
9
3
Ravenhill
J W Rood & Wit
28
8
Deosaran
B
Dosti C.C.
17
7
Vlekkert vd
H S Rood & Wit
9
3
Parlevliet
D L Rood & Wit
14
5
Sampat
R
Dosti C.C.
21
6
Kottman
R
Rood & Wit
16
4
Mohammad
S
Quick 1888
36
7
Heshusius
J W HilKamp
60
11
Berg van Saparoea vd R E HilKamp
38
12
Roelfsema
H I Rood & Wit
14
4
Varma
R
Dosti C.C.
11
3
Kok
W J V.O.C.
26
8
Vogelaar
J HilKamp
17
5
Burki
G ThQuick 1888
23
4
Meijsen
J
Quick 1888
26
7
Dreis R V Quick 1888
12
3
Prescod
W Quick 1888
31
7
Hagen
J W A C V.O.C.
40
7
Prins
R Sr Hermes D.V.S. 11
3
Kasam
H A HilKamp
23
3
Meekeren van
P A Rood & Wit
16
3
Kleefstra Almanak 2010
Runs
41
21
22
23
62
32
103
97
42
79
102
68
124
197
215
76
59
158
104
86
151
70
166
182
100
102
105
25
18
24
30
H.Sc. Gem.
175* 483,00
80 * 116,00
84 * 116,00
106 86,00
60 * 85,00
62 * 76,00
115 73,60
47 * 61,00
89 57,60
34 * 52,00
59 * 44,50
29 43,00
38 39,00
34 36,00
36 36,00
33 33,00
53 30,40
52 29,67
33 29,67
24 28,00
32 26,00
30 * 25,67
37 25,33
37 25,00
42 25,00
27 24,67
33 23,33
28 23,00
65 22,20
15 * 22,00
25 22,00
24 21,67
35 20,75
Gem. 6,83
7,00
7,33
7,67
10,33
10,67
12,88
13,86
14,00
15,80
17,00
17,00
17,71
17,91
17,92
19,00
19,67
19,75
20,80
21,50
21,57
23,33
23,71
26,00
33,33
34,00
35,00
Ec. rate
1,864
2,100
3,667
5,312
4,133
3,556
3,636
5,706
4,667
5,643
4,782
4,250
3,444
3,283
5,733
5,495
5,364
6,037
6,001
3,739
5,808
5,833
5,355
4,569
8,824
4,499
6,563
Berg van Saparoea vdR E
HilKamp
vs V.O.C.
5
v 57
Sampat
R
Dosti C.C. C.C. vs Quick 1888
4
v 21
Mohammad
S
Quick 1888
vs Hermes D.V.S.
4
v 24
Hagen
J W A C V.O.C.
vs HilKamp
4
v 34
Meijsen
J
Quick 1888
vs Rood & Wit
4
v 47
Schellart
A J M
HilKamp
vs V.O.C.
2 v + 1 st
Leyer
J P
Rood & Wit
vs Dosti C.C.
2 v + 1 st
Hennink
H
V.O.C.
vs Rood & Wit
2 v + 1 st
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Schmitt
P
Quick 1888
6
4
72
40 18,00
Awadhpersad
D
Dosti C.C.
5
5
84
27 16,80
Schikhof
J J (Wi) Hermes D.V.S. 2
2
33
29 16,50
Roberts
JR
HilKamp
2
2
33
25 16,50
Broek van den
DJ
V.O.C.
2
2
33
31 16,50
Prescod
W
Quick 1888
6
5
79
30 15,80
Reijnierse
G L A V.O.C.
5
4
63
51 15,75
Sampat
R
Dosti C.C.
4
2
31
16 15,50
Straten
Th
Quick 1888
5
4 1 44
30 14,67
Gelderen van
H N Hermes D.V.S. 5
5
73
29 14,60
Defoe
D
Dosti C.C.
4
3
42
24 14,00
Barnett
D J
Hermes D.V.S. 4
4 1 35
20 11,67
Verder speelden nog 4 of meer wedstrijden:
Heshusius
J W HilKamp
6
3 1 12
6
Mol
R
V.O.C.
5
4
36
18
Andriessen
P A M HilKamp
5
4 1 24
20
Lunszen van
A
Quick 1888
5
3 1 24
22 *
Schellart
A J M HilKamp
5
3 2 18
12 *
Prins
R Sr Hermes D.V.S. 5
3
14
11
Harvey
L
Quick 1888
5
3
11
6
Celli
J HilKamp
5
3
10
4
Haan de
FB
V.O.C.
5
1 1
0
0 *
Everdingen van
R C V.O.C.
4
3
27
23
Coster
D
Hermes D.V.S. 4
3 2 23
13 *
Vogelaar
J HilKamp
4
3 2 21
14
Roelfsema
H I
Rood & Wit
4
3 1 16
10
Cats
O
Hermes D.V.S. 4
4 1 10
4
Varma
R
Dosti C.C.
4
3
9
5
Windhorst
J R
Rood & Wit
4
3
9
6
Deosaran
S
Dosti C.C.
4
4 1
8
7
Ravenhill
J W
Rood & Wit
4
2 1
7
7 *
Kok
W J V.O.C.
4
1
3
3
28
29
Naam
Vrl. Vereniging Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Straten
Th Quick 1888
33
5
177 35,40
5,364
Haan de
F B V.O.C.
43
6
229 38,17
5,326
Spelers met minder dan 3 wickets, maar 10 overs of meer en Ec. rate < 4.500.
Moorjani
M Quick 1888
10
24
2,400
Dubar
P
Dosti C.C.
12
2
34
17,00
2,758
Verweij
J
Hermes D.V.S. 15
2
50
25,00
3,333
Aalst van
J B Rood & Wit
19
2
67
33,50
3,526
Muis
M Quick 1888
10
2
40
20,00
4,000
Bijl
M A Hermes D.V.S. 17
1
72
72,00
4,235
43
Fielden
1
2
3
4
6
11
Naam
Schellart
Leyer
Hennink
Karan
Kloppenburg
Dubar
Ahmed
Andriessen
Mohammad
Parlevliet
Deosaran
Marsden
Prescod
Meinema
Vrl.
AJM
J P
H
R
G P
P
N
PAM
S
D L
B
B
W
R
Vereniging
HilKamp
Rood & Wit
V.O.C.
Dosti C.C.
Rood & Wit
Dosti C.C.
Dosti C.C.
HilKamp
Quick 1888
Rood & Wit
Dosti C.C.
HilKamp
Quick 1888
Quick 1888
Vangen
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
Stumpings Totaal
2
8
1
7
1
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
Naam
Dreis Ingelse
Nijhuis
Chisholm
Boer de
Windhorst
Baijender
Beurten v
Hagen
Mol
Varma
Lubbers
Harvey
Vrl.
RV
M
C
S
R J A
J R
B
H
JWAC
R
R
M
L
Vereniging
Quick 1888
Quick 1888
Quick 1888
Quick 1888
Rood & Wit
Rood & Wit
Rood & Wit
Rood & Wit
V.O.C.
V.O.C.
Dosti C.C.
Quick 1888
Quick 1888
Vangen Stumpings Totaal
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
Veteranen Klasse B
Ontbrekende Jaarstaat
Geen
Verenigingsmijlpalen
A.C.C.
60.000 runs gescoord
22-05-2010
tegen
Bloemendaal
Bloemendaal
50.000 runs gescoord
28-08-2010
50.000 runs tegen gekregen 03-07-2010
tegen
tegen
Sparta
Hercules
C.C.G.
45.000 runs gescoord
tegen
Sparta
03-07-2010
Bijzondere Prestaties 2010
Eilers
R
Bloemendaal vs Hercules
126 *
Chaudhry
J
C.C.G.
vs A.C.C.
109 *
Knupfer
E P
A.C.C.
vs Bloemendaal
107 *
Booij
E P
A.C.C.
vs Bloemendaal
104
Burg vd
E
Sparta
vs Bloemendaal
102
Sardha
A
Sparta
vs A.C.C.
5
v 27
Buijze
R L
Hercules
vs C.C.G.
5
v 59
Oosterzee v V
C.C.G.
vs Bloemendaal
4
v 6
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
Naam
Knupfer
Geer de
Linde van der
Burg van der
Chaudhry
Jong de
Smit
Jong de
Ruchtie
Buijze
Westerink Graaf vd
Spuij
Booij
Vroe de
Nierop
Pattinasarany
Schotte
Sarre
Swaneveld
Moenna
Mir
Huygen
Buijze
Huygen
Schmidt von
Jonker
Vries de
Bosboom
Jong de
Singh
Tomlinson
Bowlen
1
2
3
4
5
6
44
Naam
Sardha
Keukelaar
Kemming
Sarukkali
Davidson
Schwandt
Vrl.
EP
A
H
E
J
A
F A R
G
E
J G P H
EJ
E
B
E
J W
C
R
BE
MP
A
I
H
A
K M H
T
JWM
U
A D
A W M
L
H
A
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. A.C.C.
5
5
3 339 107 *
C.C.G.
9
9
4 464
89 *
Sparta
5
5
3 146
64 *
Sparta
8
8
1 432 102
C.C.G.
6
6
2 239 109 *
Sparta
4
3
2
53
28 *
Hercules
11 10 2 396
91
Bloemendaal 12 11 3 384
70
Hercules
5
4
2
96
65 *
Hercules
10 10 2 342
84
Bloemendaal 2
2
85
43
A.C.C.
5
3
2
38
21 *
Sparta
6
6
1 183
62
A.C.C.
10 10
365 104
C.C.G.
9
5
1 138
65 *
A.C.C.
5
5
2 100
51 *
Sparta
6
6
1 162
69 *
Bloemendaal 9
8
1 210
58 *
A.C.C.
6
6
1 145
69 *
A.C.C.
10 9
257
66
Sparta
2
2
57
49
C.C.G.
8
8
206
46
C.C.G.
8
8
191
49
Hercules
10 8
1 167
56
C.C.G.
9
7
1 129
75
A.C.C.
8
4
1
63
34
Bloemendaal 4
3
63
50
Hercules
8
5
1
80
39
Hercules
9
7
1 116
66
Sparta
8
7
123
36
Sparta
9
7
1 103
35 *
Sparta
10 4
68
33
Vrl.
A
P
R
R C C
M
M
Vereniging
Sparta
Sparta
Sparta
Hercules
C.C.G.
C.C.G.
Overs Wickets Runs
10
5
27
9
3
18
8
4
25
6
3
26
11
4
37
5
3
31
45.000 runs tegen gekregen 03-07-2010
1000 Vangen
22-05-2010
M. Schwandt
Hercules
20.000 runs gescoord
22-08-2010
20.000 runs tegen gekregen 26-06-2010
tegen
Sparta
tegen
Hercules
tegen
tegen
Bloemendaal
CCG
Kemming
R
Sparta
vs Bloemendaal
4
v 25
Swaneveld
A
A.C.C.
vs Bloemendaal
4
v 43
Noorhoff
D G F
Hercules
vs A.C.C.
4 v + 2 st
Jansen
A
A.C.C.
vs Bloemendaal
3 v
Smit
F A R
Hercules
vs Sparta
3 v
Nierop
C
A.C.C.
vs Bloemendaal
3 v
Steen vd
J
Sparta
vs Bloemendaal
2 v + 1 st
Smit
F A R
Hercules
vs C.C.G.
3 st
Gem.
169,50
92,80
73,00
61,71
59,75
53,00
49,50
48,00
48,00
42,75
42,50
38,00
36,60
36,50
34,50
33,33
32,40
30,00
29,00
28,56
28,50
25,75
23,88
23,86
21,50
21,00
21,00
20,00
19,33
17,57
17,17
17,00
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Eldering
D
A.C.C.
10 8
2
87
44 14,50
Snooy
AA
Hercules
9
9
1 115
23 14,38
Oosterzee van V
C.C.G.
8
5
1
53
17 13,25
Nienhuys
JJ
Bloemendaal 10 10
131
47 13,10
Nickless
J
C.C.G.
5
4
49
34 12,25
Hees van
CA
Bloemendaal 6
6
1
61
15 12,20
Schwandt
M
C.C.G.
5
5
1
48
34 * 12,00
Anneveldt
J
Bloemendaal 5
3
34
15 11,33
Have ten
A
Bloemendaal 6
6
65
23 10,83
Bernelot Moens A M Bloemendaal 6
4
1
30
13 * 10,00
Verder speelden nog 6 of meer wedstrijden:
Wessel
S P
Bloemendaal 12 7
3
11
4
Bernearts
R
Sparta
10 8
1
54
16
Burg van der
P
Sparta
10 3
1
10
10 *
Noorhoff
D G F Hercules
10 3
3
5
3 *
Buijze
R L
Hercules
9
5
1
36
20 *
Volten
S
C.C.G.
9
6
2
27
8 *
Boer
B
A.C.C.
9
4
3
7
4 *
Davidson
M
C.C.G.
8
6
1
40
16 *
Chaudhry
Y
C.C.G.
8
2
2
3
3 *
Kornet
B
Sparta
7
6
2
38
25
Rangarajan
RS
Bloemendaal 7
6
2
30
13
Janssen
A A
A.C.C.
7
5
1
23
9
Jonge de
P
A.C.C.
7
3
1
7
5 *
Brey de
M
C.C.G.
6
5
28
17
Jong de
T
Sparta
6
5
3
25
12
Eck van
W G
Hercules
6
5
19
10
Noorhoff
H H G Hercules
6
4
1
17
6
Steen van der
J
Sparta
6
2
2
10
9 *
Verder speelde nog o.a.:
Eilers
R
Bloemendaal 1
1
1 126 126 *
Gem. Ec. rate
5,40
2,700
6,00
2,000
6,25
3,125
8,67
4,333
9,25
3,364
10,33 6,200
7
8
9
10
11
12
Naam
Kruijt
Taylor
Chaudhry
Schotte
Bhagirath
Booij
Vrl.
WAN
AE
J
BE
R
E
Vereniging
Overs Wickets Runs
Bloemendaal 30
6
75
A.C.C.
10
3
38
C.C.G.
43
11
145
Bloemendaal 29
9
144
Bloemendaal 17
3
50
A.C.C.
54
10
176
Gem. Ec. rate
12,50 2,500
12,67 3,800
13,18 3,372
16,00 4,966
16,67 2,941
17,60 3,249
Kleefstra Almanak 2010
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Naam
Mir
Swaneveld
Geer de
Buijze
Oosterzee van
Bosboom
Nienhuys
Vries de
Lavania
Eldering
Soleman
Tarcy
Buijze
Anneveldt
Snooy
Fielden
1
2
3
4
7
10
11
17
Naam
Smit
Noorhoff
Janssen
Ruchtie
Steen van der
Volten
Booij
Nierop
Vroe de
Jong de
Nienhuys
Schotte
Anneveldt
Vries de
Bernearts
Mir
Eldering
Vrl.
