Week-11 - Bokkeblad

Commentaren

Transcriptie

Week-11 - Bokkeblad
Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van
de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren Denemarken - Schildwolde - Hellum - Siddeburen
- Tjuchem - Wilderhof - Steendam - Overschild Borgweg - Leentjer; wordt ook verspreid in
Wagenborgen, Noordbroek, Engelbert, Middelbert
en Meedhuizen).
OPLAGE: 10.100
Negenendertigste jaargang
ADVERTENTIE-AFDELING:
Hoofdweg 4, 9621 AL Slochteren
TEL. (0598) 42 20 70 - FAX (0598) 42 25 45
E-MAIL: [email protected]
FACEBOOK: facebook.com/bokkeblad
POSTADRES:
Hoofdweg 4, 9621 AL Slochteren
www.bokkeblad.nl
REDACTIE:
Hoofdweg 4, Slochteren
kantoor iedere werkdag geopend
ADVERTENTIE-TARIEF:
€ 0,32 per mm, contracten op aanvraag.
Sluiting inzending advertenties
(en redactioneel): maandag 18.00 uur.
woensdag 16 maart 2016
VERSPREIDING:
nummer 11
met de publicaties van de
gemeente Slochteren
Herinrichting
Haansplassen
in volle gang
◆ ‘t Roegwold in najaar voltooid ◆
STEENDAM ■ De werkzaamheden aan de herinrichting van De
Haansplassen verlopen voorspoedig. Nadat het Dannemeer eind
2014 werd opgeleverd, wordt nu
het natuurgebied ten zuiden van
het Schildmeer ingericht voor natuur en recreatie. Het is de laatste
schakel van het herinrichtingsproject Midden-Groningen. De werkzaamheden moeten in het najaar
zijn afgerond.
De werkzaamheden aan de Haansplassen, een gebied van 140 hectare, worden uitgevoerd door de
Landinrichtingscommissie Midden-Groningen, Waterschap Hunze
& Aa’s en Prolander (voorheen de
Dienst Landelijk Gebied). Om te
voorkomen dat het natuurgebied
ten zuiden van het Schildmeer verdroogt, zijn maatregelen nodig
voor een beter waterpeil. “De brede sloot die er nu ligt wordt verruimd. Hierdoor ontstaat een meer
natuurlijke waterloop van oost
naar west,” zegt projectleider JanHenk Schutte namens Prolander.
De boezemkade langs het Schildmeer wordt verhoogd en verstevigd en de oeverlanden langs het
Schildmeer krijgen de ruimte om
verder te ontwikkelen. Om te voor-
Ons Grunnings is mien Moudertoal
dat heb k van jongs aan leerd
gelukkeg binnen der meer as ik
t krigt aandacht in moand Meert.
In Meertmoand is t aal Grunnings
maag wie gain Grollands proaten
mor voak heur ik t hier en doar
kin k lagen echt nait loaten.
Nou prout ik guster mit zo n Drent
dij denkt ook net as ik
dat Grollands mos nait magen
wel dat proat is nait snik.
Want Meertmoand mout in t Grunnings
ook wat de pot hier schaft
en eten wie ons paan nait leeg
din wordt gain ain hier straft.
Din aander doags zo n kliekje
dat gait ter altied in
opsnidderd met n siepel
et elk zo veul hai kin.
Mor nou goa k eerst noar Bosker tou
veur ain nij moodse ber
want op n strozak oet te sloapen
dat gait mie even te ver.
komen dat het rietland verder afkalft, wordt een golfbreker geplaatst. “Hierdoor kan het rietland
op sommige plaatsen wel tot dertig
meter aangroeien,” stelt Schutte.
De kade langs de zuidoever wordt
momenteel opgehoogd. Hierdoor
is het schelpenpad voorlopig afgesloten voor fietsers en voetgangers. Schutte: “Half april, wanneer
het toeristenseizoen begint, wordt
het huidige fietspad weer opengesteld.” Voorlopig zullen de omwonenden nog wel wat last houden
van het werkverkeer. “Er wordt
tussen de 30 à 40 duizend kuub
klei aangevoerd om de kade te verhogen. Dat zijn meer dan een paar
vrachtwagens,” aldus Schutte. “We
hopen dat de inwoners van de omliggende dorpen hiervoor nog even
begrip kunnen opbrengen.” De
haven bij Steendam is inmiddels
uitgebaggerd voor de pleziervaart.
De parkeerplaats aan het einde
van de Heerenhuisweg krijgt een
opknapbeurt en komt er een uitkijkpunt bij de pier. Het oostelijke
deel blijft een stiltegebied en
wordt ingericht als ganzenfoerageergebied. De kade wordt in het
najaar afgewerkt. Het huidige
fietspad wordt dan verwijderd en
er komt een nieuw fietspad op de
kade te liggen. Het gebied Midden-Groningen is in het Nationaal
Natuurbeleidsplan van 1990 bestemd als een zogenaamd Strategisch Groen Project. Hierbij wordt
beoogd om een grootschalige functieverandering van landbouw naar
natuur tot stand te brengen. Het
totale gebied omvat ruim 6300
hectare dat opnieuw wordt ingericht. In 1998 is hiermee een start
gemaakt. Vier jaar later zijn de
deelgebieden Tetjehorn (bij Overschild) en Westerpolder (bij Kolham) opgeleverd en in 2004 het
gebied Ae’s Woudbloem. Eind 2014
is de inrichting van het Dannemeer afgerond: een gebied van
circa 600 hectare tussen het Slochterdiep en het Schildmeer. Hier is
landbouwgrond veranderd in een
‘veenoermoeras’. Het Dannemeer
is hiermee de belangrijkste schakel geworden van het Natuurnetwerk Nederland in Midden-Groningen dat als geheel weer een
schakel vormt tussen het Waddengebied en de Drentse natuurgebieden. In 2014 koos het publiek een
nieuwe naam voor alle natuur in
Midden-Groningen: ’t Roegwold.
Het gebied wordt beheerd door
Staatsbosbeheer. Het geld voor het
project komt uit het Programma
Landelijk Gebied, diverse Europese fondsen, het Waddenfonds, en
Regiopark Groningen-Assen. Ook
de gemeente Slochteren en het
waterschap investeren in de nieuwe inrichting van 't Roegwold.
STEENDAM ■ In het najaar van 2015 is gestart met de inrichting van de Haansplassen en het onderhoud aan
de zuidoever van het Schildmeer. De kade ten oosten van de Haanssluis wordt momenteel opgehoogd met klei.
Ook zijn er graafwerkzaamheden ten westen van de Roegeweg en de Kappershuttenweg. Dit zorgt nu nog voor
wat overlast voor de omwonenden. Als de werkzaamheden dit najaar afgerond zijn, is onze gemeente weer een
prachtig stukje natuur rijker.
Auto en vrachtwagen
botsen op de A7
SCHARMER ■ Bij een ongeval
tussen een auto en een vrachtwagen op de A7 ter hoogte van
Scharmer is vorige week woensdag zeker één persoon gewond
geraakt. Het slachtoffer is door
medewerkers van de ambulancedienst behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. De
A7 werd korte tijd afgesloten,
omdat de traumahelikopter op
de snelweg zou landen. Toen
bleek dat hun hulp niet nodig
was kon het verkeer over één rijbaan verder rijden, wat voor een
lange file zorgde.
Oranje Fonds steunt
Dierenweide Groot Bronswijk
WAGENBORGEN ■ De vrijwilligers van het Dierenverblijf Groot
Bronswijk zijn zeer verheugd dat
er een subsidie van € 7000,- is toegekend van het Oranje Fonds. “Dit
bedrag helpt ons verder met het
renoveren van het dierenverblijf.
Zo kunnen we o.a. de kozijnen en
glaswerk gaan vervangen en het
verblijf verder gaan inrichten.”
HARKSTEDE ■ Op zaterdag 2
april is het weer zo ver. De werkgroep Vertelcafé/podiumkunsten
van de Stichting Cultureel Slochteren organiseert een Vertelcafé in
de monumentale kerk van Harkstede. Het Slochter Vertelcafé
biedt een podium aan mensen met
een verhaal. Verhalen in de vorm
van een vertelsel, gedicht of
sprookje, mythe of volksverhaal.
Het thema is deze keer ’sterke
vrouwen’. Het café begint om
15.00 uur en u bent vanaf 14.30
uur welkom. In de pauze is er koffie/thee met povvert. Om ongeveer
17.30 uur wordt de vertelmiddag
afgesloten.
SCHILDWOLDE ■ Programma vv
SGV zaterdag 19 maart: SGV 1 Niekerk 1, aanv. 14.30 u.; VVS 3 SGV 2, vertr. 13.30 u.; SGV 3 - Sellingen 2, aanv. 13.30 u.; SGV A1 Wildervank A2, aanv. 11.00 u.; ZFC
Zuidlaren B4 - SGV B1, vertr. 11.30
u.; Siddeburen C2 - SGV C1, vertr.
08.15 u.; SJO Pekela 2000 D1 SGV D1, vertr. 10.00 u.; SGV D2 Wildervank D3, aanv. 09.00 u.;
SGV E2 - Noordpool UFC E3, aanv.
11.00 u.; SGV F1 - SJO STEO F1,
aanv. 11.00 u.; SJO Holwierde/Godlinze F2 - SGV F2, vertr. 08.00
u.; SC Scheemda F3 - SGV F3,
vertr. 08.00 uur.
Auto’s botsen op
de Knijpslaan
KOLHAM ■ Vorige week dinsdag moesten de hulpdiensten
uitrukken naar de Knijpslaan in
Kolham voor een verkeersongeval. Bij aankomst bleek dat er
twee auto’s in botsing waren
gekomen.
Omdat de bestuurder van de 45
km auto al uit het voertuig was
kon de brandweer na controle
weer terugkeren naar de kazerne. Medewerkers van de ambulancedienst hebben de man in
de ambulance gecontroleerd en
vervolgens thuis gebracht nadat
bleek dat hij niks mankeerde.
Auto botst op boom
SLOCHTEREN ■ De bestuurder
van een auto is zaterdagavond met
de schrik vrijgekomen bij een
ongeluk op de Provincialeweg
(N387). De man botste door een
nog onbekende oorzaak op een
boom langs de weg tussen
Slochteren en Schildwolde. De
beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.
