DE BOEI

Commentaren

Transcriptie

DE BOEI
DE BOEI
CLUBBLAD REDDINGSBRIGADE NOTWIN HOORN MAART 2009
NOTWINFO
Notwin betekent ‘vriend in nood’. Reddingsbrigade Notwin is opgericht in 1973 en
heeft sindsdien vele actieve leden in Hoorn en omstreken. Notwin is aangesloten bij
de bond Reddingsbrigades Nederland . De Trainingen in zwemmend redden en de
bewaking van het Markermeer zijn de belangrijkste taken van Notwin.
Lidmaatschap: Lid worden kan als je 6 jaar of ouder bent en je diploma A en B bezit.
Volwassenen moeten kunnen zwemmen maar hoeven niet per se een diploma te
hebben.
De zwemtrainingen worden gegeven in Zwembad ‘de Waterhoorn’ in Hoorn.
Wekelijks op zaterdagochtend worden de leden opgeleid voor de brevetten 1 t/m 6 en
de diploma’s A en B van Reddingsbrigades Nederland. Per leeftijdsgroep wordt er 45
minuten gezwommen onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs.
09.00-09.45 uur, 09.45-10.30 uur, 10.30-11.15 uur. Op zondagavond van 19.00 tot
20.00 uur is er conditietraining voor leden vanaf 15 jaar. ‘s Zomers is er ook gelegenheid
om onder begeleiding lange afstanden te zwemmen in het Markermeer.
Het clubgebouw annex bewakingspost is ondergebracht in “de Haai”,
op het Visserseiland in Hoorn. Tel: 0229-214120. Van hieruit bewaakt Notwin het
Hoornse Hop. Notwin is inzetbaar voor hulpverlening op het Markermeer. Alarmering
via 112. Notwin beschikt over 3 verschillende reddingsboten. De leden van de Varend
Redden Groep zijn getraind voor de hulpverlening per boot. Deze leden oefenen op
vrijdagavond. Daarnaast worden er ook opleidingen gevolgd.
Meer informatie over de vereniging vind u op onze website;
http://www.notwin.nl
voor inlichtingen kunt u mailen naar [email protected] of telefonisch :
secr. 0229- 234725 of 0229-210515
t7*4*5&,""35+&4t1045&34t6*5/0%*(*/(&/t#"//&34
t7-"((&/t#&634."5&3*""-t45"/%8"/%&/t."*-*/(&/
t7&3&/*(*/(4#0&,+&4t-*$)5#",13*/54t.6*4."55&/t,-0,,&/
t-".*/&3&/t*/#*/%&/t,01*&´/t&5$
&OOPHWFFMNFFS
#F[PFLFFOT
PO[FXFCTJUFWPPS
JOUFSFTTBOUFBDUJFT
(FMEFMP[FXFHt/8)PPSOt5FMFGPPOtJOGP!JOESVLNBLFSTOMtXXXJOESVLNBLFSTOM
REDDINGSBRIGADE
HOORN
WWW.NOTWIN.NL
Voorzitter:
J.G. Tigchelaar
[email protected]
0229-210515
Vice-voorzitter:
B. Schilder
0229-234967
Secretariaat:
A. Ott
[email protected]
0229-234725
Financiën:
G. Pit
[email protected]
0229-236747
Technische-Commissie:
A. Vandenbroek
[email protected]
0229-249985
VarendRedden-Commisie:
T. Meyen
[email protected]
0229-852275
Evenementen-Commisie:
A. Schuuring
[email protected]
0229-235579
Bestuurslid:
P. Pit
Vertrouwensarts:
A. Olijhoek
0229-210215
vraagbaak voor allerlei zaken:
W.Tigchelaar-Gutter
0229-210515
 Postadres
E-mail:
secretariaat:
Clubblad redactie:
 Redaktieadres voor de Boei:
Internet:
POSTBUS 2280, 1620 EG Hoorn
[email protected]
J.Otto
[email protected]
WWW.NOTWIN.NL
Bankrekeningnummer NOTWIN: 37.68.75.305
RABOBANK BLOKKER-ZWAAG
De Boei pag. 3
Hallo beste mensen,
Even terug uit de
Oostenrijker Alpen schrijf ik
hier mijn bijdrage aan ons
clubblad.
Nog ver voor het verstrijken
van de uiterste datum voor
inlevering van de copy zit ik
achter de computer.
Even terug uit de witte
wereld die sneeuw heet.
Die sneeuw is trouwens in
ruime mate aanwezig dit
seizoen dus daar zul je de
mensen niet over horen
klagen.
Toch kun je van de sneeuw
ook behoorlijk last hebben
hoor.
Zo hebben wij in één
week tijd vijf dagen, 24
uur lang, de sneeuw naar
beneden zien dwarrelen
en dat resulteerde in een
pak sneeuw van zeker
1.25meter.
Dat zorgde dus wel even
voor wat bijkomende
problemen op de piste en op
de wegen daar naar toe.
Toch blijft het mooi dat echte
winterweer want je kunt
heerlijk off piste skien en
dat geeft een heerlijk gevoel
wanneer je voor de helft
van je lichaam door de vers
gevallen sneew skiet.
Maar goed, even terug naar
de dagelijkse dingen hier.
Omdat er één reis was
uitgevallen kon ik mooi
De Boei pag. 4
Marvin wegbrengen naar
Schiphol alwaar hij op het
vliegtuig naar de USA stapte
om daar zijn opleiding tot
piloot voort te zetten.
Voorlopig blijft hij daar
tot medio juni en ik heb
hem gevraagd om eens
via het clubblad wat van
hem te laten horen en zijn
ervaringen met ons te delen.
Wie weet lezen jullie nog wat
van zijn hand.