H
A
A
R L
V
A W M
JJ
A D
S
D
CAA
A
K M H
J
AA
Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
C.C.G.
56
12
213 17,75 3,804
A.C.C.
27
7
126 18,00 4,667
C.C.G.
60
13
242 18,62 4,045
Hercules
73
16
335 20,94 4,589
C.C.G.
26
6
126 21,00 4,785
Hercules
39
12
263 21,92 6,801
Bloemendaal 31
6
134 22,33 4,323
Hercules
52
12
270 22,50 5,192
Hercules
34
5
115 23,00 3,382
A.C.C.
78
12
283 23,58 3,628
A.C.C.
17
3
71 23,67 4,176
Bloemendaal 28
4
97 24,25 3,464
Hercules
57
12
293 24,42 5,111
Bloemendaal 39
6
153 25,50 3,923
Hercules
11
3
80 26,67 7,273
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Naam
Vrl.
Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Kornet
B
Sparta
54
9
246 27,33 4,556
Schmidt von
J W M A.C.C.
69
11
301 27,36 4,362
Tomlinson
A
Sparta
74
10
288 28,80 3,892
Sarre
MP
A.C.C.
44
8
231 28,88 5,250
Jonge de
P
A.C.C.
16
3
89 29,67 5,563
Nierop
C
A.C.C.
22
4
120 30,00 5,455
Jong de
L
Sparta
37
7
211 30,14 5,677
Spiegel van P I
Bloemendaal 14
3
97 32,33 6,929
Burg van der
P
Sparta
57
8
289 36,13 5,055
Vroe de
J W
C.C.G.
37
3
162 54,00 4,378
Rangarajan
RS
Bloemendaal 47
4
221 55,25 4,702
Ruchtie
E
Hercules
36
3
171 57,00 4,750
Chaudhry
Y
C.C.G.
67
3
226 75,33 3,373
Spelers met minder dan 3 wickets, maar 10 overs of meer en Ec. rate < 4.500.
Moenna
I
Sparta
14
1
60 60,00 4,286
Vrl.
F A R
D G F
A A
E
J
S
E
C
J W
G
JJ
BE
J
A D
R
H
D
Vereniging
Hercules
Hercules
A.C.C.
Hercules
Sparta
C.C.G.
A.C.C.
A.C.C.
C.C.G.
Bloemendaal
Bloemendaal
Bloemendaal
Bloemendaal
Hercules
Sparta
C.C.G.
A.C.C.
Naam
Graaf vd
Jonge de
Schmidt von
Soleman
Have ten
Wessel
Hoes
Schwandt
Chaudhry
Bosboom
Buijze
Noorhoff
Jong de
Moenna
Spuij
Swaneveld
Vangen
8
7
6
6
3
1
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
Stumpings
3
4
3
3
5
1
Totaal
11
11
9
6
6
6
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
Vrl.
E
P
JWM
CAA
A
S P
B
M
J
A W M
R L
H H G
L
I
B
A
Vereniging
A.C.C.
A.C.C.
A.C.C.
A.C.C.
Bloemendaal
Bloemendaal
Bloemendaal
C.C.G.
C.C.G.
Hercules
Hercules
Hercules
Sparta
Sparta
Sparta
A.C.C.
Vangen
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Stumpings
1
Totaal
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ZaMi Cricket
Aanwezige staten
Daar veel staten ontbreken zijn de staten uit de verschillende poules in één overzicht verwerkt.
Aanwezige staten Ajax 2, H.C.C. 1, Kampong 2, V.C.C. 1, V.R.A. 1 en V.R.A. 2
Bijzondere Prestaties 2010
Kampen v
Molenbuur
Boden
Crowlesmith
Bekker
Das
Nota
Geenevaasen
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Naam
Nota
Sigmond
Cook
Turmaine
Molembuur
Kempenaer de
Yisrael
Napier
Bennet
Tops
Ravenstein v
Schreiner
Nota
Mulder
Mars
Toxopeus
Wissen v
Sobti
Spits
Mulder
Bal
Chrighton
George
Molenaar
Fowler
McPhillimy
Calis
Rimmington
Holleman
Collignon
Mierlo v
Hintzen
Wolferen v
J W A
M
B
T
G J
J W
M A C
S
Vrl.
M A C
JP
S
L
M
W
Phil
M
P
P
P
J
Y
R W A
DJ
J
S
J
BJ
J
J
R
M J
M F A
N
P
G J
L
W W
L J
W
A H J
JAW
H.C.C. 2
V.C.C.
Ajax
Rood & Wit
H.B.S.
Sparta
V.C.C.
Olympia
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
V.O.C.
Rood & Wit
Kampong 2
H.C.C.
V.O.C.
Ajax
Groen Geel
Sparta
209
193
160
142
140
116
116
112
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
V.C.C.
10
8
3 343 116* 68,60
Kampong
11
9
4 337
89* 67,40
Kampong
9
5
4 67
33* 67,00
V.R.A. 1 en 2 3
3
1 129
76* 64,50
V.C.C.
10
10
1 508 193 56,44
H.C.C.
3
3
1 102
44* 51,00
V.R.A. 6
6 236 100 39,33
H.C.C.
6
5
1 142
68 35,50
H.C.C.
8
5
1 131
43 32,75
H.C.C.
9
9
2 221
42 31,57
Kampong
7
6
1 153
72 30,60
Kampong
7
6 183
66 30,50
V.C.C.
8
7
2 147
91* 29,40
V.R.A. 2
3
3
86
39 28,67
Kampong
9
7
2 140
64* 28,00
H.C.C.
4
4 109
41 27,25
V.C.C.
7
5 135
70 27,00
V.R.A. 2
3
3
80
35 26,67
V.R.A. 2
5
5
1 106
58* 26,50
V.R.A. 8
5
1 104
53* 26,00
Ajax 2
9
9
1 206
68* 25,75
H.C.C.
7
6
1 128
38 25,60
V.R.A. 1 en 2 13
13
1 305
52 25,42
Ajax 2
11
8
1 167
43 23,86
V.R.A. 8
7
1 138
48 23,00
V.R.A. 1 en 2 8
7
1 133
39* 22,17
Ajax 2
6
6
1 110
61 22,00
V.R.A. 1 en 2 8
8 172
46 21,50
Ajax 2
10
9
1 167
45* 20,88
V.R.A. 1 en 2 10
9 186
86 20,67
V.R.A. 9
7 144
61 20,57
V.R.A. 2
9
9
2 130
39 18,57
Kampong
8
3
55
32 18,33
Kleefstra Almanak 2010
Schelven v
J H M
Quick H. 2
vs
Heyde vd
B
A.C.C.
vs
Smits
C F
H.B.S.
vs
Yisrael
P
V.R.A.
vs
Bordewijk
M
H.C.C.
vs
Sigmond
J P
Kampong
vs
Outeren v
M
V.C.C.
vs
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Quick H
H.C.C. 2
V.O.C.
V.C.C.
109
100
100
100
Rood & Wit
V.R.A.
V.R.A. 2
4v
4v
4v
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Lynch A
V.R.A. 2
7
6 108
65 18,00
Slagter
M
V.R.A. 7
7
1 108
40 18,00
Kappelle
F
V.R.A. 2
7
6 106
52 17,67
Hazeweijer
M M V.R.A. 2
3
3
50
32 16,67
Nota
A
V.C.C.
9
8
1 116
35 16,57
Ellerton
T
V.R.A. 2
6
6
1 82
24 16,40
Butt
S
V.C.C.
5
5
1 61
38* 15,25
Kuijers
T J
Ajax 2
7
5
1 60
28 15,00
Feltham
S J
Ajax 2
7
6
80
34 13,33
Deelen
F
V.R.A. 2
5
5
1 53
15* 13,25
Brown
L
V.R.A. 1 en 2 9
6
1 65
52 13,00
Kempen
S
V.R.A. 4
4
52
41 13,00
Neuerburg
I
V.C.C.
11
11
2 117
29 13,00
Dekkers
J
V.R.A. 2
10
9
2 89
24 12,71
Spits
T
V.R.A. 2
6
6
69
30 11,50
Becker
J
Kampong
6
5
57
30 11,40
Outeren v
M
V.C.C.
12
9 101
46 11,22
Graaff de
R
V.C.C.
8
5
50
24 10,00
Verder speelden nog 5 of meer wedstrijden :
Buwalda
W
H.C.C.
12
9
2 38
15
Wernink
T
H.C.C.
11
6
3 20
8
Alderliesten
J
Ajax 2
10
7
52
15
Bier
H
V.R.A. 2
10
8
78
18
Driessen
W R
Ajax 2
10
7
68
52
Kerdijk
M L
Ajax 2
10
10
73
25
Lindemann
Th J
V.R.A. 1 en 2 10
8
4 27
8 *
Malik
S
V.C.C.
10
8
2 40
19
Yates
S
Kampong
10
4
3 24
8 *
Paulson
M
V.C.C.
9
4
2
3
2 *
Frieke W E
Ajax 2
8
8
4 14
6 *
Hilberts
B
H.C.C.
8
5
14
8
Holleman
F
V.C.C.
8
3
1
6
6
>
Kool
M
Kampong
8
7
1 37
16*
45
Naam
Veliscek
Verschragen
Addink
Boetzelaer v
Bordewijk
Mierloo v
Richardson
Seggelen v
Westbury
Bouter
Fillingham
Hoven vd
Molenaar
Nierop v
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Naam
Baecke
Bouter
Trijzelaar
Lynch Turmaine
Langevelde v
Geraedts
Alderliesten
Bordewijk
Wissen v
Nota
McPhillimy
Mars
Waltmann
Feltham
Wolferen v
Holleman
Dekkers
Ravenstein v
Molenaar
Yates
Kool
Spits
Hoven vd
Fielden
1
2
4
5
7
8
12
Naam
Sigmond
Holleman
Lindemann
Driessen
Bordewijk
Qadar
Nota
Alderliesten
Fillingham
Rimmington
Mierlo v
Hoven vd
Kerdijk
Kuijers
Ravenstein v
Vrl.
M
J
GH
RM
M
W J
J
A
J
G
A
O O
J
T S
Vrl.
P
G
P J
A
L
J
JE
J
M
S
M
P
DJ
R D F
S J
JAW
F
J
P
M F A
S
M
T
O O
Vrl.
JP
W W
Th J
W R
M
M
A
J
A
L
W
O O
M L
T J
P
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
V.C.C.
8
5
4
2
H.C.C.
8
6
43
16
Kampong
7
5
23
13
Kampong
7
6
44
19
H.C.C.
7
5
1 39
21*
H.C.C.
7
5
18
8
V.R.A. 2
7
2
2
9
5 *
Kampong
7
6
2
1
H.C.C.
7
7
65
23
H.C.C.
6
4
34
17
H.C.C.
6
4
4
4
Ajax 2
6
5
1 17
5
V.R.A. 1 en 2 6
5
1 21
10
V.R.A. 1 en 2 6
4
3
9
3 *
Vereniging
V.R.A. H.C.C.
H.C.C.
V.R.A. 2
V.R.A. 1 en 2
Ajax 2
Kampong
Ajax 2
H.C.C.
V.C.C.
V.C.C.
V.R.A. Kampong
Ajax 2
Ajax 2
Kampong
V.C.C.
V.R.A. 2
Kampong
Ajax 2
Kampong
Kampong
V.R.A. 2
Ajax 2
Vereniging
Kampong
Ajax 2
V.R.A. 1 en 2
Ajax 2
H.C.C.
V.C.C.
V.C.C.
Ajax 2
H.C.C.
V.R.A. 1 en 2
V.R.A. Ajax 2
Ajax 2
Ajax 2
Kampong
Overs Wickets
12
6
24
9
11
5
41
13
12
5
8
5
22
9
55
24
37
10
16
8
19
7
48
16
59
17
24
9
13
6
47
11
18
7
43
13
48
9
57
17
71
18
22
7
15
5
39
8
Vangen
13
5
5
9
7
7
6
5
5
2
5
4
4
4
4
Runs
50
79
47
123
48
49
92
265
112
97
88
206
224
124
88
163
107
212
150
291
333
131
94
165
Gem. Ec. rate
8,33 4,227
8,78 3,292
9,40 4,273
9,46 3,037
9,60 4,000
9,80 6,125
10,22 4,182
11,04 4,789
11,20 3,068
12,13 6,063
12,57 4,632
12,88 4,262
13,18 3,808
13,78 5,239
14,67 6,769
14,82 3,481
15,29 5,892
16,31 4,930
16,67 3,125
17,12 5,105
18,50 4,690
18,71 5,867
18,80 6,267
20,63 4,231
Stumpings
1
5
5
3
Totaal
14
10
10
9
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Salomons
S
V.R.A. 1 en 2 6
4
1 16
9
Waltmann
R D F
Ajax 2
6
6
1 39
15*
Wokke
D
Kampong
6
4
0
0
Bantwal
S
V.R.A. 1 en 2 5
5
1 44
19
Ekkers
J
V.R.A. 1 en 2 5
3
2
7
6 *
Geraedts
JE
Kampong
5
4
46
28
Kooper
D E
Ajax 2
5
3
1
6
5
Mulder
J
V.R.A. 5
5
40
21
Qadar
M
V.C.C.
5
5
2 43
29
Verder nog o.a. :
Akkerman
V V.R.A. 2
2
1 106
77*
Rier
M W
V.R.A. 1 en 2 2
2
1 75
57*
Nierop v
E
V.R.A. 1
1
60
60
Quarles van Ufford W Kampong
2
2
57
55
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Naam
Vrl.
Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Molembuur M
V.C.C.
42
9
186
20,67 4,394
Bennet
P
H.C.C.
48
11
231
21,00 4,773
Jamieson
E
V.R.A. 2
20
5
106
21,20 5,300
Mulder
J
V.R.A. 45
8
170
21,25 3,778
Veliscek
M
V.C.C.
27
6
129
21,50 4,778
Chrighton
R
H.C.C.
34
8
176
22,00 5,207
Tops
P
H.C.C.
39
8
189
23,63 4,846
Driessen
W R Ajax 2
45
11
265
24,09 5,889
Outeren v
M
V.C.C.
36
10
245
24,50 6,806
Cook
S
Kampong
51
10
250
25,00 4,902
Malik
S
V.C.C.