Burgemeester legt jeugdhonk Siddeburen dwangsom op
SIDDEBUREN ■ Eind 2014 bleek bij een controle in
jeugdhonk De Schans dat meerdere jongeren onder
de 18 jaar in het bezit waren van alcoholhoudende
drank. Burgemeester Geert-Jan ten Brink heeft toen
naar aanleiding van die controle aan het bestuur van
het jeugdhonk een preventieve last onder dwangsom
van 4.000 euro opgelegd. Onlangs is bij een controle
weer vastgesteld dat jongeren onder de 18 jaar in het
jeugdhonk in het bezit waren van alcoholhoudende
drank. Daarom moet het bestuur nu de dwangsom
van 4.000 euro betalen. Bij een volgende overtreding
van de Drank- en Horecawet zal de drank- en horecavergunning voor 12 weken worden geschorst. Als het
Aardbevingsschade?
bestuur ook daarna volhardt in het overtreden van de
Drank- en Horecawet, dreigt sluiting van het jeugdhonk. De gemeente heeft herhaaldelijk bij het jeugdhonkbestuur aangedrongen op maatregelen. Helaas
heeft dat er nog niet toe geleid dat jongeren onder
de 18 jaar er geen drank meer kunnen krijgen. De
burgemeester betreurt dat deze noodzakelijke maatregel getroffen moet worden. Hij verwacht dat het
bestuur van het jeugdhonk hiervan leert en haar verantwoordelijkheid naar de toekomst toe neemt.
Een reactie hierop van het bestuur van Jeugdhonk
”De Schans” leest u elders in deze krant.
PAGINA 2
WOENSDAG 16 MAART 2016
“Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand.”
BOKJES
zijn de kleine rubrieksadvertenties in ’t
Bokkeblad. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard
ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist
plaatsen van advertenties. Klachten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertentie-
Tot ons groot verdriet is onverwacht van ons
heengegaan mijn lieve vrouw en onze
dappere zorgzame moeder
Emma Nanny Niemeijer - Werkman
 Uithuizermeeden
30 juli 1951
† Harkstede
13 maart 2016
opdrachten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers kunnen
Harkstede: Garmt Niemeijer
door ons niet worden geaccepteerd.
Groningen: Frank Niemeijer
TE KOOP
AANGEBODEN
________________________
4 z.g.a.n. spoorbielzen.
Tel.
(06) 24693998.
________________________
AANBIEDING:
DCM
groenkalk, 20 kilo voor €
9,50; DCM potgrond, 3x 40
liter voor € 10,-. Vele soorten violen en primula’s.
DCM bemesting voor
gazon, groente en tuin,
Kiepenkerl zaden en
Streuding gereedschappen. Kwekerij Koning,
Hoofdweg 35, Siddeburen,
tel. 430688.
www.kwekerijkoning.nl.
________________________
Biologisch vlees. Rund-,
varken en kip. Diepvriesklaar en vac. verpakt. Arkema, Korengarst
4, Noordbroek. Tel. (0598)
451206.
________________________
Switters Warenhuis voor
besteding van een VVVgeschenkenbon.
________________________
Wilt u zonnepanelen op
uw woning? Vraag vrijblijvend advies en een
prijsopgaaf. A. Zijlstra
Installatiebedrijf,
tel. (0598) 432626.
www.zijlstrasiddeburen.nl
________________________
DIVERSEN
________________________
Trage pc? Bel RME!
Tel. (06) 10434562.
www.rmeservice.nl.
________________________
Diabetische en Reumatische Voet. Pedicure en
Schoonheidssalon Anja’s
Stoel (medisch pedicure),
tel.
(0598) 421973.
________________________
Te huur: verticuteermachine, houtkloofmachine,
veegmachine, rupsdumper
(500 liter), trilplaat, tuinploeg en ook voor het
zagen van uw boom. Tel.
(06)
23555994.
________________________
Dierenspeciaalzaak
Dries van de Bunte
NU OOK TRIMSALON
Alle rassen zijn
bij ons welkom!
(0598) 422533
www.driesvandebunte.nl
________________________
Inname oud ijzer/metalen,
tevens inleverpunt (24 uur
p/d). Oud metaalhandel
Zuidema. Hoofdweg 176/
Molenlaan Siddeburen.
Ophaalservice ma. t/m zat.
Tel. (06) 40308479/432432.
________________________
Groningen: Erik Niemeijer
DIVERSEN
________________________
Zaterdag 19 maart 10%
korting op alle showroommodellen. Prijzen vanaf €
1.499,00. Tevens minimaal
€ 500,00 ISDE subsidie
mogelijk. Pelletkachel Lageland.
________________________
BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM
GR). Kappen van bomen,
het versnipperen van
snoeihout, stronken uitfrezen en snoeiwerkzaamheden. Tel. (06) 23388829.
www.boomkap.nl.
________________________
Wij halen gratis uw oud
ijzer op! Tel. (06)
55361102.
________________________
Er goed verzorgd uitzien! Pedicure en Schoonheidssalon Anja’s Stoel,
tel.
(0598) 421973.
________________________
Voor al uw zinkwerk!
Bel Pot!
Tel. (0598) 421495!
________________________
Damsterantiekhuis.nl
In- en verkoop antiek en
curiosa, tevens brocante en klokreparaties.
Hoofdweg 80, Siddeburen,
tel.
(0598) 371630.
________________________
Frezen van uw (moes)tuin met minitractor.
Min. doorgang 120 cm.
www.thijsminitractorwerken.nl.
Tel. (06) 20556072.
________________________
A.s. zaterdag komen
wij voor de openbare
basisschool ”De Kinderboom” weer
OUD PAPIER
halen. Wilt u a.u.b. oud
papier vanaf 9.00 uur
gebundeld of in dozen
bij de straat zetten?
Graag op de blauwe
stippen.
’t Bokkeblad
De dankdienst voor haar leven waarvoor wij u
uitnodigen vindt plaats op vrijdag 18 maart om
13.30 uur in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,
Hamweg 13 te Harkstede.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
begraafplaats, Hoofdweg 63 te Harkstede.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in De Graankorrel, Hoofdweg 65 te Harkstede.
Onze goede vriendin
voor
Derk Wollinga
* Froombosch,
16 juli 1940
† Froombosch,
9 maart 2016
Dina Kroon-Hartsema
Correspondentieadres:
Ruitenlaan 9
9619 PP Froombosch
De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.
Onverwacht is van ons heengegaan
Derk Wollinga
We gaan je missen ome Derk.
Erik en Mieke Zwarts
Nina
Julia
Nick
Erik jr.
Dina, sterkte. We zijn er voor je.
Nanny Niemeijer
is gestorven.
Haar leven op aarde is voorbij.
Zij mag nu zien wat zij geloofde.
Wij wensen Garmt, Frank en Erik voor de
komende tijd de steun van God toe.
Harkstede, 13-03-2016.
Klaas en Froukje Kooistra
Alie en Gerrit Hooikammer
Sibby en Herman Stoppels
’Bij Christus te zijn is verreweg het beste’.
(Filippenzen 1 : 23)
Met heel veel bewondering en respect voor haar
kracht en doorzettingsvermogen is onverwacht
overleden
Geheel onverwachts is op 75-jarige leeftijd
overleden onze buurtgenoot
Derk Wollinga
Ons medeleven gaat uit naar Dina en verdere
nabestaanden.
De gezamenlijke buren van de Ruitenweg.
Froombosch, 9 maart 2016.
Een leegte bl
blijft
lijft over
Een afscheid, veel pijn
Maar herinneringen
herinnerin
ngen blijven
En dat iss fijn
Voor de vele blijken van intens
i
medeleven en
ij hebben ontvangen na
warme vriendschap, die wij
het overlijden van mijn man,
ma
an, onze vader en opa
Nanny Niemeijer-Werkman
Berend B
Boven
We wensen Garmt, Frank en Erik veel sterkte toe
om dit grote verlies te dragen.
- Bé -
Gerrit en Anna Tammenga
Jan, Marjon en Allard
Op 92-jarige leeftijd is toch nog plotseling
overleden onze buurtgenote
Efiena Zwaneveld-Staal
harrtelijk dank.
zeggen wij u hartelijk
Annek
Anneke
ke Boven - Olthoff
Ina en René van Houten
Pascal,
Pas
scal, Chantal
Harma
a Boven
Resi,
Res
si, Milan
Siddeburen, maart 2016
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.
Froombosch, 9 maart 2016.
27e!!!
COMPOSTACTIE 2016
Verkoop van
termijn van
inzending
Totaal onverwacht is in zijn eigen vertrouwde
omgeving overleden
Schout Poelmanweg 17, 9617 BK Harkstede
De gezamenlijke buren van de Ruitenweg.
uiterste
’T BOKKEBLAD
Plotseling moeten wij ons oudste lid missen
mevr. Zwaneveld
Vrouwenvereniging Froombosch
advertenties
COMPOST/POTGROND/
KOEMEST/TUINTURF e.d.
a.s. zaterdag 19 maart t.b.v.
RESTAURATIEFONDS
Herv. Gemeente te Slochteren.
U kunt uw bestelling (telefonisch) doorgeven
(tot vrijdag 12.00 uur) als u buiten
Slochteren/Froombosch woont of als u
zaterdag niet thuis bent aan: 42 13 11 of
42 27 33 (Dijkman), 42 28 12 (Hulst).
en
redactionele
artikelen:
’s maandags
18.00 uur!
feliciteert STEF ALKEMA
met het behalen van zijn rijbewijs!
Spar Kroon Noordbroek
Veel veilige kilometers toegewenst!
Geert Douwe, Edith en Henk
www.autorijschoolsteengoed.nl
Nu op zondag open
van 10.00 tot 18.00 uur.
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 16 MAART 2016
PAGINA 3
CV-ketel vervangen?
Adverteren in
t Bokkeblad
doet
Meer info:
verkopen!
Hoofdweg 18 | Siddeburen | 0598-43 25 85
www.bosmasiddeburen.nl
[email protected]
VERBOUW,
AANBOUW,
RENOVATIE?
Geen klus is ons te gek! Kijk maar eens op
www.vanhoutenbouw.nl voor Voorbeelden.
VAKMANSCHAP MET KENNIS VAN NU!
HET D
UN
L
L
A RO DRIJF
E
B
W
BOU
IN DE
BIJ U RT!
U
U
B
Toneelvereniging
”De Helmster Schans” al
40 jaar een begrip in de regio!
De remmencheck.
Voor remmen die
perfect werken.
Wij zijn een gezellige groep mensen, die op
de maandagavond in de huid van een ander
personage kruipen. We gaan ons binnenkort
voorbereiden op het volgend toneelseizoen.
onderhoud voor alle merken
tegen de juiste prijs.
AutoCrew,
Zin om mee te spelen?
Neem dan contact op met Gonnie
Westerkamp-Qualm, tel. (0598) 85 33 70.
ADRES: Hoofdweg 14 - Froombosch - Telefoon 06 47 14 35 26
Email: [email protected] - www.vanhoutenbouw.nl
100cl
100cl
99
9
11.999
11.