Verder zijn jullie natuurlijk
allemaal heel stevig aan het
trainen voor de examens die
er aan zitten te komen en ik
wens jullie daarbij natuurlijk
heel veel succes.
ook op de zondagavond
zitten we niet stil want
daar gebeuren ook allerlei
verschillende dingen.
De varend redden groep
die krijgt eens in de maand
een training die toegespitst
is op het werk wat zij
doen en daarnaast zijn er
ook een aantal mensen
bezig met de opleiding
voor toezichthouder in de
zwembaden.
Deze mensen komen van
buiten onze vereniging
en gaan straks werken in
één van de buitenbaden in
Westfriesland.
Natuurlijk wordt er ook
door onze eigen trouwe
groep mensen gezwommen
en dat is natuurlijk ook een
goede zaak.
Omdat ik even terug ben
kon ik mooi even een kijkje
nemen in het zwembad op
de zondag en tot mijn grote
vreugde zag ik daar twee
oud gedienden die daar
zowaar deel namen aan de
training.
Toppie hoor voor deze
mannen en ik wil jullie
aansporen om er weer
regelmaat in te brengen.
Natuurlijk is dit ook een
oproep aan die andere
leden, bij wie de training
een beetje is weggezakt, om
hun zwembroek of zwempak
weer uit de kast te halen
zodat ook jullie weer top fit
de zomer in gaan.
Natuurlijk wil ik jullie ook
weer even herinneren aan
de jaarvergadering die
er aan komt dus hou het
clubblad goed in de gaten
want daarin kun je lezen
waar en wanneer deze
gehouden wordt.
Nou ik ga mijn koffer maar
weer inpakken om weer af te
reizen naar Oostenrijk.
Allen heel veel succes in het
water en natuurlijk ook in het
leslokaal.
vr.gr.
Jan Tigchelaar
Het bestuur heeft het
al weer een aantal
vergaderingen achter de
rug dit jaar en is bezig met
de diverse problemen rond
de vereniging. Hoe gaat/
wordt de samenwerking
met de brandweer, de
Veiligheidsregio NHN en de
KNRM. Deze zaken worden
nu druk besproken en
bekeken.
De jaarvergadering is weer
geplant en dat houd in dat
er jaarverslagen moeten
worden geschreven. De
penningmeester heeft
zorgen om de financiën rond
te krijgen. Het leden tal van
de vereniging is helaas
nog niet optimaal en de
kosten stijgen ieder jaar
weer. Desondanks is het de
penningmeester weer gelukt
een sluitende begroting op
te maken. De CVR is druk
doende het winterseizoen
af te sluiten, het onderhoud
aan de boten wordt weer
gedaan, de Rolf 2 is in
aanbouw en in het clubhuis
zijn de voorbereidingen voor
het seizoen gebruik weer
gestart. De jaar kalender
wordt alweer aardig gevuld.
Er is/wordt een nieuwe
computer met internet
aangeschaft, zodat vele
zaken geautomatiseerd
kunnen worden. De diverse
cursussen worden weer
gegeven, zodat een ieder
goed voorbereid aan de
theorie en praktijk examens
kan beginnen. De TC heeft
aan de website.
de examen groepen voor
Bij deze is een ieder weer
op de hoogte van het reilen
28 maart weer in gedeeld,
de EM examens zijn/waren
en zeilen van het bestuur en
wil ik een ieder nog vragen
17 maart. De EC is bezig
met de voorbereidingen
om aan leden werving te
van de festiviteiten en de
doen. Vraag aan vrienden,
agenda voor het nieuwe
vriendinnen, familie en buren
seizoen wordt al weer
om zich aan te sluiten bij
gemaakt. De PRC loopt
onze vereniging. We zijn
weer regelmatig te vragen
het waard. Ik hoop veel
om kopij in te leveren, met
leden of ouders van leden
ander woorden, het clubblad
te kunnen begroeten op de
gaat weer regelmatig
jaarvergadering 3 april a.s..
Met vriendelijke groeten,
verschijnen. Adverteerders
worden aangeschreven en
opgezocht en er wordt veel
Alewijn
Ott
gedaan
DERING
UITNODIGIN
G JAARVER
GA
n
bestuur.
Beste lede
tje van het
een berich
Hier weer
lewijn Ott
Groeten A
De Boei pag. 5
Autorijschool
Bakker
Theorie,- Praktijk,- en Spoed cursussen
Meer dan 35 jaar een begrip in Hoorn
www.autorijschool-bakker.nl
Tweeboomlaan 71, 1624 EB Hoorn, Tel: 0229 216737
Tel.: Max 06 537 720 99 Tel.: Tom 06 511 670 88
Velen gingen je voor; Daan, Lobke, Ruben, Jesse, Arda, Patrick, Jeroen, Rachel.
j
i
b
s
a
w
Ik
!
S
A
W
O
OT
Van de redactie/PRC
De is weer voorbij gevlogen.
We zitten al weer dik in
2009. Het is nu maart en na
een grijze februarimaand
hebben wij van de redactie
heel veel zin in een zonnig
voorjaar.
Maar eerst moeten we
maart nog afronden. Een
maand waarin de examens
zwemmend redden gepland
staan.
Na de examens kunnen
we gaan uitkijken naar het
voorjaar. Waarin weer heel
wat belangrijke en leuke
dingen gepland staan. Dus
let goed op de agenda en op
de aankondigingen in deze
boei.
Verder willen we aandacht
besteden aan de start van
het nieuwe seizoen. Het
vaarseizoen staat voor
de deur. Op het clubhuis
wordt achter de schermen
weer gewerkt aan het
dienstrooster.
Dat valt niet mee. Kortom
we zoeken nieuwe varend
redders. Ken je iemand die
van watersport en van varen
houdt. Vraag hem/haar dan
eens langs te komen op de
Haai. En laat hem de oproep
lezen die hieronder staat.