27
7
176
25,14 6,519
Brown
L
V.R.A. 1 en 2
49
8
205
25,63 4,184
Collignon
LJ
V.R.A. 1 en 2
33
6
160
26,67 4,848
Fowler
N
V.R.A. 40
9
240
26,67 6,000
Kuijers
T J
Ajax 2
39
8
216
27,00 5,492
Duvekot
F
H.C.C.
31
5
142
28,40 4,581
Nierop v
T S
V.R.A. 1 en 2
21
5
150
30,00 7,143
Richardson J
V.R.A. 2
24
6
195
32,50 8,125
Yisrael
P
V.R.A. 38
5
191
38,20 5,026
Spelers met minder dan 5 wickets, maar 20 overs of meer en Ec. rate < 5.000.
Fillingham A
H.C.C.
37
4
104
2,811
Mulder
R W A V.R.A. 2
22
83
3,773
Qadar
M
V.C.C.
22
4
101
4,591
Bantwal
S
V.R.A. 1 en 2
34
3
165
4,853
20
Naam
Tappin-Krijnen
Tops
Outeren v
Wolferen v
Brown
Buwalda
Cook
Dekkers
Ellerton
Harten vd
Kempen
Molenaar
Mulder
Schreiner
Vrl.
J A J
P
M
JAW
L
W
S
J
T
CRB
S
M F A
R W A
J
Vereniging
Ajax 2
H.C.C.
V.C.C.
Kampong
V.R.A. 1 en 2
H.C.C.
Kampong
V.R.A. 2
V.R.A. 2
Kampong
V.R.A. Ajax 2
V.R.A. 2
Kampong
Vangen
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Stumpings
Totaal
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
prestaties
dames 2010
In de tabellen batten, bowlen en fielden zijn diegenen opgenomen, die in 2010 voldaan hebben aan de volgende criteria op de onderdelen batten (runs + innings + gemiddelde), bowlen (overs + wickets) of fielden (Vangen + Stumpings):
Hoofdklasse
Hoofdklasse niveau ( Comp. + B.d.C. + Ned XI )
Eerste Klasse Twenty20
Batten
runs 50
75
30
20
inn.
5
8
3
2
Bowlen
Gem.
7,50
7,50
7,50
7,50
Fielden
wickets
5
8
4
2
overs
20
40
20
6
Ec. rate
< 5.000
< 5.000
< 5.000
< 6.500
Vangen + Stumpings
3
4
3
2
Heeft een speelster - in Hoofdklasse en Eerste Klasse - niet voldaan aan de bovenstaande criteria voor het batten, maar wel 5 of meer wedstrijden gespeeld dan is de speelster vermeld
onder de tekst: “Verder speelden nog 5 of meer wedstrijden:”.
Heeft in een afdeling geen speelster van een elftal aan een criterium voldaan dan is van dat elftal diegene opgenomen, die er het dichtst bij gekomen is onder de aanduiding: “Verder
nog o.a.:”. Onder dit hoofd zijn ook de speelsters opgenomen, die bij het batten niet aan de criteria hebben voldaan, maar een fifty of century gescoord hebben.
In iedere tabel worden uitsluitend de resultaten vermeld, die behaald zijn in de afdeling die er boven staat aangegeven.
46
Kleefstra Almanak 2010
Nederlands Elftal
Dit seizoen zijn 16 wedstrijden door het Nederlands Elftal gespeeld, waarvan 3 Twenty20, 6 O.D.I. en nog 7 overige wedstrijden met 50 overs. Eén wedstrijd van het EK kon niet beginnen vanwege overvloedige regen. Het EK gold tevens als WK Kwalificatie Toernooi voor Europa. Nederland plaatste zich hier voor het volgende World Cup Kwalificatie Toernooi op weg
naar het WK in 2013.
Mijlpalen
Wedstrijden
75
Tanke
50
Rambaldo
25
Nijman
Hannema
Runs
1500
Rambaldo
750
Nijman
A S
H W
M E
D
(75)
(65)
(38)
(25)
H W
M E
(1579)
(780)
Wattenberg
250
Veringmeier
Lanser
Wickets
50
Tanke
Vangen/Stumpings
25
V C E
M
E
(757)
(319)
(308)
A S
(64)
Wattenberg V C E
(39)
One Day Internationals
Wedstrijden
Ierland - Nederland
Nederland - West Indies
Nederland - Sri Lanka
Nederland - Pakistan
Ierland - Nederland
Zuid Afrika - Nederland
Prestaties 2010
Batten
Naam
Braat
Brouwers
Gerrits
Groot de
Hannema
Kornet
Lange de
Lanser
Bowlen
Naam
Braat
Brouwers
Gerrits
Kornet
Fielden
Naam
Braat
Brouwers
Kornet
Lange de
Vrl.
D M
L
E
C M
D
Mariska
E L T
E
Vrl.
D M
L
E
Mariska
Mijlpalen
11-8-2010
Europees Kampioenschap verloren
126 voor 7
125 voor 9
H W Rambaldo 22
6-10-2010
ICC Cricket Challenge
verloren
135 voor 8
283 voor 6
E Lanser 39, H W Rambaldo 27
7-10-2010
ICC Cricket Challenge
verloren
195 voor 8
245 voor 8
H W Rambaldo 67, A S Tanke 27
9-10-2010
ICC Cricket Challenge
verloren
213 a.o.
258 voor 9
E Lanser 75, H W Rambaldo 39, M E Nijman 33 en E L T de Lange 4-43
10-10-2010
ICC Cricket Challenge
verloren
175 voor 2
172 a.o.
M E Nijman 43, A S Tanke 39, H W Rambaldo 30
12-10-2010
ICC Cricket Challenge
verloren
113 voor 0
109 voor 9
H W Rambaldo 21, M E Nijman 21
Gesp.
5
5
1
2
6
6
6
6
Inn. N.O.
5
2
3
1
1
1
2
6
3
6
3
6
6
Overs
29
32
3
39
Vrl.
D M
L
Mariska
E L T
Maiden
4
1
0
3
Vangen
1
2
3
2
Runs
22
13
6
6
64
6
27
161
Runs
135
168
10
220
H.Sc. 9 *
7 *
6 *
6
15 *
3
11
75
Wickets
3
2
4
Stumpings
Gem.
7,33
6,50
3,00
21,33
2,00
4,50
26,83
Gem. 45,00
84,00
55,00
Ec. rate
4,655
5,250
3,333
5,617
Totaal
1
2
3
2
Naam
Nijman
Prins
Rambaldo
Salomons
Tanke
Veringmeier
Wattenberg
Vrl.
M E
D
H W
C A
A S
M
V C E
Naam
Lange de
Lanser
Tanke
Vrl.
E L T
E
A S
Naam
Lanser
Nijman
Rambaldo
Wattenberg
Vrl.
E
M E
H W
V C E
Wedstrijden 50 Salomons C A (50)
Runs
500 Rambaldo H W (618)
Gesp.
6
1
6
1
6
3
6
Inn. N.O.
6
1
6
1
6
3
6
Overs
41
54
37
Maiden
2
6
1
Vangen
1
1
2
4
Runs
116
0
206
4
73
35
56
Runs
213
189
242
H.Sc. 43
0
67
4
39
16
31
Wickets
8
6
6
Gem.
19,33
0,00
34,33
4,00
12,17
11,67
9,33
Gem. 26,63
31,50
40,33
Stumpings
2
Ec. rate
5,195
3,522
6,483
Totaal
1
1
2
6
Overige 50 over wedstrijden
Wedstrijden
Northamptonshire - Nederland
30-05-2010
ECB County Championship
gewonnen
134 a.o.
208 voor 9
H W Rambaldo 66, M Veringmeier 42 en V C E Wattenberg 1 vang en 2 Stumpings
Derbyshire - Nederland
31-05-2010
ECB County Championship
verloren
146 voor 7
143 a.o.
H W Rambaldo 48
Cornwall - Nederland
25-07-2010
ECB County Championship
gewonnen
132 a.o.
309 voor 7
M E Nijman 99, V C E Wattenberg 60, H W Rambaldo 36 en A S Tanke 3-21, E Lanser 3-27
ECB Development XI - Nederland 09-08-2010
Europees Kampioenschap
gewonnen
244 a.o.
245 voor 4
C A Salomons 100*, H W Rambaldo 44, M E Nijman 34 en D M Braat 3-24
Nederland - Schotland
10-08-2010
Europees Kampioenschap niet gespeeld wegens regen
Schotland - Nederland
12-08-2010
Europees Kampioenschap
gewonnen
250 voor 4
191 voor 8
H W Rambaldo 93*, M E Nijman 78 en E L T de Lange 3-39
Durham - Nederland
15-08-2010
ECB County Championship
gewonnen
74 a.o.
244 voor 6
H W Rambaldo 92, K Tomlinson 51, M E Nijman 41 en K Tomlinson 5-20
Hertfordshire - Nederland
05-09-2010
ECB County Championship
gewonnen
63 a.o.
246 voor 9
E Lanser 70, M Veringmeier 34 en K Tomlinson 3-12, V C E Wattenberg 2 Vangen en 2 Stumpings
Prestaties 2010
Batten
Naam
Braat
Brouwers
Groot de
Hannema
Kornet
Lange de
Lanser
Vrl.
D M
L
C M
D
Mariska
E L T
E
Kleefstra Almanak 2010
Gesp.
6
6
3
6
6
4
7
Inn.
4
3
3
5
2
3
6
N.O.
2
3
3
2
Runs
24
16
65
89
11
7
124
H.Sc. 14 *
8 *
38
28 *
7
7 *
70
Gem.
12,00
21,67
44,50
5,50
7,00
20,67
Naam
Nijman
Rambaldo
Salomons
Tanke
Tomlinson
Veringmeier
Wattenberg
Vrl.
M E
H W
C A
A S
K
M
V C E
Gesp.
7
7
4
6
2
6
7
Inn.
7
7
4
4
2
5
7
N.O.
1
1
1
Runs
278
398
111
12
73
121
131
H.Sc. 99
93 *
100 *
7
51
42
60
Gem.
39,71
66,33
37,00
4,00
36,50
24,20
18,71
47
Bowlen
Naam
Braat
Brouwers
Kornet
Lange de
Lanser
Vrl.
D M
L
Mariska
E L T
E
Fielden
Naam
Braat
Brouwers
Groot de
Hannema
Kornet
Lange de
Lanser
Overs
40
44
46
25
61
Vrl.
D M
L
C M
D
Mariska
E L T
E
Vangen
2
1
1
1
1
1
4
Twenty20
Wedstrijden
Zuid Afrika - Nederland
Nederland - West Indies
Ierland - Nederland
Prestaties 2010
Batten
Naam
Braat
Brouwers
Gerrits
Groot de
Hannema
Kornet
Lange de
Boundaries
Naam
Groot de
Lanser
Nijman
Prins
Bowlen
Naam
Braat
Brouwers
Gerrits
Hannema
Kornet
Fielden
Naam
Rambaldo
Tanke
Maiden Runs
12
105
5
121
8
164
4
120
7
177
Vrl.
D M
L
E
C M
D
Mariska
E L T
Wickets
5
4
9
6
10
Gem. 21,00
30,25
18,22
20,00
17,70
Stumpings
Ec. rate
2,636
2,739
3,592
4,800
2,902
Naam
Nijman
Rambaldo
Tanke
Tomlinson
Totaal
2
1
1
1
1
1
4
Naam
Nijman
Rambaldo
Tanke
Tomlinson
Veringmeier
Wattenberg
14-10-2010
ICC Cricket Challenge
verloren
205 voor 1
V C E Wattenberg 22, H W Rambaldo 20
16-10-2010
ICC Cricket Challenge
verloren
92 a.o.
C M de Groot 23 en D Hannema 1-17
16-10-2010
ICC Cricket Challenge
verloren
179 voor 5
M Veringmeier 60, H W Rambaldo 34 en D M Braat 1-28, E Lanser 1-36
Gesp.
2
2
2
3
3
3
1
Inn.
1
1
3
2
1
1
Vrl.
C M
E
M E
D
Vrl.
D M
L
E
D
Mariska
Vrl.
H W
A S
N.O.
1
1
Runs
0
2
56
6
1
1
H.Sc. 0
2 *
23
6
1 *
1
Vieren
Zessen
4
2
1
1
Overs
4
7
8
3
12
Runs
28
59
81
17
110
Wickets
1
1
1
Gem. 28,00
17,00
110,00
Vangen
Stumpings
1
1
Gem.
0,00
18,67
3,00
1,00
Boundaries
4
2
1
1
Ec. rate
7,000
8,429
10,125
5,667
9,167
Totaal
1
1
Naam
Lanser
Nijman
Prins
Rambaldo
Tanke
Veringmeier
Wattenberg
Vrl.
M E
H W
A S
K
Overs
6
12
49
15
Maiden Runs
0
39
2
42
3
160
4
32
Vrl.
M E
H W
A S
K
M
V C E
Vangen
1
4
3
1
2
4
Wickets
1
3
13
8
Gem. 39,00
14,00
12,31
4,00
Ec. rate
6,500
3,599
3,243
2,133
Stumpings
6
Totaal
1
4
3
1
2
10
90 voor 7
191 voor 4
137 voor 4
Vrl.
E
M E
D
H W
A S
M
V C E
Gesp.
3
3
2
3
2
1
3
Naam
Rambaldo
Tanke
Veringmeier
Wattenberg
Inn.
3
3
2
3
2
1
3
Vrl.
H W
A S
M
V C E
Naam
Lange de
Lanser
Rambaldo
Tanke
Vrl.
E L T
E
H W
A S
Naam
Wattenberg
Vrl.
V C E
N.O.
1
1
1
Runs
23
16
14
58
9
60
40
H.Sc. 11
11
11
34
5
60
22
Vieren
Zessen
5
1
6
3
Overs
3
11
6
6
Runs
40
103
52
76
Wickets
1
1
Gem.
11,50
5,33
14,00
19,33
4,50
60,00
20,00
Boundaries
5
1
6
3
Gem. 40,00
103,00
Vangen
Stumpings
1
Ec. rate
13,333
9,364
8,667
12,667
Totaal
1
Hoofdklasse
Ontbrekende Jaarstaat
Geen
Bijzondere Prestaties 2010
Köster
M A
V.R.A.
vs A.C.C.
128
Mackay
F
Ajax
vs A.C.C.
119
Mackay
F
Ajax
vs Hermes D.V.S.
116
*
Tomlinson
K
Rood & Wit
vs Quick H.
114
*
Rambaldo
H W
Quick H.
vs Rood & Wit
113
*
Salomons
C A
V.R.A.
vs Quick H.
106
*
Mackay
F
Ajax
vs A.C.C.
102
*
Salomons
C A
V.R.A.
vs Rood & Wit
102
Salomons
C A
V.R.A.
vs Quick H.