1
1.
Autobedrijf Dingemanse
Hoofdweg 156
9627 PH HELLUM
Tel.: (0598) 43 19 31
www.autobedrijfdingemanse.nl
AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
Algemene ledenvergadering
op woensdag 30 maart 2016.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zaal Restaurant ”Est”,
Hoofdweg 22 te Slochteren.
AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering d.d. 1 april 2015
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag 2015
6. Financieel verslag 2015
7. Verslag kascommissie. Aftredend kascommissielid.
Benoeming nieuw kascommissielid.
8. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar:
dhr. R. Brouwer, dhr. A. van Calker, dhr. A. Post,
dhr. J. Breeuwsma. Aftredend en herkiesbaar:
dhr. A.G. Koning.
9. Jaarprogramma 2016
10. Rondvraag
PAUZE
Na de pauze zullen mevr. Ellen Huisman en dhr. Coen
van Atten, projectleiders gemeente Slochteren, een
toelichting geven op de ontwikkelingen rond het
erfgoedplein, de restauratie/verbouwing van de
houtstek en de herinrichting van het havengebied.
H
ooghoud
g
t
Hooghoudt
JJonge
Jon
ge D
Dubbele
ubb
bbelee
G
Graanjenever
raanjen
a
ever
Sonnema
Sonne
n ma
Berenburg
Bereenburg
70cl
70cl
14.
1
4999
4.
12.889
3$$6(,(5(1
=2(.(1
PDDUW7Z
7 HHGH3DDVGDJ
Li
Licor
cor 433
O
riginal
g
Original
h Liqueu
Li
Spanish
Sp
Liqueur
ur
JJägermeister
ägerm
meister
K
Kruidenlikeur
ruiddenlikeur
Zaterdag
dag 26
2 maart is er vanaf
van
naf 13.00 uur
v de
een
n gratis proeverij van
Perenlikorette
Krusko,
Pe
erenlikorette Kru
usko,
puur
ur o
of in de mix,
mix superr lekker!!!
'XXUVZROGKDO
9RRUDOOHNLQGHUHQ
YDQWRWMDDU
7 HJD
7R
HJDQJ
HJ
JJU
JUD
UDWL
WLV
LVV
'H3DDVKDDVNRPW
FDGHDXWMMHV
XLWGHOHQ
A
Actie
ctie is geldig t/m 26 maa
maart
rt 2016
Druk- en zetfouten onder voorbehoud
Slijterij van den Berg
Hoofdweg 162 Siddeburen
0598 – 430464
ZZZGRUSVYHUHQLJLQJ
VORFKWHUHQQO
PAGINA 4
WOENSDAG 16 MAART 2016
’T BOKKEBLAD
ZATERDAG 19 MAART
20 JAAR MULTIMATE
*
MM geldig op 19 maart 2016.
GRATIS ZAK POTGROND
VOOR IEDERE KLANT *
*Vraag naar de voorwaarden
MULTIMATE.NL
071_MM_Adv_A5_v2.indd 1
JOUW KLUS, ONZE KWALITEIT
01-03-16 09:39
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 16 MAART 2016
PAGINA 5
Concert ’In Corpore’
WAGENBORGEN ■ Vorige week woensdag werd voor de tiende keer de jaarlijkse herdenking gehouden bij het
Joods-monument op het voormalig terrein van Psychiatrisch Ziekenhuis Groot-Bronswijk. Tijdens de herdenking werd stilgestaan bij het feit dat op maandag 9 maart 1943 om 10.50 uur vier joodse bewoners van de
Stichting werden weggehaald en in het vernietigingskamp Sobibor in Polen op vrijdag 13 maart werden vergast.
Na een aantal korte toespraken en gedichten van de kinderen van beide basisscholen was het woord aan een
overlevende van de Holocaust, hij had een foto bij zich en vertelde hoe hij als klein jongetje samen met zijn broer
werd opgenomen in een pleeggezin. Vervolgens werd er een stilte van 2 minuten in acht genomen voor de vier
joden, te weten de zussen Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levie en Heiman Aptroot. Na de plechtigheid
konden de aanwezigen een bloem of kiezel neerleggen bij het monument en was er de mogelijkheid na te zitten
in De Open Poort naast de Petruskerk.
WAGENBORGEN ■ Na een geslaagd bevrijdingsconcert en een
volle sporthal tijdens het concert
met Erwin de Vries heeft muziekvereniging ’In Corpore’ uit Wagenborgen wederom een nieuw evenement op de agenda staan.
Op zaterdag 2 april gaat het orkest
terug naar de basis van de hedendaagse blaasmuziek en doet dat
samen met twee andere orkesten.
Naast het orkest van ’In Corpore’
zal het harmonie orkest ’Eendracht’ uit Assen en het fanfare
orkest ’Irene’ uit Nieuweroord te
beluisteren zijn tijdens een gezamenlijk concert. Ieder orkest zal
een eigen programma ten gehore
brengen. Het concert zal een
goede afspiegeling zijn van wat er
momenteel in de hedendaagse
blaasmuziek te beleven valt. In
totaal zullen ruim honderd muzikanten laten horen waarom ze zo’n
plezier hebben in het maken van
muziek. Voor de muzikanten is het
altijd een feestje om samen een
concert te geven. Wilt u dus eens
in een ontspannen sfeer hiervan
meegenieten, kom dan op zaterdag
2 april naar de Gereformeerde
kerk in Wagenborgen. Het concert
begint om 19.30 uur.
NLD brengt bezoek aan
Geologisch-archeologisch museum
SLOCHTEREN ■ Op zaterdag 19
maart brengen de leden van Natuur en Landschap Duurswold
(NLD) een bezoek aan het stenenmuseum van Kees Hartenhof te
Slochteren. De bijeenkomst op
Padje 1 begint om 09.30 uur met
koffie en uitleg over de tot standkoming van het museum door
schoonzoon Paul Thijssen. Vervolgens zal er een rondleiding zijn
langs de diverse soorten stenen die
Hartenhof in de loop der jaren
heeft verzameld. De bijeenkomst
duurt tot ongeveer 12.00 uur. Voor
meer informatie of opgave kan
contact opgenomen worden met
Jan Glas, tel. (0598) 431846.
SLOCHTEREN ■ Vorige week donderdag organiseerden OBS “De Kinderboom” en CBS “De Wegwijzer” een
spannend verkeersprogramma met ANWB Streetwise. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool
beter om te gaan met het huidige verkeer. Beide scholen vinden die ‘straatwijsheid’ belangrijk om mee te geven.
In verschillende praktijklessen leerden de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. Het verkeersprogramma was voor alle groepen en speelde zich grotendeels af in en nabij de
Duurswoldhal. Op bovenstaande foto krijgen de kinderen een praktijkvoorbeeld over de remweg van een auto
en de reactietijd op die remweg. De kinderen mochten een pionnetje neerzetten waar de auto volgens hun tot
stilstand zou komen. Gelukkig werd dit met pionnetjes gedaan, want anders waren er meerdere kinderen aangereden. De auto reed met een snelheid van 50 km per uur, de bestuurder legt tijdens de reactietijd van 1 seconde nog 14 meter af en de remweg is vervolgens nog eens 7 meter, een totale remweg van 21 meter.
Kerk- en Weekenddiensten
Kerkdiensten
Geref. Kerk
Wagenborgen: zondag 20 maart,
09.30 u., ds. G. Gardenier.
Geref. Kerk Vrijgem.
Harkstede: zondag 20 maart, 09.30
u., ds. S. Heij; 14.30 u., ds. A.M.
Postma.
Schildwolde: zondag 20 maart,
09.30 u., ds. C. van Dusseldorp;
14.30 u., ds. G.O. Sander.
Ned. Herv. Kerk
Siddeburen: zondag 20 maart,
09.30 u., ds. W. v/d Wind.
Tjuchem: zondag 20 maart, 19.00
u., ds. W. v/d Wind.
Wagenborgen: zondag 20 maart,
09.30 u., ds. R. Poede; 19.00 u.,
Paaszang.
Schildwolde: zondag 20 maart,
09.30 u., mevr. ds. W.T. SpoelstraPostmus.
Hellum: zondag 20 maart, zie
Schildwolde.
Overschild: zondag 20 maart, zie
Schildwolde.
Noordbroek: zondag 20 maart, zie
Schildwolde.
Protestantse Gemeente
Harkstede: zondag 20 maart, 09.30
u., mevr. P. de Kruijf.
Siddeburen: zondag 20 maart,
09.30 u., ontmoetingsdienst.
Slochteren: zondag 20 maart, 10.00
u., ds. S.W. Bijl, kerk Schildwolde;
woensdag 23 maart, 19.30 u., ds.
S.W. Bijl, kerk Slochteren.
Kolham: zondag 20 maart, 10.00 u.,
mevr. I. Brandsma.
Baptisten Gemeente
Siddeburen: zondag 20 maart,
09.30 u., ds. J. Scholtens.
Nw. Apostolische Kerk
Froombosch: zondag 20 maart,
10.00 u., dienst; woensdag 23
maart, geen dienst.
Weekenddiensten
Artsen
Iedere werkdag, van 17.00 uur tot
08.00 uur, in het weekend en tij-
dens feestdagen, kunt u voor
spoedgevallen bellen met de Doktersdienst Groningen, tel. (0900)
9229. Zorg dat u uw verzekeringsgegevens bij de hand heeft.
Tandarts
Tijdens het komende weekend, ingaande vrijdagavond 18 maart om
24.00 uur tot en met zondagavond
20 maart om 24.00 uur heeft dienst
mevr. Laarman, tel. (050) 4042309.
Behandeling alleen na telefonische afspraak.
Dierenarts
Tijdens het komende weekend, ingaande vrijdagavond 18 maart om
18.00 uur tot maandagochtend 21
maart om 08.00 uur, kan contact
worden gezocht met Dierenartspraktijk Schildwolde, tel. (0598)
421558,
www.dierenartsenschildwolde.nl.
FROOMBOSCH ■ Programma vv
Froombosch, vrijdag 18 maart:
Froombosch VR1, toernooi, aanv.
19.00 u.; zaterdag 19 maart: SJO
Winsum A3 - Froombosch A1, vertr.
07.30 u.; WVV B3 - Froombosch B1,
vertr. 13.15 u. ; Eenrum E2 Froombosch E1, vertr. 07.45 u.;
Froombosch F1 - SJO STEO F2,
aanv. 11.00 u.; zondag 20 maart:
Froombosch 2 - GVAV-Rapiditas 5,
aanv. 11.00 u.; Froombosch 3 - Be
Quick 1887 5, aanv. 09.30 uur.