Namens Sander, Jeroen,
Bas
Groetjes Pien.
Redders Gezocht
Reddingsbrigade Notwin
is op zoek naar nieuwe
leden voor het werk op de
reddingsboot.
Begin april start het
watersportseizoen van de
Reddingsbrigade Notwin in
Hoorn. Dan is de bemanning
van de reddingsboot weer
dagelijks paraat om in
geval van nood uit te varen.
De rescue-taak wordt op
weekdagen in samenwerking
met de brandweer uitgevoerd
en in de weekenden
door de vrijwilligers van
Reddingsbrigade Notwin.
Deze groep van ca.
25 personen zet zich
geheel belangeloos in
voor de veiligheid op het
Markermeer. Vanuit de liefde
voor de watersport zijn ze
hulpverlener op het water
geworden.
Deze groep is op zoek
naar enthousiaste
collega’s die van
varen houden.
We zoeken watersporters/
watersportliefhebbers
die zich in willen zetten
voor de veiligheid op het
Markermeer. Wie wil zich in
zijn vrije tijd inzetten voor het
werk op de reddingsboot?
Er wordt van je verwacht
dat je vrijdagavond met
de oefenavond mee doet
en dat je per maand een
(of meerdere) weekenden
een dienst draait. Dit
gaat in overleg met de
postcommandant.
Tijdens een dienst worden
er patrouilles gevaren en
varen we uit bij oproepen.
De oproepen komen veelal
van mensen met materiaal/
motorpech of van mensen
die aan boord onwel
geworden zijn. Meestal zijn
de weersomstandigheden
redelijk. Soms is het
Markermeer wat ruiger
en komt het een en ander
meer op de vaardigheid
en de getraindheid van de
bemanning aan.
Om risico´s uit te sluiten
traint de bemanning elke
vrijdagavond. Daarnaast
worden en vrijdag en
zaterdag vaak patrouilles
gevaren waarbij ook getraind
wordt. Het is tenslotte zaak
om de boot goed te kennen,
veilig te kunnen varen en
veilig mensen (drenkelingen)
aan boord te nemen en deze
aan de kant te brengen.
Of boten die vast gelopen
zijn vlot te trekken en boten
met pech naar de haven te
slepen.
Wil je meer informatie? Stuur
dan een e-mail met naam en
telefoonnummer naar [email protected]
notwin.nl. Dan nemen we
contact met je op.
De Boei pag. 7
NIEUW IN HOORN!
VOORHEEN IN ENKHUIZEN
T h e r m o b a d e n , S p a ’s , S a u n a ’s , I n f r a r o o d c a b i n e s ,
Stoom cabines, Zwembaden
Bij aankoop van een
infrarood warmtecabine
gratis montage t.w.v. % 300,-Kernweg 27, 1627 LH Hoorn (Hoorn 80)
t e l . : 0 2 2 9 - 5 6 2 1 4 0 , w w w. e u f o r i c . n l
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Avondverkoop op afspraak
Van de technische commissie
Hallo beste leden,
Copy voor in het clubblad
de Boei van de Technische
Commissie.
Het is weer zover. Nu daar
komt ie dan.
Zaterdag 28 maart : de
examens
Het kan nog net in de boei
dus u ontvangt er geen apart
briefje meer over.
Ook zal het nog uitgebreid
verteld worden in het
zwembad.
We willen graag dat
iedereen om 8.45 uur in het
zwembad komt. De ouders
en belangstellenden mogen
kijken vanaf de tribune.
De examenkandidaten
mogen zich dan om gaan
kleden en in de zwemhal
op de banken plaatsnemen
zodat we om 9.00 uur
kunnen starten.
Niet iedereen is om 9.00 uur
aan de beurt. Wie niet om
9.00 uur aan de beurt is zal
geduldig af moeten wachten
tot hun naam afgeroepen
wordt.
Dit is niet beïnvloedbaar
door ons. De voorzitter
examencommissie heeft die
morgen de leiding.
Je bent uiterlijk klaar met
zwemmen om 11.15 uur
(zeg 11.30 inclusief diploma
uitreiking).
Als je bij de laatste groep
hoort, blijf dan niet onder
de douche hangen want de
examencommissie wil ook
weer naar huis en zal zo
snel mogelijk de brevetten/
diploma’s uit gaan delen.
Er zullen tussendoor ook
diploma’s uitgereikt worden
dus houd even in de gaten
als er wat omgeroepen
wordt.
De geluidsinstallatie is niet
zo goed dat dat altijd even
helder door komt, dus ook
zelf even goed op letten.
De diploma’s/brevetten
zullen in de hal uitgereikt
worden
De examenkandidaten
moeten behalve hun
badkleding ook kleren mee!
Goed gekeurde kleren. Er
wordt iedere week opgelet
en er eventueel wat van
gezegd. Luister daar dan ook
naar.
Te kort, niet goed sluitend,
afzakbroeken, gaten
in broeken etc: niet
goedgekeurd.
Voor de mensen die theorie
doen voor brevet 6 neem
even een pen mee.
We wensen alle
examenkandidaten veel
succes.
Zaterdag 4 april
Op deze zaterdag hebben
we weer het gebruikelijke
familie zwemmen.
Laat aan de kassa duidelijk
even je ledenpasje zien en/of
meld even dat je voor het
familie zwemmen van Notwin
komt.
In de kleine kleedhokjes
omkleden.
Kleding op een hanger in de
garderobe hangen of in een
kluisje opbergen.
Laat geen waardevolle
spullen daar achter.
Het is echter van 9.00 uur
tot 10.30 uur .
Let hier even op en kom dus
niet te laat aanzetten.!
Familie, vriendjes/
vriendinnetjes mag je mee
nemen . We zwemmen
alleen in het diepe bad,
dus iedereen moet kunnen
zwemmen en kleine kinderen
moeten bandjes om.