97
Rambaldo
H W
Quick H.
vs Ajax
93
Salomons
C A
V.R.A.
vs Quick H.
88
Salomons
C A
V.R.A.
vs Ajax
87
Nijman
M E
Hermes D.V.S.
vs Rood & Wit
86
Wattenberg
V C E
Hermes D.V.S.
vs V.R.A.
86
Prins
D
Hermes D.V.S.
vs Rood & Wit
84
Tomlinson
K
Rood & Wit
vs V.R.A.
79
Köster
M A
V.R.A.
vs Rood & Wit
75
*
Melchers
S F J
A.C.C.
vs Quick H.
73
Rambaldo
C H
Quick H.
vs A.C.C.
72
Hannema
D
A.C.C.
vs Ajax
70
Salomons
C A
V.R.A.
vs Hermes D.V.S.
70
48
Nijman
Rambaldo
M E
H W
Hermes D.V.S.
Quick H.
vs
vs
Ajax
Hermes D.V.S.
69
69
Rambaldo
Köster
Rambaldo
Salomons
Lanser
Köster
Nijman
Nijman
Wattenberg
Tanke
Nijman
Rambaldo
Rambaldo
Groot de
Tomlinson
Prins
Viguurs
Prins
Beest te
Tomlinson
C H
M A
H W
C A
E
M A
M E
N M
V C E
A S
M E
H W
H W
C
K
D
B
D
P
K
Quick H.
V.R.A.
Quick H.
V.R.A.
Quick H.
V.R.A.
Hermes D.V.S.
Hermes D.V.S.
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
Hermes D.V.S.
Quick H.
Quick H.
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
Hermes D.V.S.
V.R.A.
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
Rood & Wit
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Hermes D.V.S.
Quick H.
Hermes D.V.S.
A.C.C.
Rood & Wit
A.C.C.
Quick H.
A.C.C.
A.C.C.
V.R.A.
Rood & Wit
A.C.C.
V.R.A.
A.C.C.
V.R.A.
V.R.A.
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
V.R.A.
Ajax
69
68
66
*
66
*
63
*
63
*
62
*
61
61
*
61
60
*
60
60
59
59
57
57
56
*
56
55
Kleefstra Almanak 2010
Viguurs
Salomons
Groot de
Lanser
Tomlinson
Tomlinson
Köster
B
C A
C
E
K
K
M A
V.R.A.
V.R.A.
Hermes D.V.S.
Quick H.
Rood & Wit
Rood & Wit
V.R.A.
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Ajax
Rood & Wit
V.R.A.
Ajax
Ajax
A.C.C.
Quick H.
54
*
54
53
53
53
*
52
*
52
Melchers
S F J
A.C.C.
vs V.R.A.
51
Tanke
A S
Rood & Wit
vs Quick H.
51
*
Verheul
C M S Rood & Wit
vs Quick H.
51
Baillie
Y
Ajax
vs A.C.C.
50
Groot de
C
Hermes D.V.S.
vs Quick H.
50
Tomlinson
K
Rood & Wit
vs A.C.C.
50
*
Erkelens
C
Ajax
vs A.C.C.
5
v
Erkelens
C
Ajax
vs Quick H.
5
v
Braat
D M
Hermes D.V.S.
vs Quick H.
5
v
Boer de
T
V.R.A.
vs Ajax
4
v
Mol
L A
Quick H.
vs Hermes D.V.S.
4
v
Dickmann
R
Rood & Wit
vs Ajax
3
v
Hasan Burney A
Quick H.
vs A.C.C.
3
v
Braat
D M
Hermes D.V.S.
vs Ajax
3
v
Simpelaar
M
Ajax
vs Rood & Wit
3
v
Tomlinson
K
Rood & Wit
vs A.C.C.
3
v
Slobbe van
C
Hermes D.V.S.
vs Ajax
3
v
McKay
F
Ajax
vs Hermes D.V.S.
3
v
Rambaldo
C H
Quick H.
vs Hermes D.V.S.
3
v
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Naam
Vrl.
Vereniging
Gesp.
Mackay
F
Ajax
7
Tomlinson
K
Rood & Wit
10
Köster
M A
V.R.A.
12
Rambaldo
H W Quick H.
13
Salomons
C A
V.R.A.
13
Lanser
E
Quick H.
13
Beest te
P
Rood & Wit
6
Nijman
M E
Hermes D.V.S. 12
Wattenberg
V C E Hermes D.V.S. 12
Tanke
A S
Rood & Wit
9
Melchers
S F J
A.C.C.
8
Rambaldo
CH
Quick H.
11
Prins
D
Hermes D.V.S. 12
Hannema
D
A.C.C.
10
Hofman
H
V.R.A.
11
Groot de
C M
Hermes D.V.S. 12
Viguurs
B
V.R.A.
12
Suurenbroek
P
Ajax
10
Veringmeier
M
Hermes D.V.S. 12
Balk - Leurs
I
A.C.C.
8
Broekert de
M
A.C.C.
7
Berg van den F E J Quick H.
12
Mol
AC
Quick H.
11
Nijman
N M
Hermes D.V.S. 12
Mulder
P
Rood & Wit
7
Baillie
Y
Ajax
8
Verheul
C M S Rood & Wit
9
Braat
D M
Hermes D.V.S. 12
Minnema
S
V.R.A.
11
Kornet
Mar
Hermes D.V.S. 11
Verder speelden nog 6 of meer wedstrijden:
Kraidy
I
V.R.A.
13
Hennis
N
V.R.A.
12
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
Naam
Vrl.
Mol
AC
Braat
D M
Prakke S
Erkelens
C
Verheul
C M S
Tomlinson
K
Rambaldo
CH
Mackay
F
Lanser
E
Salomons
C A
Hennis
N
Fischer
F
Steenstra Toussaint C
Slobbe van
C
Groot de
C M
Viguurs
B
Entrop
MDE
Kornet
Mar
Mudde
K
Brouwers
L
Kleefstra Almanak 2010
Inn.
6
10
10
10
13
10
6
11
12
7
8
9
12
10
9
12
12
8
10
8
7
8
8
8
5
6
8
10
11
8
13
9
N.O. Runs
2 379
4 564
3 524
3 523
2 778
4 281
1 234
2 413
2 394
1 199
1 228
286
2 298
230
2 145
242
1 216
1 130
2 146
1 127
122
3 84
1 115
1 104
1 59
81
99
3 86
2 94
1 64
1
Vereniging Overs Wickets
Quick H.
21
7
Hermes D.V.S. 92
18
V.R.A.
24
8
Ajax
75
18
Rood & Wit 24
7
Rood & Wit 66
17
Quick H.
85
17
Ajax
51
10
Quick H.
105
18
V.R.A.
58
14
V.R.A.
83
11
Quick H.
33
6
Rood & Wit 25
6
Hermes D.V.S. 33
7
Hermes D.V.S. 40
6
V.R.A.
80
14
Quick H.
43
7
Hermes D.V.S. 91
12
Rood & Wit 23
5
Hermes D.V.S. 94
11
76
52
Runs
69
235
107
259
104
253
270
159
321
253
211
116
117
151
137
320
169
300
125
281
H.Sc.
119
114*
128
113*
106
63*
56
86
86
61
73
72
84
70
45*
59
57
35
43*
33*
37
28*
42
61
22*
50
51
27*
36
42
22
27
29
17
21
7
7
7
10
12
14
14
15
Gem.
94,75
94,00
74,86
74,71
70,73
46,83
46,80
45,89
39,40
33,17
32,57
31,78
29,80
23,00
20,71
20,17
19,64
18,57
18,25
18,14
17,43
16,80
16,43
14,86
14,75
13,50
12,38
12,29
10,44
9,14
22
23
Gem. Ec. rate
9,86 3,311
13,06 2,554
13,38 4,553
14,39 3,469
14,86 4,333
14,88 3,833
15,88 3,189
15,90 3,118
17,83 3,072
18,07 4,362
19,18 2,547
19,33 3,515
19,50 4,680
21,57 4,576
22,83 3,397
22,86 4,000
24,14 3,930
25,00 3,297
25,00 5,435
25,55 3,005
Tomlinson
K
Rood & Wit
vs A.C.C.
3
v
Tanke
A S
Rood & Wit
vs Ajax
3
v
Hennis
N
V.R.A.
vs A.C.C.
3
v
Verheul
C M S Rood & Wit
vs Ajax
3
v
Fischer
F
Quick H.
vs Hermes D.V.S.
3
v
Groot de
C
Hermes D.V.S.
vs Ajax
3
v
Schaap
I
Hermes D.V.S.
vs Rood & Wit
3
v
Viguurs
B
V.R.A.
vs A.C.C.
3
v
Rambaldo
C H
Quick H.
vs V.R.A.
3
v
Salomons
C A
V.R.A.
vs A.C.C.
3
v
Steenstra Toussaint C
Rood & Wit
vs A.C.C.
3
v
Kornet
Mar
Hermes D.V.S.
vs V.R.A.
3
v
Brouwers
L
Hermes D.V.S.
vs Ajax
3
v
Slobbe van
C
Hermes D.V.S.
vs V.R.A.
3
v
Sibley
C A
A.C.C.
vs V.R.A.
3
v
Mudde
K
Rood & Wit
vs Ajax
3
v
Rambaldo
H W
Quick H.
vs V.R.A.
3
v
McKay
F
Ajax
vs Hermes D.V.S.
3
v
Viguurs
B
V.R.A.
vs Quick H.
3
v
Tomlinson
K
Rood & Wit
vs Hermes D.V.S.
3
v
Melchers
S F J
A.C.C.
vs V.R.A.
3 v
McKay
F
Ajax
vs Hermes D.V.S.
3 v
Wattenberg
V C E
Hermes D.V.S.
vs Rood & Wit
3 v
Tomlinson
K
Rood & Wit
vs Hermes D.V.S.
3 v
Pashley
J
V.R.A.
vs Hermes D.V.S.
3 v
Salomons
C A
V.R.A.
vs Quick H.
3 v
Schroeder
M
Quick H.
vs Hermes D.V.S.
3 v
Pashley
J
V.R.A.
vs Hermes D.V.S.
1 v + 2 s
Beest te
P
Rood & Wit
vs Ajax
1 v + 2 s
Naam
Vrl.
Brouwers
L
Mol
LA
Richelle
M
Yperen van
Y
Erkelens
C
Sibley
C A
Pashley
J
Snoek
A
Simpelaar
M
Entrop
MDE
Hennis
T
Spoor
A
Groenewegen N
Schaap
I
Meyer de
S
Muiswinkel van E
Groot de
A
Krulder
M
Muiswinkel van K
Jongh
Z
Hasan Burney A Slobbe van
C
Ponniah
J
Koning
I
Sanders
ESE
Dirkse
A
Kuggeleijn
M
Verzijl
EP
Regt de
MA
Offerman
H
Bennett
L
Geenevasen
M
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Vereniging
Gesp. Inn.
Hermes D.V.S. 12
8
Quick H.
12
3
Ajax
10
9
Quick H.
10
6
Ajax
10
9
A.C.C.
10 10
V.R.A.
10
9
V.R.A.
10
6
Ajax
10
7
Quick H.
10
3
V.R.A.
10
4
Ajax
10
7
A.C.C.
9
8
Hermes D.V.S.
9
5
A.C.C.
9
8
Rood & Wit
9
9
Ajax
9
5
Quick H.
9
2
Rood & Wit
8
7
A.C.C.
8
7
Quick H.
8
3
Hermes D.V.S.
8
6
Rood & Wit
8
6
A.C.C.
8
6
Rood & Wit
8
4
V.R.A.
8
3
Ajax
8
4
Quick H.
7
Quick H.
7
4
Rood & Wit
7
3
Hermes D.V.S.
7
1
V.R.A.
6
4
N.O. Runs
2 36
2
1
1 53
3 48
1 37
1 33
3 31
3 27
1 14
2 11
2 10
1
7
1 48
2 18
1 14
2 11
1 10
1
3
2 27
2 19
2 14
3 13
5
3
4
3
3
1
2
1
2
1 55
1
4
1
4
4
16
17
19
20
22
22
22
24
24
26
26
27
29
30
32
33
34
35
37
44
H.Sc. Gem.
11
1 *
10
23*
17*
11
7 *
15
5
9 *
4
4
20
9
8
5 *
4
2
10
12
8
4
3
4
3 *
2
1
23*
3 *
4 *
2
Naam
Vrl.
Vereniging Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Simpelaar
M
Ajax
69
10
282 28,20 4,087
Rambaldo
H W Quick H.
77
11
322 29,27 4,173
Offerman
H
Rood & Wit 21
5
149 29,80 7,095
Tanke
A S
Rood & Wit 59
7
212 30,29 3,593
Broekert de
M
A.C.C.
37
6
195 32,50 5,270
Mol
LA
Quick H.
94
8
324 40,50 3,447
Groenewegen
N
A.C.C.
62
9
385 42,78 6,210
Sibley
C A
A.C.C.
67
8
378 47,25 5,642
Richelle
M
Ajax
47
6
289 48,17 6,149
Kraidy
I
V.R.A.
60
6
314 52,33 5,233
Hannema
D
A.C.C.
61
6
329 54,83 5,378
Groot de
A
Ajax
62
6
348 58,00 5,583
Hofman
H
V.R.A.
55
5
294 58,80 5,331
Spelers met minder dan 5 wickets, maar 20 overs of meer en Ec. rate < 5.000.
Alblas
H
A.C.C.
29
3
79 26,33 2,693
Schaap
I
Hermes D.V.S. 52
3
221 73,67 4,236
Wassenaar B
A.C.C.
33
4
154 38,50 4,620
Köster
M A
V.R.A.
27
2
129 64,50 4,778
Krulder
M
Quick H.
33
2
158 79,00 4,788
49
Fielden
1
2
3
4
6
9
10
11
Naam
Pashley
Salomons
Wattenberg
Mackay
Melchers
Berg van den
Rambaldo
Tomlinson
Beest te
Prins
Hasan Burney
Hofman
Köster
Kraidy
Mol
Regt de
Vrl.
J
C A
V C E
F
S F J
FEJ
HW
K
P
D
A
H
MA
I
AC
MA
Vereniging
V.R.A.
V.R.A.
Hermes D.V.S.
Ajax
A.C.C.
Quick H.
Quick H.
Rood & Wit
Rood & Wit
Hermes D.V.S.
Quick H.
V.R.A.
V.R.A.
V.R.A.
Quick H.
Quick H.