SLOCHTEREN ■ Veel mensen willen, met het ouder worden, zo lang
mogelijk in hun eigen huis blijven
wonen. Ze willen daarbij het liefst
onafhankelijk en zelfstandig blijven. Hiervoor is het belangrijk dat
de zelfredzaamheid behouden
blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Hierbij gaat het niet
alleen om steeds meer (kwetsbare)
ouderen, maar ook om chronisch
zieken en terminale patiënten.
Een integrale aanpak van de zorg
rondom de cliënt in de eigen thuissituatie is dan nodig. Belangrijk is
dat de cliënt centraal staat en de
regie houdt: er wordt optimale
zorg geleverd, passend bij de hulpvraag van de cliënt. Thuiszorgtherapie, een samenwerking tussen
speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeuten, ergotherapeuten en
thuiszorgorganisaties, kan hier
een belangrijke bijdrage aan leveren. Door samen te werken in de
zorg rondom de cliënt worden
cliënten zelfredzamer, functioneren zij beter in het dagelijks leven
en neemt inactiviteit en het valrisico af. De thuiszorgfysiotherapeut
speelt hierbij een belangrijke rol:
zij kijkt in haar onderzoek niet
alleen naar de cliënt en zijn of
haar klacht, maar ook naar zijn of
haar leefomgeving en de mantelzorgers. Ook kan zij het zorgproces
coördineren. Naast het behandelen is ook preventie erg belangrijk
zoals het verminderen van het risico op vallen, maar ook het voorkomen van overbelasting van de
mantelzorger. Ook het signaleren
van de nodige aanpassingen in
huis is een onderdeel van het
takenpakket van de thuiszorgtherapeut. De thuiszorgtherapeut van
FMT de Woldstreek is Anita
Harmanny, zij heeft in februari
2016 de post-HBO opleiding ‘Geïntegreerde Thuiszorg’ afgerond.
Naast haar jarenlange ervaring in
het behandelen van ouderen in
verzorgingshuizen en in de thuissituatie, is zij lid van het Geriatrie
Netwerk Fysiotherapie Groningen.
Anita is werkzaam in de hele
gemeente Slochteren. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met FMT de Woldstreek via
tel. (0598) 421816.
TJUCHEM ■ Op zaterdagavond 26
maart a.s. is er een optreden van
het Shantykoor ’Opwierde II’ in
M.F.C. ”Velemansdroom” aan de
Hoofdweg 59 in Tjuchem. De
avond begint om 20.30 uur en
wordt georganiseerd door de
Vereniging voor School en Dorpsbelangen Tjuchem.
Thuiszorg
20549747.
Thuiszorg in de gemeente Slochteren wordt geleverd door TSN
Thuiszorg Groningen, tel. (0598)
421122, Zonnehuis Thuis, tel.
(0598) 421339 en Buurtzorg, tel.
(06) 23003115. Deze organisaties
zijn dag en nacht bereikbaar, 7
dagen in de week! Voor het aanvragen van thuiszorg of informatie
over de diensten zie ook: www.tsnthuiszorg.nl, www.zonnehuisgroepnoord.nl of www.buurtzorgnederland.com. GGD Groningen, jeugdgezondheidszorg is telefonisch te
bereiken via (050) 3674990.
Voor uitleen van hulpmiddelen
belt u met TSN Thuiszorg Groningen, (0598) 421122. Grotere hulpmiddelen worden thuis bezorgd; in
noodgevallen -ook in het weekendaanvragen via hetzelfde nummer.
Voor inschrijven en oproepen van
kraamzorg en vragen rondom
zwangerschap, bevalling en kraamperiode: Stichting Kraamzorg ”Het
Groene Kruis”, tel. (050) 3666422.
Spoedlijn: (050) 3666428.
Uitvaartvereniging
Slochteren-Kolham
Maatschappelijk Werk Uitvaartvereniging
Voor informatie kunt u contact opnemen met het sociale team in
Slochteren.
Thuiszorgtherapie bij
FMT de Woldstreek
Siddeburen-Tjuchem
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
Dienst: Fa. Dalmolen, telefoon:
(050) 5425962; b.g.g. (0598)
421929.
Uitvaartvereniging
Hellum
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747.
Uitvaartvereniging
Schildwolde
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747 (ook voor leden Twenthe).
Uitvaartvereniging
Harkstede-Scharmer
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747 (ook voor leden Twenthe).
Uitvaartvereniging
Wagenborgen
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747.
PAGINA 6
WOENSDAG 16 MAART 2016
’T BOKKEBLAD
Meest
VERANTWOORDE
BRON: GfK
CONSUMENTENONDERZOEK
Geldig in week 11 (zondag 13 t/m zaterdag 19 maart 2016)
PLUS Fairtrade
Koffie filtermaling
Alle pakken à 250 gram
of koffiecups
Alle doosjes à 10 stuks
combineren mogelijk
2 stuks
3.10-5.98
Calvé Saus of mayonaise
Mona Pudding
Alle flesjes of potten à 250-650 ml,
combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Calvé Mayonaise, 2 potten à 650 ml
Alle bekers à 450-500 ml,
combineren mogelijk
2 bekers**
Bijv. Mona Griesmeel
met rode bessensaus,
2 bekers à 450 ml
3.38
1.69
2.78
1GRATIS
+1
2 VOOR
2.
49
1GRATIS
+1
PLUS Beter
Leven
Culinaire
filetrollade
naturel
PLUS Fairtrade
bananen
Lipton Ice Tea
Alle flessen of pakken à 1,5 liter
Per stuk
1.74-1.85
1.39
Los
Per kilo
Per kilo
1.89
1.
00
PER KILO 13.99
1.
5.
99
00
Dr. Oetker Ristorante pizza
MEER DAN
60% KORTING
7
Weekendpakker do vr za
Alle dozen à 320-385 gram, combineren mogelijk
3 dozen
7.53-10.35
Alléén geldig op 17,18 en 19 maart
vriesvers
3 VOOR
500 GRAM
4.
99
7.25
4.
99
PLUS Varkenshaas lang
Per 500 gram
11/16
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl
Openingstijden:ma
ma.-do.
8.00- 20.00
- 20.00| vr
| vrij.
8.00
- 21.00
za. 8.00
- 20.00
| zo. 8.00 - 20.00
Openingstijden:
- do 8.00
8.00
- 21.00
| za| 8.00
- 18.00
| zo gesloten
Spithoff
91 |19626AB
Schildwolde
|
| Plusweg
| XXXX
XX | Plusstad
| T: 0523 65 63 93 |
(Naam)| Hoofdweg
plus.nl
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 16 MAART 2016
PAGINA 7
Geldig in wee
week
ek 11 (maandag 14 t/m zaterdag 19 ma
maart
aart 2016)
1.00
1.
.00
1 53
1.53
2 29
2.29
1.00
1 19
1.19
Andy Allesreinige
Allesreiniger
er of Cif
Cream
Andy Allesreiniger alle
ȵ
ȵDFRQV¢OLWHURI&LI
DFRQV¢OLWHURI&LI
&
&UHDPDOOHȵDFRQV¢PO
UHDPDOOHȵDFRQV¢PO
3
3HUȵDFRQ
HUȵDFRQ
1.00
1.00
1
.00
1.59
1
1.
.59
59
Red Bu
Bull
ull Energy drink
$
$OOHEOLNMHV¢FO
OOHEOLNMHV¢FO
Per blik
blikje
kje
1 19
1.19
1 29
1.29
2 09
2.09
Smiths Chips
1LEELWEXJOHVZRNNHOVRI
1
LEELWEXJOHVZRNNHOVRI
KDPNDȇVDOOH]DNNHQ¢
K
DPNDȇVDOOH]DNNHQ¢
JUDP
JUDP
Per zak
PLUS Stro
Stroopwafels
oopwafels
of -koeke
-koeken
en
Alle varian
varianten
nten
Per zak
Per4 VOOR
kilo
1.00
1
1.
.00
1.00
0.59
1.22
1.56
6
PLUS Roomboterr
croissants
4 stuks
Melkuniie Vla
Melkunie
$OOHSDNNHQ¢OLWHU
$
OOHSDNNHQ¢OLWHU
Per pak
1.69
1
.69
0.69
1.99
0.89
PLUS Sperziebonen
n
/RV
/
RV
3HUJUDP
3
HUJUDP
PLUS Witlo
Witlof
of
/RV
/
RV
3HUJUDP
3HUJUDP
50%
50
0%
KORTING
KOR
RTING
1.89
1.
.89
1.59
3.48
3.
.48
0.99
2 99
2.99
2.9
1 89
1.89
6.97
1 50
1.50
PLUS Aardbeie
Aardbeien
n
3
3HUEDN¢JUDP
HUEDN¢JUDP
PLUS Korenlanders
K
Rond
brood
:
:LWWDUZHRIYRONRUHQ
LWWDUZHRIYRONRUHQ
+
+HHOEURRG
HHOEURRG
PLUS Goudse jong
jonge
ge kaas
3HUEDN¢JUDP
3
HUEDN¢JUDP
3/86.LSȴOHW
3/86.LSȴOHW
1DWXUHORIWXLQNUXLGHQ
1DWXUHORIWXLQNUXLGHQ
Per 100 gram
gra
am
2 VOOR
2 VOOR
9
9.99
6.99
6.9
99
2.99
13.79
3.58
Amstel Pils
.
.UDW¢ȵHVMHV
UDW¢ȵHVMHV
Duyvis B
Borrel- of tijgernootjes
s
of dipsau
dipsaus
us
%RUUHORIWLMJHUQRRWMHVDOOH]DNNHQ
%
RUUHORIWLMJHUQRRWMHVDOOH]DNNHQ
¢
¢RIJUDPRIGLSVDXVVHW
RIJUDPRIGLSVDXVVHW
]]DNMHVFRPELQHUHQPRJHOLMN
DNMHVFRPELQHUHQPRJHOLMN
2 stuks
3.70
3.7
70
2
2.46
46
3.99
8.98
5.99
PLUS Biologisch
Biologische
he of
Fairtrade wijn
$OOHYDULDQWHQȵHVFO
$
OOHYDULDQWHQȵHVFO
FFRPELQHUHQPRJHOLMN
RPELQHUHQPRJHOLMN
ȵHVVHQ
ȵHVVHQ
Callia Alta
a
$
$OOHȵHVVHQ¢FO
OOHȵHVVHQ¢FO
3
3HUȵHV
HUȵHV
PAGINA 8
WOENSDAG 16 MAART 2016
’T BOKKEBLAD
Mooi en Bij Mooi
Engelberterweg 26, Engelbert
Bloembinderij Lupine
Hoofdweg 70, Harkstede
By Edith
Hoofdweg 34, Kolham
Smaakvol Slochteren
Hoofdweg 255, Slochteren
Nuzzelspul
Noorderweg 19, Slochteren
Très Belle Brocante
Kampenslaan 6A, Schildwolde
Buitenzinnig
Hondelaan 6, Schildwolde
Pommelientje
Hoofdweg 15, Hellum
Charmante Brocante /
de Gesprongen Veer,
Sientjes Dochter
Hoofdweg 89 en 91 aan de laan, Hellum
BUURTVERENIGING ”MEULENHÖRN”
INBRENGOCHTENDEN
SNOEIAFVAL
Zaterdag 19 maart en zaterdag 26 maart
Locatie: H. Meijer, Hoofdweg 44, Siddeburen
Alléén snoeiafval, takken tot 20 cm dik.