>>
De
DeBoei
Boeipag.
pag.97
Accessa BV
Handelskade 7
1713 HS Obdam
E [email protected]
W www.bulatti.nl
Le Belle Charters
verhuurt alle Bavaria’s
(30 - 50 voet, bj ‘05 t/m ’07)
●
Zeiljachtverhuur Gouwzee,
vanuit Volendam
IJsselmeer en markermeer
●
Zeilschool
Tevens zeilopleidingen!
●
Zeezeiltraining
Bel 0229 238652
●
Evenementen & wedstrijden
www.lebellecharters.com
kijk op www.bertoomsverhuizingen.nl voor een snelle offerte !
HOORN 0229-21 45 17 PURMEREND 0299-42 00 11 ZAANDAM 075-670 80 83 AMSTERDAM 020-637 47 00
Zaterdag 11 april
Op deze zaterdagmorgen
willen we jullie ook allemaal
weer in het zwembad
terugzien van 9.00 – 10.30
uur.
Er zal iets speciaals
gebeuren , maar dat lezen
jullie allemaal of elders in
het clubblad, of op een apart
briefje.
Belangrijk is even de tijd.
Zet dit even goed in de
agenda of op de kalender.
Zaterdag 18 april en
volgende
Vanaf deze zaterdag worden
de groepen weer gesplitst.
Je mag (vanaf 10 jaar ) een
keuze maken.
Of mee trainen vanaf 9.00
uur tot 9.45 uur.
Of gaan snorkelen van 9.45
uur – 10.30 uur.
Let ook hier weer even
op. Doordat we een lesuur
hebben ingeleverd zijn ook
deze tijden ingekort.
Beiden duren 45 minuten.
Vooral voor het snorkelen is
dat kort dus zorg dat je op
tijd in de zwemzaal bent met
je eigen snorkelspullen.
(bril, snorkel en
zwemvliezen)
Moet je nog spullen aan
schaffen en heb je nog
vragen hierover kom dan
even informeren in de weken
vooraf (niet tijdens het
examen).
We gaan dan lekker oefenen
en zien vlak voor de grote
schoolvakantie wel hoe ver
we gevorderd zijn.
Wie er klaar is voor een
examen en wie volgend
jaar weer vrolijk verder gaat
oefenen.
In de laatste les
(familiezwemmen) zullen
we weer kijken of we met
perslucht kunnen zwemmen.
Het snorkelen is voor leden
van af 10 jaar.
Ben je jonger dan moet je
van 9.00 uur tot 9.45 uur
zwemmen.
Zo dit waren weer de
mededelingen van de
Technische Commissie.
Groeten Wikky
BELANGRIJKE
INFORMATIE
Beste leden,
We kregen een brief
van Reddingsbrigades
Nederland.
De tekst luidt;
De kandidaat die
pseudo-drenkeling is
tijdens het examen
dient zich ook als
zodanig te
gedragen. De redder
dient zijn vaardigheden
te laten zien en kan dit
niet wanneer een
pseudo-drenkeling niet
mee werkt of juist uit
zichzelf al draait of al
vroegtijdig loslaat uit
de bevrijdingsgreep
e.d. Zo kan er niet op
examenniveau worden
getoetst of de
betreffende kandidaat
voldoende kennis en
kunde in huis heeft
voor het betreffende
brevet c.q diploma.
Tijdens de examens
worden de redders soms
teveel tegengewerkt
of geholpen door de
pseudo-drenkelingen.
Als dat gebeurt kan
dat iemand zijn brevet
of diploma kosten. Dat
willen we niet.
Wees dus een goede
pseudo-drenkeling.
De Boei pag. 11
BADKAMEROPMAAT
in twee weken uw badkamer compleet vernieuwd
van het ontwerpen, slopen, kleine bouwkundige aanpassingen,
vloerverwarming, leidingen, tegelwerk, plafonds, montage sanitair
tot en met de afwerking doen we in eigen beheer
bezoek eens onze website
Walstro 14 1657 KH Abbekerk telefoon : 0229 581523
Parklaan 48 1657 KD Abbekerk telefoon: 0229 582822
WWW.BADKAMEROPMAAT.NL
een reisburo
is een reisburo
tot u
Globe ontdekt
Uw vakantie goed geregeld
Meer keus, meer service, meer vakantie. Dat is Globe Reisburo!
Wij geven u graag een passend advies. Maar we doen nog veel
meer: ook voor een Vakantie Cadeaubon, De Nationale Musicalbon,
luchthavenvervoer en een reis- en annuleringsverzekering bent u
aan het juiste adres. Van weekendje weg tot wereldreis: de mooiste
vakanties boekt u gewoon bij Globe Reisburo in Hoorn, en...
u parkeert gratis in de Huesmolen!
HOORN De Huesmolen 70 - Tel.: 0229 - 23 15 14
[email protected] - www.globereisburo.nl
SPETTERS UIT HET ZWEMBAD
Na een ontspannende
kerstvakantie is er weer flink
geoefend in het zwembad.
En begin februari waren
de proefexamens. Alle
kandidaten en kandidaatjes
hebben toen hun best
gedaan. Iedereen mag
afzwemmen op 28 maart.
Maar dat betekende wel dat
er hier en daar nog hard
gewerkt moest worden.
Dat merkte iedereen in
het zwembad. Er werd
heel hard getraind. Alle
examenonderdelen werden
telkens weer geoefend en
nu mochten er geen fouten
meer gemaakt worden.
Dus er werd fanatiek
gezwommen. Er moest
conditie worden opgebouwd.
Er moest worden
doorgezwommen, zonder
stoppen. En telkens werden
er weer drenkelingen gered
en naar de kant vervoerd.