Vangen
7
10
7
8
6
7
7
7
6
5
4
4
4
4
4
3
Stumpings
4
2
2
1
Totaal
11
10
9
8
8
7
7
7
6
5
4
4
4
4
4
4
21
Naam
Simpelaar
Sleijffers
Slobbe van
Suurenbroek
Balk - Leurs
Entrop
Geenevasen
Kornet
Krulder
Lanser
Nijman
Nijman
Schroeder
Snoek
Verheul
Vrl.
M
C
C
P
I
MDE
M
Mar
M
E
M E
N M
M
A
C
Vereniging
Ajax
Ajax
Hermes D.V.S.
Ajax
A.C.C.
Quick H.
V.R.A.
Hermes D.V.S.
Quick H.
Quick H.
Hermes D.V.S.
Hermes D.V.S.
Quick H.
V.R.A.
Rood & Wit
Vangen
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Stumpings
Totaal
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Hoofdklasse Niveau
Het Hoofdklasse Niveau is een optelling van de resultaten behaald in de Hoofdklasse Competitie, in wedstrijden van het Nederlands Elftal en in wedstrijden gespeeld Buiten de Competitie ( B.d.C.) die voldaan hebben aan het niveau van de Hoofdklasse.
Dit jaar tellen mee naast de competitiewedstrijden, de 13 wedstrijden van het Nederlands Elftal en de 6 promotie / degradatiewedstrijden tussen HK en EK.
De meetellende wedstrijden Buiten de Competitie (B.d.C.) zijn :
Hermes D.V.S. 2 - A.C.C.
Prom / Degr HK-EK
07-08-2010
Ajax - Quick 1888
Prom / Degr HK-EK
07-08-2010
Quick 1888 - Hermes D.V.S. 2
Prom / Degr HK-EK
21-08-2010
A.C.C. - Ajax
Quick 1888 - A.C.C.
Ajax - Hermes D.V.S. 2
Bijzondere Prestaties Buiten de Competitie 2010
Salomons
C A
Nederland vs ECB Development XI 100 *
Nijman
M E
Nederland vs Cornwall
99
Rambaldo
H W
Nederland vs Schotland
93 *
Rambaldo
H W
Nederland vs Durham
92
Nijman
M E
Nederland vs Schotland
78
Lanser
E
Nederland vs Pakistan
75
Lanser
E
Nederland vs Hertfordshire
70
Rambaldo
H W
Nederland vs Sri Lanka
67
Rambaldo
H W
Nederland vs Northants
66
Wattenberg
V C E
Nederland vs Cornwall
60
Tomlinson
K
Nederland vs Durham
51
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
50
Naam
Mackay
Tomlinson
Prakke Erkelens
Vrl. F
#
K
#
S
C
#
21-08-2010
28-08-2010
28-08-2010
Mckay
F
Ajax
vs A.C.C.
5 v
9
Tomlinson
K
Nederland vs Durham
5 v 20
Simpelaar
M
Ajax
vs Quick 1888
4 v 17
Loveday
M
Quick 1888 vs A.C.C.
4 v 24
Lange de
E L T
Nederland vs Pakistan
4 v 43
Gerrits
E
Ajax
vs Hermes D.V.S. 2
3 v
7
Wattenberg
V C E
Nederland vs Hertfordshire
2 v+ 2 st
Lauvenberg
A M H G Quick 1888 vs Hermes D.V.S. 2
3 v
Wattenberg
V C E
Nederland vs ECB Development XI 1 v+ 2 st
Deze speelsters hebben ook in andere wedstrijden gespeeld dan de Hoofdklasse competitie, dus wedstrijden voor Nederland en/of B.d.C.
Naam
Vrl. Vereniging
Gesp. Inn. N.O.
Tomlinson K
# Rood & Wit
12
12 4
Köster
M A V.R.A.
12
10 3
Salomons
C A # V.R.A.
18
18 3
Rambaldo H W # Quick H.
26
23 4
Nijman
M E # Hermes D.V.S. 25
24 2
Rambaldo C H Quick H.
11
9
Lanser
E
# Quick H.
26
22 4
Melchers
S F J # A.C.C.
11
11 2
Prins
D
# Hermes D.V.S. 13
13 2
Wattenberg V C E # Hermes D.V.S. 25
25 2
Hannema D
# A.C.C.
24
23 7
Hofman
H V.R.A.
11
9
2
Viguurs
B V.R.A.
12
12 1
Suurenbroek P # Ajax
13
9
1
Tanke
A S # Rood & Wit
21
17 2
Balk - Leurs I
# A.C.C.
10
10 1
Veringmeier M
# Hermes D.V.S. 21
18 2
Groot de
C M # Hermes D.V.S. 17
17
Berg van den F E J Quick H.
12
8
3
Mol
A C Quick H.
11
8
1
Broekert de M
# A.C.C.
9
8
Nijman
N M Hermes D.V.S. 12
8
1
Verheul
C M S Rood & Wit
9
8
Braat
D M # Hermes D.V.S. 23
19 7
Minnema
S V.R.A.
11
11 2
Verder speelden nog 8 of meer wedstrijden:
Kornet
Mar # Hermes D.V.S. 23
16 4
Brouwers
L
# Hermes D.V.S. 23
14 6
Kraidy
I V.R.A.
13
13
Richelle
M
# Ajax
13
10 2
Bowlen
1
2
3
4
#
Prom / Degr HK-EK
Prom / Degr HK-EK
Prom / Degr HK-EK
Vereniging
Ajax
Rood & Wit
V.R.A.
Ajax
Runs H.Sc. Gem.
637 114* 79,63
524 128 74,86
893 106 59,53
1127 113* 59,32
807
99 36,68
286
72 31,78
566
75 31,44
278
73 30,89
298
84 27,09
581
86 25,26
404
70 25,25
145
45 * 20,71
216
57 19,64
154
35 19,25
284
61 18,93
170
33 * 18,89
302
43 * 18,88
313
59 18,41
84
28 * 16,80
115
42 16,43
123
37 15,38
104
61 14,86
99
51 12,38
132
27 * 11,00
94
36 10,44
81
65
76
54
Overs Wickets Runs
67
17
178
81
25
285
24
8
107
97
22
311
42
11
22
10
Gem. 10,47
11,40
13,38
14,14
Ec. rate
2,650
3,519
4,553
3,201
Naam
Vrl. Sibley
C A
Erkelens
C
#
Simpelaar M #
Spoor
A
#
Groenewegen N
#
Hennis
N
Mol
L A Baillie
Y
#
Koning
I
#
Mackay
F
#
Yperen van Y
Lange de
E L T #
Pashley
J
Snoek
A
Jongh
Z
#
Entrop
M D E Hennis
T
Kuggeleijn M #
Schaap
I
Meyer de
S
#
Muiswinkel van E
Groot de
A
#
Krulder
M Muiswinkel van K
Hasan Burney A Slobbe van C
Ponniah
J
Sanders
E S E Dirkse
A
Vereniging
Gesp. Inn. N.O.
A.C.C.
13
12 1
Ajax
13
9
1
Ajax
13
8
1
Ajax
13
8
2
A.C.C.
12
10 1
V.R.A.
12
9
1
Quick H.
12
3
2
Ajax
11
6
A.C.C.
11
7
3
Ajax
10
7
3
Quick H.
10
6
3
Kampong
10
9
2
V.R.A.
10
9
3
V.R.A.
10
6
3
A.C.C.
10
8
2
Quick H.
10
3
2
V.R.A.
10
4
2
Ajax
10
5
1
Hermes D.V.S.
9
5
2
A.C.C.
9
8
1
Rood & Wit
9
9
2
Ajax
9
5
1
Quick H.
9
2
1
Rood & Wit
8
7
2
Quick H.
8
3
2
Hermes D.V.S.
8
6
3
Rood & Wit
8
6
Rood & Wit
8
4
3
V.R.A.
8
3
1
5
6
7
8
Naam
Rambaldo
Salomons
Braat
Hennis
Vereniging
Overs Wickets Runs
Quick H.
85
17
270
V.R.A.
58
14
253
Hermes D.V.S. 161
26
475
V.R.A.
83
11
211
Vrl. C H C A #
D M #
N
Runs H.Sc. Gem.
45
12
37
17
15
5
8
4 *
61
20
52
23
1
1 *
81
50
5
4
428 119
48
23 *
34
11
31
7 *
27
15
19
12
11
9 *
10
4
3
1
18
9
14
8
11
5 *
10
4
3
2
27
10
14
8
13
4
5
3
3
3 *
2
2
Gem. 15,88
18,07
18,27
19,18
Ec. rate
3,189
4,362
2,953
2,547
Kleefstra Almanak 2010
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Naam
Lanser
Simpelaar
Viguurs
Tanke
Lange de
Rambaldo
Kornet
Broekert de
Brouwers
Vrl. E
#
M #
B
A S #
E L T #
H W #
Mar #
M
#
L
#
Fielden
1
2
3
4
5
7
8
11
13
Naam
Wattenberg
Rambaldo
Melchers
Pashley
Mackay
Salomons
Lanser
Berg van den
Kornet
Tomlinson
Beest te
Suurenbroek
Braat
Nijman
Prins
Vereniging
Overs Wickets Runs
Quick H.
219
34
687
Ajax
80
15
316
V.R.A.
80
14
320
Rood & Wit
146
26
614
Kampong
66
14
333
Quick H.
89
14
364
Hermes D.V.S. 176
25
684
A.C.C.
45
8
220
Hermes D.V.S. 170
17
570
Vrl.
V C E #
H W #
S F J
#
J
F
#
C A
E
#
F E J Mar
#
K
#
P
P
#
M
#
M E
#
D
Vereniging
Hermes D.V.S.
Quick H.
A.C.C.
V.R.A.
Ajax
V.R.A.
Quick H.
Quick H.
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
Rood & Wit
Ajax
Hermes D.V.S.
Hermes D.V.S.
Hermes D.V.S.
Gem. 20,21
21,07
22,86
23,62
23,79
26,00
27,36
27,50
33,53
Ec. rate
3,135
3,950
4,000
4,215
5,045
4,097
3,890
4,889
3,359
Vangen Stumpings Totaal
15
10
25
13
13
8
4
12
7
4
11
10
10
10
10
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
18
19
20
21
Naam
Vrl. Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Hannema
D
# A.C.C.
74
10
370 37,00 4,989
GroenewegenN
# A.C.C.
81
12
454 37,83 5,605
Mol
L A Quick H.
94
8
324 40,50 3,447
Sibley
C A # A.C.C.
83
10
450 45,00 5,422
Spelers met minder dan 8 wickets, maar 40 overs of meer en Ec. rate < 5.000.
Entrop
M D E Quick H.
43
7
169 24,14 3,930
Groot de
C M Hermes D.V.S. 40
6
137 22,83 3,397
Schaap
I Hermes D.V.S. 52
3
221 73,67 4,236
19
Naam
Simpelaar
Sleijffers
Tanke
Brouwers
Hannema
Hasan Burney
Hofman
Köster
Kraidy
Lauvenberg
Mol
Slobbe van
Veringmeier
Regt de
Vrl.
M
#
C
#
A S
#
L
#
D
#
A H
M A
I
A M H G#
A C C
M
#
M A Vereniging
Ajax
Ajax
Rood & Wit
Hermes D.V.S.
A.C.C.
Quick H.
V.R.A.
V.R.A.
V.R.A.
Quick 1888
Quick H.
Hermes D.V.S.
Hermes D.V.S.
Quick H.
Vangen Stumpings Totaal
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
1
4
S.G.S. Twenty20 Cup
Ontbrekende Jaarstaat
V.O.C.
Hermes D.V.S. en A.C.C. geen 4en en 6en.
Op de finaledag waren de speelster van het Nederlands team niet beschikbaar. V.R.A. speelde daarom met 4 speelsters van Ajax.
Bijzondere Prestaties 2010
Salomons
Hannema
Salomons
Coster
Suurenbroek
Steenstra-Toussaint
Yperen van
Tomlinson
Mackay
Melchers
Horneman
C A
D
C A
D
P
C
Y
K
F
S F J
W L
V.R.A.
A.C.C.
V.R.A.
V.O.C.
Ajax / V.R.A.
Rood & Wit
Quick H.
Rood & Wit
Ajax / V.R.A.
A.C.C.
Quick H.
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
A.C.C.
V.R.A.
Rood & Wit
Kampong
Hermes D.V.S.
A.C.C.
Quick 1888
V.R.A.
Hermes D.V.S.
Rood & Wit
Ajax
Naam
Vrl. Vereniging Gesp.
Salomons
C A V.R.A.
2
Steenstra-Toussaint C
Rood & Wit
2
Melchers
S F J A.C.C.
2
Berg van den
F E J Quick H.
4
Mackay
F
Ajax / V.R.A.
4
Broek vd
M
Quick 1888
2
Yperen van
Y
Quick H.
3
Suurenbroek
P
Ajax / V.R.A.
4
Hennis
N
V.R.A.
4
Snoek
A
V.R.A.
2
Mol
A C Quick H.
4
Bruning
S
Quick 1888
2
Erkelens
C
Ajax
2
Richelle
M
Ajax
2
Mol
L A Quick H.
4
Verder speelden nog 2 of meer wedstrijden:
Köster
M
V.R.A.
4
Rambaldo
C H Quick H.
4
Hennis T
V.R.A.
4
Hasan Burney
A
Quick H.
4
Minnema
S
V.R.A.
4
Simpelaar
M
Ajax / V.R.A.
4
Viguurs
B
V.R.A.
3
Krulder
M
Quick H.
3
Groot de
A
Ajax / V.R.A.
3
Fischer
F
Quick H.
3
Verzijl
E P Quick H.
2
Smulders-Grabowsky K J F Groen Geel
2
Muiswinkel van
E
Rood & Wit
2
Gruter
T
Rood & Wit
2
Kroft
E
Groen Geel
2
Siegers
H
Rood & Wit
2
Regt de
M A Quick H.
2
Spoor
A
Ajax
2
Wellershaus
K
Quick 1888
2
Hoffman
H
V.R.A.
2
Kleefstra Almanak 2010
73 *
64 *
63
61 *
54
54 *
52
51
50 *
48 *
45 *
Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
2
1 136 73 136,00
2
1 56 54 56,00
2
1 53 48 * 53,00
4
1 117 42 * 39,00
3
1 76 50 38,00
2
1 29 27 29,00
3
85 52 28,33
4
1 69 54 23,00
3
1 46 34 23,00
2
28 28 14,00
4
1 39 16 * 13,00
2
26 26 13,00
2
20 18 10,00
2
20 16 10,00
4
1 23
9 7,67
1
2
2
1
4
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
17
16
13
8
8
5
11
2
0
0
26
17
15
12
11
9
8
7
7
7
17
10 *
12 *
8 *
4
4
7
2 *
0 *
0
26
16
13
7
7
8
8
7
7
7
Boekert de
M
A.C.C.
vs V.R.A.