Géén stobben, geverfd hout, mos etc.....
Storten is alléén mogelijk tussen 08.00 uur
en 13.00 uur tegen de volgende vergoedingen:
auto met aanhanger € 2,50
auto met tandem-asser € 5,00
tractor met kar € 10,00
Zaterdagavond 26 maart om 20.00 uur
gaat ie in de fik!!! Kom langs als je durft!!!
Hyp
yp theek
Woon
W
o
oon oach
o
De route verkrijgbaar op de deelnemende adressen of via:
www.pommelientje.nl / www.sientjesdochter.nl
06 - 10 30 54 64
Hans Haze | 06
Fina
ancieel Adviseur
Gecertificeerd Financieel
Hoogezand
Hoofdstraat 25 | 9601 EA Hoog
gezand | 0598 - 35 20 60
www.hypotheek-wooncoach.nl
www hypotheek-wooncoach nl | [email protected]
[email protected]
hypotheek-wooncoach nl
Voor een
H. NIEBOER bv
TRANSPORT en GRONDWERKEN
kleurenkopie
ga je
gewoon naar
VERHUUR van:
AFVALCONTAINERS
5 m3 - 10 m3 - 20 m3 -30 m3
LEVERING van:
ZAND - TUINAARDE - GRIND
ERFVERHARDINGSMATERIALEN enz.
’t Bokkeblad
(0598) 32 26 14
DE VOSHOLEN 113 - 9611 TE SAPPEMEER
[email protected]
www.nieboertransport.nl
Agenda
ma. 21 maart: Vrouwen van
Nu afd. Kolham. Meertmoand dialectmoand met
Coby Vermeeren. Locatie: ’t
Mainschoar in Kolham. Aanvang 19.45 uur.
Wo. 23 maart: Chr. Vrouwenkring afd. Siddeburen. Thema: ”Pesach” door Trees
Buitenwerf uit Overschild.
Locatie: ’De Viskenij’ in Siddeburen. Aanvang 09.30 uur.
zaterdag 2 ap
pril 2016
in
Harkstede
’t Bokkeblad
uiterste termijn
inzending voor
advertenties
7KHPD6WHUNHYURXZHQ
’s maandags
18.00 uur!
Locatie
Automaatbak spoelen
Het is raadzaam om de automaatbak van uw auto
uiterlijk elke 60.000 kilometer volledig dynamisch
te spoelen. Betere smering en minder slijtage
voorkomt storingen en dure reparaties.
Voor een afspraak, prijs of meer informatie
neem contact met ons op.
BROEKEMA BV
LANDBOUWMECHANISATIE- EN AUTOBEDRIJVEN
Hoofdweg 99 - 9626 AC Schildwolde - Tel. (0598) 42 15 17
WWW.BROEKEMA-BV.NL
Café open
Aanvang
Presentator
r
M.m.v.
.RVWHQ
Einde
Monumentale kerk
Hoofdweg
fdweg 6
63 - Harkstede
14.
4.30 uur
15.00 uur
Eltje
je Doddem
Doddema
a
vertelgroep Pa
az
azzipanten
¼LQFONRϒHWKHHHQSRYYHUW
17.30
.30 uur
r
blijff niet thuis
blij
th s m
maar kom!
kom
Het Ver
e telCafé w
wordt geor
rganiseerd
g
door
r de werkgroep Ve
er telCafé
a
en Podiumk
kunsten van de Stichting Cultureel Slochteren.
alen in
Het Ver
e telCafé biedt een podium aan mensen
n met een verhaal. Ver
e ha
de vorm van een v
ver telsel, gedicht of spro
ookje, mythe of volksverhaal.
h
De verhalen mogen
n zelf geschreven zijn of d
door anderen ver
r zonnen
z
zijn.
Ook
o troubadour
rs zijn har te
elijk welkom.
Het Ver
er telcafé zal steeds op wissselende locaties in
de gemeente Slochteren wor
rden gehouden.
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 16 MAART 2016
PAGINA 9
DOTO-nieuws
HARKSTEDE ■ Vrijdag 11 maart hebben de leerlingen van CBS de Ster in Harkstede samen een kunstwerk in
de hal van de school gemaakt. Vooraf kregen alle leerlingen een ster die ze naar eigen inzicht mochten beschilderen. Vrijdag mocht iedereen zijn eigen ster ophangen en daarmee werd het kunstwerk voltooid. Het kunstwerk laat zien waar de school voor staat: natuurlijk schitterend onderwijs. Kernthema’s zijn: thematisch werken, christelijk, openheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect, betrokkenheid en samen. Het samen
wordt gesymboliseerd doordat er van alle leerlingen van de school een ster hangt. Het team van CBS de Ster
vindt het belangrijk dat alle leerlingen mogen stralen als sterren.
SIDDEBUREN ■ Zaterdag 12 maart kon de jeugdafdeling van v.v. Siddeburen voor het eerst kennismaken met
het nieuwe project “Fruit in de rust voor alle jeugdspelers”. Het bestuur van de voetbalclub heeft voor dit gezonde initiatief twee sponsoren weten te strikken, namelijk Albert Heijn Bianca en Harry Zweepe uit Siddeburen
en VOF Huizinga/Wieringa uit Hellum. Namens de beide sponsoren waren Bianca Zweepe en Manon Huizinga
zaterdagochtend aanwezig en kregen uit handen van jeugdvoorzitter Willem Strootman een mooie bos bloemen
overhandigd als dank voor deze mooie vorm van sponsoring. Zowel de spelers van de thuisploeg als de uitploeg
krijgen voortaan in de rust van hun wedstrijden, naast de gebruikelijke thee of limonade, ook nog eens stukjes
banaan, appel of sinaasappel aangeboden. Een heerlijk fris en gezond tussendoortje om daarna vol energie aan
de tweede helft te kunnen beginnen.
Werkzaamheden aan
monumentale kerk Harkstede
HARKSTEDE ■ Op vrijdag 25
maart begint aannemingsbedrijf
Dijkstra de Graaf uit Engwierum
met het herstellen van de aardbevingsschade aan de monumentale
kerk in Harkstede. Tegelijkertijd
voert dit bedrijf onderhoudswerk
uit in het kader van het zesjarig
onderhoudsplan 2014-2019. Tot het
onderhoud behoort ook het schilderen van de binnenkant van de
raamkozijnen van de kerk. Dit
laatste wordt uitgevoerd door
schildersbedrijf Bos uit Groningen. De werkzaamheden duren
ongeveer 10 weken. Tijdens de
werkzaamheden kan de kerk niet
gebruikt worden, omdat er steigers
in de kerk komen te staan. Ook de
kelder kan niet gebruikt worden,
omdat er gewerkt gaat worden aan
de gewelven in de kelder. Na de
boekenmarkt op zaterdag 13
februari is begonnen met het ontruimen van de kelder. De boeken
zijn zoveel mogelijk in de gevangenis onder de toren opgeslagen.
Wanneer de boekenmarkt weer
open gaat is niet bekend. Dit hangt
af van de restauratie van het interieur en het orgel. De Restauratieen onderhoudscommissie is druk
bezig met de geldwerving bij fondsen. Inmiddels is er voor een
bedrag van ruim € 210.000,- aan
toezeggingen binnen. Als ze erin
slagen de financiering van €
300.000,- rond te krijgen, inclusief
eigen bijdrage en opbrengst van
toekomstige acties, zal het plan
voor de restauratie van interieur
en orgel eind maart voor subsidie
ingeleverd worden bij de provincie
Groningen.
Als de provincie de subsidie toekent kan naar verwachting
omstreeks september/oktober met
de uitvoering worden gestart. Ook
tijdens de uitvoering van de restauratie dient de kelder ontruimd
te zijn. Als alle werkzaamheden in
de kelder klaar zijn zal de boekenmarkt weer worden ingericht,
waarschijnlijk voorjaar 2017.
Voor een
kleurenkopie
ga je gewoon naar
’t Bokkeblad
SIDDEBUREN ■ Resultaten van
de tafeltennisvereniging DOTO.
Senioren. Mede door de sterke
inbreng van aanvoerder Henk
Hommes speelde DOTO 1 in de
topper bij De Treffers’70 2 uitstekend gelijk (5-5), hoewel Paul
Sterken ongeslagen bleef. GTTC
Groningen 4 verloor met 6-4 van
DOTO 2, waarbij Uuldrik Uuldriks
een hattrick scoorde. DOTO 3 leed
een wat ongelukkige nederlaag
tegen SVK 1; Harm Messchendorp
was niet te verslaan. DOTO 4 won
na een eindsprint (van 3-3 naar 73, maar liefst 6 keer een 5de game)
van GTTC Groningen 7, mede door
de 3 winstpartijen van Sandra van
der Veer. The Batswingers 5 DOTO 5 werd ook 7-3; routinier
Henk Wright behaalde 3,5 overwinningen. Jeugd: DOTO 1 kon het
niet bolwerken (10-0) bij Hou
Tafel’77 3 (Coevorden).
Bij de 3e ronde van het TAM-circuit werd Reyno Hut ongeslagen
winnaar in de Noordelijke Divisie/1e klasse. Marten Schreuder
eindigde op het Dollardtoernooi
samen met Peter Wong van The
Batswingers als 2e in de Klasse F.
SC Tjuchem-nieuws
TJUCHEM ■ Resultaten van SC
Tjuchem.