De kinderen deden heel erg
hun best en de instructeurs
zetten de puntjes op de i.
Daarbij werden ze soms wel
heel erg streng! Maar dat
was soms ook wel nodig.
Zelf de badjuffen van De
Waterhoorn konden merken
dat we zo druk bezig waren.
We waren erg lawaaierig. Ik
hoop dat het niet voor niets
was en dat iedereen slaagt
voor het examen.
Pien
We hebben na de les even
een klein interview gehouden
met de beginnersgroep
van Marijke en Pien. Deze
groep jongens en meiden
zijn verdeeld in Aapjes (de
kinderen die voor brevet
A gaan afzwemmen) en in
de Eendjes (de kinderen
die voor brevet 1 gaan
afzwemmen). De meeste
van hun zijn dit seizoen lid
geworden bij Notwin. Omdat
het ook voorjaarsvakantie
was waren ze er niet
allemaal.
Vraag 1: Wat is het leukste
wat je gedaan hebt in deze
voorjaarsvakantie?
Wesley had deze vakantie
gelogeerd met een vriendje
en vond dat het leukste van
deze vakantie. Claudia is op
vakantie geweest naar Texel.
Gijs zei, na lang nadenken;
“Weet ik eigenlijk niet”.
Wendy was ook naar Texel
op vakantie geweest. Dat
vond ze net als Claudia het
leukste van deze vakantie
en dat kan eigenlijk ook
niet anders want het zijn
zusjes. Jens is naar NEMO
in Amsterdam gegaan en
vond dat het leukste van
de vakantie. En Martijn
hoefde helemaal niet lang
na te denken. Hij was naar
Disneyland geweest. Daar
had hij ook nog in een hotel
geslapen! Het allerleukste
van Disneyland was Buzz
Lightyear. Daar kon hij op
poppetjes schieten. De
juffen hadden eigenlijk geen
vakantie, maar Pien heeft
op de dag dat ze vrij was
uitgeslapen en dat was erg
fijn. Marijke vond het heel
leuk dat haar kleinkinderen
kwamen logeren.
Vraag 2: Heb je vrij
gezwommen in de vakantie
en wat vindt je dan het
leukste om te doen?
Jens heeft gezwommen en
hij vind het dan het leukste
om van de glijbaan te gaan.
Wendy en Claudia hadden
op Texel gezwommen en
Claudia vindt duiken het
leukst en Wendy handstand
maken. Wesley had ook
gezwommen en vindt
bommetjes maken het leukst.
Gijs en Martijn hebben deze
vakantie niet gezwommen
maar als ze wel gaan vrij
zwemmen vinden ze ook
duiken het leukst. Marijke
zwemt eigenlijk alleen bij
Notwin en dan vindt spelen
- met de kleinkinderen - het
leukst en Pien heeft niet vrij
gezwommen maar als ze
het wel doet vindt ze onder
water zwemmen het leukst.>>
De Boei pag. 13
Pranger
LOODGIETERSBEDRIJF BV
dakbedekking
lood- en zinkwerk
gas- en waterleiding
sanitairriolering ontstoppen met hogedrukreiniger
GROTE OOST 133, HOORN
tel. 0229-216481
Vereniging van
Nederlandse
Instalatiebedijven
EEN VNI-INSTALLATEUR
MAAKT HET GOED
Complete duikwinkel
Snorkels, Maskers, Vliezen
PADI Duikopleidingen
Duikteam
Reisburo
Service & Reparatie
Persluchtvulstation
E.H.B.O Opleidingen
AED Opleidingen
Duikopleidingen vanaf 8 jaar
Beginnersopleiding vanaf € 299,00
Duikinstructie € 27,50
De Factorij 35 f 1689 AK Zwaag Tel: 0229-274306
WWW.ATLANTICDUIKCENTRUM.NL
Vraag 3: Wat is het leukste
TV programma?
Gijs vind alles leuk. Hij weet
niet welk programma het
allerleukste is. Jens kan
eigenlijk ook niet kiezen.
Hij vindt ook zoveel leuk.
Na even denken is Ned’s
survivalgids toch nummer 1.
Wesley wist het al meteen en
zei ook Ned’s Survivalgids.
En ook Wendy hoefde niet te
denken; Ned’s Survivalgids
antwoordde ze snel. Martijn
is van de actieseries. A-team
en Nightrider zijn favoriet.
Vooral Kit de auto.
Claudia vindt huis Annubis
het leukste. Juf Pien vindt
Hider in the house het
leukste en Juf Marijke vindt
het weerbericht van Piet
Paulusma??? het leukst.
Ned’s Survivalgids is dus
heel erg leuk. Maar wat
voor een programma is dat
eigenlijk.
Ned’s SurvivalGids: Hoe
houd ik de middelbare
school vol? Kortweg ook
wel Ned’s SurvivalGids
genoemd, is een van
oorsprong Amerikaanse
televisieserie die wordt
uitgezonden op Nickelodeon.
Ned’s SurvivalGids geeft het
leven weer van Ned Bigby
en zijn twee beste vrienden:
Jennifer (Moze) Mosely en
Simon (Cookie) NelsonCook.
Elke afleveringen verschijnen
tips onder in beeld (ook nog
eens opgelezen door Ned)
uit de SurvivalGids.
Ned Bigby
Ned is de echte
hoofdpersoon, die begon
een survivalgids te schrijven
over hoe je de middelbare
school vol kan houden: hoe
pestkoppen te ontwijken,
hoe kluisjes netjes te
ordenen etc. nadat hij per
ongeluk in de toiletten van
de meiden was gelopen
op jonge leeftijd. Hij komt
dan ook vaak in dit soort
kleine probleempjes met zijn
vrienden Moze en Cookie.