43
Berg van den
F E J Quick H.
vs Groen Geel
42 *
Berg van den
F E J Quick H.
vs V.R.A.
42
Gerrits
E
Ajax
vs Groen Geel
3 v 6
Rambaldo
C H
Quick H.
vs V.R.A.
3 v 8
Köster
M
V.R.A.
vs Rood & Wit
2 v
Quick H.
vs Quick 1888
5 run outs
Rood & Wit
vs A.C.C.
3 run outs
Naam
Vrl. Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
Muiswinkel van
K
Rood & Wit
2
2
6
3
Gerrits
E
Ajax
2
1
5
5
Evenblij
J
Groen Geel
2
1
1
5
5
A M H G Quick 1888
2
2
1
5
4
Lauvenberg
Loveday
M
Quick 1888
2
1
1
5
5
Offerman
H
Rood & Wit
2
1
1
5
5
Haren van
M C Quick 1888
2
1
4
4
Sanders
E
Rood & Wit
2
1
4
4
Thanhauser
K
Quick 1888
2
1
3
3
Kuggeleijn
M
Ajax
2
1
1
1
1
Kooij
D
Quick 1888
2
1
1
1
Mulder
P
Rood & Wit
2
2
1
1
Kepel
J
Groen Geel
2
1
0
0
Kraidy
I
V.R.A.
2
1
0
0
Coblet
L
V.R.A.
2
1
0
0
Everaerts
S
V.R.A.
2
2
0
0
Verder speelden nog o.a.:
Hannema
D
A.C.C.
1
1
1 64 64 *
Tomlinson
K
Rood & Wit
1
1
51 51
Horneman
W L Quick H.
1
1
1 45 45 *
Broekert de
M
A.C.C.
1
1
43 43
Naam
Vrl. Vereniging
Vieren
Zessen Boundaries
1 Berg van den
F E J Quick H.
10
10
2 Suurenbroek
P
Ajax / V.R.A.
9
9
3 Mckay
F
Ajax / V.R.A.
7
7
4 Tomlinson
K
Rood & Wit
2
3
5
5 Horneman
W L Quick H.
1
3
4
6 Salomons
C A
V.R.A.
4
4
7 Maathuis
T
Groen Geel
3
3
8 Yperen van
Y
Quick H.
3
3
9 Broek vd
M
Quick 1888
3
3
10 Goede
B
Groen Geel
2
2
11 Loo van de
M
Kampong
2
2
12 Verzijl
E P Quick H.
2
2
51
Bowlen
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Naam
Horneman
Gerrits
Rambaldo
Mol
Balk - Leurs
Swarttouw
Elst van der
Viguurs
Tomlinson
Bennett
Groenewegen
Simpelaar
Loveday
Entrop
Mol
Fielden
1
2
Naam
Köster
Kuggeleijn
Vrl.
WL
E
CH
AC
I
P
I
B
K
L
N
M
M
M D R
LA
Vereniging Overs Wickets Runs Gem. Quick H.
4
2
5 2,50
Ajax
8
5
24 4,80
Quick H.
15
5
25 5,00
Quick H.
9
4
24 6,00
A.C.C.
4
2
12 6,00
Kampong
4
2
16 8,00
Kampong
4
2
17 8,50
V.R.A.
5
2
22 11,00
Rood & Wit
4
2
23 11,50
Hermes D.V.S. 4
2
24 12,00
A.C.C.
10
4
51 12,75
Ajax / V.R.A. 14
5
65 13,00
Quick 1888
6
2
28 14,00
Quick H.
10
2
31 15,50
Quick H.
15
3
47 15,67
Ec. rate
1,250
3,000
1,667
2,824
3,000
4,000
4,250
4,400
5,750
6,000
5,100
4,643
4,667
3,100
3,133
16
19
20
21
22
23
Naam
Vrl.
Vereniging Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Kroft
E
Groen Geel
8
2
35 17,50 4,375
Offerman
H
Rood & Wit
7
2
35 17,50 5,000
Kepel
J
Groen Geel
5
2
35 17,50 7,000
Groot de
A
Ajax / V.R.A. 12
5
89 17,80 7,417
Hennis
N
V.R.A.
16
3
57 19,00 3,677
Hasan Burney
A
Quick H.
8
2
48 24,00 6,000
Bruning
S
Quick 1888
9
2
49 24,50 5,444
Minnema
S
V.R.A.
15
3
91 30,33 6,067
Spelers met minder dan 2 wickets, maar 6 overs of meer en Ec. rate < 6.500.
Richelle
M
Ajax
6
1
32 32
5,333
Suurenbroek
P
Ajax / V.R.A. 8
1
43 43
5,375
Mackay
F
Ajax / V.R.A. 7
21
3,000
Erkelens
C
Ajax
8
31
3,875
Muiswinkel van
E
Rood & Wit
6
28
4,667
Vrl.
M
M
Vereniging
V.R.A.
Ajax
Totaal
3
2
Naam
Regt de
Bruning
Vangen
3
2
Stumpings
Vrl.
MA
S
Vereniging
Quick H.
Quick 1888
Vangen
2
2
Stumpings
Totaal
2
2
Eerste Klasse
Ontbrekende Jaarstaat
V.O.C.
Bijzondere Prestaties 2010
Lange de
E L T
Kampong
vs Groen Geel
77
Marsden
P
Kampong
vs Hermes D.V.S. 2 77
Evenblij
J M
Groen Geel
vs Hermes D.V.S. 2 60 *
Kooij
D
Quick 1888
vs V.O.C.
53
Cats
N
Hermes D.V.S. 2 vs Groen Geel
50 *
Jonkers
J
Hermes D.V.S. 2 vs Groen Geel
5 v
Zegers
N W J
Quick 1888
vs Hermes D.V.S. 2
4 v
Elst van der
I
Kampong
vs Groen Geel
4 v
Zegers
N W J
Quick 1888
vs Kampong
4 v
Thannhauser Katja H A Quick 1888
vs Kampong
3 v
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Naam
Vrl.
Kooij
D
Lange de
E L T
Elst van der
I
Thannhauser
Katja H A
Swarttouw
A
Assem-Smeele vd F W M J
Marsden
M
Bergwerf
M
Horst van der
G
Jansen
W
Verweij
P
Nota-Margueirat A Evenblij
J M
Cats
J
Loveday
M
File
H
Cats
N
Jacobs
M J G J
Valk
L
Verweij
R
Smulders-Grabowsky K J F
LeRoux
M
Prins
M
Fuchs
C M
Cousins
K
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
52
Naam
Vrl.
Mathijssen
P
Slobbe van
C
Zegers
N W J
Thannhauser
Katja H A
Bruning
S
Elst van der
I
Assem-Smeele vd F W M J
Ahumada Espinoza M
Swarttouw
P
Jonkers
J
Bots
G F M
Dillam
L
Vereniging Gesp.Inn.N.O.
Quick 1888
6
4 2
Kampong
7
7 3
Kampong
9
7 5
Quick 1888
8
6 3
Groen Geel
7
3 2
Groen Geel
9
8 3
Kampong
9
9 2
Groen Geel
6
5
Hermes DVS 2 5
4 1
Groen Geel
6
5 2
Hermes DVS 2 7
5 2
Groen Geel
3
3 1
Groen Geel
6
5 1
Hermes DVS 2 6
6 1
Quick 1888
7
6 3
Kampong
8
7 1
Hermes DVS 2 8
8 1
Groen Geel
7
5
Kampong
6
4 1
Hermes DVS 2 8
8 1
Groen Geel
9
7
Kampong
3
3
Hermes DVS 2 5
4 1
Groen Geel
3
3
Kampong
7
4
Runs
124
237
111
155
46
147
195
137
77
77
70
42
83
95
55
97
112
79
45
88
78
33
32
32
40
Vereniging Overs Wickets
Kampong
5
4
Hermes DVS 2 13
4
Quick 1888 43
14
Quick 1888 41
13
Quick 1888 46
10
Kampong
68
12
Groen Geel 68
11
Quick 1888 48
10
Kampong
32
6
Hermes DVS 2 41
9
Groen Geel 42
9
Kampong
27
6
Runs
20
43
154
145
145
183
179
178
109
191
200
136
Assem-Smeele vd F W M J Groen Geel
vs Kampong
3 v 17
Fouw de
M E C
VOC
vs Groen Geel
3 v 21
Elst van der
I
Kampong
vs Groen Geel
3 v 23
Lange de
E L T
Kampong
vs Quick 1888
3 v 28
Dillam
L
Kampong
vs Groen Geel
3 v 29
Bruning
S
Quick 1888
vs Groen Geel
3 v 32
Bruning
S
Quick 1888
vs Groen Geel
3 v 33
Ahumada Espinoza M
Quick 1888
vs Groen Geel
3 v 33
Bots
G F M
Groen Geel
vs Hermes D.V.S. 2
3 v 57
Bergwerf
M
Groen Geel
vs Hermes D.V.S. 2
3 v 57
Groen Geel
vs V.O.C.
3run outs
54
8
19
31
13
Gem.
62,00
59,25
55,50
51,67
46,00
29,40
27,86
27,40
25,67
25,67
23,33
21,00
20,75
19,00
18,33
16,17
16,00
15,80
15,00
12,57
11,14
11,00
10,67
10,67
10,00
26
27
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp.Inn.N.O.
Cohen Tervaert A Groen Geel
6
3
Jonkers
Ju
Hermes DVS 2 8
6
Verder speelden nog 4 of meer wedstrijden:
Lauvenberg
A M H G Quick 1888
8
1 1
Haaren van
M C
Quick 1888
8
8 1
Weghorst
C
Kampong
8
5
Zegers
N W J
Quick 1888
8
4 1
Dillam
L
Kampong
8
3
Horssen van
T
Hermes DVS 2 7
4 1
Klokgieters
L
Hermes DVS 2 7
4 2
Ahumada Espinoza M
Quick 1888
7
2 2
Kusters
H
Quick 1888
7
2 1
Bots
G F M
Groen Geel
6
5 3
Broek van de
M G
Quick 1888
6
3 1
Mathijssen
P
Kampong
6
3 2
Swarttouw
P
Kampong
6
2 1
Bruning
S
Quick 1888
6
1 1
Kornet
J
Hermes DVS 2 6
3 1
Goede
B
Groen Geel
5
3
Maathuis
T
Groen Geel
5
3
Koldewey
A
Groen Geel
5
3 1
Kroft
E
Groen Geel
5
3
Kepel
J
Groen Geel
5
3
Redmann
B
Quick 1888
5
1
Berg van den
M
Kampong
4
3
Gem. Ec. rate
5,00 4,000
10,75 3,308
11,00 3,581
11,15 3,522
14,50 3,141
15,25 2,678
16,27 2,626
17,80 3,683
18,17 3,406
21,22 4,659
22,22 4,762
22,67 5,037
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Naam
Vrl.
Vereniging Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Lange de
E L T
Kampong
51
7
161 23,00 3,177
Lauvenberg
A M H G Quick 1888 27
4
92 23,00 3,407
Cousins
K
Kampong
24
5
120 24,00 5,000
Kroft
E
Groen Geel 31
4
99 24,75 3,194
Klokgieters
L
Hermes DVS 2 39
7
184 26,29 4,718
Bergwerf
M
Groen Geel 19
4
113 28,25 5,947
File
H
Kampong
34
6
185 30,83 5,441
Cats
J
Hermes DVS 2 32
4
125 31,25 3,906
Verweij
R
Hermes DVS 2 50
5
192 38,40 3,853
Spelers met minder dan 4 wickets, maar 20 overs of meer en Ec. rate < 5.000.
Fuchs
C M
Groen Geel 27
81
2,981
H.Sc.
53
77
25 *
42
36 *
46
77
47
36
37 *
21 *
26 *
60 *
44
31
37
50 *
25
20
33 *
35
30
12
25
17
Runs
30
55
48
35
28
15
11
28
23
13
4
20
17
16
10
8
1
28
18
11
5
0
0
1
H.Sc. Gem.
21 10,00
18 9,17
48 *
15
11
6
8
19 *
12
9 *
3
10 *
12
11 *
9
8 *
1
17
15
6
4
0
0
1
Kleefstra Almanak 2010
Fielden
1
2
6
Naam
Weghorst
Lange de
Zegers
Lauvenberg
Bruning
Assem-Smeele vd
Cats
Marsden
Cousins
Loveday
Vrl.
C
E L T
N W J
A M H G
S
F W M J
N
M
K
M
Vereniging
Vangen
Kampong
5
Kampong
4
Quick 1888
4
Quick 1888
4
Quick 1888
4
Groen Geel
3
Hermes DVS 2
3
Kampong
3
Kampong
3
Quick 1888
3
Stumpings Totaal
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
12
Naam
Kusters
Swarttouw
Koldewey
Bergwerf
Joshi
LeRoux
Kooij
Broek van de
Thannhauser
Vrl.
H
A
A
M
M
M
D
M G
Kim
Vereniging
Quick 1888
Groen Geel
Groen Geel
Groen Geel
Kampong
Kampong
Quick 1888
Quick 1888
Quick 1888
Vangen
3
2
2
2
2
2
2
2
2
Stumpings Totaal
3
2
2
2
2
2
2
2
2
prestaties
jeugd 2010
Bij de prestatie tabellen van de jeugd zijn opgenomen de Nederlandse elftallen jongens en meisjes, voor zover er cijfers beschikbaar zijn, en de Nederlandse U18 Topjeugd competitie.
Jeugd Internationaal U12 t/m U19
Dames
De Nederlandse dames hadden een beperkt programma. Wel werd er door beloftevolle speelsters geoefend in gemengde samenstelling met Development en Nederland XI
dames tegen Essex. Er zijn daarom geen cijfers van Nederlandse jeugd dames opgenomen.
Heren
U 19 Het U19 team heeft een kwalificatie toernooi afgewerkt. In het Europese U19 World Cup Kwalificatie Toernooi in Noord-Ierland wist het zich met een 4de plaats niet te
plaatsen voor het U19 World Cup Kwalificatie Toernooi op weg naar het U19 WK in 2012.
U 17 De U17 speelden een ICC European Challenge serie tegen Schotland waarin van de 3 wedstrijden tegen Schotland er 1 werd gewonnen. In Nederland werd een tweedaagse
(draw) en een eendaagse (verlies) wedstrijd gespeeld tegen Denemarken en er zijn 2 wedstrijden tegen Ierland gespeeld, welke beiden verloren gingen.
