Etiketten Jan / Johannes (I) Linderman

Commentaren

Transcriptie

Etiketten Jan / Johannes (I) Linderman
muntgewicht.nl
Naamsvermelding
Tekst
Linderman, Jan / Johannes (I)
etiketten
Ian Martens
Op hout geschreven
Een opregt gewigt behaagt den Heer Een valsse schaal is een grouwel voor Gods Ooge seer Prov
26
Dese Gewigte Worde gemaekt en verkogt bij IAN MARTENS tot Amsterdam
Overgenomen van
Imitatie
Jaartal in druk
Wapen
Amsterdam
Eeuw
Ingekleurd
Signatuur
Muntafbeeldingen
Nee
Ja
Aantal
13
Koersen Ja
16
17
18
Nee
19
Nee
Tarifering
Opmerking
De achternaam ‘Martens’ is met pen doorgehaald en vervangen door 'Linderman'.
Type doos
Muntgewichtdoos
Jaartallen in inkt
Bron
Polnummer
muntgewicht.nl
Pol verzameling etiketten
22-15c
Etiketnummer
126
88
versie: 06-04-2014
muntgewicht.nl
Naamsvermelding
Tekst
Linderman, Jan / Johannes (I)
etiketten
Jan Linderman
Op hout geschreven
Een opregt gewigt behaagt den Heer Een valsse schaal is een grouwel voor Gods ooge seer Prov:
26
Dese Gewigte Worde gema...kt en... verkogt bij Jan Linderman, op de Beurs en in de Kalverstraat
naast de Kerk de Papegay in de Goude Balans Tot Amsterdam.
Overgenomen van
Imitatie
Wapen
Jaartal in druk
Amsterdam
Signatuur
Muntafbeeldingen
Nee
Ja
Aantal
13
Koersen Ja
Eeuw
16
Ingekleurd
Soms
17
18
Nee
19
Tarifering
Opmerking
Type doos
Muntgewichtdoos
Jaartallen in inkt
Bron
Polnummer
muntgewicht.nl
Foto K13744. Middelgrote doos. Bovenzijde deksel beschadigd (geschuurd). Onderlade ontbreekt.
Mooi etiket. Evenaar hoort niet bij de doos. Gevuld met gewichten van Linderman en G. de Neve
(eeuw eerder).
22-15d
Etiketnummer
127
90
versie: 06-04-2014
muntgewicht.nl
Naamsvermelding
Tekst
Linderman, Jan / Johannes (I)
etiketten
Ioannes Linderman
Op hout geschreven
Dese Gewigte werden Gemackt en Verkogt by Ioannes Linderman op de Beurs en op de Oudezyds
Agterburgwal op de hoek van de Princenhofsteeg in de Goud Balans tot Amsterdam
Overgenomen van
Imitatie
Jaartal in druk
Wapen
Amsterdam
Eeuw
16
17
18
Nee
19
Ingekleurd
Signatuur
Muntafbeeldingen
Nee
Nee
Aantal
Koersen Nee
Tarifering
Opmerking
Type doos
Karaatgewicht
Jaartallen in inkt
Bron
Polnummer
muntgewicht.nl
Schulman veiling 17, kavel 1644. Verm. afkomstig uit de collectie Van Kerkwijk.
52-30c
Etiketnummer
160
175
versie: 06-04-2014
muntgewicht.nl
Naamsvermelding
Tekst
Linderman, Jan / Johannes (I)
etiketten
Ioannes Linderman
Op hout geschreven
Dese Gewigte werden Gemackt en Verkogt by Ioannes Linderman op de Beurs en in de
Kalverstraat naast de Kerk de Papegay inde Goud Balans Tot Amsterdam.
Overgenomen van
Imitatie
Wapen
Jaartal in druk
Amsterdam
Ingekleurd
Nee
Aantal
16
Eeuw
Signatuur
Muntafbeeldingen
Nee
Koersen Nee
17
18
Nee
19
Ja
Tarifering
Opmerking
Type doos
Muntgewichtdoos
Jaartallen in inkt
Bron
Polnummer
muntgewicht.nl
Foto K9642.
52-30d
Etiketnummer
161
180
versie: 06-04-2014
muntgewicht.nl
Linderman, Jan / Johannes (I)
etiketten
Naamsvermelding
Tekst
Op hout geschreven
dDeese Gewigten zyn net zoo ... als het Goud geldt wegen moet, voor yeder Aas het ligten is het
Goud geldt 1 1/2 Stuyver minder, in waarde, de Ginie magh 6. Asen ligter weesen als het gewigt,
Fransche Pistool magh 4. Asen ligter weesen als het gewigt, soo de Ducaten niet soo zwaar zyn
met de man, soo neem die met 2 Koppen, Een Spaanse Pistool mag 1. Aas ligter weesen, als het
gewigt.
Overgenomen van
Imitatie
Jaartal in druk
Wapen
Eeuw
Ingekleurd
Signatuur
Muntafbeeldingen
Nee
Nee
Aantal
Koersen Nee
16
17
18
Nee
19
Nee
Tarifering
Opmerking
Geplakt over het bovendeel van het etiket van Johannes Linderman (Kalverstraat).
Type doos
Muntgewichtdoos
Jaartallen in inkt
Bron
Polnummer
muntgewicht.nl
Pol verzameling etiketten
52-58
Etiketnummer
194
294
versie: 06-04-2014
muntgewicht.nl
Linderman, Jan / Johannes (I)
etiketten
Naamsvermelding
Tekst
Overgenomen van
Op hout geschreven
dese gewigten werde gemaakt e... verkogt bij ...
Johannes Martens ?
Jaartal in druk
Wapen
Imitatie
Amsterdam
Eeuw
Ingekleurd
Signatuur
Muntafbeeldingen
Nee
Nee
Aantal
Koersen Nee
16
17
18
Nee
19
Nee
Tarifering
Opmerking
Over het onderste deel van het etiket is een strookje papier geplakt; hierop is met pen een slecht
leesbare tekst geschreven.
Type doos
Muntgewichtdoos
Jaartallen in inkt
Bron
Polnummer
muntgewicht.nl
Kroha veiling 49, kavel 1949. Toeschrijving onzeker.
52-30b
Etiketnummer
230
354
versie: 06-04-2014