legalisaties legalisaties

Commentaren

Transcriptie

legalisaties legalisaties

										                  

Vergelijkbare documenten

TOELICHTING LEGALISATIE VAN UW

TOELICHTING LEGALISATIE VAN UW De tussenkomst van de notaris beperkt zich tot de bevestiging van de handtekening op het document. De notaris zal zich bij legalisatie nooit uitspreken over de staat en bekwaamheid van de onderteke...

Nadere informatie

Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam Toelichting legalisatie van

Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam Toelichting legalisatie van aangebracht in zijn bijzijn of reeds eerder werd aangebracht op een notariële akte van het notariskantoor. In dit laatste geval zal de notaris een grote waakzaamheid aan de dag leggen vermits de te...

Nadere informatie

Legalisatie van volmachten of leaseverklaringen

Legalisatie van volmachten of leaseverklaringen Het Ministerie van Buitenlandse zaken weigert over te gaan tot legalisatie van documenten in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Het Ministerie eist een beëdigde vertaling n...

Nadere informatie