U 15 De Dutch Lions U15 speelden in augustus in Nederland een EK. Er werd 1x gewonnen en 4x verloren. Dit leverde een 5de plaats op. In juli werd verloren van Belgie en werd
gespeeld in Schotland, waarvan maar 1 scorecard tegen Uppingham beschikbaar was (verlies).
U 13 Het U13 KNCB jeugdteam heeft deze zomer twee succesvolle tours naar Engeland (Bradwell en Sussex) gemaakt. De cijfers hebben de redactie echter nooit bereikt.
U 12 De Dutch Lions U12 speelden in augustus 4 wedstrijden in Engeland, waarvan er 1 werd gewonnen.
Don Bradman Trophy
De Don Bradman Trophy is het cricketbat, waarmede deze legendarische cricketer als captain van het Australisch testteam in 1931 in Engeland speelde en waarop - naast de namen
van de Australische spelers - ook de namen van de diverse counties waartegen gespeeld werd, zijn vermeld.
Deze prijs werd sinds 1990 jaarlijks door het Bestuur van de K.N.C.B. uitgereikt aan een jeugdspeler, die naar het oordeel van de Commissie Top Jeugd tijdens internationale wedstrijden van het Nederland U17 en U15 team de beste Totaalprestatie heeft geleverd. Vanaf 2003 gaat de prijs naar een U19 speler.
De winnaars :
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
J.Feiko Kloppenburg
Emile Smits
Bastiaan Zuiderent
Eric Hartong
Antonio Barca
Jim Prins
Sebastiaan F. Gokke
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Daan L.S. van Bunge
Ruud G. Nijman
Bas van der Heijde
niet uitgereikt
Jeroen J.J. Westermann
niet uitgereikt
Geert Maarten C. Mol
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
niet uitgereikt
niet uitgereikt
Alexei N. Kervezee
Stijn J. Allema
Tim Gruijters
Lucas Brouwers
Sebastiaan Braat
Juryrapport: De KNCB is zeer verheugd de Donald Bradman Trophy voor 2010 aan Sebastiaan Braat toe te kennen. Sebastiaan heeft als aanvoerder van het U19 team een fantastisch
World Cup Qualifying toernooi gespeeld in Belfast-Ierland. Alhoewel het Nederlands jeugdelftal zich niet wist te kwalificeren, heeft dit niet aan onze bowlers gelegen. In de toernooi
statistieken staan Sebastiaan en Philip van der Brandeler op respectievelijk de 3de en 4de plaats met de meeste wickets. In de wedstrijd tegen Denemarken heeft hij met 5-11 de
beste bowlingcijfers van het toernooi neergezet. Als aanvoerder van het U19 team heeft hij zijn team ook uitermate goed geleid. Het is voor de KNCB daarom geen moeilijk keuze
geweest Sebastiaan deze prijs toe te kennen.
Nederland Heren onder 19
Onderstaande cijfers tellen ook mee bij de prestaties onder het hoofdstuk Topklasse Niveau.
Naam
Vrl
Vereniging
Gesp. Inn.
N.o.
Runs
H.s. Gem.
Overs
Runs Wickets
Gem.
Ec. rate Vangen Stumpings
Baren v
Z D A
V.O.C.
3
2
2
1 *
1,00 19,00
51
2
25,50
2,684
Braat
T S
Hermes D.V.S.
5
4
5
2 *
1,25 43,84
120
14
8,57
2,737 2
Brandeler vd
Ph M
H.C.C.
5
4
32
16
8,00 44,00
94
12
7,83
2,136
Burg vd
E V.R.A.
4
3
83
38
27,67 12,00
45
3,750 1
Coster Jzn
D
H.B.S.
5
5
1
23
13
5,75 3
Erkelens
W L
H.C.C.
5
3
2
1
1 *
1,00 6
1
Gruijters
J F M
Quick Haag
5
4
1
117
42
39,00 20,00
71
1
71,00
3,550
Harten vd
R F T
Kampong
3
2
33
29
16,50 21,00
82
5
16,40
3,905
Loggers
S A I
Rood & Wit
4
4
90
41
22,50 1,00
3
3,000
Luten
M B
Bloemendaal
5
4
39
15
9,75 2,00
11
5,500 1
Meekeren v Pzn P A
Rood & Wit
3
2
1
32
20 *
32,00 14,00
68
1
68,00
4,857 1
Shah
R
Kampong
1
1
0
0
0,00 1,00
7
7,000
Tewarie
V A B
V.R.A.
5
5
91
71
18,20 35,33
87
7
12,43
2,462 3
Wories
N O
V.R.A.
2
1
4
4
4,00 1,67
4
1
4,00
2,395 2
Byes + Legbyes
22
24
Wides + No balls
80
Run Out
5 Totaal
Kleefstra Almanak 2010
55
44
5
654
71 16,77
214,84
667
48
13,90
3,105
19
1
53
Nederland Heren onder 17
Naam
Vrl
Vereniging
Gesp. Inn.
N.o.
Runs
H.s. Gem.
Overs Runs Wickets Gem. Ec. rate Vangen
Ahmed
R
Dosti C.C.
7
7
170
80
24,29 5,00
14
1
14,00
2,800
7
Appel
B
Hercules
2
1
3
3
3,00 7,00
14
1
14,00
2,000
Baren van
D
V.O.C.
5
5
1
49
33
12,25 29,83 152
2
76,00
5,096
Braat
T. S
Hermes DVS
7
7
1
170
56
28,33 70,66 324
11
29,45
4,585
3
Ekelmans
S
Quick Haag
2
2
1
8
6
8,00 1,00
7
7,000
1
Erkelens
W
H.C.C.
2
1
0
0
0,00 2
Gruijters
J
Quick Haag
7
7
103
35
14,71 59,67 215
13
16,54
3,603
4
Hans
M
Dosti C.C.
4
4
2
7
6 *
3,50 20,83
80
1
80,00
3,841
1
Kingma
P
V.C.C.
6
6
129
67
21,50 64,00 211
8
26,38
3,297
2
Kok de
T
V.O.C.
5
5
2
44
20 *
14,67 14,00
29
2
14,50
2,071
2
Kroesen
J
Excelsior
5
4
1
39
18
13,00 40,00 168
8
21,00
4,200
4
Leering
A
St. Fagans
2
2
75
39
37,50 3,00
19
6,333
Lubbers
V
Salland C.C.
3
3
1
26
11 *
13,00 46,00 101
5
20,20
2,196
2
Marijnen
M
H.C.C.
2
2
55
51
27,50 Meekeren van
P A
Rood & Wit
2
2
8
7
4,00 15,00
80
2
40,00
5,333
Prenen
M
Rood & Wit
7
7
230
66
32,86 20,00
80
2
40,00
4,000
4
Schoew
G
V.C.C.
4
4
93
40
23,25 2,00
3
1,500
1
Wouters
R
Rood & Wit
1
1
3
3
3,00 5,00
21
1
21,00
4,200
1
Zulfiqar
R
A.C.C.
4
3
8
6
2,67 1
Zulfiqar
N (sub)
A.C.C.
2
Byes + Legbyes
47
61
Wides + No balls
120
Run Out
11
Totaal
77
73
9
1387
80 21,67
402,99 1579
68
23,22
3,918 37
Stumpings
2
1
3
David Trist Trophy
De David Trist Trophy is het cricketbat dat deze voormalige bowler van het Nieuw-Zeelands testteam en coach van Nederlandse jeugdselecties bij zijn vertrek op het vliegveld aan de
voorzitter van de Commissie Top Jeugd aanbood met het verzoek dit bat aan een hiervoor in aanmerking komende jeugdcricketer te geven. De Commissie was van mening dat dit
cricketbat uit dank en als blijvende herinnering aan deze het Nederlandse cricket zeer toegewijde coach als een wisselprijs voor het Nederlandse jeugdcricket zou moeten worden
gebruikt.
Deze prijs werd sinds 1997 jaarlijks door het Bestuur van de K.N.C.B. uitgereikt aan een jeugdspeler, die naar het oordeel van de Commissie Top Jeugd tijdens de wedstrijden van het
Nederlands C team in Engeland de beste Totaalprestatie heeft geleverd, maar vanaf 2003 gaat de prijs naar een U15 speler.
De winnaars :
1997
1998
1999
2000
2001
Reinder A. Lubbers
Paul Bekker
Wilfried P. Diepeveen
Daan C.L. van Everdingen
Lesley W. Stokkers
Nederland Heren onder 15
Naam
Ahmed
Coster
Covena
Etman
Kent
Kessel van
Khan
Kingma
Lagas
Lange de
Lefebvre
Overdijk
Price
Schoemaker
Staal
Wisse
Vrl
A Q
W T
N
T C
A D
J Z
A
V J
L J F F A
F
M P
H C
E R
D C
T
N
Vereniging
Dosti C.C.
H.B.S.
H.B.S.
Excelsior
V.C.C.
V.C.C.
V.R.A.
V.C.C.
H.C.C.
V.C.C.
V.O.C.
H.C.C.
V.C.C.
H.C.C.
H.C.C.
H.B.S.
2002
2003
2004
2005
2006
Gesp.
5
7
1
7
6
6
6
6
5
1
4
5
6
5
6
1
Inn.
5
7
1
7
5
4
6
6
5
1
4
5
5
4
6
1
N.o.
2
1
1
1
1
1
2
niet uitgereikt
Karel A.S. Vieler
Maninder J. Kamboj + Thijs B.van Schelven
Alexei N. Kervezee
Tim Gruijters
Runs
32
57
25
102
16
35
29
32
15
9
30
29
40
2
35
2
H.s. 17
26 *
25
33
10
17
14
11
9
9 *
23 *
18
18
1 *
17
2
Gem. Overs
6,40 11,00
11,40 40,00
25,00 2,00
14,57 4,00 11,00
8,75 23,50
4,83 3,00
5,33 44,00
3,75 7,00
10,00 20,00
5,80 4,83
10,00 21,33
1,00 28,17
5,83 5,00
2,00 4,00
2007
2008
2009
2010
Nikki E.S. Vieler
James Gruijters
niet uitgereikt
niet uitgereikt
Runs Wickets Gem.
Ec. rate Vangen
46
4,182
116
7
16,57
2,900
1
14
1
14,00
7,000
59
1
59,00
5,364
91
10
9,10
3,872
1
20
6,667
158
6
26,33
3,591
2
5
43
6,143
1
73
3
24,33
3,650
19
3,934
75
2
37,50
3,516
2
81
5
16,20
2,875
39
2
19,50
7,800
1
21
5,250
Byes + Legbyes
33 42
Wides + No balls
108
Run Out
7
Totaal
77 72 9
631 33 10,02 224,83
897
44
20,39
3,990 Stumpings
13
0
Steven Lubbers Trophy
De Steven Lubbers Trophy is de crickethoed, die deze oud international (1972 - 1996) als captain van het Nederlands elftal droeg tijdens het I.C.C. kwalificatie toernooi in Kenya in
1994. In dat toernooi wist Nederland zich te plaatsen voor het I.C.C. World Cup toernooi van 1996 in India en Pakistan, voor het eerst in haar geschiedenis. Ook op dit toernooi heeft hij
deze hoed gedragen.
De Commissie Top Jeugd is van mening dat deze hoed, als blijvende herinnering aan deze speler, als wisselprijs voor het Nederlands jeugdcricket zal moeten worden gebruikt.
Deze prijs werd sinds 1998 jaarlijks door het Bestuur van de K.N.C.B. uitgereikt aan een jeugdspeler, die naar het oordeel van de Commissie Top Jeugd tijdens de wedstrijden van het
Nederlands D team in Engeland de beste Totaalprestatie heeft geleverd, maar vanaf 2003 gaat de prijs naar een U12 / U13 speler.
54
Kleefstra Almanak 2010
De winnaars :
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Jeroen J.J. Westermann
Daan C.L. van Everdingen
Folkert van der Vegt
Tjeerd J. Westdijk
Alexei N. Kervezee
Alexei N. Kervezee
Stijn J. Allema
Vinoo A. Tewarie
Sebastiaan Braat + Paul van Meekeren
2007
2008
2009
2010
Joost Kroesen
niet uitgereikt
niet uitgereikt
Saqib Zulfiqar
Juryrapport: In de U13 tours naar Engeland speelden de drie jongens Zulfiqar een hoofdrol. Voor zijn verkiezing van “Man of the Tournament” tijdens het sterk bezette Arabian Cricket
Festival in Brighton (Sussex) heeft de KNCB besloten de Steven Lubbers Trophy voor 2010 aan Saqib Zulfiqar toe te kennen. Zijn innings van 99 tegen het districtsteam van Surrey was
het hoogtepunt van de week. Als deze nipt verloren wedstrijd was gewonnen, had het U13 team het toernooi winnend afgesloten. De KNCB feliciteert Saqib met deze onderscheiding.
Nederland Heren onder 12
Naam
Appel
Barbosa
Bett
Dickmann
Giezen vd
Graaf de
Hilarius
Kitchener
Krijger de
Leede de
Murray
Nana
Price
Troost van
Vrl
M
V
N
T
R
P
S
M
S
B
O
K
B
R
Vereniging
Hercules
H.C.C. V.C.C
Rood & Wit
Hermes D.V.S.
Rood & Wit H.C.C.
V.C.C.
Rood & Wit
V.C.C.
V.R.A.
Hilversum
V.C.C.
Excelsior
Gesp. Inn.
3
1
2
3
2
3
1
4
1
3
2
3
1
2
1
3
3
4
4
4
4
3
2
4
4
3
3
N.o.
1
1
3
1
1
Runs
8
49
9
2
12
5
9
7
89
166
11
108
25
H.s. 8
37
9
2
7
5
9 *
5
27
60 *
7
47
13
Gem. Overs
8,00 13,00
14,00
24,50 2,00
9,00 5,00
2,00 6,00 5,00 9,00
9,00
2,33 12,00
29,67 18,00
166,00 12,00
11,00 8,00
27,00 14,00
12,50 27,00
Runs
61
72
10
34
54
43
57
75
60
45
74
78
Wickets
2
6
1
1
3
4
2
4
Gem.
Ec. rate 30,50 4,692
12,00 5,143
5,000
6,800
54,00
6,000
43,00
4,778
19,00
4,750
4,167
15,00
5,000
5,625
37,00
5,286
19,50
2,889
Vangen
2
2
2
2
1
Stumpings
Byes + Leg Byes
44
45
Wides + No balls
67
Run Out
11
Totaal
44
29
7
611
60 27,77
143,00
708
34
20,82
4,951 9
0
Competitie Topjeugd
Topjeugd Noord
De persoonlijke prestaties van Rood & Wit in de wedstrijd om het Kampioenschap van Nederland tegen Quick H. zijn vermeld.
Ontbrekende Jaarstaten
Dosti C.C.