Ned is al zijn hele leven
buren met Moze. Hij is
verliefd op Suzie Crabgrass,
maar die verhuist jammer
genoeg naar Santa Ana,
waarop volgt dat hij Moze
toch leuk begint te vinden:
dat gevoel is wederzijds. Zijn
droommeisje moet grappig
zijn, een goede lach en een
goede houding hebben. Hij
komt meestal terug bij Gordy,
de conciërge, om advies
te vragen over meiden- en
jongensdingen.
Jennifer (Moze) Moseley
Jennifer gaat door het leven
onder de naam “Moze”,
omdat Ned haar zo noemde
in de 1e klas, om niet in de
war te raken met de drie
andere Jennifers die ook
bij hem in de klas zaten. Ze
probeerde in het 1e seizoen
de hele tijd te ontsnappen
aan Ned en Cookie, in de
hoop een beste vriendin
te krijgen. Ten slotte werd
ze vriendinnen met haar
grootste vijand - Suzie
Crabgrass. Maar dan blijkt:
als ze weer gewoon met
Ned en Cookie omgaat krijgt
ze de meeste vrienden. Ze
is een kei in volleybal, en
heeft bijna alle schoolrecords
gehaald, inclusief een record
voor het behalen van de
meeste schoolrecords.
Simon (Cookie) Nelson-Cook
Deze computer-nerd wordt
door zijn vrienden “Cookie”
genoemd. Hij zit op één
of andere manier altijd in
de problemen. Hij gebruikt
meestal zijn eigen wijsheid in
combinatie met technologie
om hemzelf en zijn vrienden
te helpen. Hij heeft een groot
moederbord in zijn kluisje,
zijn broek functioneert als
printer, en zijn bril dient als
beeldscherm. Cookie laat in
een paar afleveringen zijn
angst voor trefbal zien.Simon
is ook de beste vriend van
Ned.
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4/ T5
ALLE UITVOERINGEN OOK NIEUW
MERCEDES VITO
ALLE UITVOERINGEN OOK NIEUW
COMPACTE VAN’S
CONNECT / BERLINGO / CADDY
voor èlke klus dè juiste bus!
Altijd 80 jonge gebruikte bedrijfswagens in voorraad
Tevens onderhoud, reparatie, APK en schade-afhandelingen.
disign in roestvrijstaal
DEOostergouw
COMPAGNIE114
1689 AG ZWAAG
0229-217460
Zwaag/Hoorn
0229-21
7460
WWW.KARELTRANS.NL
Voor al het roestvrijstaal
werk op de boot
DE CORANTIJN 28E
T. 0229 210929
[email protected]
1689 AP ZWAAG
F. 0229267534
www.stainlessproducts.nl
Van onze verslaggever
Des winters met Jan Pieter,
Ja ja, via uw digitale
snelweg werd mijn waterweg
gevonden. En wederom met
het verzoek een ganzenveer
tegen het papier te laten
drukken en u te informeren
met nuttige en mider
nuttige weetjes vanuit de
kajuit van mijn schip. En ik
moet u zeggen, doorgaans
valt het mij niet tegen
om verhalen te vertellen.
Echter dit maal moet ik
diep graven. Kennelijk komt
dat door het tijdstip en de
hoeveelheid wijn die ik nog
niet gehad heb vandaag.
U moet niet denken dat
ik deze wijn nodig heb
om u te informeren hoor,
integendeel. Echter de
afgelopen periode met ijs
voor uw deur, was het voor
mij lastig mijn schuit voor
uw deur te krijgen. Mede
daarom had ik besloten om
groot onderhoud te plegen
aan mijn schip. Ik zag
vanuit de verte wel dat uw
vereniging er dit jaar anders
over dacht. Vandaar dat ik
zeer regelmatig aan de wijn
gezeten heb. Een van uw
schuiten lag ingepakt door
ijs in een van uw havens.
Op dit moment heb ik helaas
nog geen status ontvangen
van zijn toestand, ik hoop
dat hij opgewassen is tegen
Jan Pieter ...............
dergelijke situaties. Mijn
houten schip natuurlijk
niet, de mannen van staal
daarentegen wel. Ook heb ik
gezien dat een aantal van u
reeds in het nieuw gekleed
het nieuwe jaar ingaat. Ik
moet zeggen, dat doet mij
deugd. Een goed verzorgd
plaatje maakt mij trots op u.
Nog trotser dan ik was op
uw werkzaamheden. Maar
daar zal ik niet weer over
beginnen, anders heeft de
schoenenbranche geen werk
meer. U zal er eens naast
gaan lopen. En natuurlijk
is uw bestuur hard bezig
met het organiseren van de
jaarlijkse ledenvergadering.
Eens kijken of dat in mijn
schema gaat passen en
of de gekozen lokatie
geschikt is om mijn schuit
aan te meren. Mogelijk
dat de uitkomst van die
vergadering weer een leuke
aanleiding is om ook uw
digitale ganzenveer weer
eens aan het werk te zetten
en uw clubblad te vullen met
nuttige en minder nuttige
weetjes. Ook deze ontvang
ik namelijk graag op het
achterdek van mijn schip.
Groet Jan Pieter
De Boei pag. 17
NET EVEN SLIMMER IN
INCASSO
www.bouwhuis-smit.nl
Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit B.V.
Maelsonstraat 28
1624 NP Hoorn
Telefoon 0229-21 15 15
Fax 0229-27 19 72
E-mail [email protected]
www.pbgroep.com
Blijf op de hoogte met de
sms-diensten van Meteo Consult
Sms MCWIND gevolgd door een spatie en een
wereldwijde plaats of watersportgebied in
Nederland naar 5454.
Bijvoorbeeld: MCWIND SCHEVENINGEN of
MCWIND IJSSELMEER.
Hiermee krijgt u de actuele wind (indien
beschikbaar) en de verwachting voor de windrichting, windsnelheid en windstoten tot drie dagen vooruit.