Het eerste team van de tafeltennissers van SC Tjuchem incasseerde een forse nederlaag in de uitwedstrijd tegen lijstaanvoerder
Vinkhuizen. Jos van der Tuuk en
Jan Boerma wisten beide met 3-0
van Eline Gras te winnen, maar
daarna was de koek op. De grote 82 nederlaag was vooral te wijten
aan Achmed Alhourani. De Syrische vluchteling die in het Syrische nationale jeugdteam heeft
gespeeld heeft zijn heil gezocht bij
de tafeltennisclub Vinkhuizen en
speelt voor zijn doen op een veel
te laag niveau. Voor de Tjuchsters
zwaar kersen eten, want naast de
Syriër beschikt Vinkhuizen over
Gert Jan Huiskes, een speler die
dit seizoen nog geen partij in de
tafeltenniscompetitie had verloren
en ook tegen de Tjuchsters bleef
Huiskes ongeslagen. Daarmee is
de competitie op voorhand gespeeld en zal Vinkhuizen ongenaakbaar op het kampioenschap
afstreven. Het tweede team van SC
Tjuchem speelde uitstekend in
Appingedam tegen Dttc. Marcel
Norder wist als een ware kopman
al zijn enkelspelpartijen te winnen en was daarnaast succesvol
met teamgenoot Martijn de Groot
in het dubbelspel. De Groot die
deze competitie nog met lege handen stond, maar al wel een aantal
keren liet zien dichtbij een overwinning te zijn, sloeg toe in
Appingedam en deed dat met
verve. Tegen Saskia de Jong brak
De Groot de ban en boekte een
knappe 3-0 overwinning waardoor
de Tjuchsters tegen directe concurrent Dttc om handhaving in de
vierde klasse goede zaken deden
door met 5-5 gelijk te spelen.
Wieze Winkeltjes Paasroute
SLOCHTEREN ■ Voor het 4e achtereenvolgende jaar organiseren een
aantal kleine ondernemers De Wieze Winkeltjes Paasroute. 11 deelnemers verdeeld over 10 van de ‘mooiste adresjes’ in de gemeente
Slochteren hebben hun winkels in paas-/voorjaarssfeer gebracht en hier
zijn paasdecoraties, woonspulletjes, brocante, lekkernijen, voorjaarsgroen- en arrangementen, kadootjes en meer te vinden. Onder het genot
van koffie, thee en een lekkere paastraktatie kan iedereen rustig rondkijken. Er kan op elk willekeurig punt van de route worden begonnen,
die voert vanaf Groningen, met een uitstapje naar Engelbert, over de
Hoofdweg door Harkstede, Scharmer, Kolham, Froombosch, Slochteren,
Schildwolde naar Hellum. Alle adressen zijn goed bereikbaar per auto.
Deelnemers van deze editie zijn: Mooi en Bij Mooi, Bloembinderij
Lupine, By Edith, Smaakvol Slochteren, Nuzzelspul, Très Belle Brocante,
BuitenZinnig, Pommelientje, Charmante Brocante en Sientjes Dochter.
Zie voor alle adressen de advertentie elders in deze krant of kijk voor
meer informatie op www.pommelientje.nl. De Wieze Winkeltjes
Paasroute vindt plaats op vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart van
10.00 tot 18.00 uur.
(I.M. advertentie)
SIDDEBUREN - Programma v.v.
Siddeburen, donderdag 17
maart: Godlinze 35/45 - Siddeburen 35/45, vertr. 18.45 u.; vrijdag
18 maart: Siddeburen VR2, toernooi, aanv. 19.00 u.; zaterdag 19
maart: Siddeburen 1 - The
Knickerbockers 11, aanv. 15.00
u.; Siddeburen VR1 - Lycurgus
VR4, aanv. 14.00 u.; Siddeburen
A1 - GRC Groningen A1, aanv.
14.00 u.; Siddeburen B1 - GVAVRapiditas B3, aanv. 11.00 u.;
Helpman B2 - Siddeburen B2,
vertr. 11.00 u.; NEC Delfzijl C2 Siddeburen C1, vertr. 07.45 u.;
Siddeburen C2 - SGV C1, aanv.
09.00 u.; SJO DVC D3 - Siddeburen D1, vertr. 08.00 u.; SJO
KRC/ZEC D2 - Siddeburen D2,
vertr. 08.00 u.; Siddeburen E1 Heracliden E1, aanv. 10.15 u.;
SJO STEO E1 - Siddeburen E2,
vertr. 10.45 u.; Siddeburen F1 NEC Delfzijl F5, aanv. 09.00 u.;
Siddeburen F2 - WEO F2, aanv.
10.15 u.; ZNC F4 - Siddeburen
F3, vertr. 08.00 u.; SJO DVC F7 Siddeburen F4, vertr. 09.30 u.;
zondag 20 maart: Siddeburen 1 Forward 1, aanv. 14.00 u.; Zuidlaren 2 - Siddeburen 2, vertr.
09.30 u.; Lewenborg 4 - Siddeburen 3, vertr. 08.30 uur.
BOUWBEDRIJF
FLEDDERMAN
Open Dag bij g.b.s.
’De Wiekslag’
SCHILDWOLDE ■ Basisschool ’De
Wiekslag’ in Schildwolde opent op
vrijdag 18 maart haar deuren voor
een breed publiek. Tijdens deze
open dag krijgt u een goede
indruk van de sfeer die op deze
school heerst. U kunt ook kennismaken met de leerkrachten, die
elke dag hard werken om het beste
uit iedere leerling te halen.
Ouders die voor hun kind een
school zoeken met een veilig klimaat, goede onderwijsresultaten
en een christelijke identiteit zijn
18 maart van harte welkom tussen
10.00 en 14.00 uur aan de Schoollaan 1 in Schildwolde.
SIDDEBUREN ■ Zaterdag 12
maart zijn er in Apeldoorn de
Nederlandse Kampioenschappen
judo tot 15 jaar gehouden. Emma
Nalbat begon als eerste in de ochtend. Al maanden is Emma op verschillende toernooien onverslaanbaar, maar op een NK moet je het
doen. Ook zaterdag bleek ze niet
te verslaan, met alleen maar mooie
scores en de mooiste worp in de
finale liet ze zien dat tot 52 kg niemand aan haar kan tippen; Nederlands Kampioen. Kamile Nalbat, huidig Nederlands Kampioen
tot 57 kg, kwam dit jaar uit in de
klasse tot 63 kg. Voor Kamile komt
het succes aanwaaien, lijkt het
wel. In de finale maakte ze echter
een technische fout, waardoor ze
gediskwalificeerd werd en beslag
legde op het zilver.
Ingezonden
Stichting Actie Roemenië
Stichting Actie Roemenië is bezig
om samen met leerlingen van het
Noorderpoort en Alfa-college uit
Groningen, in Roemenië een ruimte te bouwen waar in de toekomst
kinderen
huiswerkbegeleiding
kunnen krijgen. Voor het benodigde geld houdt de Stichting met
regelmaat acties, zo ook op zaterdag 19 maart vanaf 17.00 uur. Er
wordt dan een pannenkoekenfestijn gehouden bij de Wildemansheerd aan de Uiterburenweg 6 in
Schildwolde. U kunt zich telefonisch opgeven of een mail sturen
naar [email protected]
Ciska Tonkes , tel. (0598) 421400
Trieneke Mulder, tel. (0598) 431695
PAGINA 10
WOENSDAG 16 MAART 2016
’T BOKKEBLAD
Activiteiten
Kalender
26 maart:
Shantykoor Opsierde II in de Velemansdroom in
Tjuchem, aanvang 20.00 uur
t/m november: Toen gewoon, achteraf bijzonder, een tentoonstelling
over de bewoners van de Fraeylemaborg gedurende de
laatste 10 jaar. Expositie in het Koetshuis.
Voor verdere info over alle activiteiten: www.vvvslochteren.nl
WIST U DAT:
•
•
•
•
de Slochtervlag uitsluitend bij de VVV verkrijgbaar is?
diverse bonnen kunt kopen (waaronder VVV en Fontana)?
u bij de VVV kunt pinnen?
het VVV-kantoor is op maandag van 11.00-15.00 uur en donderdag van
11.00-16.30 uur (in verband met de weekmarkt) open.
• u voor plaatsing in de Activiteitenkalender ons kunt mailen via
[email protected]
• u de Activiteitenkalender niet moet zien als vervanging van uw
advertentie.
WAGENBORGEN/SLOCHTEREN ■ Eind 2015 maakte de Zonnehuisgroep Noord bekend dat onder meer de
woonzorgcentra ’Menterne’ in Wagenborgen en ’t Olderloug in Slochteren in 2016 de deuren gaan sluiten. De
meeste bewoners hebben inmiddels een nieuw onderkomen gevonden. De afgelopen weken reden verhuiswagens af en aan om de bewoners te verhuizen naar hun nieuw onderkomen. Vorige week zijn in Wagenborgen
opnieuw negen bewoners verhuisd en afgelopen maandag zijn de laatste drie bewoners verhuisd, zodat het
gebouw nu leeg staat. In ’t Olderloug verhuisden vorige week woensdag en donderdag vijftien bewoners naar
woonzorgcentra in Hoogezand en Siddeburen. Hier blijven nog twaalf bewoners over, die de komende tijd gaan
verhuizen. Wat er met de leegstaande gebouwen gaat gebeuren is nog niet bekend.
SLOCHTEREN ■ Vorige week was wethouder Nico Stok te gast bij O.B.S. De Kinderboom in Slochteren. Hij onthulde daar samen met leerlinge Ellen Oosterwold een nieuw ‘verkeersbord’. Ellen is de ontwerper van dit speciale ‘verkeersbord’, die de zogenaamde ‘Smok en Vot-zone’ aangeeft. Deze zone moet eraan bijdragen dat
ouders die kinderen met de auto naar school brengen hun kind sneller bij de school afzetten en er dus minder
gevaar ontstaat voor de overige leerlingen.
Ingezonden
Richting Pasen
Nog even en dan is het al weer
Pasen. De winkels zijn er goed op
voorbereid. Overal kom je spulletjes tegen die naar Pasen verwijzen. Eieren, lekker eten, paashazen, narcissen en veel in de kleuren geel en paars. Waarom deze
dingen? Wat is de betekenis daarvan? Het heeft allemaal te maken
met nieuw leven. Nieuw leven dat
uit een ei komt. Hazen die vroeg in
het voorjaar jongen krijgen.
Narcissen en andere bloemen,
planten en struiken die in het
voorjaar opnieuw tot leven komen.
Ook het idee van paasvuren heeft
daarmee te maken. Daar waar het
land verlicht werd door een paasvuur, zou dat ten gunste van de
vruchtbaarheid komen. Licht en
warmte, goed voor het nieuwe
leven. Maar het geheim van Pasen
gaat verder. Door christenen wordt
dan herdacht dat Jezus Christus is
opgestaan uit de dood. Hij heeft
als Zoon van God de dood overwonnen en geeft ons daardoor
nieuw leven. Dit lijkt onmogelijk
en is niet uit te leggen, maar dat is
wel wat wij geloven. Als christenen
bereiden we ons ook voor op
Pasen. We noemen het de 40dagen-tijd. Een tijd van bezinning
en gedenken en voor sommigen
ook vasten. In de kerk houden we
elke week een korte bijeenkomst.