Bijzondere Prestaties 2010
Dickmann
Luten
J
M B
Rood & Wit
vs Bloemendaal
Bloemendaal vs V.V.V.
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc.
Tewarie
Vin A B V.R.A.
3
3
2
83
55 *
Burg vd
E
V.R.A.
3
2
1
73
68 *
Turmaine
L
V.R.A.
6
5
2
205 93 *
Luten
M B
Bloemendaal 6
5
338 100
Lubbers
V
Herc / Kamp
6
4
3
65
33 *
Nicholls
H
Bloemendaal 8
7
3
208 60
Graauw de
N
Bloemendaal 6
4
1
140 72 *
Vieler
N E S
Herc / Kamp
5
3
1
88
88 *
Loggers
S A I
Rood & Wit
9
8
2
260 62
Muiswinkel v C F
Rood & Wit
9
6
2
169 57 *
Singh
Su
Herc / Kamp
6
6
2
107 47 *
Benoist
N
Rood & Wit
5
2
51
51
Appel
B
Herc / Kamp
6
5
1
91
41
Prenen
M L
Rood & Wit
7
6
1
113 52
Meekeren v P
Rood & Wit
8
7
2
106 35 *
Zwinkels
S
Herc / Kamp
6
3
60
36
Mar de la
M
Rood & Wit
9
5
1
74
33
Singh
P
V.R.A.
6
6
111 67
Mar de la
J
Rood & Wit
10
8
4
55
26 *
Awan
F
V.V.V.
9
9
112 29
Ali
A
V.V.V.
9
9
1
84
25
Verder speelden nog 6 of meer wedstrijden :
Wouters
R
Rood & Wit
10
3
39
20
Akhtar
S.
V.V.V.
9
9
24
13
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Naam
Meekeren v
Zwinkels
Brouwer
Valdini
Luten
Loggers
Thornton
Nofal
Benoist
Mar de la
Sarma
Vrl.
P
S
K
F J
M B
S A I
B
M
N
J
D
Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Rood & Wit
27
9
66
7,33
Herc / Kamp
32
12
89
7,42
Rood & Wit
32
17
127 7,47
Herc / Kamp
24
12
93
7,75
Bloemendaal 20
9
71
7,89
Rood & Wit
36
13
127 9,77
Rood & Wit
16
7
71 10,14
Rood & Wit
23
7
75 10,71
Rood & Wit
15
5
54 10,80
Rood & Wit
20
5
59 11,80
V.R.A.
20
9
107 11,89
Kleefstra Almanak 2010
Wouters
R
Rood & Wit
vs V.V.V.
6 v 21
Brouwer
K
Rood & Wit
vs V.R.A.
6 v 12
120
100
Gem.
83,00
73,00
68,33
67,60
65,00
52,00
46,67
44,00
43,33
42,25
26,75
25,50
22,75
22,60
21,20
20,00
18,50
18,50
13,75
12,44
10,50
Ec. rate
2,475
2,753
3,968
3,875
3,550
3,545
4,391
3,284
3,600
2,950
5,350
Naam
Vrl.
Shabbier
A R
Umar Ali
A
Waagmeester T
Waheed
A
Ammiwala
H
Benoist
W
Brouwer
K
Jansen
N
Steenstra ToussW
Thornton
B
Umar Ali
R
Balkissoon
R
Mohammad R
Harten vd
R F T
Have ten
M
Have ten
P
Helberg
J A
Nofal
M
Nugteren v
R
Valdini
F J
Waziri
K
Wurfbain
Z
Verder nog o.a. :
Dickmann
J
Vereniging Gesp. Inn. N.O. Runs H.Sc. Gem.
V.V.V.
9
9
1
57
22
V.V.V.
9
8
2
59
23
Rood & Wit
9
8
65
23
V.V.V.
9
8
6
2
V.V.V.
8
8
1
14
9 *
Rood & Wit
8
4
9
6
Rood & Wit
8
4
3
14
12 *
Bloemendaal 8
6
27
10
Bloemendaal 8
7
14
5
Rood & Wit
8
3
1
26
21
V.V.V.
8
8
2
32
15 *
V.V.V.
7
7
1
16
5
V.V.V.
7
6
14
7
Herc / Kamp
6
5
28
12
Bloemendaal 6
4
1
22
9
Bloemendaal 6
4
11
11
Herc / Kamp
6
2
1
3
3 *
Rood & Wit
6
2
1
44
25
Bloemendaal 6
4
1
31
25
Herc / Kamp
6
4
1
9
6 *
V.R.A.
6
4
18
12
Bloemendaal 6
5
9
5
12
13
14
15
16
17
18
19
Naam
Vrl.
Vereniging
Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Turmaine
L
V.R.A. 21
8
112
14,00 5,333
Wouters
R
Rood & Wit
32
9
141 15,67 4,406
Vieler
N E S Herc / Kamp
24
6
105 17,50 4,375
Muiswinkel v C F
Rood & Wit
37
7
123 17,57 3,340
Nugteren v
R
Bloemendaal 23
5
110 22,00 4,783
Ali
A
V.V.V.
37
9
237 26,33 6,463
Umar Ali
A
V.V.V.
30
8
227 28,38 7,567
Waheed
A
V.V.V.
25
6
221 36,83 8,840
Spelers met minder dan 5 wickets, maar 20 overs of meer en Ec. rate < 5.000.
Warnaars
D
Bloemendaal 26
3
111 37,00 4,269
Nicholls
H
Bloemendaal 31
4
148 37,00 4,852
Rood & Wit
1
1
120
120
55
Fielden
1
2
4
6
8
Naam
Loggers
Mar de la
Seventer v
Ali
Waagmeester
Nugteren v
Wouters
Benoist
Vrl.
S
M
G
A
T
R
R
N
Vereniging
Rood & Wit
Rood & Wit
Herc / Kamp
V.V.V.
Rood & Wit
Bloemendaal
Rood & Wit
Rood & Wit
Vangen Stumpings
10
6
2
4
4
6
5
1
3
2
5
4
Totaal
10
8
8
6
6
5
5
4
11
Naam
Vrl. Vereniging
Vangen Stumpings
Harten vd
R F T Herc / Kamp
3
1
Nofal
M
Rood & Wit
4
Brouwer
K
Rood & Wit
3
Graauw de
N
Bloemendaal
3
Nicholls
H
Bloemendaal
2
1
Verder nog o.a. :
Singh
P
V.R.A.
2
Turmaine
L
V.R.A.
2
Totaal
4
4
3
3
3
2
2
Topjeugd West
De persoonlijke prestaties van Quick H. in de wedstrijd om het Kampioenschap van Nederland tegen Rood & Wit zijn hier vermeld.
Ontbrekende Jaarstaten
Geen
Bijzondere Prestaties 2010
Marijnen
M
H.C.C.
vs Excelsior
133
Leede de
J
Excelsior vs H.C.C.
105 *
Leede de
J
Excelsior vs V.C.C.
5
v
Kok de
T I M
V.O.C.
vs Excelsior
5
v
Batten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Naam
Marijnen
O´Halloran
Leede de
Conlan
Gruijters
Bukhari
Kempenaer de
Baren v
Coster Jzn
Etman
Kingma
Coster Jzn
Malik
Rooda
Erkelens
Ali
Overdijk
Kok de
Schelven v
Spruit
Berg vd
Ekelmans
Kumar
Vliet v
Leede de
Brouwer
Kingma
Verkerk
Bowlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Naam
Rooda
Kok de
Bogaartz
Gruijters
Mol van Otterloo de
Kingma
Fayyaz
Khan
O´Halloran
Baren v
Staal
Berg vd
Kingma
Lorie
Fielden
1
2
4
6
8
9
56
Vrl.
M
F
J
S
J F M
H
W
Z D A
W
T
P A
D
A
R R
W L
S
H
T I M
J H M
M
B W M
S
C
A R E
K
Q
V
D
Naam
Marijnen
Conlan
Gruijters
Ekelmans
Kok de
Khan
Kingma
Marthi
Afzal
Ali
Baren v
Bochove v
Vereniging Gesp.
H.C.C.
9
H.C.C.
3
Excelsior
8
V.O.C. / Sparta 8
Quick H.
8
V.C.C.
7
H.C.C.
8
V.O.C. / Sparta 7
H.B.S.
5
Excelsior
8
V.C.C.
7
H.B.S.
4
H.B.S.
5
Quick H.
8
H.C.C.
3
Quick H.
10
H.C.C.
4
V.O.C. / Sparta 8
Quick H.
10
Quick H.
9
Quick H.
10
Quick H.
8
V.O.C. / Sparta 6
Quick H.
7
Excelsior
6
H.C.C.
8
V.C.C.
7
H.B.S.
6
Vrl.
R R
T I M
C
J F M
S
V
F
S
F
Z D A
T
B W M
P A
D
Vrl.
M
S
J J M
S
T I M
S
P A
K
T
S
Z D A
R
Inn.
9
3
8
6
7
7
8
6
5
8
7
4
5
7
3
8
3
8
9
5
7
6
6
4
6
6
7
6
N.O.
2
1
3
4
2
1
3
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
Vereniging Overs Wickets
Quick H.
37
19
V.O.C. / Sparta 48
23
Quick H.
11
5
Quick H.
33
10
H.C.C.
24
9
V.C.C.
45
15
H.C.C.
37
12
Excelsior
15
7
H.C.C.
16
5
V.O.C. / Sparta 37
10
H.C.C.
16
5
Quick H.
55
11
V.C.C.
45
10
H.B.S.
19
5
Vereniging
H.C.C.
V.O.C. / Sparta
Quick H.
Quick H.
V.O.C. / Sparta
Excelsior
V.C.C.
V.C.C.
Excelsior
Quick H.
V.O.C. / Sparta
Excelsior
Runs
545
155
324
119
295
275
225
208
166
297
164
130
112
137
69
134
64
148
168
56
92
110
105
69
67
83
105
90
Kok de
T I M
V.O.C.
vs H.B.S.
5
v
Baren v
Z D A
V.O.C.
vs Excelsior
5
v
Marthi
K
V.C.C.
vs H.C.C.
1 v
+
44
33
H.Sc.
133
84
105*
25
69
88
56 *
91
60 *
90
73 *
47
36
53
41
60
39
50
59
16
36
41
36
66
35
38 *
41
45
Runs Gem. 132 6,95
238 10,35
53 10,60
111 11,10
107 11,89
180 12,00
184 15,33
115 16,43
86 17,20
173 17,30
88 17,60
215 19,55
200 20,00
103 20,60
31
40
3 st
Gem.
77,86
77,50
64,80
59,50
59,00
45,83
45,00
41,60
41,50
37,13
32,80
32,50
28,00
27,40
23,00
22,33
21,33
21,14
18,67
18,67
18,40
18,33
17,50
17,25
16,75
16,60
15,00
15,00
29
30
31
32
33
34
35
Naam
Vrl.
Vereniging Gesp.
Mey de
J
H.B.S.
6
Bochove v
R
Excelsior
6
Schoew
R
V.C.C.
7
Vierling DHzn D
Quick H.
8
Hoornweg
T.
V.O.C. / Sparta 8
Haq
A
H.C.C.
8
Schoew
G M
V.C.C.
7
Verder speelden nog 6 of meer wedstrijden :
Fayyaz
F
H.C.C.
9
Heinsbroek
D.
Excelsior
8
Jellema
J
Quick H.
8
Khan
H
Quick H.
8
Smulders
B
Excelsior
8
Bogaartz
C
Quick H.
7
Kaulingfreks
B
V.O.C. / Sparta 7
Ahmed
A
H.C.C.
6
Butt
R
V.C.C.
6
Butt
S
V.C.C.
6
Durrani
A.
V.O.C. / Sparta 6
Eversen
K
Excelsior
6
Hardy
J
V.C.C.
6
Jong de
S
H.B.S.
6
Kazmi
K
V.C.C.
6
Liaqat
U
V.C.C.
6
Lorie
D
H.B.S.
6
Shaikh
H
V.O.C. / Sparta 6
Staal
T
H.C.C.
6
Umar
W
Excelsior
6
Ec. rate
3,568
4,924
4,889
3,380
4,458
4,030
4,995
7,502
5,375
4,676
5,500
3,898
4,461
5,329
15
16
17
18
19
20
21
Naam
Vrl.
Vereniging Overs Wickets Runs Gem. Ec. rate
Leede de
J
Excelsior
42
11
230 20,91 5,433
Ali
S
Quick H.
63
12
287 23,92 4,556
Hoornweg
T
V.O.C. / Sparta 40
7
174 24,86 4,350
Schoew
G M V.C.C.
39
7
226 32,29 5,746
Khan
H
Quick H.
26
5
167 33,40 6,423
Ahmed
A
H.C.C.
26
5
168 33,60 6,462
Kempenaer de
W
H.C.C.
34
6
234 39,00 6,950
Spelers met minder dan 5 wickets, maar 20 overs of meer en Ec. rate < 5.000.
Spruit
M
Quick H.
36
3
129 43,00 3,583
Liaqat
U
V.C.C.
26
3
106 35,33 4,129
Shaikh
H
V.O.C. / Sparta 21
4
99 24,75 4,714
Kumar
C
V.O.C. / Sparta 30
3
141 47,00 4,780
Bochove v
R
Excelsior
20
4
98 24,50 4,859
Naam
Vrl.
Vereniging
Vangen Stumpings Totaal
Erkelens
W L
H.C.C.
3
3
Eversen
K
Excelsior
3
3
Khan
H
Quick H.
3
3
Rooda
R R
Quick H.
3
3
Schoew
R
V.C.C.
3
3
Shaikh
H
V.O.C. / Sparta
3
3
Vierling DHzn
D
Quick H.
3
3
Verder nog o.a. :
Bergsma
V
H.B.S.
2
2
Jong de
S
H.B.S.
2
2
Verkerk
D
H.B.S.
2
2
Wisse
N
H.B.S.
2
2
Vangen Stumpings Totaal
8
1
9
6
2
8
8
8
6
6
6
6
5
5
5
5
1
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
Inn.
6
4
5
6
7
6
6
N.O.
1
1
1
1
1
Runs
74
56
53
65
77
66
54
H.Sc.
37
26
36
48
30
15
15 *
6
6
4
4
6
3
5
6
4
5
6
3
2
5
3
3
5
6
4
4
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
1
25
23
8
37
33
13
5
40
25
22
28
14
5
2
41
15
26
28
12
12
13
9 *
7
19
13
10
3
20
12
11
13 *
8
3 *
2 *
24 *
14
12
9
4
8
Gem.
14,80
14,00
13,25
13,00
12,83
11,00
10,80
Kleefstra Almanak 2010