Dezelfde informatie is ook via
de keywords ZEILEN resp. SURFEN
beschikbaar.
Sms BEACH gevolgd door een
spatie en een plaats langs de kust,
IJsselmeer, Waddenzee of plas in
Nederland naar 5454.
Bijvoorbeeld: BEACH RENESSE.
Dit geeft het strandweer in de
ochtend en de middag voor
vandaag en morgen.
Kijk voor meer info op www.weer.nl
ATALANTE
Scheepsmaterialen,
o.a: touw (groot assortiment kunst- en natuurvezels)
verf & onderhoudsmiddelen, r.v.s. en messing beslag,
blokken, hydrografischekaarten,
zeilkleding, maritieme boeken en geschenken.
Bunkerstation (aan het Oostereiland t.o.1 Hoorn)
Gas, diesel & gasolie voor plezier-en beroepsvaart.
Inname van vuil- en oliehoudend water.
In het seizoen (april - oktober) dagelijks open van 8.00 tot 20.00 uur.
Buiten het seizoen beperkte openingstijden (eventueel op afspraak).
Tel. 0229 215250, VHF 82, Fax 0229 212228
iersmederij
Gebr. Meijer Metaalwarenfabriek
Siersmeedwerk
Restauratiewerk
U vraagt, wij maken!!
Dun Plaatwerk
Oosterwijzend 17
1616 LE Hoogkarspel
www.smederijmeijer.nl
Constructiewerk
Tel: 0228-564952
Fax: 0228-564940
[email protected]
‘TER REDE VAN HOORN’
Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus vraagt het openwaterzwemevenement voor de zevende keer alles van de Stichting, en de
meewerkende verenigingen
Z.V. Hoorn, R.B. Notwin, D.T. Platax
en V.V. Hollandia.
Op zondag is voor de eerste keer in Nederland een internationale
wedstrijd,
een Europacupwedstrijd over 10 km, aan het programma in Hoorn
toegevoegd!
Geweldig voor de organisatie, geweldig voor Hoorn, maar ook geweldig
voor iedereen die op wat voor manier dan ook medewerking verleent!
Daarom:
vrijwilligers gevraagd
Iets doen bij zo’n fantastisch evenement is al een feest op zich!
Dat kan! Graag zelfs! We hebben veel mensen nodig.
Als je iets kunt en wilt doen, meld je dan aan;
er is altijd iets wat bij je past:
bij de opbouw en de afbraak van het terrein;
in de horeca of bij de catering;
bij toezicht en bewaking;
op de campings en bij de accommodaties;
tijdens de bijzondere activiteiten;
tijdens de feestavond;
bij de begeleiding van de zwemmers;
bij de ontvangst van de gasten,
en er is nog veel meer…
Ook je steentje bijdragen? Meld je dan aan voor een of meer dagdelen
van vrijdag 31 juli, zaterdag 1 of zondag 2 augustus bij de Stichting ‘Ter
Rede van Hoorn’: Hans Beenker, voorzitter
([email protected] .nl-06-20646700).
www.terredevanhoorn.nl
De Boei pag. 21
De Corantijn 26d 1689 AP Zwaag
telefoon: 0229 210910 - 0229 247061
fax: 0229 272584
www.eksteenbv.nl
Nieuwbouw & Renovatie
METSELBEDRIJF OUD
Oosteinde 34, 1647 AB berkhout
Tel.: 0229 551869 Mob.: 06 55774587
Marvin
Beste Notwin vrienden,
Hier dan even een berichtje
vanaf de andere kant van de
wereld! Op dit moment zit ik
heerlijk aan het zwembad
in de zon, midden in de
wilde woestijn van Arizona.
Ik woon de afgelopen
maand, en de komende 4
maanden hier in Phoenix
omdat ik bezig ben met mijn
opleiding tot KLM piloot. Ik
ben begonnen in Eelde ( net
onder Groningen) en nadat ik
daar al mijn theorie afgerond
heb ben ik, samen met de
rest van mijn klasgenoten
naar Amerika vertrokken.
We zijn hier begonnen met
een heleboel papierwerk,
en nog wat laatste lessen
over hoe het er hier in
Amerika aan toe gaat. Nadat
we de eerste week er op
hadden zitten begon het
dan eindelijk. De eerste keer
een vliegtuig in stappen, en
hem dan nog zelf besturen
ook. Zeker de eerste twee
keer hang je daar helemaal
zorgeloos in de lucht, met
natuurlijk nog wel iets wat
spanning. Het is dan toch
wel weer jammer dat je dan
na een uur weer klaar bent.
De derde en volgende
keren zijn toch wel weer wat
anders dan. Dan word er
al een beetje verwacht dat
je een heleboel kan. Dat je
weet hoe het vliegtuig werkt,
dat je alle checklisten kent,
dat je weet waar je ongeveer
bent en dat hem dan ook
nog netjes aan de grond
kan gaan zetten. Dit lukt
natuurlijk nog niet allemaal,
maar daarom zit er ook een
instructeur naast je. Tot je
bij beurtje 11 aan komt. Je
hebt dan ongeveer 13 tot
14 vlieguren er op zitten, en
dan moet je een check gaan
doen. Hier word gekeken
of je er klaar voor bent om
in je eentje er met de kist
vandoor te gaan. Terwijl ik dit
nu schrijf had ik dit eigenlijk
al achter de rug moeten
hebben, maar het mocht
helaas niet zo zijn. Ik stapte
in vanmorgen, deed al mijn
checklisten, wilde de motor
starten…… en toen deed hij
het niet. Toen dit probleem
eindelijk opgelost was, was
er al te veel tijd verstreken,
en kon ik niet meer weg.
Morgen dus nog maar een
keer proberen.