We bidden, zingen, lezen en overdenken. Even weg uit ons drukke
leven, even stil. Even stilstaan
bij... Het gaat vooral over Jezus,
wat Hij voor ons heeft gedaan en
wat Hij voor ons betekent. De laatste week voor Pasen, de Stille
Week (21 t/m 26 maart) is er elke
avond om 19.00 uur een bijeenkomst. Er wordt dan ook gebruik
gemaakt van muziek om te gedenken en om onder de indruk te
komen van het werk en lijden van
Jezus Christus. Op Goede Vrijdag
echter (25 maart), een speciale
gedenkdag, is er een ‘gewone’
kerkdienst. Deze dag herinnert
ons aan het lijden en sterven van
Jezus aan het kruis. Nieuwsgierig
geworden naar wat en hoe we dit
doen? Kom gerust langs of ga met
iemand mee. Je bent van harte
welkom in de Gereformeerde Kerk
aan de Hoofdweg 32 in Schildwolde.
Carel Leemhuis,
Taakgroep Eredienst.
tel. (0596) 566378.
Inbreng paasvuur
SIDDEBUREN ■ Buurtvereniging Meulenhörn organiseert dit
jaar wederom, als enige in de
gemeente Slochteren, een gezellig paasvuur op het terrein van
de fam. H. Meijer aan de Hoofdweg 44 te Siddeburen. Dit paasvuur wordt zaterdagavond 26
maart om 20.00 uur ontstoken,
mits de weersomstandigheden
dit toelaten. Bij slechte weersomstandigheden wordt het uitgesteld naar zaterdag 2 april.
Voor de paasbult zijn er 2
inbrengochtenden, namelijk op
de zaterdagen 19 en 26 maart
van 08.00 uur tot 13.00 uur. Op
andere dagen is het niet toegestaan snoeihout naar de bult te
brengen. In verband met de
nodige onkosten is de buurtvereniging genoodzaakt om een bijdrage van € 2,50 per aanhanger,
€ 5,00 per tandemasser en €
10,00 per tractor met kar te vragen. Op de paasbult mogen
alléén takken tot 20 cm dikte en
struiken worden gestort. Niet
toegestaan zijn: pallets, geverfd
hout, plastic, mos, bouw-en
sloopafval en boomstronken.
Argus-nieuws
Zorgmarkt TSN Thuiszorg BV
HARKSTEDE ■ Resultaten van de
tafeltennisvereniging Argus.
Zowel Argus 1 als Argus 2 waren
afgereisd naar Klazienaveen waar
wedstrijden tegen team 1 en 3 van
de Treffers stonden te wachten.
Argus 1 verloor met 8-2, alleen
Maurice Storteboom en Caspar
van Rooijen wisten een partij te
winnen. Argus 2 won met 4-6 van
het derde team van de Treffers.
Zowel Scott van Kampen, Lars
Nieborg en Tiemo Laban wisten er
twee te winnen. Allen verloren van
de sterk spelende Lars Brand van
de Treffers. Argus 3 probeerde in
Friesland zoveel mogelijk punten
te halen en wel in Leeuwarden
tegen Ready 1. Er werd letterlijk
om elk punt gestreden, maar door
een aantal netballen en wat slimheid vielen de punten voor de
Friezen. Pien Kamps wist twee
wedstrijden te winnen, Daniëlle
Storteboom één en het dubbel
ging ook mee naar huis. Argus 4 en
6 speelden in Finsterwolde tegen
Oldambt 1 en 2. Argus 4 verloor
met 6-4. De punten werden
gescoord door Annelien Greydanus en Valentijn Versluis, beide
twee keer. Argus 6 speelde tegen
het tweede team van Oldambt en
verloren ook met 6-4. Hier wisten
zowel Justin van der Laan, Raffie
Mulder en Roos Ubels er één te
winnen en ook hier was het dubbelspel voor Argus. Argus 5 kwam
door een vrij weekend niet in
actie. Komend weekend is er geen
competitie in verband met de NK
Tafeltennis in Zwolle.
SLOCHTEREN ■ De HSSM-gemeenten hebben eind februari
besloten om de klanten van TSN
Thuiszorg zelf te laten beslissen
welke thuiszorgorganisatie in de
toekomst ondersteuning gaat leveren. Daarvoor kunnen ze kiezen uit
vijf aanbieders; Beter Thuis Wonen, Buurtdiensten, De Nieuwe
Zorg Thuis, Joling Thuiszorg en
Thuisgenoten. Om de thuiszorgontvangers en thuiszorgmedewerkers
een goed beeld te geven van deze
aanbieders organiseren de gemeenten op donderdag 17 maart
een informatiemarkt van 15.30 tot
19.00 uur (vrije inloop) in ”De
Menterne”, Julianaplein 1 in
Muntendam.
Dialezing Groei & Bloei
SLOCHTEREN ■ Groei & Bloei
Hoogezand-Sappemeer e.o. organiseert op donderdag 17 maart een
dialezing over Follies door Rita
van den Bogaart in de Fraeylemaborg. De lezing begint om 19.30
uur.
Rita van den Bogaart is kunsthistoricus en heeft bijna veertig jaar
lesgegeven, waarvan het grootste
deel aan volwassenen. Zij gaf een
eigen vierjarige cursus kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis
in Venlo en werkte vanaf de start
ook bij de Open Universiteit Nederland. Zij is een enthousiast ’folly-hunter’ en schrijft onder meer
in Follies, het tijdschrift van de
Folly Fellowship.
Folly is in de architectuur een
term voor vreemde buitenissige,
bizarre bouwwerken zonder duidelijke functie. Ook nu worden in
Nederland nog zulke bouwwerkjes
gemaakt, b.v. op de Fraeylemaborg. Met 74 inzenders was de ontwerpwedstrijd ’New Follies op
Fraeylema’ een succes. In het park
komen acht creatieve en gevarieerde follies te staan waarvan reeds
een aantal zijn gerealiseerd. Op
het Erfgoedplein aan de Hoofdweg
komen ook twee follies. Zaterdag
18 juni wordt een ’Fraeylema Folly
Festival’ georganiseerd.
Ingezonden
Reactie jeugdhonk “De Schans”
op berichtgeving van de gemeente
Lieve mensen,
Graag willen wij reageren op wat
afgelopen week allemaal in de
media is verschenen.
Woensdag 9 maart hebben wij per
e-mail een brief van de gemeente
Slochteren ontvangen. Met daarin
een dwangsom van € 4.000,- op het
drank- en horeca beleid. Dit met
betrekking tot het verstrekken van
alcoholhoudende dranken aan personen van wie niet is vastgesteld
dat deze de wettelijke vereiste
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Wij hebben de bewuste
avond niet vernomen dat er buitengewoon opsporingsambtenaren
aanwezig zijn geweest in ons pand.
Wij zijn niet aangesproken op wat
er is geconstateerd. De gemeente
Slochteren weigert tot op heden de
rapporten vrij te geven van de
Boa’s. Van de vorige bezoeken hebben wij ook geen rapport(en)
mogen ontvangen. Ook hebben wij
nog geen officiële brief mogen ontvangen en zijn we alleen via de email aangeschreven. Wij betreuren
deze gang van zaken. Vooral omdat
de gemeente Slochteren gelijk de
media op de hoogte heeft gebracht
en bij ons nog niet alle feiten
bekend zijn. Wij zullen vandaag
(12 maart) een brief sturen naar
alle fracties van de gemeente
Slochteren. Vooral omdat deze
uitingen en werkwijze ons zorgen
baren. Wij zijn een vrijwillige
groep hardwerkende jongeren die
graag voor de jeugd uit Siddeburen en omstreken een veilige plek
wil bieden. Omdat wij ons bewust
zijn van de verantwoordelijkheden
die wij hebben in deze jeugdsoos,
proberen wij altijd zo goed mogelijk de wet te handhaven. Graag
zouden wij van de gemeente
Slochteren alsnog de rapport(en)
ontvangen. Zo kunnen wij er van
leren wat er verbeterd moet worden. Zodat wij in de toekomst nog
steeds een plek kunnen bieden
voor de jeugd.
Erwin Bieze
Voorzitter St. jeugdwerk “De Schans”
[email protected]
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 16 MAART 2016
PAGINA 11
Hubo Slochteren
Voor op brood... Uit eigen worstmakerij
Boterhamworst 100 gram nu € 0,95
Aanbieding van de week:
Deze week in de aanbieding:
Gehaktballen
Sibboersterschijven
4+4 nu € 6,98
Zonnesteaks
4 st. nu € 4,95
(H)eerlijk voordelig:
Nu extra voordelig!
Kies bewust, eet gerust!
Beierse braadworst
4 st. nu € 5,25
Verse kipfilet
500 gram nu € 4,99
Ambachtelijke Slagerij Angerman
Korenmolenweg 6 Slochteren
Tel: (0598) – 42 12 03
OPENINGSTIJDEN:
Ma t/m do 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag 09:00 - 20:00 uur
Zaterdag 09:00 - 17:00 uur
N387 afslag Slochteren
EIGEN KLUSDIENST - MONTAGESERVICE
- Monteren van zonneschermen
- Monteren van binnenzonwering
Hoofdweg 164C - Siddeburen - Tel. (0598) 43 21 00
- Afhangen van deuren
Contra expertise bij Aardbevingsschade?
- Plaatsen van horren
- Klusjes in en rondom het huis
Van der Molen Bouwadvies helpt!
POSTNL SERVICE
- Postpakketten en brieven
- Verkoop van postzegels
- RDW overschrijvingen
- Wenskaarten
- Moneygram
www.vandermolenbouwadvies.nl
06 - 11 600 132
WWW.HUBOSLOCHTEREN.NL
Tuin
hout
Pinbetaling
mogelijk
• Schuttingen
• Tuinhekken en deuren
• Strak gefreesde,
geschilde palen
•
•
•
•
•
L=N=FK
N
=JCJAB
%?jgglY
?:99J2
kkgjlae
]fl<gm
%Nmj]f`
_dYk
gml
%HdYYle
Yl]jaYd]
f
Zorgeloos blijven slapen
bij aankoop van je huis?
%Mf\]jdY
qe]fl
%Ljahd]p
%?gd^hdY
l]f
%<YchYf hdYl]f
%E<>$]
l[&
%Cgrabf`
gm
%:aff]f le]jYfla]'_j]
f
%]fZmal
]f\]mj] ]f
f
=FFG?