Als dit nou allemaal goed
gaat, dan gaat het echt
spannend worden. Dan ga
ik, als het bij jullie vrijdag
avond is, dan eindelijk alleen
de lucht in. Dat word nog wat
dan. Nog best wel spannend
zo dan allemaal. Maar nu
nog even lekker relaxen
hier. Het is nu 28 graden
hier, zonnetje schijnt en het
water is lekker koel! Heb
hier nog niet de mogelijkheid
gehad om een wedstrijd
bad op te zoeken, maar we
zijn ondertussen wel al met
een groepje een boot gaan
huren en een paar uur een
meer op gegaan. Mooi varen
tussen de bergen door.
Gelukkig kan ik hier in het
zwembad ook af en toe even
heen en weer zwemmen,
als is het meer 15 meter
lang. De eerste onderwater
zwemwedstrijden zitten er al
op, en gelukkig kan iedereen
hier ook gewoon zwemmen
en heb ik het zwemmend
redden nog niet nodig
gehad.
Ik neem nog even een duik.
Hele fijne lente alvast. En
ik zal voor de volgende boei
nog even een update geven
van mijn belevenissen in
Amerika.
Groeten, Marvin Tigchelaar
De Boei pag. 23
De rubberbotengigant van Nederland!
Sunspeed-Marine heeft alle grote merken in huis, o.a.:
BOMBARD, BRIG, GRAND, LODESTAR, NARWHAL, SUNMARINE
EN ZODIAC. Speciale prijzen in combinatie met YAMAHA
buitenboordmotoren.
Tot ziens bij Sunspeed-Marine!
www.sunspeedmarine.nl
De Trompet 24
Industrie terrein
Schepenwijk Enkhuizen
telefoon 0228 - 312705
[email protected]
NOTWIN AANGEWEZEN ALS ANBI
Op verzoek van het bestuur
is Reddingsbrigade Notwin
door de Belastingdienst
aangewezen als ANBI.
ANBI is de afkorting voor :
Algemeen Nut Beogende
Instelling.
Door deze aanwijzing, die
ingaat per 1 januari 2008, is
het mogelijk dat bijvoorbeeld
giften, die door u zijn gedaan
aan een ANBI, voor de
belastingen aftrekbaar zijn
als persoonsgebonden
aftrek.
Wat wordt verstaan onder
“giften”? Dit kunnen zijn al
dan niet verplichte bijdragen,
donaties enz. Ook kan het
gaan om niet te declareren
kosten die iemand maakt ten
behoeve van Notwin.
Verder zijn ook schenkingen
en legaten vrijgesteld van
successierecht.
Voor wie is dit nu van
belang.
Vaak zal het gaan om
mensen die al in aanmerking
komen voor belastingaftrek
door het doen van giften.
Datgene wat ze schenken
of doneren aan Notwin kan
daar dus bijgeteld worden
en leidt dan tot een hogere
belastingaftrek. Hoe meer u
geeft aan Notwin, hoe hoger
uw belastingaftrek is.
ICE
ICE, nee niet de vertaling van ijs, maar de
afkorting ICE! ICE staat voor In Case of
Emergency
Nu bijna iedereen een mobiele telefoon
bij zich heeft is het voor hulp verlenende
instanties makkelijker om een relatie (vader,
moeder, man, vrouw) te informeren over
het feit dat de eigenaar van de telefoon
slachtoffer is geworden van een ongeval.
Tenminste, dat dachten we. Maar als je
al je contacten in je telefoon vermeld bij
hun naam, is het voor een onbekende
hulpverlener erg moeilijk zoeken!
Het zou dus een goed idee zijn om een
standaardnaam te gebruiken voor die
personen waarvan jij wilt dat hij of zij meteen
gebeld wordt als er met jou iets aan de
hand is. Die standaard naam is er: ICE. Als
Verder betekent het dat
wanneer iemand grotere
bedragen aan Notwin
schenkt of legateert (nalaat
bij overlijden) hierover
geen schenkingsrecht
of successierecht is
verschuldigd.
Het gaat te ver om hier op
alle aspecten in te gaan.
Voor meer informatie
kunt u terecht bij de
penningmeester of uiteraard
uw belastingadviseur. Ook in
de diverse belastinggidsen
en natuurlijk de website van
de belastingdienst (www.
belastingdienst.nl) geeft
hierover verdere informatie.
iedereen in zijn mobiele telefoon een adres
maakt onder de naam ICE en daarbij dan
het telefoonnummer op slaat van de persoon
die gebeld moet worden in geval van nood
dan kunnen hulpverleners snel zien wie ze
moeten bellen.
“ICE” is ondertussen al internationaal erkend
als afkorting.
Indien je meerdere nummers wilt opslaan,
maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2,
ICE3, enzovoort.
’t Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en
kan zeker een verschil maken als het snel
moet gaan!
Maak dus nu meteen een ICE-adres met
telefoonnummer in je mobiele telefoon!
De Boei pag. 25
27 maart
28 maart
3 april
4 april
11 april
? september
Begin Varend redden seizoen
Examens
Jaarvergadering
familiezwemmen
Finale Deen Sponsoractie
Jeugdweekend
Copy voor
29 mei
4 september
20 november
inleveren!!!
inleveren
!!!
e-mail: [email protected]
De Boei pag.26
• Nationaal en Internationaal
• Bedrijfs- en projectverhuizingen
• Speciaal en machinevervoer
• Opslag van inboedels en archieven
Voor U en
Uw verhuizing
Betrokken
Betrouwbaar
Professioneel
Flexibel
020 411 34 24
Scharenburg
BB Amsterdam
Rhôneweg 308--1046
1043 AH
Amsterdam -- tel.
tel. 020
020 411
411 34
34 24
24 -- fax
fax 020
020 411
411 33
33 10
10
e-mail [email protected]
www.apollo-verhuizingen.nl