N==DE
==J
Geïmpregneerde palen
Geïmpregneerde rabatdelen
Geïmpregneerde vlonderplanken
Hardhouten palen
Etc. etc.
bekijk onze reviews op
dag,, er kom
komtt vveel
eel op je
EEen
en huis kopen doe je niet elke dag
aardig
wat
slapeloze
nachten
bezorgen.
af wat
wat je
e aar
dig w
at slapelo
ze nach
ten kkan
an bez
orgen.
Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 - 17.30 uur zat. 8.00 - 16.00 uur.
Afd. Doe-Het-Zelf
B. Kuiperweg 23
9792 PJ Ten Post
T 050 3022594
www.houthandelreinders.nl
Wij bieden daarom van A tot Z
begeleiding bij het kopen van je huis.
Wij hebben geen eigen verkoopportefeuille
en zijn dus ECHT onafhankelijk.
Wij kunnen al in de oriëntatiefase inzicht
geven in je financiële (on)mogelijkheden.
De laagste aankoopcourtage in de regio.
VOLG ONS OOK OP FACEBOOK!
WWW.FACEBOOK.COM/BOKKEBLAD
4UVVSIVJTt39%FMG[JKMt
tIBBOHFOBBNEOM
4UVVSIVJTt39%FMG[JKMt
tIBBOHFOBBNEOM
PAGINA 12
WOENSDAG 16 MAART 2016
’T BOKKEBLAD
I N F O R M AT I E
Gebruik voor al uw vragen, meldingen of klachten onderhoud openbare
ruimte in de gemeente Slochteren de GRATIS servicelijn (0800) 777 88 89
U kunt uw melding ook digitaal doorgeven via www.slochteren.nl
> digitaal loket > formulieren > melding woon- en leefomgeving.
Hoofdweg 10a
Postbus 13, 9620 AA Slochteren
T. (0598) 425555
E. [email protected]
www.slochteren.nl
Openingstijden publiekscentrum
maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 uur
woensdag: 13.30 - 19.30 uur
Brengstation
Verlengde Veenlaan 1, Slochteren
Openingstijden
donderdag: 13.00 - 15.30 uur
vrijdag: 9.00 - 12.00 en 13.00 - 15.30 uur
in de maanden maart t/m november
1x per maand op zaterdag van
9.00 - 12.00 uur. De data zijn aangegeven
op de afvalkalender
GEMEENTE
MEDEDELING
UITNODIGING
Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten met de
Paasdagen
Themabijeenkomst voor mantelzorgers:
Omgaan met dementie.
Het gemeentehuis, de gemeentewerf en het afvalbrengstation zijn van Goede Vrijdag, 25 maart t/m
Tweede Paasdag, 28 maart gesloten.
Meldingen over de openbare ruimte of de afvalinzameling kunt u doorgeven via
www.slochteren.nl.
Datum:
Tijdstip:
RAADSVERGADERING
OP 23 MAART 2016
De raad van de gemeente Slochteren komt op
woensdag 23 maart 2016, om 20.00 uur bijeen
voor een openbare raadsvergadering in de
raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers over geagendeerde
onderwerpen
4. Vragenuur
Conformstukken (ter besluitvorming; zonder
bespreking)
5. Vaststellen van de besluitenlijst van de
raadsvergadering van 18 februari 2016
6. Rekenkameronderzoek Inhuur derden
Bespreekstukken (ter besluitvorming; met
bespreking)
7. Grenscorrectie Meerstad
8. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
bedrijvenpark Rengers
9. Sluiting
Informatie over het gebruik maken van het spreekrecht en over de inhoud van de vergaderstukken
vindt u op: www.raadslochteren.nl.
UITNODIGING
Kansrijk Groningen: informatiebijeenkomst over
leefbaarheid gemeente Slochteren.
Op 24 maart 2016 organiseren de Nationaal
Coördinator Groningen (NCG) en de gemeente
Slochteren een informatiebijeenkomst over
leefbaarheid. De avond wordt gehouden in
Restaurant Est, Hoofdweg 22 in Slochteren.
Inloop vanaf 19.00 uur.
In Noord-Groningen werken gemeenten en
organisaties aan verschillende projecten die de
leefbaarheid in Groningen bevorderen. Dat worden
programma’s genoemd. Deze leefbaarheidprogramma’s kunnen iets voor u of uw organisatie
betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van een
subsidie. Denk bijvoorbeeld aan het programma
’Elk Dorp Een Duurzaam Dak’ (EDEDD) dat
binnenkort start. Maar ook aan initiatieven die
bijdragen aan de leefbaarheid, behoud van het
landschap, herbestemming van cultureel erfgoed
of lokale energiecollectieven.
Programma informatieavond
De avond begint om 19.00 uur met een inloop,
koffie, thee en koek en duurt tot ongeveer 22.00
uur. Er zullen presentaties zijn en er is een
informatiemarkt waar de diverse leefbaarheidsprogramma’s zich presenteren. U krijgt informatie
over wat de verschillende programma’s voor uw
dorp, straat of wijk kunnen betekenen en een
overzicht van alle mogelijkheden voor
bewoners(organisaties). U kunt hierover uw vragen
stellen, ideeën voorleggen en praten over de
mogelijkheden. U kunt bovendien een speciale
informatiebijeenkomst bijwonen over ‘Elk Dorp Een
Duurzaam Dak’. Hier worden ook de voorwaarden
en de aanvraagprocedure toegelicht.
Locatie:
Voor wie:
Aanmelden:
E-mail:
S LO C H T E R E N
12 april 2016
19.30-21.30 uur. Inloop vanaf 19.00
uur
Raadzaal gemeentehuis, Hoofdweg
10a, Slochteren
Mantelzorgers uit Slochteren,
Menterwolde en HoogezandSappemeer (neem gerust iemand
mee!)
(0598) 425555 (Gemeentehuis
Slochteren, op werkdagen van
9.00-12.00 uur).
[email protected]
Op dinsdag 12 april organiseren de gezamenlijke
Steunpunten Mantelzorg HSSM een bijeenkomst
over omgaan met dementie. Wycher van den
Bremen (van Lentis Preventie) komt over dit
onderwerp spreken, waarbij het accent ligt op hoe
om te gaan met dementie. Dat is meestal niet eenvoudig, want er zijn soms ingewikkelde gedragsproblemen.
Er zal gesproken worden over wat dementie nu
eigenlijk is, wat veelvoorkomende vormen zijn en
over wat het verschil is met gewone vergeetachtigheid. Ook is er aandacht voor veel voorkomend
gedrag en hoe je daar als mantelzorger mee om
kunt gaan.
Toegang is gratis. Graag van tevoren aanmelden bij
gemeentehuis Slochteren (Heeft u problemen met
vervoer? Geef het aan dan zoeken we samen naar
een oplossing).
BINNENGEKOMEN
AANVRAGEN/MELDINGEN
De volgende aanvragen/meldingen zijn
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen (regulier)
Meerstad:
- Oude Merenweg 8, 9613 BC, voor het bouwen
van een woning (ontvangen 7 maart 2016)
Scharmer:
- Borgweg 36, 9616 TJ, voor het aanleggen van
een inrit (ontvangen 10 maart 2016)
Slochteren:
- Ter hoogte van de Verlengde Veenlaan kavel 10,
9621 TP, voor het kappen van een boom ten
behoeve van het realiseren van een
kavelontsluiting (ontvangen 11 maart 2016)
Activiteitenbesluit milieubeheer
Kolham:
- A. Plesmanlaan 1W, 9615 TJ, voor het oprichten
van een tankstation (geaccepteerd en verzonden
14 maart 2016)
VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunningen (regulier)
Kolham:
- Hoofdweg 161, 9615 AD, voor het plaatsen van
een dakkapel (verzonden 8 maart 2016) ■
- A. Plesmanlaan 1W, 9615 TJ, voor het oprichten
van een tankstation en het aanleggen en wijzigen
van een uitweg (verzonden 14 maart 2016) ■
Harkstede:
- Hoofdweg 6A, 9617 AH, voor het veranderen van
een pand tot woning met winkelruimte
(verzonden 16 maart 2016) ■
- Nabij de Kooilaan, 9617 TC, sectie V, nummers
357, 1354 en 1356, voor het aanleggen van
grondwerk ten behoeve van grondtransportroute (verzonden 14 maart 2016) ■
Meerstad:
- Pleviereneiland 1, 9613 AS, voor het oprichten van
een waterwoning, berging en loopbrug
(verzonden 16 maart 2016) ■
Evenementenvergunning
Siddeburen:
- Siddeburen en omstreken, 9628 CL, voor het
houden van de Natuurloop op 9 april 2016
(verzonden 8 maart 2016) ■
Tegen de hier bovenstaande vergunningen/
besluiten kan bezwaar of beroep worden ingesteld.
Achter elke verlening staat wat mogelijk is (■ of ■).
VRAGEN, BEZWAAR EN BEROEP
■
Bezwaarmogelijkheden
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders. In het geval van een evenementenvergunning kunt u een bezwaarschrift indienen bij
de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen
zes weken nadat de beschikking is verzonden,
worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend en tevens van mening is dat spoed
is vereist, kan een voorlopige voorziening (b.v.
schorsing) vragen aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het Publiekscentrum.
Evenementenvergunningen
Schildwolde:
- Op het terrein van de Jeugdsoos, 9626 AX, voor
het houden van de paaskermis van 25 tot en met
28 maart 2016 (ontvangen 7 maart 2016)
Hellum:
- Op het terrein bij Hoofdweg 91, 9627 PB, voor
het houden van ‘Sientjes Dochter Erffair’ op 15
en 16 juli 2016 (ontvangen 7 maart 2016)
Siddeburen:
- Koopmansplein, 9628 CT, voor het houden van
een circus van 23 tot en met 27 augustus 2016
(ontvangen 2 februari 2016)
Slochteren:
- Haventerrein, 9621, voor het houden van een
rommel/kindermarkt op 30 mei 2016
(ontvangen 8 maart 2016)
Sloopmelding
Scharmer:
- Hoofdweg 9, 9616 TA, voor het slopen van een
woning en saneren van asbest (geaccepteerd en
verzonden 8 maart 2016)
Websites politieke partijen in Slochteren
www.slochteren.pvda.nl
Partij van de Arbeid:
www.slochteren.christenunie.nl
ChristenUnie:
www.groenlinksd66.nl
GroenLinks/D66:
www.slochteren.vvd.nl
VVD:
Websites politieke partijen in Slochteren
www.cda.nl/slochteren
CDA:
www.gemeentebelangen-slochteren.nl
Gemeentebelangen:
www.slochteren.sp.nl
Socialistische Partij (SP):

Vergelijkbare documenten

Woningbouw op locatie `Tivoli` in Siddeburen

Woningbouw op locatie `Tivoli` in Siddeburen Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren Denemarken - Schi...

Nadere informatie